Tematy pozapriorytetowe

Zadanie 1 

NAZWA ZADANIA:

Defekty i centra paramagnetyczne w materiałach tlenkowych i półprzewodnikach oraz badania interdyscyplinarne metodą EPR

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab.  Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

dr hab. Ihor Virt, prof. UR (Instytut Nauk Fizycznych)

dr Piotr Potera

dr inż. Iwona Rogalska

dr inż. Wojciech Żyłka

Personel pomocniczy

mgr Bogumił Cieniek

 

Zadanie 2 

NAZWA ZADANIA:

Inżynieria powierzchni – modelowe i eksploatacyjne zagadnienia technologii obróbki powierzchniowej

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

dr inż. Kazimiera Dudek

mgr Mateusz Drabczyk

Personel pomocniczy

dr inż. Dariusz Żak

Janusz Delikat

 

Zadanie 3

NAZWA ZADANIA:

Wytworzenie i charakteryzacja nanocząstek z kontrolą kształtu do zastosowań katalitycznych (na katodzie ogniw paliwowych) oraz do Techniki SERS

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr inż. Kamil Szmuc

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr inż. Kamil Szmuc

dr Renata Wojnarowska-Nowak

dr inż. Grzegorz Gruzeł (Instytut Nauk Fizycznych)

 

Zadanie 4

NAZWA ZADANIA:

Projektowanie warstw wierzchnich oraz powłok o założonych właściwościach tribologicznych

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr Wojciech Bochnowski

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr Stanisław Adamiak

dr Wojciech Bochnowski

 

Zadanie 5

NAZWA ZADANIA:

Pole elektromagnetyczne jako czynnik oddziałujący na funkcje osi podwzgórzowo - przysadkowej

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab.  inż. Anna Koziorowska, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR

dr Katarzyna Kozioł (Instytut Biologii i Biotechnologii)

 

Zadanie 6

NAZWA ZADANIA:

Podstawy nauczania i uczenia się elektroniki (alternatywnie: Opracowanie podstaw nauczania i uczenia się elektroniki)

 

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab.  Aleksander Marszałek, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

dr hab. Aleksander Marszałek, prof. UR

dr Katarzyna Kozioł (Instytut Biologii i Biotechnologii)