dr inż. Anna Deręgowska

 

Tel./Phone: +48178518520

e-mail: aderegowska@ur.edu.pl

pok./room 323, B1, A0

ORCID 0000-0001-5354-3365

 • Genomowa niestabilność
 • Immunologia
 • Biotechnologia molekularna
 

 

 1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

 1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

 1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Worek M, Kwiatkowska A, Ciesielska A, Jaworski A, Kapłan J, Miedziak B, Deręgowska A, Lewińska A, Wnuk M. Identification of dermatophyte species using genomic in situ hybridization (GISH), J Microbiol Methods, 2014, 100, 32-41, doi: 10.1016/j.mimet.2014.02.012

2

Wnuk M, Miedziak B, Kulak K, Panek A, Golec E, Deręgowska A, Adamczyk J, Lewińska A. Single-cell analysis of aneuploidy events using yeast whole chromosome painting probes (WCPPs), J Microbiol Methods, 2015, 111, 40-49, doi: 10.1016/j.mimet.2015.01.022

3

Wnuk M, Panek A, Golec E, Magda M, Deręgowska A, Adamczyk J, Lewińska A. Genetic profiling of yeast industrial strains using in situ comparative genomic hybridization (CGH), J Biotechnol, 2015, 20, 210, 52-6, doi: 10.1016/j.jbiotec.2015.06.407

4

Deręgowska A, Skoneczny M, Adamczyk J, Kwiatkowska A, Rawska E, Skoneczna A, Lewińska A, Wnuk M. Genome-wide array-CGH analysis reveals YRF1 gene copy number variation that modulates genetic stability in distillery yeasts, Oncotarget, 2015, 6, 30650-30663, doi: 10.18632/oncotarget.5594

5

Deręgowska A, Adamczyk J, Kwiatkowska A, Gurgul A, Skoneczny M, Skoneczna A, Szmatola T, Jasielczuk I, Magda M, Rawska E, Pabian S, Panek A, Kapłan J, Lewińska A, Wnuk M. Shifts in rDNA levels act as a genome buffer promoting chromosome homeostasis, Cell Cycle, 2015, 14, 3475-3487, doi: 10.1080/15384101.2015.1093705

6

Adamczyk J, Deręgowska A, Panek A, Golec E, Lewińska A, Wnuk M. Affected chromosome homeostasis and genomic instability of clonal yeast cultures, Curr Genet., 2016, 62, 405-418, doi: 10.1007/s00294-015-0537-3

7

Adamczyk J, Deręgowska A, Skoneczny M, Skoneczna A, Kwiatkowska A, Potocki L, Rawska E, Pabian S, Kapłan J, Lewińska A, Wnuk M. Adaptive response to chronic mild ethanol stress involves ROS, sirtuins and changes in chromosome dosage in wine yeasts, Oncotarget, 2016, 7, 29958-29976, doi: 10.18632/oncotarget.8673

8

Adamczyk J, Deręgowska A, Skoneczny M, Skoneczna A, Natkańska U, Kwiatkowska A, Rawska E, Potocki L, Kuna E, Panek A, Lewińska A, Wnuk M. Copy number variations of genes involved in stress responses reflect the redox state and DNA damage in brewing yeasts, Cell Stress Chaperones, 2016, 21, 849-864, doi: 10.1007/s12192-016-0710-8

9

Adamczyk J, Deręgowska A, Potocki L, Kuna E, Kapłan J, Pabian S, Kwiatkowska A, Lewińska A, Wnuk M. Relationships between rDNA, Nop1 and Sir complex in biotechnologically relevant distillery yeasts, Arch Microbiol., 2016, 198, 715-23, doi: 10.1007/s00203-016-1258-9

10

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Kwaśniewicz E, Deręgowska A, Wnuk M. Diosmin-induced senescence, apoptosis and autophagy in breast cancer cells of different p53 status and ERK activity, Toxicol Lett, 2017, 265, 117-130, doi: 10.1016/j.toxlet.2016.11.018

11

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Kwaśniewicz E, Deręgowska A, Wnuk M. Ursolic acid-mediated changes in glycolytic pathway promote cytotoxic autophagy and apoptosis in phenotypically different breast cancer cells, Apoptosis, 2017, 22, 800-815, doi: 10.1007/s10495-017-1353-7

12

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Deręgowska A, Wnuk M. Sulforaphane-Induced Cell Cycle Arrest and Senescence are accompanied by DNA Hypomethylation and Changes in microRNA Profile in Breast Cancer Cells, Theranostics, 2017, 7, 3461-3477, doi: 10.7150/thno.20657

