Rok 2022

Zgodnie z tradycją, we wrześniu,  dniach 12-16.09.2022 r. odbyło się w Bieszczadach nad Zalewem Solińskim kolejne, 68 Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA 2022 (https://pta.ur.edu.pl/).

Organizatorami tej największej i najwszechstronniejszej konferencji Polskiego Towarzystwa Akustycznego był Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Przyrodniczych. Patronat na konferencją sprawował Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

Otwarte Seminarium z Akustyki spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, co jest niezwykle istotne ze względu na interdyscyplinarny charakter akustyki, jako dziedziny wiedzy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, upowszechnianie wiedzy z zakresu analizy drgań, przetwarzania sygnałów i zwalczania hałasu oraz integracja specjalistów z różnych obszarów badań związanych z drganiami i falami akustycznymi. W OSA 2022 wzięło udział 95 uczestników oraz pięciu wystawców z branży akustyki.

Wszystkie referaty zgłoszone na OSA 2022 zostały zrecenzowane przez  Komitet Naukowy Konferencji i po uzyskaniu pozytywnych opinii zostały zarekomendowane do publikacji w:

W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne, na których referaty wygłosili: prof. Andrzej Dobrucki (PWr), Prof. Paweł Strumiłło (PŁ), dr hab. inż. prof.UR Krzysztof Szemela (UR), prof. Anna Preis (UAM), dr hab. inż. prof. AGH Tadeusz Kamisiński (AGH), dr hab. inż. prof. PŚl Stanisław Wrona (Pol. Śląska). W trakcie ceremonii otwarcia konferencji, w której uczestniczyła Pani Prorektor Uniwersyteru Rzeszowskiego, prof. Idalia Kasprzyk odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień PTA. Laureatem Medalu im. prof. I. Maleckiego przyznawanego raz w roku przez PTA za osiągnięcia naukowe został prof. Roman Salamon (PGd), a tytuł Honorowego członka PTA otrzymał prof. Andrzej Dobrucki (PWr). Wręczono także medale za długoletnią działalność organizacyjną na rzecz PTA, które otrzymali: dr hab. inż.  Janusz Piechowicz (AGH) i dr hab. Henryka Czyż (WSiZ).   Tradycyjnie zorganizowano konkurs im. Marka Kwieka adresowany jest do młodych naukowców na najlepszy artykuł nadesłany na OSA 2022.