dr hab. inż. Magdalena Słowik-Borowiec

 

Tel./Phone: +48178518789

e-mail: mslowik@ur.edu.pl

pok./room 359, A0, B2

ORCID 0000-0002-4436-8638

 • Oznaczanie zanieczyszczeń środowiska (pestycydy, WWA)
 • Kinetyka zanikania ksenobiotyków
 • Fermentacja
 • Opracowanie metod i technik analizy składników bioaktywnych
 • Determination of environmental pollutants (pesticides, PAHs)
 • The kinetics of the disappearance of xenobiotics
 • Fermentation
 • Development of methods and techniques for the analysis of bioactive ingredients

 

 1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

1

Słowik-Borowiec M. Validation of a QuEChERS-based gas chromatographic method for multiresidue pesticide analysis in fresh peppermint including studies of matrix effects, Food Analytical Methods, 2015, 8, 1413-1424, doi: 10.1007/s12161-014-0027-0

2

Słowik-Borowiec M. Dissipation kinetics of alpha-cypermethrin and lambda-cyhalothrin residues in aboveground part of white mustard (Sinapis alba L.), Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2016, 51, 628-633, doi: 10.1080/03601234.2016.1181913

 

 1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

 1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Machowska A, Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Sadło S. Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach w roku 2007, Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 2008, 59, 293-300

2

Szpyrka E, Sadło S, Słowik-Borowiec M, Rogozińska K. Zanikanie kaptanu i propikonazolu w owocach i liściach jabłoni odmiany Jonagold, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2009, 49, 1447-1451

3

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Wójcik A, Raczkowski M, Hołodyńska A, Barylska E, Ziółkowski A, Chmielewska E, Rzeszutko U, Giza I, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Szpyrka E, Rupar J, Rogozińska K, Machowska A, Słowik-Borowiec M, Kuźmenko A, Szala J, Sadło S. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2008), Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2009, 49, 1903-1917

4

Słowik-Borowiec M, Machowska A, Rogozińska K, Rupar J, Szpyrka E. Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z terenu południowo-wschodniej Polski, Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 2009, 49, 1931-1937

5

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Wójcik A, Raczkowski, Hołodyńska A, Barylska E, Ziółkowski A, Chmielewska E, Rzeszutko U, Giza I, Jurys J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Szpyrka E, Rupar J, Rogozińska K, Kurdziel A, Słowik-Borowiec M, Kuźmenko A, Szala J, Sadło S. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2009), Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2010, 50, 1947-1962

6

Kurdziel A, Szpyrka E, Rupar J, Rogozińska K, Słowik-Borowiec M. Pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego uzyskanych metodami ekologicznymi w Polsce południowo-wschodniej w latach 2004–2009, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2010, 50, 1917-1921

7

Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Rupar J, Rogozińska K, Szpyrka E. Kontrola poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z terenu południowo-wschodniej polski w roku 2009, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2010, 50, 1980-1986

8

Gnusowski B, Nowacka A, Rzeszutko U, Jurys J, Giza I, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Szpyrka E, Rogozińska K, Rupar J, Machowska A, Słowik-Borowiec M, Kuźmenko A, Szala J. Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2009, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2010, 50, 1893-1896

9

Szpyrka E, Sadło S, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Rogozińska K.  Zanikanie niektórych fungicydów stosowanych do zwalczania parcha jabłoni (Venturia inaequalis Cooke/Aderh.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2010, 50, 1991-1994

10

Kurdziel A, Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Grzegorzak M. Zanikanie pozostałości folpetu, triadimenolu i tetrakonazolu w jabłkach, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2011, 51, 379-382

11

Kurdziel A, Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Grzegorzak M. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produktów roślinnych eksportowanych do Federacji Rosyjskiej, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2011, 511, 982-985

12

Szpyrka E, Rogozińska K, Rupar J, Słowik-Borowiec M, Grzegorzak M, Kurdziel A. Zanikanie pozostałości ditiokarbaminianów stosowanych w sadach jabłoniowych przeciwko chorobom grzybowym, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2011, 51, 387-389

13

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Hołodyńska A, Frąckowiak D, Wójcik A, Ziółkowski A, Rzeszutko U, Jurys J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Szpyrka E, Kurdziel A, Rupar J, Rogozińska K, Słowik-Borowiec M, Kuźmenko A, Szala J, Michel M. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2010 r, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2011, 51, 1723-1738

14

Rupar J, Rogozińska K, Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A,  Kontrolne badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego wykonane przez laboratorium Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Rzeszowie w latach 2006–2010, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2011, 51, 383-386

