Tematy priorytetowe

Zadanie 1

NAZWA ZADANIA:

Modelowanie i sterowanie wybranych systemów mechatronicznych

 

KIEROWNIK ZADANIA:

Prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

dr inż. Marcin Grochowina

dr inż. Bogumił Hołota

dr inż. Wojciech Żyłka

 

Zadanie 2

NAZWA ZADANIA:

Struktury półprzewodnikowe na bazie związków AIII-BV i AII – BVI do zastosowań w detekcji promieniowania podczerwonego w szerokim zakresie spektralnym

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr Michał Marchewka

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR

dr inż. Ewa Bobko

dr Dawid Jarosz

dr Michał Marchewka

dr Dariusz Płoch

dr inż. Iwona Rogalska

dr Kamil Szmuc

dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa

dr Renata Wojnarowska-Nowak

mgr Paweł Śliż

Personel pomocniczy

mgr inż. Jakub Grendysa

mgr inż. Piotr Krzemiński

mgr Rafał Kuna

mgr inż. Kinga Maś

mgr inż. Marta Ruszała

 

Zadanie 3

NAZWA ZADANIA:

Zaawansowana technologia wytwarzania cienkich warstw funkcjonalnych dla potrzeb energetyki, ochrony środowiska i optoelektroniki

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr Grzegorz Wisz

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

dr Dariusz Płoch

dr Piotr Potera

dr inż. Paulina Sawicka-Chudy

dr Grzegorz Wisz

Personel pomocniczy

mgr inż. Piotr Krzemiński