Zespół ds. Promocji Instytutu / The Institute's Promotion Team

 

Decyzją dra hab. Roberta Pązika, prof. UR - p.o. Dyrektora Instytutu Biotechnologii powołano Zespół do spraw Promocji.

 

W skład Zespołu weszli:

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

E-mail

Telefon

1

dr Katarzyna Kozioł

Przewodnicząca, koordynator Klasy Akademickiej kkoziol@ur.edu.pl

+48 17 872 3250

+48 17 872 3251

2

mgr inż. Bartosz Jagusztyn Z-ca przewodniczącego, osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych na stronę IBiotech bjagusztyn@ur.edu.pl +48 17 851 8620

3

mgr inż. Kinga Bil Członek kslowik@ur.edu.pl +48 17 785 4942

4

mgr inż. Paulina Książek-Trela

Członek

pksiazek@ur.edu.pl

+48 17 851 6868

5

mgr inż. Magdalena

Kulpa - Greszta

Członek, osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w mediach społecznościowych IBiotech mkulpa@ur.edu.pl +48 17 851 8562

6

mgr Sławomir Nowak Członek snowak@ur.edu.pl +48 851 8785

7

mgr Anna Tomaszewska Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w mediach społecznościowych IBiotech atomaszewska@ur.edu.pl +48 17 851 8563

8

mgr Dominik Wojdyła Członek dwojdyla@ur.edu.pl +48 17 785 4942