15

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Kurdziel A, Grzegorzak M, Rupar J, Rogozińska K. Kontrola poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z terenu południowo-wschodniej Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2011,51 (20): 740–746

16

Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A. Pesticide residues in brassica vegetables. Phytopathologia, 2011, 59, 49-53

17

Gnusowski B, Nowacka A, Rzeszutko U, Jurys J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Szpyrka E, Rogozińska K, Rupar J, Kurdziel A, Słowik-Borowiec M, Kuźmenko A, Szala J. Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2010, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2012, 52, 119-122

18

Grzegorzak M, Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Matyaszek A, Rupar J. Wykorzystanie metody QuEChERS w analizie pozostałości środków ochrony roślin w miodzie, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2012, 52, 133-136

19

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Grzegorzak M, Kurdziel A, Rupar J, Matyaszek A. Zastosowanie techniki QuEChERS w analizie pozostałości środków ochrony roślin w mięcie pieprzowej (Mentha Piperita L.), Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2012, 52, 146-148

20

Szpyrka E, Kurdziel, Grzegorzak M, Rupar J, Słowik-Borowiec M, Matyaszek A. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-wschodniej Polski, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2012, 52, 149-152

21

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Hołodyńska A, Frąckowiak D, Wójcik A, Ziółkowski A, Przewoźniak M, Swoboda W, Rzeszutko U, Domańska I, Jurys J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Hrynko I, Szpyrka E, Rupar J, Rogozińska K, Kurdziel A, Słowik-Borowiec M, Szala J, Szponik M, Michel M. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2011), Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2012, 52, 1106-1116

22

Grzegorzak M, Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Matyaszek A, Rupar J. Potential risk to consumer related with occurrence of pesticide residues in early vegetables, Ecol. Chem. Eng., 2012, 19, 239-323

23

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Kurdziel A, Grzegorzak M, Matyaszek A. Assessment of pesticide residues occurrence in fruit from south – eastern region of Poland in 2010-2011, J. Fruit Ornam. Plant Res, 2012, 20, 119-126, doi: 10.2478/v10290-012-0021-9

24

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Podbielska M, Kurdziel A, Matyaszek A. Pozostałości środków ochrony roślin w niektórych warzywach korzeniowych i ziemniakach z terenu południowo-wschodniej Polski (2009–2011), Polish Journal of Agronomy, 2012, 11, 47-51

25

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Walorczyk S. Analysis of Pesticide Residues in Fresh Peppermint, Mentha piperita L., Using the Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe Method (QuEChERS) Followed by Gas Chromatography with Electron Capture and Nitrogen Phosphorus Detection, Bull Environ Contam Toxicol., 2012, 89, 633-637, doi: 10.1007/s00128-012-0717-5

26

Szpyrka E, Kurdziel A, Słowik-Borowiec M, Grzegorzak M, Matyaszek A. Consumer exposure to pesticide residues in apples from the region of south-eastern Poland, Environ Monit Assess, 2013, 185, 8873-8878, doi: 10.1007/s10661-013-3219-y

27

Matyaszek A, Szpyrka E, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A. Determinations of pesticide residues in berries harvested from south-east Poland (2009–2011). Rocz. Państw. Zakł. Hig. 2013, 64, 25-31

28

Kurdziel A, Szpyrka E, Matyaszek A, Podbielska M, Słowik-Borowiec M. Pozostałości środków ochrony roślin w warzywach kapustnych w latach 2010–2012 i oszacowanie narażenia konsumentów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin,2013, 53 (1): 159–164

29

Matyaszek A, Szpyrka E, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Rupar J. Pozostałości środków ochrony roślin w malinach pochodzących z Polski południowo-wschodniej w latach 2009–2012. [Pesticide residues in raspberries from the south-eastern Poland in 2009–2012], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2013, 53, 386-390

30

Podbielska M, Szpyrka E, Matyaszek A, Kurdziel A, Rupar J, Słowik-Borowiec M. Oszacowanie narażenia konsumentów związane z występowaniem pozostałości środków ochrony roślin w warzywach uprawianych pod osłonami w latach 2010–2012. [Estimation of the dietary exposure associated with pesticide residues in vegetables grown under covers in 2010–2012], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2013, 53, 391-396

31

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Matyaszek A, Podbielska M, Kurdziel A, Rupar J. Oznaczanie pozostałości herbicydów w mięcie z wykorzystaniem techniki QuEChERS. [Detection of herbicide residues in peppermint using QuEChERS techniqe], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2013, 53, 397-401

