O instytucie

Instytut Biologii powstał 1 kwietnia 2023 r. roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego..

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR.

Instytut Biologii posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia (licencjackie 3 letnie) i II stopnia (magisterskie 2 letnie) na kierunku Biologia.

Do wysokiej oceny działalności naukowej i dydaktycznej przyczyniają się pracownicy Instytutu. Obecnie Instytut zatrudnia profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.),  adiunktów (ze stopniem doktora),  asystentów (ze stopniem magistra)  pracowników naukowo – technicznych, w tym   ze stopniem doktora oraz  pracowników inżynieryjno-technicznych.

Do najważniejszych działań popularyzujących naukę prowadzonych przez Instytut należą m. in.:
Noc Biologów,
Piknik Nauki
oraz liczne wywiady i opinie w lokalnych telewizjach i stacjach radiowych udzielane przez pracowników Instytutu.