Pracownicy Instytutu

 

dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR

Dyrektor Instytutu

telefon: +48 17 785 5460

e-mail: kleniowski@ur.edu.pl

pokój: 460, D9

 • Ekologia behawioralna
 • Ornitologia
 • Komunikacja wizualna i wokalna ptaków
 • Strategie antydrapieżnicze ptaków w okresie lęgowym
 • Badania prowadzone w Polsce, Hiszpanii, Północnym Wietnamie i Laosie

dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR

Zastępca Dyrektora Instytutu

telelefon: +48 17 851 8591

e-mail: wgrzegorzewski@ur.edu.pl

pokój: 343, B1, A0

 • Fizjologia i rozród zwierząt
 • Użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
 • Patologia zwierząt
 • Preparaty krwiozastępcze
 • Dobrostan zwierząt domowych

 • Behawioryzm psów

 • Dogoterapia

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

telefon: +48 17 785 5219, +48 17 851 8511

e-mail: idalia@ur.edu.pl

pokój: 219, D9 oraz pok. 43, B1, A0

 • Aerobiologia
 • Prognozy pyłkowe dla alergików
 • Bioklimatologia
 • Fenologia
 • Melisopalinologia
 • Zastosowanie spektroskopii w badaniach palinologicznych
 • Monitoring chemicznych zanieczyszczeń powietrza

prof. dr hab. Łukasz Łuczaj

Redaktor naczelny "ETNOBIOLOGIA POLSKA"

telefon: +48 17 785 8754

e-mail: [email protected]du.pl

pokój: 447, D9

 • Ekologia,
 • Etnobotanika,
 • Ziołoznawstwo,
 • Dzikie rośliny jadalne Europy i Chin

dr hab. Tomasz Durak, prof. UR

telefon: +48 17 851 6821

e-mail: tdurak@ur.edu.pl

pokój: 126, G4

 • Ekologia lasu,
 • Różnorodność gatunkowa,
 • Struktura i dynamika roślinności leśnej,
 • Inerakcje między rośliną i zwierzęciem,
 • Plastyczność fenotypowa i adaptacje roślin

dr hab. Roma Durak, prof. UR

telefon: +48 17 851 8583

e-mail: rdurak@ur.edu.pl

pokój: 334, B1, A0

 • Biologia i ekologia owadów
 • Procesy diapauzy
 • Interakcje fitofag - roślina żywicielska
 • Adaptacje owadów do stresów środowiskowych

dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

telefon: +48 17 785 5458

e-mail: ikania@ur.edu.pl

pokój: 458 D9

 • Taksonomia i ewolucja organizmów
 • Morfologia porównawcza i funkcjonalna Diptera
 • Inkluzje organizmów w różnowiekowych żywicach kopalnych
 • Skamieniałości organizmów w skałach osadowych

dr hab. Mateusz Mołoń, prof. UR

telefon: +48 17 785 5407

e-mail: mmolon@ur.edu.pl

pokój: 407, D9

 • Biologia drożdży,
 • Metabolizm komórki,
 • Starzenie,
 • Regulacja ekspresji genów,

dr hab. Bartosz Piechowicz, prof. UR

telefon : +48 17 872 3250, +48 17 872 3251

e-mail: bpiechow@ur.edu.pl

pokój: W2
 • Apidologia,
 • Ekotoksykologia,
 • Fizjologia owadów,
 • Toksykologia środków ochrony roślin

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR

telefon: +48 17 785 5461

e-mail: ewegrzyn@ur.edu.pl

pokój: 457, D9

 • Ekologia behawioralna
 • Ornitologia
 • Komunikacja wizualna i wokalna ptaków
 • Strategie antydrapieżnicze ptaków w okresie lęgowym
 • Badania prowadzone w Polsce, Hiszpanii, Północnym Wietnamie i Laosie

