FERMENT

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności „FERMENT” zostało założone przez dr. Macieja Kluz wraz ze studentami 1. rocznika kierunku Technologii Żywności i Żywienie Człowieka w dniu 21 października 2008 roku. Decyzję o utworzeniu SKN podjął ówczesny Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej i Badań Naukowych Prof. dr hab. Aleksander Bobko.

Od 02.10.2023 roku nowym opiekunem SKN TŻ „FERMENT” został dr inż. Paweł Hanus.

 

SKN TŻ „FERMENT” zrzesza głównie studentów i doktorantów z kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, ale członkami mogą być również studenci z innych kierunków Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Działalność koła dotyczy głównie prowadzenia badań naukowych, które później prezentowane są podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Studenci koła są laureatami wielu nagród za najlepsze prezentacje czy postery na międzynarodowych konferencjach.

Dodatkową działalnością SKN TŻ „FERMENT” jest działalność promocyjna i społeczna. Studenci chętnie biorą udział w organizacji akcji dotyczących zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej a także działalności charytatywnej.

 

Studenci skupieni są w 6 sesjach tematycznych:

- Aktywny Ferment: opiekun dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, Prof. URz

- Bioaktywny Ferment: opiekun dr inż. Natalia Żurek

- Mleczny Ferment: opiekun dr inż. Małgorzata Pawlos

- Pszczeli Ferment: opiekun dr inż. Michał Miłek

- Zbożowy Ferment: opiekun dr inż. Joanna Kaszuba

- Zdrowy Ferment: opiekun dr inż. Katarzyna Rolf

 

LICZBA CZŁONKÓW 2008 – 2024


2008/09 r. – 72 os. Prezes: Tomasz Michalik
2009/10 r. – 54 os. Prezes: Sylwia Czyjt
2010/11 r. – 63 os. Prezes: Maciej Kurcz
2011/12 r. – 58 os. Prezes: Przemysław Rożek
2012/13 r. – 60 os. Prezes: Przemysław Rożek
2013/14 r. – 45 os. Prezes: Przemysław Rożek
2014/15 r. – 42 os. Prezes: Rafał Kordiaka
2015/16 r. – 33 os. Prezes: Paweł Hanus
2016/17 r. – 28 os. Prezes: Paweł Hanus
2017/18 r. – 51 os. Prezes: Kamil Dudzik
2018/19 r. – 58 os. Prezes: Aneta Hoksa
2019/2020 – 34 os. Prezes: Miłosz Pastuszczak
2020/2021 – 28 os. Prezes: Miłosz Pastuszczak

2023/2024 – 29 os. Prezes: Zuzanna Stadnik

 

Więcej o nas znajdziesz na naszej stronie FB:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555179736422&locale=pl_PL