32

Matyaszek A, Szpyrka E, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Rupar J. Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości środków ochrony roślin w malinach, Bromat. Chem. Toksykol., 2013, XLVI, 502-508

33

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Hołodyńska-Kulas A, Frąckowiak D, Wójcik A, Ziółkowski A, Przewoźniak M, Swoboda W, Rzeszutko U, Domańska U, Pszczolińska K, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Hrynko I, Szpyrka E, Rupar J, Rogozińska K, Kurdziel A, Słowik-Borowiec M, Szala M, Szponik M. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2012). [Pesticide residues in agricultural crops (2012)], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2014, 54, 219-230

34

Szpyrka E, Kurdziel A, Matyaszek A, Podbielska M, Rupar J, Słowik-Borowiec M. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-wschodniej Polski (rok 2013). [Pesticide residues in crops from the south-eastern region of  Poland (2013)], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2014, 54, 283-287

35

Podbielska M, Szpyrka E, Matyaszek A, Kurdziel A, Rupar J, Słowik-Borowiec M. Pozostałości ditiokarbaminianów w owocach, warzywach i ziołach z terenu południowo-wschodniej Polski w latach 2011−2013. [Dithiocarbamate residues in fruits, vegetables and herbs from the area of the south-eastern Poland in 2011−2013], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2014, 54, 293-297

36

Matyaszek A, Szpyrka E, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Rupar J. Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w porzeczkach w latach 2009–2013. [The occurrence of pesticide residues in currants in 2009–2013], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2014, 54, 308-313

37

Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Matyaszek A. Podbielska M, Rupar J, Szpyrka E. Pozostałości fungicydów pirymidynowych w owocach i warzywach (2012–2013). [Residue of pyrimidine fungicides in fruits and vegetables (2012–2013)], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2014, 54, 334-338

38

Szpyrka E, Kurdziel A, Rupar J, Słowik-Borowiec M. Pesticide residues in fruit and vegetable crops from the central and eastern region of Poland, Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 2015, 66, 107-113

39

Kurdziel A, Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Podbielska M, Matyaszek A, Rupar J. Porównanie technik ekstrakcji i oczyszczania w oznaczaniu pozostałości pestycydów. [Comparison of extraction and purification techniques for the determination of pesticide residues], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2015, 55, 141-146, doi: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-023

40

Szpyrka E, Kurdziel A, Matyaszek A, Podbielska M, Rupar J, Słowik-Borowiec M. Evaluation of pesticide residues in fruits and vegetables from the region of south-eastern Poland, Food Control, 2015, 48, 137-142, doi: 10.1016/j.foodcont.2014.05.039

41

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Walorczyk S. Gas chromatographic determination of pesticide residues in white mustard, Food Chemistry, 2015, 173, 997-1005, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.06.125

42

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Hołodyńska A, Frąckowiak D, Ziółkowski A, Przewoźniak M, Rzeszutko U, Domańska I, Pszczolińska K, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Hrynko I, Szpyrka E, Rupar J, Matyaszek A, Kurdziel A, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Szponik M. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2013). [Pesticide residues in agricultural crops (2013)], Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2015, 55, 423-439, doi: 10.14199/ppp-2015-071

43

Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Matyaszek A, Podbielska M, Rupar J. Pesticide residues in raw agricultural products from the south-eastern region of Poland and the acute risk assessment, Rocz Panstw Zakl Hig, 2016, 67, 237-245

44

Podbielska M, Szpyrka E, Matyaszek A, Słowik-Borowiec M, Rupar J, Kurdziel A. Occurrence and estimation of pesticide residues in edible minor crops in southeastern Poland in 2013–2014, Environ Monit Assess, 2016, 188, 386, doi: 10.1007/s10661-016-5390-4

45

Matyaszek A, Szpyrka E, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Rupar J. Pozostałości środków ochrony roślin w owocach truskawek pochodzących z Polski południowo-wschodniej w latach 2014–2015, Bromat. Chem. Toksykol., 2016, XLIX, 210-216

46

Słowik-Borowiec M, Walorczyk S. QuEChERS-Based Methods for the Determination of Pesticide Residues in a Dill Using Gas Chromatography with Electron Capture and Nitrogen Phosphorus Detection, Food Analytical Methods, 2016, 9, 1562-1572, doi: 10.1007/s12161-015-0333-1

47

Matyaszek A, Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Rupar J. Pozostałości ditoiokarbaminianów w owocach i warzywach pochodzących z Polski południowo-wschodniej oraz ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów, Bromat. Chem. Toksykol., 2017, L, 149-155

