Poznaj naszych Absolwentów / Meet our Alumni

2012

   InShot_20210411_120321970.jpg [977.25 KB]

dr n. med. MONIKA GORZYNIK-DĘBICKA

Jestem absolwentką biotechnologii molekularnej UR. Studia na biotechnologii dały mi wiele możliwości z których skorzystałam. Podczas studiów miałam możliwość wziąć udział w realizowanych stażach i projektach. Wybrałam staż w pracowni bioinżynierii białek UR oraz staż studencki w Instytucie Zootechniki w Balicach. Dzięki osiągnięciom naukowym zostałam wybrana do płatnego stażu studenckiego w Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Rzeszowie.
Będąc studentką biotechnologii organizowałam konferencje naukowe, zdobywając dzięki temu kolejne doświadczenia. Jednocześnie byłam członkiem Koła Naukowego gdzie miałam możliwość rozwijać się, brać udział w warsztatach, konferencjach oraz szkoleniach.
Osiągnięcia naukowe pozwoliły mi uzyskać stypendia naukowe a także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki funduszom miałam możliwość spełnić swoje marzenie o doktoracie i ponieść koszt wyprowadzki.

Na koniec studiów zostałam doceniona otrzymując LAUR REKTORA UR dla najlepszego absolwenta 2012 r.


Absolwent studiów biotechnologicznych ma wiedzę oraz możliwości do podjęcia pracy w firmach i laboratoriach biotechnologicznych, pracy w laboratoriach badawczych i ja jestem tego potwierdzeniem. Dużym osiągnięciem była propozycja możliwości podjęcia pracy zaraz po studiach, ponieważ dostałam 3 propozycje z 3 różnych sektorów/miejsc.

Cieszę się, że miałam przyjemność studiować na uczelni, na której spotkałam niesamowitych ludzi. Uczyłam się od specjalistów a także naukowców z pasją. Jestem wdzięczna, że oprócz wiedzy, dostałam bardzo dużo wskazówek, pomysłów oraz wiedzy życiowej, która jest dla mnie niesamowicie cenna. Również mogłam niejednokrotnie korzystać z wiedzy oraz pomocy pracowników Biotechnologii w dalszej ścieżce kariery.

Podejmowanie decyzji to proces, na który mogłam sobie pozwolić dzięki studiom na biotechnologii oraz dzięki wszystkim aktywnościom, które podejmowałam. Dzięki temu mogłam dokonać najlepszego rozwiązania i wyboru dla mnie.
Po studiach wybrałam studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku lekarskim oraz obroniłam pracę doktorską dotyczącą mechanizmu  przeciwnowotworowego działania związków.

Mieszkam w Gdańsku, jestem mamą 6 latka i 2 letniej córeczki.

 

 

paula1.jpg [287.64 KB]

dr n. farm. PAULINA MISZTAK

Jestem absolwentką biotechnologii molekularnej UR, które ukończyłam w 2012 roku. Studia na Wydziale Biotechnologii UR otworzyły przede mną wiele możliwości. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz możliwości z korzystania z najnowszych technik i sprzętu zostałam zaraz po ich ukończeniu zatrudniona w Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk Zakład Neurobiologii Pracownia Neurobiologii Pierwiastków Śladowych, gdzie byłam zaangażowana w wielu projektach naukowych. Studia na Wydziale Biotechnologii UR przygotowały mnie nie tylko do pracy w laboratorium ale również dały podłoże teoretyczne potrzebne do rekrutacji i przyjęcia na studia doktoranckie, które rozpoczęłam i ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum na Wydziale Farmaceutycznym. Moja wiedza praktyczna i teoretyczna przełożyła się na dorobek naukowy do którego zaliczają się autorstwo/współautorstwo 27 publikacji oraz liczne komunikaty zjazdowe na konferencjach zagranicznych i krajowych jak i stypendia naukowe a także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Również dzięki szerokiemu wachlarzowi technik z dziedziny biotechnologii molekularnej uzyskałam grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 11/ 2016/21/N/NZ4/03252. Ostatecznie doświadczenie, wiedza jak i biegłość biologii molekularnej zdobyte podczas studiów pozwoliły mi na wyjazd na postdoc na Uniwersytet Milano-Bicocca School of Medicine and Surgery.

Studia na Wydziale Biotechnologii UR otwierają przed absolwentami nie tylko świat nauki ale również pozwalają na rozpoczęcie kariery w prywatnym sektorze biotechnologicznym/farmaceutycznym.

Jestem wdzięczna za możliwość studiowania na Wydziale Biotechnologii UR, gdzie nie tylko rozwinęłam swoją pasję do nauki ale również poznałam wspaniałych wykładowców i kolegów. Zawsze wspominam miłe chwile spędzone w labie razem z zespołem, z którym pracowałam. Nauka biotechnologii była fascynująca i z każdymi zajęciami odkrywałam w sobie pasję do biotechnologii. Wybierając ten kierunek na Uniwersytecie Rzeszowskim nie liczyłam na przeżycie tylu niezapomnianych chwil tych prywatnych i naukowych, a na pewno nie wyobrażałam sobie że będę dalej odkrywać w sobie pasję do nauki.

Uwaga studia na Wydziale Biotechnologii UR wciągają !!! Zanim się obejrzysz staniesz się jednym z nas - naukowcem.

 

 

 

DOMINIKA GRATKOWSKA-ŻMUDA

Moja przygoda z biotechnologią rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy to zaczęłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biotechnologii. Wybierając tę właśnie uczelnię, te studia i ten konkretny kierunek chciałam poszerzyć swoje kompetencje oraz otworzyć nowe drzwi do rozwoju kariery zawodowej. Dzięki studiom na Wydziale Biotechnologii UR i stażowi w Max Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii udało mi się zrealizować indywidualny projekt badawczy, czego efektem było uzyskanie w 2012 roku tytułu Magistra biotechnologii molekularnej.  Na koniec studiów zostałam wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszych studentów. Jeszcze podczas studiów na Wydziale Biotechnologii UR odbyłam staż w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie w 2012 roku, dzięki zdobyciu Diamentowego Grantu (coroczny program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym wspierany jest rozwój karier 100 wybitnie uzdolnionych studentów z całej Polski) rozpoczęłam studia doktoranckie. W 2016 roku uzyskałam stopień Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia i wyróżnienie dla rozprawy doktorskiej. Do mojego dorobku naukowego mogę zaliczyć udział w realizacji kilku projektów badawczych, autorstwo i współautorstwo kilkunastu publikacji naukowych, a także uczestnictwo w licznych konferencjach naukowo-branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Obecnie jestem Kierownikiem Laboratorium Badań Środowiskowych Envirlab Sp. z o.o., Głównym Specjalistą ds. Jakości i Kierownikiem naukowym w firmie Iwoniczanka Sp. z o.o., a także członkiem i sekretarzem ds. organizacyjnych w Radzie Naukowej Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”.

Warto podkreślić, że studia na Wydziale Biotechnologii UR wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, a kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na potrzeby innowacyjnej gospodarki. Edukacja na kierunku biotechnologia przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do stosowania technik biotechnologicznych w medycynie, rolnictwie, mikrobiologii, technologii żywności czy ochronie środowiska, dlatego też każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie nauki jest wiedza, którą można zdobyć właśnie dzięki tym studiom. Poza tym można poznać wielu interesujących ludzi i poszerzyć swoje horyzonty myślowe. Z perspektywy czasu śmiało mogę powiedzieć, że cieszę się, że mogłam studiować na Wydziale Biotechnologii UR, ponieważ wiedza i doświadczenie, które tam zdobyłam jest przeze mnie wykorzystane i doskonalone w codziennej pracy.

