Zespół ds. Promocji Instytutu

Decyzją dra hab. Konrada Leniowskiego, prof. UR - Dyrektora Instytutu Biologii powołano Zespół do spraw Promocji.

W skład Zespołu weszli:

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI INSTYTUT BIOLOGII

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

E-mail

Telefon

1

dr inż. Roman Maślanka

Przewodniczący

rmaslanka@ur.edu.pl

+48 17 785 5413

2

dr Natalia Tańska

Z-ca przewodniczącego;
osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych na stronę IB

ntanska@ur.edu.pl

+48 17 785 5448

3

mgr Magdalena Wójcik

Członek

mwojcik@ur.edu.pl

+48 17 785 5206

4

mgr Aleksandra Kuta

Członek

akuta@ur.edu.pl

+48 17 851 8584

5

mgr Martyna Materowska

Członek

mmaterowska@ur.edu.pl

+48 17 851 8584

6

dr Rafał Czechowski

Członek

rczechowski@ur.edu.pl

+48 17 785 5459

7

dr Sławomir Bartoszewski

Członek

sbartoszewski@ur.edu.pl

+48 17 785 5407

8

mgr Michał Tuchowski

Członek

mtuchowski@ur.edu.pl

+48 17 785 5457