48

Szpyrka E, Matyaszek A, Słowik-Borowiec M. Dissipation of chlorantraniliprole, chlorpyrifos-methyl and indoxacarb—insecticides used to control codling moth (Cydia Pomonella L.) and leafrollers (Tortricidae) in apples for production of baby food, Environ Sci Pollut Res, 2017, 24, 13, 12128-2135, doi:10.1007/s11356-017-8821-z

49

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E. Multiresidue Analysis of Pesticides in Wine and Grape Using Gas Chromatography with Microelectron Capture and Nitrogen–Phosphorus Detection, Food Anal. Methods, 2018, 11, 3516-3530, doi: 10.1007/s12161-018-1329-4

50

Szpyrka E, Słowik-Borowiec M. Consumer health risk to pesticide residues in Salvia officinalis L. and its infusions, Journal of Environmental Science and Health, Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2019, 54, 14-19, doi: 10.1080/03601234.2018.1501144

51

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E. Selected food processing techniques as a factor for pesticide residue removal in apple fruit, Environ Sci Pollut Res, 2020, 27, 2361-2373, doi: https://doi.org/10.1007/s11356-019-06943-9

52

Szpyrka E, Broda D, Oklejewicz B, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Jagusztyn B, Chrzanowski G, Kus-Liskiewicz M, Duda M, Żuczek J, Wnuk M, Lewińska A. A Non-Vector Approach to Increase Lipid Levels in the Microalga Planktochlorella nurekis, Molecules, 2020, 25, 270, doi:10.3390/molecules25020270

53

Szpyrka E, Słowik-Borowiec M, Książek P, Zwolak A, Podbielska M. The difference in dissipation of clomazone and metazachlor in soil under field and laboratory conditions and their uptake by plants, Sci Rep, 2020, 10, 3747, doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-60720-0

54

Szpyrka E, Podbielska M, Zwolak A, Piechowicz B, Siebielec G, Słowik-Borowiec M. Influence of a commercial biological fungicide containing Trichoderma Harzianum Rifai T-22 on dissipation kinetics and degradation of five herbicides in two types of soil, Molecules, 2020, 25, 1391, doi: 10.3390/molecules25061391

55

Podbielska M, Kus-Liśkiewicz M, Jagusztyn M, Piechowicz B, Sadło S, Słowik-Borowiec M, Twarużek M, Szpyrka E. Influence of Bacillus subtilis and Trichoderma harzianum on penthiopyrad degradation under laboratory and field studies, Molecules,2020, 25, 1421; https://doi.org/10.3390/molecules25061421

56

Betlej G, Bator E, Oklejewicz B, Potocki L, Górka A, Słowik-Borowiec M, Czarny W, Domka W, Kwiatkowska A. Long-Term Adaption to High Osmotic Stress as a Tool for Improving Enological Characteristics in Industrial Wine Yeast, Genes, 2020, 11, 576, https://doi.org/10.3390/genes11050576

57

Słowik-Borowiec M, Potocki L, Oklejewicz B, Broda D, Podbielska M, Szpyrka E. Preparation of vitamin K2 MK-7 in a process of fermentation of different seeds and cereals by bacteria Bacillus subtilis, Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 2021, XXV, doi: 10.2478/aucft-2021-0009

58

Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Książek-Trela P, Podbielska M. Simultaneous Determination of Multi-Class Pesticide Residues and PAHs in Plant Material and Soil Samples Using the Optimized QuEChERS Method and Tandem Mass Spectrometry Analysis, Molecules, 2022, 27, 2140, doi: https://doi.org/10.3390/molecules27072140

59

Słowik-Borowiec M, Zdeb G, Kuras W, Książek-Trela P. Influence of Bacillus subtilis fermentation on content of selected macronutrients in seeds and beans. Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 2022, XXVI, doi: 10.2478/aucft-2022-0010

 

 1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

1

Grzegorzak M, Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Kurdziel A. Occurrence of plant protection products residues in apples in 2008-2010. Xenobiotics. Soil, Food and Human Health Interactions. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, 51-60

 

 1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

1

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Wójcik A, Raczkowski M, Barylska E, Ziółkowski A, Chmielewska E, Giza I, Rzeszutko U, Łozowicka B, Kaczyński P, Machowska A., Rupar J, Rogozińska K, Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Frankowska J, Kuźmenko A, Sadło S.  Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2008, 49. Sesja Naukowa IOR–PIB, 19.02.2002, Poznań, Polska

