Skład Rady

Skład Rady Instytutu Inżynierii Materiałowej

 

1. dr hab. Prof. UR Ireneusz Stefaniuk

2. dr hab. inż. Prof. UR Anna Koziorowska

3. Prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska

4. dr hab. Prof. UR Aleksander Marszałek

5. dr hab. Prof. UR Rafał Reizer

6.dr hab. Prof. UR Małgorzata Pociask-Biały

7. dr hab. Grzegorz Wisz

8. dr Renata Wojnarowska-Nowak

9. dr inż. Ewa Bobko

10. dr Michał Marchewka