 

 

2013

Katarzyna Zdun.jpg [43.71 KB]

KATARZYNA ZDUN

Nazywam się Katarzyna Zdun. W 2008 roku rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Biotechnologia. Tytuł magistra (specjalność: Biotechnologia molekularna) uzyskałam w 2013 roku.

W trakcie studiów zdobyłam rozległą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Szczególnie procentujące w przyszłości okazały się ćwiczenia, dzięki którym mogłam nauczyć się obsługi sprzętu i dobrej praktyki laboratoryjnej. Kluczowe było także podejście prowadzących i sposób prowadzenia zajęć. Niejednokrotnie było to zauważane przez potencjalnych pracodawców w trakcie zarówno praktyk studenckich jak i w późniejszym poszukiwaniu pracy.

Doświadczenie i zdobyta wiedza pozwoliły mi na podjęcie pracy w zawodzie laboranta - mikrobiologa. Obecnie zajmuję się badaniem wody pod kątem mikrobiologicznym. W przeszłości pracowałam także w innych sektorach (m.in. firmie farmaceutycznej, firmie produkującej żywność), gdzie również kompetencje uzyskane w trakcie studiów okazały się niezbędne.

Polecam ten kierunek szczególnie ze względu na nacisk na praktyczność nauczania  a także ciekawy i nowoczesny program kształcenia, dzięki któremu absolwent może starać się o pracę bez jakichkolwiek kompleksów.

 

 

Patrycja Kaminska_zdj.jpg [999.88 KB]

PATRYCJA KAMIŃSKA

Biotechnologia molekularna, rok ukończenia: 2013

Od 2014 pracuję w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu, będącego w strukturze Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, obecnie na stanowisku Starszego Asystenta.

Jesteśmy laboratorium referencyjnym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia, znajdujemy się na liście Narodowych Laboratoriów Referencyjnych wyznaczonych do współpracy z Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Center) w Isprze (WE  1981/2006) oraz należymy do sieci laboratoriów ENGL (European Network of GMO Laboratories). Posiadamy akredytację na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie elastycznym.

Nasza działalność laboratoryjna polega na jakościowym oraz ilościowym oznaczaniu DNA genetycznie modyfikowanego organizmu w próbkach żywności oraz pasz dla zwierząt metodą PCR oraz real-time PCR.

Ponadto jako Krajowe Laboratorium Referencyjne zajmujemy się badaniami produktów nieautoryzowanych pojawiających się na rynku UE, opracowujemy oraz przeprowadzamy walidację metod badawczych dla nowych odmian modyfikacji genetycznych oraz stanowimy wsparcie merytoryczne w kwestii badań GMO dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz laboratoriów urzędowych badających GMO.

Pierwszym etapem naszych badań jest izolacja DNA, określenie jego ilości oraz czystości, tak aby następnie poddać go badaniom przesiewowym w kierunku obecności sekwencji specyficznych dla GMO. W przypadku dodatnich wyników badań przesiewowych dokonujemy identyfikacji gatunkowej (soja, kukurydza, rzepak, ryż, burak, bawełna, ziemniak) oraz wykonujemy analizę ilościową wykrytej modyfikacji genetycznej.

Studia  na UR, nauczyły mnie, że w zawodzie biotechnologa liczy się ciągły rozwój i poszerzanie swojej wiedzy, dlatego ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Studia na kierunku biotechnologia dały mi idealne podstawy do kształtowania siebie jako pracownika nie bojącego się nowych wyzwań, ugruntowały we mnie wiarę, że dzięki zdobytej wiedzy, będę w stanie zmierzyć się z wymaganiami stawianymi młodym i ambitnym osobom na trudnym dla naszej specjalności rynku pracy.

 

 

2013_ML.jpg [6.92 MB]

MARCIN LEJA

Po ukończeniu studiów magisterskich zrealizowałem staż w Zakładzie Genetyki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ Rzeszów. W trakcie pracy wykorzystywałem m.in.: metody biologii molekularnej oraz hodowli komórkowej.

Aktualnie jestem studentem 4. roku studiów doktoranckich Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę doktorską realizuję w laboratorium diagnostyczno-naukowym Zakładu Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS), w którego skład wchodzą: biolodzy, biotechnolodzy, diagności laboratoryjni, bioinformatycy oraz genetycy kliniczni.  Zakład Genetyki IFPS wykorzystuje najnowsze technologie do poznania genetycznych przyczyn niedosłuchu i opracowuje modele komórkowe i model zwierzęcy Danio pręgowanego do weryfikacji efektów identyfikowanych zmian genetycznych. Istotny jest translacyjny charakter prowadzonych badań, które stają się nieodłącznym elementem opieki nad pacjentami z niedosłuchem i pozwalają lepiej rozumieć efekty stosowanego leczenia.

Pracę doktorską wykonuję w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Sonata BIS 6, którego kierownikiem jest dr hab. n. med. Monika Ołdak, prof. IFPS. Projekt ten dotyczy identyfikacji podłoża genetycznego niedosłuchu w rodzinach z dziedziczeniem autosomalnie dominującym. Realizując zadania projektowe wykorzystuję m.in.: metody biologii molekularnej oraz sekwencjonowania DNA (sekwencjonowanie metodą Sangera, panelu genowego oraz sekwencjonowania całogenomowego (WGS)).

Z perspektywy kilku lat uważam, że największym atutem studiów na kierunku Biotechnologia jest jego interdyscyplinarność oraz duża liczba godzin zajęć praktycznych, które pozwoliły uzyskać podstawowe umiejętności wykorzystywane w laboratorium (m.in. zajęcia z bioinformatyki, technik doświadczalnych i biologii molekularnej oraz biotechnologii medycznej).

Warto podkreślić, że niektóre zagadnienia przekazywane na zajęciach ćwiczeniowych, mimo że wówczas uważane za mało istotne, obecnie stanowią doskonałą podstawę codziennej pracy.

 

 

