Historia Koła

 

Krótka historia SKN „Bio-Tech”

Początki Studenckiego Koła Naukowego „Bio-Tech” sięgają 2005 roku, kiedy to Instytut Biologii i Biotechnologii istniał pod nazwą Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Członkowie Koła od samego początku zaangażowani byli w wiele aktywności, do których zaliczyć można uczestnictwo i organizacje konferencji studenckich takich jak „Biotechnologia w nanowymiarze” oraz „Rak chodzi wspak a my ciągle do przodu - o nowotworach słów kilka”. W tym roku natomiast studenci tworzący SKN „Bio-Tech” mieli możliwość uczestniczenia w VIII międzynarodowej Konferencji „Human-Nutrition-Environment”, na której wzięli udział w sesji posterowej prezentując wyniki swojej pracy. Już pewnego rodzaju tradycją stał się udział Naszych studentów w Pikniku Nauki „Eksploracje” oraz „Nocy Biologów”. Podczas tych wydarzeń Członkowie koła prezentują doświadczenia oraz przekazują wiedzę w zakresie prezentowanej dziedziny.

Każdego roku studenci SKN „Bio-Tech” mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie własnych badań naukowych, czego efektem jest realizacja dwóch obecnie prowadzonych projektów:

  • Chemical analysis of wild Humulus lupulus grown in Poland”, we współpracy z doktorantem Konradem Wysockim z Lehman College w Nowym Jorku. Studenci biorący udział w tym projekcie zajmują się dbaniem o hodowlę chmielu zwyczajnego, która znajduje się w Werynii oraz badają właściwości zebranego materiału biologicznego wykorzystując szeroki zakres metod, np. wysokosprawną chromatografię cieczową HPLC oraz spektrofluorymetrię.

  • Immobilizacja białek, na przykładzie celulazy, za pomocą modyfikowanych nanocząstek magnetycznych”, we współpracy z zespołem dr hab. Roberta Pązika, prof. UR. Projekt dotyczy optymalizacji wybranych metod immobilizacji białek na powierzchni modyfikowanych nanocząstek magnetycznych na bazie tlenków żelaza.

 

Opiekun: dr Daniel Broda

Prezes: Łukasz Niżnik

Kontakt:
SKN Biotechnologii "BIO-TECH"

e-mail: dbroda@ur.edu.pl(Nowe okno)lukasz.niznik@interia.eu(Nowe okno) 
tel.+ 48
690 890 664