Kontakt/Address

Sekretariat

mgr Kamila Warchoł - specjalista

Sekretariat Instytutu Biotechnologii

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

bud. A0, skrzydło B3, pok. 206

tel./fax: +48 17 851 85 10

e-mail: sekretariat.ibiotech.cn@ur.edu.pl

 

Dyrektor przyjmuje pracowników Instytutu w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00-11:00 z wyłączeniem dni w których odbywa się Rada Instytutu (w tych dniach sprawy można załatwiać bezpośrednio przed lub po posiedzeniu Rady).

Zainteresowane osoby powinny udać się do pok. 209, skrz. B3, bud. A0.

 

The Director welcomes business every Monday from 9:00-11:00 a.m., excluding days on which the Institute's Council is held (on these days, matters can be handled immediately before or after the Council meeting).

Interested persons should go to Room 209, Box B3, Building A0.