dr IWONA RZESZUTEK

Nazywam się Iwona Rzeszutek. Swoją przygodę z nauką rozpoczęłam studiując Biotechnologię molekularna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jako studentka uczestniczyłam w wielu stażach naukowych, jak i pracowałam jako wolontariuszka w przyszpitalnych laboratoriach. Byłam również wielokrotną laureatką stypendium Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszych studentów. Będąc na studiach magisterskich, dzięki pomocy dra hab. Macieja Wnuka, prof. UR wyjechałam na Uniwersytet Berneński w Szwajcarii na 3 miesięczny staż studencki w ramach programu ERASMUS. Wyjazd ten umożliwił mi rozwój swoich umiejętności, jak również był sprawdzianem zdobytej dotychczas wiedzy. Po powrocie ze stażu obroniłam tytuł magistra Biotechnologii molekularnej z wyróżnieniem, co umożliwiło mi podjęcie pracy jako asystent naukowy, wówczas w Zakładzie Genetyki Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii i Nauk Podstawowych UR. Pracując na tym stanowisku uczestniczyłam w wielu projektach, czego owocem było kilka publikacji naukowych. Po niecałym roku pracy jako asystent naukowy wyjechałam ponownie do Szwajcarii gdzie pracowałam jako doktorantka w laboratorium prof. dr hab. Mariusza Nowackiego w Institute of Cell Biology, University of Bern. W 2018 r. uzyskałam tytuł doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Biochemia i Biologia Molekularna broniąc pracę, pt. "Investigating the function of germline-specific proteins: Spo11, Msh4-1 and Msh5 during genome reorganization process in Paramecium tetraurelia." Będąc na studiach doktoranckich prezentowałam swoje wyniki badań na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych (w USA, we Włoszech, w Niemczech czy w Szwajcarii). Po uzyskaniu tytułu doktora wróciłam do Polski, do swojej macierzystej jednostki – obecnie Instytutu Biologii i Biotechnologii, gdzie pracuję jako adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym. Moje zainteresowania koncentrują się wokół mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA, jak również udziału niekodującego RNA w tych procesach. Zaraz po powrocie uzyskałam grant naukowy finansowany w ramach programu MINIATURA przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Tytuł projektu to:Identyfikacja funkcji małego niekodującego RNA powstającego w odpowiedzi na uszkodzenia DNA (ang. DNA damage response RNA, DDRNA)”.  

Bardzo się cieszę, że mogłam studiować Biotechnologię na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdyż jest to  jednostka przepełniona ludźmi z pasją do nauki, którzy z oddaniem i sercem przekazują swoją wiedzę studentom. Uważam, że wybór kierunku biotechnologia daje nieograniczone możliwości, ponieważ jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki. Zatem, kończąc  ten kierunek można znaleźć pracę nie tylko w różnego rodzaju sektorach przemysłu, ale również na uczelniach, gdzie możemy poświęcić się pracy naukowej. Co więcej, uważam, iż studiując biotechnologię na Uniwersytecie Rzeszowskim nie musimy się niczego obawiać, gdyż jesteśmy bardzo dobrze przygotowani by móc wypłynąć na szerokie wody.

Moje prace naukowe można zobaczyć pod linkiem: Rzeszutek I - Search Results - PubMed (nih.gov).

 

 

2014

PIOTR PANKIEWICZ

Od 2014 r. jestem absolwentem kierunku Biotechnologia realizowanego w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trakcie studiów miałem okazję rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach i praktykach, które były realizowane w ramach projektu „Studenci kierunku Biotechnologia akcelatorem gospodarki opartej na wiedzy”. Moje zainteresowania naukowe w szczególności obejmują zagadnienia związane z neurobiologią zaburzeń neuropsychiatrycznych. Poprzez realizację programu stażowego Erasmus (Laboratorium Neurobiologii, Uniwersytetu Helsiński), miałem okazje zdobyć doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych, w których wyjaśniano molekularne mechanizmy odpowiedzi komórek nerwowych na interakcje z czynnikami neurotroficznymi. Osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów zostały nagrodzone Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim zdecydowanie pomogły mi zdobyć wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do podjęcia późniejszej pracy. Obecnie pracuje jako Starszy Naukowiec w Centrum Badawczo-Rozwojowym w firmie Celon Pharma. W swojej pracy zajmuje się ewaluacją aktywności kandydatów na lek na różnych etapach rozwoju przedklinicznego, szczególnie w obszarze neuropsychiatrii. Ponadto, jestem doktorantem Studium Medycyny Molekularnej, a przedmiotem moich badań naukowych jest: Rozwój innowacyjnych, małocząsteczkowych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego.

 

 

2015

IMG_1347a.jpg [76.70 KB]

MONIKA PĘPEK

W 2015 r. zostałam absolwentką kierunku biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W trakcie studiów zdobyłam nie tylko solidne teoretyczne podstawy z wielu dziedzin biotechnologii jak na przykład: mikrobiologia, inżynieria genetyczna, czy bioetyka, ale również miałam możliwość opanowania w praktyce szeregu technik biotechnologii molekularnej, które wykorzystuję na co dzień w swojej pracy. Nabycie praktycznych umiejętności, tak ważnych w naszym zawodzie, możliwe było zarówno dzięki życzliwym i inspirującym Wykładowcom, jak również dzięki mało liczebnym grupom ćwiczeniowym, w których każdy wykonywał zadania samodzielnie- jest to niewątpliwa zaleta studiowania na UR, ponieważ moi znajomi studiujący biotechnologię w innych, dużych miastach nie mieli takich możliwości a ćwiczenia często były wykonywane pokazowo przez jedną osobę w grupie.

W trakcie studiów, jako członek koła naukowego, miałam przyjemność uczestnictwa w wielu zajęciach dodatkowych takich jak organizowanie warsztatów naukowych dla szkół średnich oraz konferencji studenckich. Odbyłam również dwa ponadprogramowe staże naukowe: 3-miesięczny w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz 4-miesięczny w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, w trakcie których miałam szansę odpowiednio: utrwalić swoje umiejętności w pracy z hodowlami komórkowymi in vitro oraz zdobyć podstawowe umiejętności w pracy z hodowlą transgenicznych roślin.

Obecnie jestem słuchaczem studiów doktoranckich w Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem mojej pracy doktorskiej jest identyfikacja nowych, klinicznie istotnych zmian genetycznych z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS) u pacjentów z niekorzystnym przebiegiem przewlekłej białaczki szpikowej.
Ponadto, w ramach pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM wykonuję badania genetyczne z wykorzystaniem sekwencjonowania NGS u pacjentów z różnymi typami nowotworów, w szczególności z nowotworami hematologicznymi.

Uważam, że studiowanie biotechnologii na UR pozwala na rozwijanie swoich zainteresowań oraz zdobycie solidnego wykształcenia czyniącego z absolwentów atrakcyjną konkurencję na polskim i zagranicznym rynku pracy.

 

 

2016

BEATA MIEDZIAK

Moja praca jako naukowca rozpoczęła się w 2011 roku, równocześnie z rozpoczęciem studiów na Wydziale Biotechnologii w Weryni.  Dzięki pomocy i wsparciu wielu pracujących tam ludzi mogłam zbierać nowe doświadczenia i rozwijać swoje umiejętności praktyczne oraz wiedze teoretyczną. Wynikiem mojej pracy podczas przygotowań do obrony tytułu inżyniera jest współautorstwo w 4 publikacjach naukowych dotyczących starzenia chronologicznego u Sacharomyces cerevisiae. Brałam udział w konferencjach naukowych, gdzie mogłam samodzielnie przedstawić wyniki swoich badań oraz udało mi się uzyskać renomowane Stypendium Ministra w roku 2014. Oczywiście wszystko to nigdy by się nie udało, gdyby nie wykładowcy wspierający Nas w Naszej pracy.

Dzięki pomocy Uniwersytetu Rzeszowskiego mogłam wyjechać na prawie dwuletni staż w Szwecji na Uniwersytecie Lund. Badania, które tam przeprowadzałam stały się głównym tematem mojej pracy magisterskiej oraz publikacji naukowej skupiającej się na inhibitorach układu dopełniacza izolowanych z bakterii beztlenowych.

Po obronie pracy magisterskiej dostałam możliwość wyjazdu do Włoch w ramach programu ERASMUS+, gdzie pracowałam nad badaniem toksyczności nanocząstek na modelu badawczym Hydra vulgaris czyli stułbiach pospolitych. Wynikiem mojej pracy w ISASI (Institute of Applied Sciences and Intelligent systems) w Pozzuoli było współautorstwo w kolejnej publikacji naukowej.

