Zakład Mechatroniki i Automatyki

LLeniow_S.jpg [24.48 KB]

dr hab. inż. prof. UR Lucyna Leniowska - Kierownik Zakładu
tel.: +48 17  851 85 39
e-mail: lleniow@ur.edu.pl
pok. 378, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Badania naukowe koncentrują się wokół następujących tematów:

  • metody aktywne redukcji drgań i hałasu
  • drgania płyt, pole akustyczne układów powierzchniowych
  • zastosowania algorytmów sterowania
  • rejestracja i przetwarzanie sygnałów akustycznych
  • robotyka medyczna

dr hab. prof. UR Aleksander Marszałek
tel.: +48 17  851 86 40
e-mail: amarsz@ur.edu.pl
pok. 316, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Problematyka badań ogniskuje się na: projektowaniu innowacyjnych konstrukcji elektronicznych wspomagających nauczanie i uczenie się elektroniki, doskonaleniu metod poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych, optymalizacji treści i metod kształcenia oraz pomiarze zainteresowań zawodowych i postaw wobec pracy.

dr inż. Marcin Grochowina
tel.: +48 17  851 86 39
e-mail: gromar@ur.edu.pl
pok. 374, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Bogumił Hołota
tel.: +48 17  851 87 63
e-mail: bholota@ur.edu.pl
pok. 381, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Wojciech Żyłka
tel.: +48 17  851 85 76
e-mail: wojzyl@o2.pl
pok. 379, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Badanie farb metodą EPR"

Badania eksperymentalne koncepcji technicznej urządzenia rehabilitacyjnego z napędami pneumatycznymi

dr Renata Tłuczek - Pięciak
tel.: +48 17 851 86 23
e-mail: tluczekr@ur.edu.pl
pok. 393, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Ryszard Schossler
tel.: +48 17 851 86 36
e-mail: rschossler@ur.edu.pl
pok. 373, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Badania naukowe koncentrują się głównie na:

  • tworzenie algorytmów sterowania dla systemów wbudowanych,
  • badanie wpływu dźwięku przestrzennego na rozpoznawanie i wykrywanie przeszkód w przestrzenni,
  • tworzenie map przestrzenni za pomocą wiązek światła,
  • tworzenie oprogramowania implementującego algorytmy przetwarzania oraz zbierania danych z ośrodków badawczych

Patrycja Świrk
tel.: +48 17  851 86 37
e-mail: pswirk@ur.edu.pl
pok. 376, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów