KABANOSIK

Koło Naukowe „Kabanosik” jest adresowane dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, studiujących na kierunkach: Technologia żywności i żywienie człowieka, Rolnictwo, Logistyka w sektorze rolno-spożywczym i Ochrona środowiska.

Działalność w/w Koła Naukowego ma na celu zaprezentowanie obszaru działalności studentów - członków Koła Naukowego, zainteresowanych problematyką mięsa i przetworów mięsnych.

W ramach działalności informacyjno-dydaktycznej Koła Naukowego „Kabanosik” organizowane są spotkania, na których tematem przewodnim jest przetwórstwo mięsa połączone z praktycznym przygotowywaniem różnych wędlin i wyrobów mięsnych z późniejszą ich degustacją oraz oceną sensoryczną.

Członkowie Koła Naukowego „Kabanosik” biorą czynny udział w Międzynarodowych Seminariach Studenckich Kół Naukowych, podczas których studenci mają możliwość zaprezentowania swoich wystąpień ustnych, które następnie zostają opublikowane w materiałach konferencyjnych. Wyjazdom na organizowane seminaria naukowe towarzyszy często zwiedzanie różnych zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa, co daje możliwość studentom zapoznać się np. z nowoczesnymi procesami technologicznymi oraz degustacją smacznych wędlin.

Koło Naukowe dla swoich członków stwarza również możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych, podczas których mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień, z którymi stykają się podczas trwania toku studiów. Organizowanie konferencji naukowych pozwala członkom Koła Naukowego wziąć udział w sesji porterowej i zaprezentować swoje postery oraz wysłuchać interesujących wykładów.