Po powrocie do Polski w 2017 r. rozpoczęłam prace na Uniwersytecie Warszawskim (CeNT) w Laboratorium Biologii Molekularnej i Biofizyki. Przez rok, głównie pracowałam nad badaniem oddziaływań białek z mRNA, wykorzystując technikę interferometrii biowarstwowej (BLI).

Od 2018 roku pracuję w szybko rozwijającej się firmie farmaceutycznej Celon Pharma w Kazuniu Nowym. Zajmuję się głównie oczyszczaniem białek oraz ich analizą biofizyczną za pomocą wielu technik. Na dzień dzisiejszy skupiamy się na odnalezieniu i wyprodukowaniu cząsteczek wspomagających leczenie chorób autoimmunologicznych, immunoterapii oraz w leczeniu COVID-19.

 

 

2021-04-22-09-00-15-832.jpg [982.81 KB]

EWELINA GOLEC

Nazywam się Ewelina Golec. Jestem absolwentką kierunku biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Czasy studiów na UR wspominam znakomicie! Wykładowcy dokładali wszelkich starań, aby przekazać nam zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne. Już na początku studiów inżynierskich brałam udział w kilku projektach realizowanych w pracowni Prof. Macieja Wnuka, pod którego skrzydłami rozwinęłam swoją pasję do nauki, a także stawiałam pierwsze kroki w naukowym świecie. Wynikiem mojej pracy było współautorstwo w 3 publikacjach naukowych co pomogło mi później w zdobyciu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanego studentom za wybitne osiągniecia naukowe. Podczas studiów na UR byłam również członkiem Koła Naukowego, dzięki któremu wzięłam udział w wielu warsztatach i konferencjach naukowych w Polsce. Uniwersytet Rzeszowski otworzył przede mną również możliwość wyjazdu na dwuletni, płatny staż w Szwecji, który odbyłam na Wydziale Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu w Lund w grupie naukowej kierowanej przez Prof. Annę Blom. W trakcie stażu zostałam współautorką 2 publikacji naukowych, a także otrzymałam propozycję kontynuacji badań na studiach Doktorskich (głównym przedmiotem mojej pracy Doktorskiej jest określenie roli białek układu dopełniacza (CD59 i C3) w patogenezie cukrzycy typu II). Studia na kierunku Biotechnologia na UR pozwoliły mi rozwinąć moje zainteresowania, dały ogrom praktycznych umiejętności, niezmiernie cennych w pracy w laboratorium, a także pozostawiły dobre wspomnienia, dlatego cieszę się że wybrałam UR.

 

 

182763504_3720468971397746_6580729348771365807_n.jpg [189.60 KB]

KAROLINA SMOLĄG

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim z tytułem magistra biotechnologii molekularnej. Obecnie realizuję studia doktorskie na wydziale medycyny Uniwersytetu w Lund.

Studia w Rzeszowie uważam za pierwszy i prawdopodobnie najważniejszy krok w mojej karierze naukowej. Stosunkowo mała grupa studentów, utalentowana kadra i atmosfera sprzyjająca intelektualnemu rozwojowi, sprawiły ze wspominam okres studiów z wielką przyjemnością. Zajęcia były realizowane nie tylko w oparciu o teorię, ale również dały nam szanse nauki technik laboratoryjnych na poziome znacznie wyższym niż oferuje wiele innych uniwersytetów w Polsce i Europie. Ciekawe wykłady i laboratoria w których uczestniczyłam, przełożyły się na wysokie osiągnięcia naukowe które pozwoliły mi uzyskać liczne stypendia. Aktywnie działające koło naukowe dało mi szansę rozwijania pasji do biotechnologii jak również możliwość organizacji i uczestnictwa w wielu ciekawych wydarzeniach naukowych, takich jak konferencja prowadzona przez koło naukowe i Profesora Macieja Wnuka. Jako studenci pod kierownictwem Profesora Wnuka, byliśmy zaproszeni do udziału w seminariach, gdzie w małej grupie dyskutowaliśmy o najnowszych artykułach naukowych i mieliśmy szansę pracy w laboratorium nad prawdziwymi, inspirującymi projektami, które często były publikowane jako prace naukowe. Było tak również w przypadku moich badań nad żywotnością komórek rakowych pod wpływem epoksydu kapsaicyny, które prowadziłam pod przewodnictwem dr hab. Anny Lewińskiej, prof. UR i dr hab. Wnuka, prof. UR.

Podczas studiów dostaliśmy wiele możliwości wyjazdów do ośrodków badawczych w kraju i za granica. Pierwszy staż jaki zrealizowałam był na Uniwersytecie w Palermo, gdzie miałam możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych nad białkami szoku cieplnego i ich rolą w nowotworze płuc. Następnym krokiem było uczestnictwo w stażu naukowym na Uniwersytecie w Lund, gdzie badałam wpływ białek układu dopełniacza na choroby autoimmunologiczne. Wyniki z badań prowadzonych w Lund stanowiły bazę mojej pracy magisterskiej. Uczestnictwo w obu stażach zaowocowało publikacjami naukowymi jak również propozycjami doktoratów, co dało mi możliwość dalszej kariery naukowej. W trakcie mojego doktoratu, pod przewodnictwem profesor Anny Blom, mam możliwość zajmowania się wieloma interesującymi projektami zarówno z zakresu basic science jak również pracy z pacjentami z rzadkimi mutacjami, zaburzającymi działanie białek układu dopełniacza, w kontekście chorób autoimmunologicznych, nowotworze piersi i mózgu.

W mojej pracy mam możliwość obserwowania studentów z wielu krajów i uniwersytetów, jak również miałam przyjemność nadzorować badania prowadzone do dwóch prac magisterskich. Daje mi to dobra perspektywę na okres moich własnych studiów i uważam ze wybór Uniwersytetu Rzeszowskiego dał mi nie tylko pięć lat wspaniałego studenckiego życia ale również doskonały start kariery naukowej.

 

 

2017

JAKUB KAPŁAN

Obecnie pracuję w jednej z prestiżowych Instytucji onkologicznym w USA w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie. Prowadząc badania przedkliniczne nad agresywnym nowotworem mózgu u dzieci oraz sprawując funkcje lab managera.

