FERMENT

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności „FERMENT” zostało założone przez dr. Macieja Kluz wraz ze studentami 1. rocznika kierunku Technologii Żywności i Żywienie Człowieka w dniu 21 października 2008 roku. Decyzję o utworzeniu SKN podjął ówczesny Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej i Badań Naukowych Prof. dr hab. Aleksander Bobko.

 

SKN FERMENT zrzesza głównie studentów i doktorantów z kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, ale członkami są również osoby z całego Uniwersytetu. Działalność koła dotyczy głównie prowadzenia badań naukowych, które później prezentowane są podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Studenci koła są laureatami wielu nagród za najlepsze badania, czy referat na międzynarodowych konferencjach. Zajmują prestiżowe 1. miejsca (3 razy) na najważniejszej w kraju konferencji kół naukowych: Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, które odbywa się w Olsztynie. Opiekun kłoa dr Maciej Kluz został wyróżniony w ministerialnym konkursie StRuNa jako Opiekun Naukowy Roku, a także otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opiekę nad kołem naukowym. Ponadto jest laureatem uczelnianego konkursu dla najlepszego Opiekuna Roku podczas Gali Naukowca UR. Dr Kluz jest również członkiem jury ministerialnego konkursu StRuNA. Studenci koła uczestniczą intensywnie w wymianie międzynarodowej. Współorganizują Międzynarodowe Szkoły Letnie NAWA/CEEPUS, które odbywają się w Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto studenci z koła uczestniczą w Pikniku Nauki, akcjach promocyjnych, Nocy Biologów, reprezentują UR na wielu płaszczyznach, głównie naukowej i promocyjnej. Studenci realizują granty naukowe dla studentów UR, do tej pory było to 8 grantów. Ponadto SKN FERMENT jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Human-Nurition-Environment”, która gromadzi ok. 200 uczestników z całej Europy i odbywa się w dwurocznym cyklu. Ponadto zaangażowani są we współpracę z Podkarpackim oddziałem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, m.in. od lat uczestnicząc w cyklu wykładów „Jakość żywności, świadome odżywianie”.

Należymy również do Studenckiego Ruchu Akademickiego i aktywnie uczestniczymy w kongresach Studenckiego Ruchu Naukowego IKONA.

Studenci wraz z Instytutem Winiarstwa w Vinnickach (Słowacja, Tokaj) organizują co roku Szkołę Winiarską w rejonie Tokaju Słowacji.

Studenci skupieni są w 4 sesjach tematycznych: Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (opiekun dr Maciej Kluz), Chemii i Toksykologii Żywności (opiekunowie dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan, dr inż. Monika Tomczyk), Mleczarstwa (opiekun dr hab. inż., prof. UR Agata Znamirowska), Analizy produktów pochodzenia roślinnego (opiekunowie: dr hab., prof. UR Ireneusz Kapusta, dr inż. Karolina Pycia).

 

LICZBA CZŁONKÓW 2008 – 2020

RAZEM: 626

2008/09 r. – 72 os. Prezes: Tomasz Michalik

2009/10 r. – 54 os. Prezes: Sylwia Czyjt

2010/11 r. – 63 os. Prezes: Maciej Kurcz

2011/12 r. – 58 os. Prezes: Przemysław Rożek

2012/13 r. – 60 os. Prezes: Przemysław Rożek

2013/14 r. – 45 os. Prezes: Przemysław Rożek

2014/15 r. – 42 os. Prezes: Rafał Kordiaka

2015/16 r. – 33 os. Prezes: Paweł Hanus

2016/17 r. – 28 os. Prezes: Paweł Hanus

2017/18 r. – 51 os. Prezes: Kamil Dudzik

2018/19 r. – 58 os. Prezes: Aneta Hoksa

2019/2020 – 34 os. Prezes: Miłosz Pastuszczak

2020/2021 – 28 s. Prezes: Miłosz Pastuszczak

 

Udział studentów w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w warsztatach naukowych:

2008 r. – 0

2009 r. – 1 (K) 2 (M)

2010 r. – 2 (K) 4 (M)

2011 r. – 2 (K) 4 (M)

2012 r. – 2 (K) 3 (M)

2013 r. – 2 (K) 3 (M)

2014 r. – 3 (K) 5 (M)

2015 r. – 4 (K) 7 (M)

2016 r. – 5 (K) 7 (M)

2017 r. – 3 (K) 5 (M)

2018 r. – 5 (K) 6 (M)

2019 r. – 8 (K) 11 (M)

2020 r. - 6 (K) 16 (M)

 

Artykuły naukowe – 57 - 5 (lista A) (lista B, rozdziały, rozdziały w monografiach)

Book of Abstracts – wydaliśmy 24, a liczba abstraktów to 367