Strategiczne tematy badawcze

NAZWA ZADANIA:

Mechanizmy regulacji procesów wewnątrzkomórkowych determinujących proliferację, długość życia i homeostazę redoks w modelu drożdżowym.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. prof. UR Mateusz Mołoń
dr Ewelina Kuna
dr Sabina Bednarska
dr Magdalena Kwolek – Mirek
dr inż. Roman Maślanka
dr Sławomir Bartoszewski

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Antropopresja i bioróżnorodność.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
prof. dr hab. Łukasz Łuczaj
dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR
dr hab. Bartosz Piechowicz, prof. UR
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR
dr inż. Katarzyna Kluska
dr Mateusz Wolanin
dr Natalia Tańska
dr Rafał Czechowski
dr Małgorzata Karbarz
mgr Magdalena Wójcik