Cała przygoda z nauką rozpoczęła się na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie studiowałem Biotechnologię molekularną. Zakład Genetyki stał się miejscem, w którym stawiałem pierwsze kroki w pracy naukowej. Było to na drugim roku gdy odbyłem pierwszy staż pod opieką Prof. Macieja Wnuka, który stał się moim mentorem i osobą która bezgranicznie udzielała pomocy i motywowała do ciągłego rozwoju.  Pracę nad projektem molekularnej diagnostyki dermatofitów wspominam jako owocnie spędzoną przerwę wakacyjną i pierwszy etap pracy naukowej. W tym samym czasie odbyłem praktyki w Instytucie Mossakowskiego w Warszawie gdzie zdobyłem pierwsze doświadczenie w pracy z modelem zwierzęcym. Studiowanie Biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim nie tylko zapewniło posiadanie szerokiego wykształcenia teoretycznego ale w głównej mierze na nabycie umiejętności praktycznych i zdolności ich wykorzystywania w pracy badawczej.  Jako student angażowałem się w pracę koła naukowego, biorąc udział w organizowaniu warsztatów biotechnologicznych. W kolejnych latach odbyłem kilka staży zagranicznych. Pierwszym z nich było stypendium na Uniwersytecie w Lund  w Szwecji, gdzie odbyłem roczny staż zdobywając wiedzę z zakresu układu dopełniacza i mikrobiologii. Wyniki tej pracy stały się moją praca inżynierską. W Hiszpanii, program Erasmus+ umożliwił mi wzięcie udziału w badaniach niestabilności genetycznej i poznawaniu kultury andaluzyjskiej. W ostatnim roku zostałem wybrany do programu BioLAB koordynowanego przez Fulbright Polska, odbywając roczny staż w Oklahoma Medical Research Foundation w USA. Gdzie ostatecznie spędziłem trzy lata prowadząc badania nad chorobą autoimmunologiczną- toczniem i czynnikami genetycznymi przyczyniającymi się do jej rozwoju. Badania te wykorzystałem w pracy magisterskiej, którą obroniłem w 2017.  W trakcie studiów byłem współautorem 5 publikacji naukowych.

Moje osiągnięcia zostały nagrodzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego stypendium otrzymałem dwukrotnie.

Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim jak już wspomniałem wyżej umożliwiły mi zdobycie nie tylko wszechstronnej wiedzy i doświadczenia, ale co również istotne poznanie wielu wspaniałych ludzi z każdego zakątka świata i nawiązanie wielu nowych przyjaźni.

                                                                                       

 

2019

EWA KWAŚNIEWICZ

Moją przygodę z nauką zaczęłam w 2014 roku, kiedy to zostałam studentką na kierunku Biotechnologia na Wydziale Biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim ze specjalizacją biotechnologa analityczna. Już na początku moich studiów inżynierskich dostałam możliwość dołączenia do laboratorium, gdzie pod okiem dr hab. Anny Lewińskiej, prof. UR i dra hab. Macieja Wnuka, prof. UR stawiałam pierwsze kroki w świecie nauki. Pod ich opieką byłam częścią badań nad procesem starzenia komórkowego i niestabilności genetycznej. Zarówno zajęcia oferowane przez uczelnię jak i bycie częścią grupy badawczej dało mi możliwość poznania mnóstwa technik biologii molekularnej i zobaczenia na czym tak naprawdę polega prowadzenie badań. Zaangażowanie w projekty badawcze prowadzone na uczelni otworzyło przede mną możliwość wyjazdu na zagraniczny staż. W 2017 roku zaczęłam prace nad projektem badawczym na Wydziale Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu w Lund w Szwecji pod kierownictwem prof. Anny Bloom która jest światową ekspertką w dziedzinie układu dopełniacza. Tam pracowałam nad projektem dotyczącym roli układu dopełniacza w reumatoidalnym zapaleniu stawów. To doświadczenie pozwoliło mi poznać nowe techniki, nieznany dotąd obszar nauki oraz naukowców z rożnych części świata. W 2018 roku rozpoczęłam studia magisterskie z Biotechnologii Molekularnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym czasie kontynuowałam również staż na Uniwersytecie w Lund. Praktyki w obu laboratoriach pozwoliły mi na 3 krotne uzyskanie stypendium ministra, bycie współautorką 7 artykułów naukowych w czasopismach naukowych z listy JCR (Toxicol Lett. J Cell Physiol. Apoptosis., J Immunol. Redox Biol. Front Genet.) uczestniczenie w konferencjach naukowych, zobaczenia świata nauki od środka i poznania wielu inspirujących osób. Aktualnie jestem studentką drugiego roku studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Komórkowej i Molekularnej na Uniwersytecie Kopenhaskim. Studia które wybrałam 7 lat temu dały mi wiele wspaniałych możliwości, których nie dostałabym gdzie indziej i myślę, że jeśli miałabym wybierać jeszcze raz wybrałabym tak samo.

 

dr n. med. BARTOSZ SKÓRA

Jestem absolwentem Biotechnologii Molekularnej URz. Studia ukończyłem w 2019 r. Od tego momentu pracuję w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki Kolegium Medycznego WSIiZ w Rzeszowie, gdzie pod opieką naukową dr hab. n. med. Konrada Szychowskiego realizowałem badania będące podstawą mojej rozprawy doktorskiej. W 2023 r. uzyskałem stopień doktora w dyscyplinie nauki medyczne - Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie zajmuje się badaniami z zakresu neurobiologii, badając nowe podejście patogenezy choroby Alzheimera związanej z wiekiem (late-onset AD).

W trakcie studiów na URz uzyskałem solidne wykształcenie merytoryczne, przygotowujące mnie do samodzielnej pracy w laboratorium hodowli komórek i tkanek, prowadzenia analiz proteomicznych, modyfikacji genetycznej komórek ssaczych. Zdobyte umiejętności rozwijam i stosuje do dziś w swoich badaniach naukowych. Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim był ciekawą i inspirującą przygodą, m.in. ze względu na umiędzynarodowienie kierunku – seminaria, kursy, szkolenia – prowadzone przez wykładowców z uznanych jednostek zagranicznych. Zajęcia odbywają się w małych grupach pozwalają na opanowanie technik i metod bez większego trudu z możliwością wykorzystania wysoce wyspecjalizowanej i najnowszej aparatury badawczej. Zaangażowana i niezwykle kompetentna Kadra pozwoliła mi na rozwijanie swoich zainteresowań, inspirując mnie do dalszej pracy w nauce.

Podsumowując, Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim jest kierunkiem wyjątkowym, który otwiera szerokie perspektywy absolwentom. Student, który ukończy Biotechnologię na URz jest doskonale przygotowany do pracy zarówno w akademii, jak i laboratoriach komercyjnych.

 

 

2020

Katarzyna_Wozniak_zdj.jpg [2.16 MB]

KATARZYNA WOŹNIAK

Jestem absolwentką biotechnologii ze specjalizacją w biotechnologii molekularnej. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Kopenhaskim w grupie specjalizującej się w zaawansowanych analizach proteomicznych wykonywanych na zlecenie innych laboratoriów badawczych oraz firm biotechnologicznych lub farmaceutycznych.

Pracą w laboratorium badawczym zafascynowałam się na drugim roku studiów inżynierskich po dołączeniu do Zakładu Genetyki, gdzie pod okiem dra Leszka Potockiego uczestniczyłam w badaniu roli plastyczności genomowej w lekooporności Candida albicans.

Podczas studiów pierwszego stopnia odbyłam praktyki letnie w Laboratorium Genomiki Instytutu Zootechniki PIB, na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w grupie badającej teoretyczne i praktyczne aspekty biokatalizy.

Na ostatnim roku studiów inżynierskich, rozpoczęłam dwuletni staż na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) w grupie badawczej prof. Anny Blom. Podczas tego stażu skupiłam się na badaniu alternatywnych funkcji układu dopełniacza i jego roli w autofagii i cukrzycy typu II. Część z opracowanych tam wyników wykorzystałam w mojej pracy magisterskiej.

Wszystkich zainteresowanych biologią zachęcam do studiowania biotechnologii, gdyż po ukończeniu tego typu studiów otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia.