13

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Kwaśniewicz E, Deręgowska A, Semik E, Ząbek T, Wnuk M. Reduced levels of methyltransferase DNMT2 sensitize human fibroblasts to oxidative stress and DNA damage that is accompanied by changes in proliferation-related miRNA expression, Redox Biol, 2018, 14, 20-34, doi: 10.1016/j.redox.2017.08.012

14

Lewińska A, Klukowska-Rötzler J, Deręgowska A, Adamczyk-Grochala J, Wnuk M. c-Myc activation promotes cofilin-mediated F-actin cytoskeleton remodeling and telomere homeostasis as a response to oxidant-based DNA damage in medulloblastoma cells, Redox Biol, 2019, 24, 101163, doi: 10.1016/j.redox.2019.101163

15

Schwarzbacherová V, Wnuk M, Deręgowska A, Holečková B, Lewińska A. In vitro exposure to thiacloprid-based insecticide formulation promotes oxidative stress, apoptosis and genetic instability in bovine lymphocytes, Toxicol In Vitro, 2019, 61, 104654, doi: 10.1016/j.tiv.2019.104654

16

Deręgowska A, Pępek M, Pruszczyk K, Machnicki MM, Wnuk M, Stokłosa T. Differential Regulation of Telomeric Complex by BCR-ABL1 Kinase in Human Cellular Models of Chronic Myeloid Leukemia-From Single Cell Analysis to Next-Generation Sequencing, Genes, 2020, 11, 1145, doi: 10.3390/genes11101145

17

Domin A, Ząbek T, Kwiatkowska A, Szmatola T, Deręgowska A, Lewińska A, Mazur A, Wnuk M. The Identification of a Novel Fucosidosis-Associated FUCA1 Mutation: A Case of a 5-Year-Old Polish Girl with Two Additional Rare Chromosomal Aberrations and Affected DNA Methylation Patterns, Genes, 2021, 12, 74, doi: 10.3390/genes12010074

18

Deręgowska A, Wnuk M. RAP1/TERF2IP-A Multifunctional Player in Cancer Development, Cancers, 2021, 13, 5970, doi: 10.3390/cancers13235970

19

Deręgowska A, Pępek M, Solarska I, Machnicki MM, Pruszczyk K, Dudziński M, Niesiobędzka-Krężel J, Seferyńska I, Sawicki W, Wnuk M, Stokłosa T. The interplay between telomeric complex members and BCR::ABL1 oncogenic tyrosine kinase in the maintenance of telomere length in chronic myeloid leukemia. J Cancer Res Clin Oncol. 2023 Mar 5. doi: 10.1007/s00432-023-04662-w.

20

Wróbel K, Deręgowska A, Betlej G, Walczak M, Wnuk M, Lewińska A, Wołowiec S. Cytarabine and dexamethasone-PAMAM dendrimer di-conjugate sensitizes human acute myeloid leukemia cells to apoptotic cell death, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2023, 81, 104242

21

Deregowska A, Lewinska A, Warzybok A, Stoklosa T, Wnuk M. Telomere loss is accompanied by decreased pool of shelterin proteins TRF2 and RAP1, elevated levels of TERRA and enhanced glycolysis in imatinib-resistant CML cells. Toxicol In Vitro. 2023 May 4:105608. doi: 10.1016/j.tiv.2023.105608

22

Hudecki A, Rzeszutek I, Lewińska A, Warski T, Baranowska-Korczyc A, Wojnarowska-Nowak R, Betlej G, Deręgowska A, Hudecki J, Łyko-Morawska D, Likus W, Moskal A, Krzemiński P, Cieślak M, Kęsik-Brodacka M, Kolano-Burian A, Wnuk M. Electrospun fiber-based micro- and nano-system for delivery of high concentrated quercetin to cancer cells. Biomater Adv. 2023 Oct;153:213582. doi: 10.1016/j.bioadv.2023.213582.

 

 1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

 1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

1

Deręgowska A, Drzewińska-Chańko J, Bajorek K, Wnuk M, Stokłosa T. Czy niestabilność chromosomowa związana z telomerami może wywoływać oporność na inhibitory kinazy tyrozynowej w  przewlekłej białaczce szpikowej?, Spring Biogerontological Meeting: Molecular targets of natural and synthetic agents for anticancer and antiaging therapy, 23-24.05.2014, Werynia, Polska

WU

2

Deręgowska A, Pruszczyk K, Solarska I, Machnicki MM, Adamczyk-Grochala J, Seferyńska I, Lewińska A, Wnuk M, Stokłosa T. Dynamika zmian długości telomerów w przewlekłej białaczce szpikowej - rola kompleksu szelteryny, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 21-23.09.2017, Warszawa, Polska