WP

2

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Wójcik A, Raczkowski M, Barylska E, Ziółkowski A, Chmielewska E, Jurys J, Rzeszutko U, Łozowicka B, Kaczyński P, Machowska A., Rupar J, Rogozińska K, Słowik-Borowiec M, Szpyrka E, Frankowska J, Kuźmenko A. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2009, 50. Sesja Naukowa IOR–PIB, 04-05.02.2010, Poznań, Polska

WP

3

Gnusowski B, Nowacka A, Rzeszutko U, Jurys J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Szpyrka E, Rupar J, Rogozińska K, Kurdziel A, Słowik-Borowiec M, Kuźmenko A, Szala J. Badania pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych, 51. Sesja Naukowa IOR–PIB, 17-18.02.2011, Poznań, Polska

WP

4

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Hołodyńska A, Frąckowiak D, Wójcik A, Świtońska A, Ziółkowski A, Rzeszutko U, Jurys J, Łozowicka B, Kaczyński P, Szpyrka E, Rupar J, Rogozińska K, Słowik-Borowiec M, Kurdziel A, Szala J, Kuźmenko A, Michel M. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2010 r, 51. Sesja Naukowa IOR–PIB, 17-18.02.2011, Poznań, Polska

WP

5

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Wójcik A, Ziółkowski A, Rzeszutko U, Domańska I, Jurys J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Hrynko I, Szpyrka E, Kurdziel A, Rupar J, Rogozińska K, Słowik-Borowiec M, Szala J. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2011, 52. Sesja Naukowa IOR–PIB, 09-10.02.2012, Poznań, Polska

WP

6

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Hołodyńska-Kulas A, Frąckowiak D, Wójcik A, Ziółkowski A, Przewoźniak M, Rzeszutko U, Domańska I, Rolnik J, Wlazło J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Hrynko I, Szpyrka E, Kurdziel A, Rupar J, Słowik-Borowiec M, Michel M, Kuźmenko A, Szala J, Szponik M. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2012, 53. Sesja Naukowa IOR–PIB, 07-08.02.2013, Poznań, Polska

WP

7

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Hołodyńska-Kulas A, Frąckowiak D, Ziółkowski A, Przewoźniak M, Rzeszutko U, Domańska I, Rolnik J, Wlazło J, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Hrynko I, Szpyrka E, Kurdziel A, Rupar J, Słowik-Borowiec M, Michel M, Kuźmenko A, Szala J, Szponik M. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2013, 54. Sesja Naukowa IOR–PIB, 06-07.02.2014, Poznań, Polska

WP

8

Nowacka A, Gnusowski B, Walorczyk S, Drożdżyński D, Raczkowski M, Frąckowiak D, Zdziechowska M, Ziółkowski A, Przewoźniak M, Rzeszutko U, Domańska I, Pszczolińska K, Łozowicka B, Kaczyński P, Rutkowska E, Jankowska M, Hrynko I, Szpyrka E, Kurdziel A, Matyaszek A, Rupar J, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Michel M. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2014, 55. Sesja Naukowa IOR–PIB, 12-13.02.2015, Poznań, Polska

WP

 

 1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

 1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Opracowanie i dyfuzja do biogospodarki innowacyjnej masy algowej, NCBiR, 2018-2019

Wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

Nr patentu

Autorzy, tytuł patentu, data przyznania

1

P.434285 Słowik-Borowiec M., Szpyrka E., Podbielska M. Sposób przygotowania próbek materiału roślinnego i gleby do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (data zgłoszenia 10-06-2020)

2

P.440407 Broda D., Szpyrka E., Kuna E., Jagusztyn B., Słowik-Borowiec M. Nowy szczep mikroalg Parachlorella kessleri DB1 zdolny do wydajnej produkcji niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz beta-glukanów

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej i jednostka

Rok

1

mgr inż.

Jan Cichoński

Biosynteza karotenoidów i związków fenolowych w mikroglonach z rodziny Chlorellaceae w warunkach stresowych, Uniwersytet Rzeszowski

2021

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

 

Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 • Nagroda Dyrektora IOR–PIB (2013 r),
 • Odznaka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2017 r),
 • Wyróżnienie Rozprawy Doktorskiej pt: „Analityka i kinetyka rozkładu pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym o dużej zawartości chlorofilu” przez Dyrekcję IOR-PIB oraz Radę Naukową IOR-PIB grudzień 2017 r.

 

Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

Członkostwo

Funkcja

1

Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin (2011-2017)

skarbnik

2

Polskie Towarzystwo Agronomiczne

członek

3

Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej

członek