 

 

2021

SK.jpg [762.65 KB]

SOFIYA KOKHANOVVSKA

Nazywam się Sofiya Kokhanovska, jestem absolwentką biotechnologii ze specjalizacją w biotechnologii molekularnej. Obecnie pracuję w firmie farmaceutycznej Celon Pharma S.A. w centrum badawczo-rozwojowym. Jestem częścią zespołu CNS, który specjalizuje się w przedklinicznym rozwoju leków dla chorób o podłożu neuropsychiatrycznym.

Urodziłam się i wyrosłam we Lwowie (Ukraina), a od 2015 roku zaczęła się moja przygoda z biotechnologią na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jako student pracowałam w różnych obszarach biotechnologii. Moje pierwsze doświadczenie naukowe dotyczyło badań nad wpływem związków pochodzenia naturalnego na ludzki mikrobiom pod kierunkiem dr hab. Anny Lewińskiej, prof. UR. W trakcie studiów inżynierskich miałam przyjemność współpracy z Uniwersytetem Aarhus, co pozwoliło mi zostać współautorką artykułu w czasopiśmie naukowym z listy JCR (Front Genet). Pracę magisterską, która była częścią projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Centrum Nauki, realizowałam również pod kierunkiem naukowym dr hab. Anny Lewińskiej, prof. UR . Badałam przeciwstarzeniowe oraz epiegenetyczne właściwości związków pochodzenia roślinnego w terapii przeciwnowotworowej.

Dzięki wysokokwalifikowanej kadrze akademickiej z pasją do nauki, zostałam wprowadzona do „kuchni” naukowej, poznałam nowoczesne techniki biologii molekularnej, co w przyszłości umożliwiło mi kontynuację ścieżki naukowej podczas ponadprogramowych staży. Swoje pierwsze praktyki odbyłam w laboratorium diagnostycznym. Następnie, będąc laureatem stażu POWER w 2018 roku wyjechałam na letni staż do Celon Pharma S.A., gdzie zagłębiłam się w procesy rozwoju leków oraz świat chorób o podłożu neuropsychiatrycznym. Dzięki badaniom, realizowanym podczas stażu, zostałam współautorem kilku międzynarodowych doniesień konferencyjnych. Praktyki w ramach programu POWER przerodzili się w staż prywatny oraz po zakończeniu studiów - pracę. W trakcie studiów miałam możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz seminariach, prowadzonych przez naukowców o światowej sławie (prof. Suresh Rattan Ph.D., Dr.scient.). Ciepło wspominam również koło naukowe, gdzie oprócz ciekawych wydarzeń naukowych, poznałam wielu wspaniałych ludzi.  

Biotechnologia jest kierunkiem o szerokiej specjalizacji, co pozwala na realizację zawodową każdemu z pasją do nauk biologicznych.

 

Maciej Noga

MACIEJ NOGA

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Rzeszowskim z tytułem magistra biotechnologii molekularnej. Obecnie pracuję w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi, dodatkowo realizując eksternistycznie doktorat w dyscyplinie nauk medycznych.

Studia w Rzeszowie uważam za owocnie wykorzystany czas i słuszny wybór, który wszechstronnie przygotował mnie zarówno ze strony teoretycznej oraz pod względem praktycznego zastosowania technik laboratoryjnych. Wykłady i zajęcia laboratoryjne prowadzone były w ciekawy sposób, w przyjemnej atmosferze przez wysokiej klasy kadrę. Pozytywnie sprzyjało to rozwojowi intelektualnemu, co przekładało się na osiągnięcia naukowe oraz otrzymywane stypendia (Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Pierwsze kroki w pracy naukowej stawiałem pod opieką niezastąpionego mentora Prof. Macieja Wnuka, który zawsze oferował ogromną pomoc, nieustająco motywował do ciągłego rozwoju za co jestem niezmiernie wdzięczny. Zostałem zaangażowany w projekt skupiający się na badaniu roli metylotransferazy DNMT2 w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych.

W trakcie studiów otrzymaliśmy liczne możliwości wyjazdów do ośrodków badawczych zarówno w kraju, jak i za granica. Pierwszym półrocznym stażem zagranicznym w jakim brałem udział był program badawczy dla studentów wizytujących, który realizowałem w King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Podczas wyjazdu zdobyłem cenną wiedzę na temat ekspresji, oczyszczania białek oraz analizy metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Wyniki stażu przerodziły się w pracę inżynierską. Kolejnym etapem było uczestnictwo w rocznym stażu naukowym na Wydziale Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Lund w Szwecji. Wykorzystując liczne technik badawcze analizowałem szczegóły interakcji izoform białka CD59 z maszynerią sekrecji insuliny. Rezultaty badań wykorzystałem w pracy magisterskiej.

Dzięki zagranicznym stażom nabyłem niezwykle cenne doświadczenie eksperymentalne, podszlifowałem specjalistyczny język angielski, poszerzyłem horyzonty oraz poznałem międzynarodowe środowisko naukowe. To wszystko zapewniło doskonały start i stworzyło solidne fundamenty do przyszłej pracy w świecie nauki. Z pełnym przekonaniem rekomenduje wszystkim zainteresowanym studiowanie biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

ALEKSANDRA MOSKAL

Nazywam się Aleksandra Moskal i jestem studentką Biotechnologii Molekularnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. To właśnie wybranie tej uczelni uważam za jedną z najlepszych decyzji w mojej karierze naukowej, gdyż pod skrzydłami niezastąpionej kadry Katedry Biotechnologii UR i panującej tam przyjaznej atmosferze, rozwinęła się we mnie pasja do nauki.

Swoje pierwsze doświadczenie pracy naukowca zdobyłam na wolontariacie w laboratorium u dr hab. Anny Lewińskiej, prof. UR i dra hab. Macieja Wnuka, prof. UR. To właśnie tam poznałam wiele technik stosowanych w biologii molekularnej, podszlifowałam teorię jak i zdobyłam cenne umiejętności, przydatne do samodzielnej pracy naukowej. Współpraca ta ostatecznie zaowocowała kilkoma artykułami, w których jestem współautorem. Czas spędzony w laboratorium na UR będę zawsze dobrze wspominać, nie tylko ze względu na aspekty naukowe i poszerzenie wiedzy, ale również z racji zmotywowania mnie do ciągłego rozwoju i poszerzania horyzontów. Jestem niezwykle wdzięczna za pomoc ze strony Profesora Wnuka i Profesor Lewińskiej, ale także całej kadry, w tym dr inż. Jagody Adamczyk-Grochali, dr inż. Dominiki Błoniarz, dr inż. Anny Deręgowskiej oraz dr inż. Iwony Rzeszutek, które zawsze służyły ogromną wiedzą, doświadczeniem i cenną radą. Dzięki wsparciu Profesora Macieja Wnuka, udało mi się również wyjechać do Szwecji na roczny staż naukowy na Wydział Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu w Lund do grupy badawczej kierowanej przez Prof. Annę Blom.

Od siebie mogę powiedzieć, że studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Biotechnologia są przyszłościowym i rozwojowym wyborem, nie tylko ze względu na możliwości, jakie oferują, ale również ze względu na możliwość poznania wielu inspirujących ludzi, którzy z pasją przekazują swoją wiedzę studentom.

