MINIATURA

2022 r.

„Rola potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1 w komórkowym modelu β trzustki”, kierownik badań dr inż. Anna Deregowska

„Modulacja sekrecji insuliny i odpowiedzi na stres ER przez metylotransferazy 5-metylocytozyny RNA w komórkach β trzustki in vitro”, kierownik badań dr inż. Jagoda Adamaczyk- Grochala

 

2019 r.

Otrzymywanie witaminy K2 (menachinon-7) metodą fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subtillis” - optymalizacja i modyfikacja procesu”, kierownik badań dr Magdalena Słowik-Borowiec.

 

2018 r.

„Charakterystyka nowych termoopornych izolatów drożdży”, kierownik badań dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

„Udział gazowej cząsteczki sygnałowej (H2S) w regulacji ekspresji genów zegara biologicznego”, kierownik badań dr Maria Romerowicz-Misielak

„Identyfikacja funkcji małego niekodującego RNA powstającego w odpowiedzi na uszkodzenia DNA (ang. DNA damage response RNA, DDRNA)”, kierownik badań dr Iwona Rzeszutek

„Wpływ środka mikrobiologicznego zawierającego Trichoderma Harzianum Rifai szczep T-22 na rozkład substancji czynnych chemicznych środków ochrony roślin”, kierownik badań dr hab. Ewa Szpyrka

„Rola sekwencji transpozonowych w promowaniu zmienności genomowej oraz związanych z nią przyczynach lekooporności u Candida albicans”, kierownik badań dr Leszek Potocki

„Poszukiwanie szczepów pieśni zdolnych do syntezy oksydazy glicerolowej oraz charakterystyka enzymu”, kierownik badań dr Daniel Broda