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

telefon: +48 17 785 5413

e-mail: retecza@ur.edu.pl

pokój: 413, D9

 • Biologia komórki,
 • Starzenie,
 • Biologia drożdży,
 • Regulacja długości życia i potencjału reprodukcyjnego komórek

dr Sabina Bednarska

telefon: +48 17 785 5412

e-mail: sbednarska@ur.edu.pl

pokój: 412, D9

 

dr inż. Małgorzata Karbarz

Koordynator ds. Programu MOST)

telefon: +48 17 851 8754

e-mail: mkarbarz@ur.edu.pl

pokój:  324, B1, A0

 • Genetyka molekularna roślin,
 • Bioetyka

dr inż. Katarzyna Kluska

telefon: +48 17 785 5207

e-mail: kborycka@ur.edu.pl

pokój: 207, D9

 • Aerobiologia
 • Prognozy pyłkowe dla alergików  
 • Bioklimatologia
 • Fenologia
 • Melisopalinologia
 • Zastosowanie spektroskopii w badaniach palinologicznych
 • Monitoring chemicznych zanieczyszczeń powietrza

dr Ewelina Kuna / Ewelina Kuna, PhD

telefon: +48 17 785 5411

e-mail: ekuna@ur.edu.pl

pokój: 411, D9

 • Niestabilność genomowa
 • Candida albicans

dr Magdalena Kwolek-Mirek

telefon: +48 17 785 5412

e-mail: mkwolek@ur.edu.pl

pokój: 412, D9

 • Biochemia,
 • Metabolizm komórki,
 • Biologia drożdży,
 • Stres oksydacyjny,
 • Toksyczność aldehydów i ich metabolitów

dr hab. Mateusz Wolanin, prof. UR

telefon: +48 17 785  5449

e-mail: mwolanin@ur.edu.pl

pokój: 449, D9

 • Geografia roślin,
 • Taksonomia roślin

dr Sławomir Bartoszewski
pracownik naukowo-techniczny

telefon: +48 17 785 5407

e-mail: sbartoszewski@ur.edu.pl

pokój: 407, D9

 • Genetyka rozwoju,
 • Drosophila melanogaster,
 • Kutikula u owadów,
 • Supresory nowotworów,
 • Niedobór hemu,
 • Małogłowie

dr Rafał Czechowski
pracownik inżynieryjno – techniczny

telefon +48 17 785 5459

e-mail: rczechowski@ur.edu.pl

pokój: 461, D9

 

dr Wiktoria Jordan-Stasiło
pracownik naukowo-techniczny

telefon: +48 17 785 5457

e-mail: wjordan@ur.edu.pl

pokój: 459 D9

 

dr inż. Joanna Kisała
pracownik naukowo-techniczny

telefon: +48 17 851 8581

e-mail: jkisala@ur.edu.pl

pokój:  321, B1, A0

 • Synteza nanocząstek półprzewodników
 • Testy katalityczne nanoczastek
 • Degradacji zanieczyszczeń organicznych

dr inż. Roman Maślanka
pracownik naukowo-techniczny

Przewodniczący Zespołu ds. Promocji Instytutu

telefon: +48 17 785 5413

e-mail: rmaslanka@ur.edu.pl

pokój: 413, D9

 

dr Natalia Tańska
pracownik naukowo - techniczny

Członek Rady Programowej MUR
Koordynator Pikniku Nauki EXPLORACJE z ramienia UR
Zastępca Przewodniczącego ds. Promocji Instytutu
Media społecznościowe i strona www IB

telefon: +48 17 785 5448

e-mail: ntanska@ur.edu.pl

pokój: 448, D9

 

mgr Jagoda Dampc
pracownik inżynieryjno-techniczny

telefon: +48 17 851 8584

e-mail: jdampc@ur.edu.pl

pokój: 335, B1, A0

 

mgr Martyna Materowska
pracownik inżynieryjno-techniczny

Strona www IB

telefon: +48 17 851 8584

e-mail: mmaterowska@ur.edu.pl

pokój: 335, B1, A0

 

mgr Magdalena Wójcik
pracownik naukowo-techniczny

telefon: +48 17 785 5206

e-mail: mwojcik@ur.edu.pl

pokój: 206, D9