 

JULIA SŁABY

Nazywam się Julia Słaby i jestem studentką Biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim od 2019 roku. Kierunek ten wybrałam, gdyż wydawał mi się interesujący i rozwojowy. I rzeczywiście spełnił on moje wszelkie oczekiwania, a z roku na rok podobał mi się tylko coraz bardziej. Biotechnologia łącząc w sobie elementy nauk biologiczno-chemicznych oraz matematyki, jak i fizyki, pozwala na kształcenie się w tych wszystkich kierunkach jednocześnie. Jest to zatem idealny wybór dla osób, które chcą zyskać wiedzę i techniki potrzebne do pracy w laboratoriach różnego rodzaju.

Rok po rozpoczęciu nauki na UR, w Polsce i na całym świecie wybuchła epidemia koronawirusa. Sytuacja ta spowodowała przejście uczelni w tryb pracy zdalnej, co uniemożliwiło mi zdobycie wiedzy praktycznej, która w pracy biotechnologa jest tak samo ważna, jak znajomość teorii. Jednakże po powrocie do normalnego nauczania, udało mi się dostać na praktyki do pracowni Profesora Macieja Wnuka, gdzie w pół roku nadrobiłam wszystkie zaległości. Poznane tam techniki i szansa uczestnictwa w moich pierwszych badaniach naukowych, umożliwiły mi dostanie się na staż do Wydziału Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie w Lund, w Szwecji, do grupy badawczej Profesor Anny Blom. To właśnie tam brałam udział w projekcie dotyczącym badania nad wpływem i funkcją centralnego składnika układu dopełniacza – białka C3 w czasie otyłości i cukrzycy typu 2 na modelu mysim. Badania te następnie stanowiły podstawę mojej pracy inżynierskiej. Po roku spędzonym w Szwecji, dostałam propozycję przedłużenia stażu o kolejny rok i kontynuacji badań do pracy magisterskiej.

Wybranie tej ścieżki na studiach i nauka pod okiem kadry naukowców Katedry Biotechnologii UR przyczyniły się do mojego rozwoju i zdobycia rozległej wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. To właśnie dzięki nim i zespołowi badawczemu w Lund miałam okazję doświadczyć prawdziwej pracy badacza w laboratorium medycznym, a także wziąć udział w licznych seminariach i otwartych wykładach, które poszerzyły moje horyzonty i pozwoliły mi się rozwinąć.

 

PIOTR ŚLIPEK

Jestem absolwentem kierunku Biotechnologia Instytutu Biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, który ukończyłem z tytułem magistra biotechnologii molekularnej w roku akademickim 2021/2022 pod opieką Profesora Macieja Wnuka.  

Studia były niezwykle inspirujące, a teraz, jako absolwent, mogę spojrzeć na nie z perspektywy osiągnięć i doświadczeń.  

5-letni okres studiów był nieocenioną okazją do zgłębienia wiedzy z różnych dziedzin w szczególności z zakresu biochemii, genetyki i biologii molekularnej, które stanowią fundament tej fascynującej dziedziny. Dzięki tym studiom, udało mi się zrozumieć złożone procesy i mechanizmy występujące na poziomie komórkowym i molekularnym, a także nabyć cenne doświadczenie pracy w laboratorium, wykorzystując wachlarz różnych nowoczesnych technik laboratoryjnych. Dodatkowo, zdobyłem umiejętność integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki, co jest istotne w tworzeniu rozwiązań, które łączą różne aspekty biotechnologii. 

W tym czasie miałem okazję uczestniczyć w badaniach naukowych, które przyczyniły się w dużej mierze do mojego samorozwoju w dziedzinie biotechnologii. Na studiach inżynierskich brałem udział w projekcie naukowym pod nadzorem Profesora Macieja Wnuka, który dotyczył badania roli metylotransferazy DNMT2 (TRDMT1) w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych, co stanowiło moje pierwsze znaczące doświadczenie w pracy naukowo-badawczej. Podczas studiów magisterskich, dzięki zaangażowaniu Profesora Macieja Wnuka, brałem udział w rocznym stażu naukowym na Uniwersytecie Lund na Wydziale Medycyny Translacyjnej pod kierunkiem Profesor Anny Blom. W trakcie tego stażu miałem okazję zgłębiać wiedzę oraz zdobyć cenne doświadczenie w analizie molekularnych mechanizmów zaangażowanych w supresję raka piersi. Zwieńczeniem mojej pracy badawczej na stażu zagranicznym była publikacja naukowa.  

Moje uczestnictwo w projektach naukowych podczas okresu studiów, oprócz poszerzenia wiedzy oraz nabyciu cennej praktyki badawczej, nauczyło mnie również efektywnej współpracy z innymi uczestnikami zespołu, ale także rozwijało umiejętności komunikacji, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów oraz dostosowywania się do zmieniających się sytuacji.  

Obecnie zajmuję stanowisko naukowca w renomowanej firmie biotechnologicznej Selvita z siedzibą w Krakowie, gdzie aktywnie uczestniczę w projektach badawczo-rozwojowych (R&D) oraz w działaniach związanych z zastosowaniem Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), co wymaga zachowania najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa w produkcji farmaceutycznej. Współpraca z doświadczonym zespołem oraz możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w projektach R&D i GMP stanowią niezwykle inspirujący aspekt mojej kariery. To stanowisko pozwala mi łączyć pasję do nauki z praktycznym działaniem na rzecz rozwoju nowoczesnych podejść terapeutycznych, co ma globalne przełożenie na zdrowie i życie milionów ludzi.  

Moja dotychczasowa praca badawcza stale podkreśla, że bycie naukowcem wymaga nie tylko ciągłego poszerzania wiedzy i zaangażowania, ale także cierpliwości, motywacji, zdolności rozwiązywania problemów, nieustannego dążenia do osiągnięcia celów badawczych, wielu godzin pracy, analizy danych i eksperymentów, co potwierdza, że to bardzo wymagające wyzwanie, co czyni je wyjątkowo wartościowym.  

Bez wątpienia mogę potwierdzić, że ukończenie studiów biotechnologicznych w Instytucie Biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim stanowi doskonały fundament dla rozwoju przyszłej kariery w tej dziedzinie.  

 

2023

DAMIAN KOBYLARZ

Jestem absolwentem kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim, w 2022 roku uzyskałem tytuł zawodowy inżyniera ze specjalności Biotechnologia Analityczna, a w kolejnym roku tytuł magistra ze specjalności Biotechnologia Molekularna.

Obecnie pracuję w Zakładzie Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej w Instytucie Ekspertyz Medycznych w Łodzi, który jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową, gdzie zostałem zatrudniony jeszcze w trakcie studiów magisterskich. Moje działania skupiają się głównie na rozwoju techniki przenośnej spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej do zastosowań sądowych, zwłaszcza w kontekście analizy pierwiastkowej kości. Ponadto realizuję eksternistycznie doktorat na Uniwersytecie Rzeszowskim w dyscyplinie nauk medycznych.

Cieszę się, że miałem możliwość studiować na Uniwersytecie Rzeszowskim gdzie poznałem wspaniałych kolegów i koleżanki, oraz naukowców z wielką pasją. Podczas studiów miałem możliwość uczestniczenia w projektach naukowych pod okiem dra hab. Bartosza Piechowicza w ramach wolontariatu, a także pracowni inżynierskiej i magisterskiej, dzięki temu zdobyłem wiele umiejętności przydatnych w obecnej pracy naukowej. W trakcie studiów miałem również możliwość wystąpień na ogólnopolskich konferencjach naukowych i prezentowania wyników swoich badań. Wielokrotnie otrzymywałem również stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Decyzja o wyborze tych studiów była bez wątpienia jednym z najlepszych wyborów w moim życiu. Dzięki temu mogłem rozwinąć się naukowo, zdobywając nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, która obecnie stanowi nieoceniony atut w mojej dalszej karierze naukowej.