WU

3

Stokłosa T, Deręgowska A, Drzewinska-Chanko J, Barankiewicz J, Machnicki MM, Pruszczyk K, Wnuk M. Effects of First and Next-Generation Tyrosine Kinase Inhibitors on Telomere-Mediated Chromosomal Instability in Chronic Myeloid Leukemia Cells, 56th ASH, Annual Meeting and Exposition, 06-09.12.2014, San Francisco, USA,

 

4

Deręgowska A, Pruszczyk K, Solarska I, Adamczyk J, Lewińska A, Machnicki MM, Seferynska I, Wnuk M, Stokłosa T. Aberrant mechanisms of telomere maintenance in chronic myeloid leukemia - the potential role of POT1, 21 Kongres Hematologiczny, 09-12.06.2016, Kopenhaga, Dania

 

5

Lewińska A, Adamczyk J, Deręgowska A, Kwaśniewicz E, Wnuk M. A complex response to nutraceutical stimulation in phenotypically different breast cancer cell lines, FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, 23-24.09.2016, Warszawa, Polska

 

6

Wnuk M, Adamczyk J, Deręgowska A, Bednarz D, Kwaśniewicz E, Lewińska A. Ribotoxic stress and shifts in glycolytic pathway-based cytostatic action of selected nutraceuticals in breast cancer cells of different receptor status, FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, 23-24.09.2016, Warszawa, Polska

 

7

Wnuk M, Adamczyk J, Deręgowska A, Bednarz D, Kwaśniewicz E, Lewińska A. Nutraceuticals induce ribotoxic stress in breast cancer cells MCF-7, MDA-MB-231 and SK-BR-3, Cell Fate Diversity in Aging Conference, 25-28.09.2016, Dubrownik, Chorwacja

 

8

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Deręgowska A, Wnuk M. Cytostatic and pro-senescent activity of sulforaphane is mediated by DNA hypomethylation and changes in microRNA profile in breast cancer cells, IUBMB Focused Meeting on Molecular aspects of aging and longevity, 16-19.10.2017, Ateny, Grecja

 

9

Deręgowska A, Pruszczyk K, Solarska I, Seferynska I, Dudziński M, Wnuk M, Stoklosa T. The role of post-translational non-enzymatic modification of proteins in telomere maintenance in chronic myeloid leukaemia, Telomere EMBO Workshop 2018, 01-06.05.2018, Tróia, Portugalia

 

10

Deręgowska A, Wnuk M, Stokłosa T. The interplay between telomeric complex members and BCR/ABL1 oncogenic tyrosine kinase in the maintenance of telomere length in chronic myeloid leukemia, III Molecular Biology of Ageing Meeting, Groningen Congres Bureau ERIBA, 10-12.10.2019, Groningen, Holandia

 

 

 1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

 1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Otrzymanie oraz wykorzystanie panelu sond malujących chromosomy drożdży Saccharomyces cerevisiae w modelowych badaniach starzenia, MNiSW, 2012-2014

Wykonawca-wolontariusz

2

Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 2014-2015

Wykonawca

3

Poszukiwanie nowych mechanizmów hamowania proliferacji komórek nowotworowych przez naturalne substancje pochodzenia roślinnego o charakterze nutraceutyków, NCN, 2014-2018

Wykonawca

3

Rola metylotransferazy DNMT2 w regulacji starzenia komórkowego, MNiSW ,2015-2017

Wykonawca

5

Zbadanie zaburzenia mechanizmów odpowiedzialnych za stabilność telomerów w przewlekłej białaczce szpikowej - znaczenie roli POT1 i RAP1 w niestabilności genomowej w białaczkowych komórkach macierzystych, NCN, 2016-2021

Wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

brak

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym / Cooperation with the socio-economic environment

  • Realizacja badań B+R dla firmy MGP cosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska, Opracowywanie innowacyjnych formulacji kremów, maści wykorzystujących jako składnik bioaktywne materiały z rodziny apatytów;
  • Realizacja badań B+R dla firmy AXYZ, Pawłowice, Polska,

Inne / Other

  • laureatka EMBO Travel Award 2018 podczas Telomere EMBO Workshop 2018, poster pt. “The role of post-translational non-enzymatic modification of proteins in telomere maintenance in chronic myeloid leukaemia”; EMBO Workshop „Telomere Biology”, 01-06.05.2018, Tróia, Portugalia;

 

Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

Członkostwo

Funkcja

1

European Hematology Association (EHA) w latach 2016-2018

Członek