Najważniejszym atutem studiowania biotechnologii na UR jest solidne wykształcenie, jakie absolwenci zdobywają w trakcie nauki. Program nauczania jest starannie opracowany, obejmuje zarówno teorię, jak i praktyczne aspekty biotechnologii, co pozwala absolwentom zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy.

 

JULIA ZAJĄC

Jestem absolwentką studiów inżynieryjnych na kierunku Biotechnologia ze specjalnością analityczną, gdzie obecnie realizuję również studia magisterskie.  

Będąc na drugim roku miałam okazję pracować pod czujnym okiem zespołu profesora Wnuka, gdzie stawiałam swoje pierwsze kroki w laboratorium biochemicznym. Praca tam oszlifowała moje umiejętności oraz pozwoliła mi na zdobycie wielu nowych, które przyczyniły się do mojego wyjazdu na staż do Laboratorium Chemii Białek Medycznych Uniwersytetu w Lund. Staż ten był unikalną możliwością, podczas której na równi z doświadczonymi i utytułowanymi naukowcami przez blisko rok dzieliliśmy się wiedzą i odkryciami płynącymi z prowadzonych doświadczeń, wymienialiśmy poglądy, bez względu na status czy tytuł naukowy. Przeżycie to uważam za bardzo pouczającei motywujące nie tylko od strony naukowej, ale również językowej.

Interdyscyplinarny wymiar studiów biotechnologicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z całym zdobytym doświadczeniem, przełożył się na podjęcie przez mnie pracy w Specjalistycznym Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy kosmetycznej Inglot. Mogę śmiało powiedzieć, że miejsce, w którym dziś jestem zawdzięczam w dużej mierze mojej uczelni oraz moim mentorom, którzy dodali mi skrzydeł.

 

OLIWIA LESZCZYŃSKA

Nazywam się Oliwia Leszczyńska. W 2017 roku, nie w pełni świadoma czym właściwie jest biotechnologia zaczęłam studia na tym kierunku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jak się okazało biotechnologia jest częścią szeroko pojętej nauki. Podczas studiów dzięki wielu inspirującym wykładowcom zagłębiłam się w techniki biologii molekularnej, biochemii, genetyki czy też inżynierii genetycznej i zrozumiałam, jak wielopłaszczyznowy i skomplikowany jest otaczający nas świat. Zrozumiałam również, że biotechnologia to dziedzina, która od kilku lat rewolucjonizuje przemysł, rolnictwo i medycynę, a jej potencjał pozwali osiągnąć jeszcze więcej niż dotychczas.

Pierwszym krokiem w mojej karierze zawodowej było zdobycie tytułu inżyniera biotechnologii, ze specjalnością biotechnologia medyczna. Na tym etapie zaczęłam doskonalić podstawowe techniki biotechnologii analizując polimorfizm genu DIO2 pod okiem niezwykle empatycznej prof. dr. hab. Izabelii Zawlik. Kolejnym krokiem było uzyskanie tytułu magistra na kierunku biotechnologia molekularna pod opieką dr Iwony Rzeszutek. Dzięki wielu cennym radom, cierpliwości i ogromnej ilości poświęconego mi czasu zgłębiłam techniki inżynierii genetycznej. Zaproponowany przed dr Iwonę Rzeszutek temat pracy dotyczący rearanżacji genomu kierowanych przez RNA okazał się być innowacyjny i zwrócił uwagę przyszłych pracodawców. To właśnie praca pod opieką wykwalifikowanych mentorów, takich jak prof. dr. hab. Izabela Zawlik i dr Iwona Rzeszutek, pomogła mi zdobyć głęboką wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologii. To kluczowe elementy mojego sukcesu w dziedzinie biotechnologii.

Dziś pracuję jako naukowiec w polskim przedsiębiorstwie branży farmaceutycznej – Selvita SA w Krakowie. Jest to jedna największych w Europie organizacji zajmujących się przedklinicznymi badaniami kontraktowymi. Pracuję zarówno z bakteriami, wirusami, jak i komórkami ludzkimi bazując w dużej mierze na technikach inżynierii genetycznej. Stanowię część wieloosobowego zespołu Biological Assay Laboratory wchodzącego w skład działu Development and Contract Testing Departament. Dział ten zajmuje się opracowywaniem leków oraz badaniem jakości leków wprowadzanych na rynek. Produkty takie wymagają ode mnie ich sprawdzenia, między innymi pod kątem zanieczyszczeń obcym DNA. W takich przypadkach bazuje na technikach, takich jak Real Time PCR z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, jaki dostępny jest na rynku. Badania wykonywane w mojej pracy leżą w zakresie systemu GMP oraz GLP, co świadczy o wysokim standardzie przeprowadzanych badań. Moja praca ma realny wpływ na zdrowie i dobro ludzi na całym świecie, ponieważ zapewnia jakość leków i ich bezpieczeństwo. To daje mi poczucie sensu i satysfakcję z pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KAROLINA MAZIARZ

Nazywam się Karolina Maziarz i jestem absolwentką studiów inżynierskich w biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie moją przygodę z nauką kontynuuję na studiach doktoranckich na Uniwersytecie w Lund w Szwecji, gdzie pod opieką dr Bena King i prof. Anny Blom badamy wewnątrzkomórkową rolę białek układu dopełniacza w regulacji ekspresji genów.

Wybór Uniwersytetu Rzeszowskiego był niewątpliwie jednym z kluczowych momentów w mojej karierze naukowej. Moja pasja do nauki rozpoczęła się na wykładach u prof. Wnuka i prof. Anny Lewińskiej, gdzie zdobyłam ogromną wiedzę teoretyczną w zakresie biologii molekularnej, genetyki i biochemii a także niekończącą się ciekawość i zapał do nauki.

Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim otworzyły dla mnie także drogę do wyjazdu za granicę na staż w Szwecji. Dwa lata stażu nie tylko pozwoliły mi zdobyć ogromną wiedzę praktyczną w zakresie mikrobiologii i immunologii, ale również dostarczyły motywacji do podjęcia nowych wyzwań w nauce. Efektem było podjęcie studiów magisterskich w zakresie Biomedycyny na Uniwersytecie w Lund. Moją pracę magisterską ukończyłam pod opieką prof. Charlotte Ling, której grupa specjalizuje się w badaniu wpływu epigenetyki na rozwój cukrzycy. Ten okres zaowocował zdobyciem wiedzy w zakresie analizy ekspresji genów oraz zrozumienia mechanizmów epigenetycznych sterujących ekspresją genów. To doświadczenie jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu o potrzebie podjęcia studiów doktoranckich, które rozpoczęłam w 2023 roku.

Wybór Uniwersytetu Rzeszowskiego był niewątpliwie jednym z najlepszych decyzji. Miałam okazję poznać inspirujących naukowców, którzy pomogli mi postawić pierwsze kroki w nauce, oraz otworzyć przed mną wiele możliwości, dzięki którym mogę kontynuować moją pasję do nauki na studiach doktoranckich.