Pracownicy

 
Imię i nazwisko
Zainteresowania
 Kadra naukowo-dydaktyczna

Znamirowska A.jpg [92.62 KB]

dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof UR

Kierownik Zakładu Technologii Mleczarstwa

tel. +48 17 785 49 61
tel. +48 17 785 49 03

e-mail: aznamirowska@ur.edu.pl

pokój 208, budynek D10
lub
pokój 250, budynek D9         

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów

 • właściwości fizyko-chemiczne, cytologiczne i mikrobiologia mleka różnych gatunków zwierząt w zależności od rasy, czynników fizjologicznych i środowiskowych
 • wpływ dodatku polisacharydów i kultur probiotycznych na cechy reologiczne i jakość mikrobiologiczną produktów mleczarskich
 • innowacyjne mleka fermentowane z dodatkiem związków bioaktywnych
 • wykorzystanie serwatki do produkcji napojów funkcjonalnych
 • zastosowanie probiotyków, prebiotyków, miroelementów i witamin w produkcji lodów mlecznych

Kalicka D..jpg [39.90 KB]

dr inż. Dorota Kalicka

tel. +48 17 785 49 05

e-mail: dkalicka@ur.edu.pl

pokój 5, budynek D10

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów

 • wpływ substancji słodzących na proces fermentacji i przeżywalność mikroflory jogurtowej i probiotycznej oraz trwałość i cechy sensoryczne produktów mleczarskich
 • wpływ wyciągów roślinnych na proces koagulacji mleka i dojrzewanie serów
 • analiza jakości ekologicznego mleka i ekologicznych produktów mleczarskich

 

dr inż. Magdalena Buniowska-Olejnik

tel. +48 17 785 49 02

e-mail: mbuniowska@ur.edu.pl

pokój 202, budynek D10

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów

 • wykorzystanie modeli przewodu pokarmowego in vitro do badań nad biodostępnością składników odżywczych
 • ocena zawartości i potencjalnej biodostępności składników mineralnych w żywności
 • ocena biodostępności wybranych związków bioaktywnych na każdym etapie symulowanego trawienia i charakterystyka ich właściwości odżywczych
 • wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych
 • żywność funkcjonalna

Szajnar K..jpg [224.37 KB]

dr inż. Katarzyna Szajnar

tel. +48 17 785 49 61/49 03

e-mail: kszajnar@ur.edu.pl

pokój 208, budynek D10

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów

 • fortyfikacja mleka fermentowanego związkami mineralnymi
 • wykorzystanie błonników w produkcji napojów funkcjonalnych
 • wpływ zastosowanych kultur starterowych na jakość mleka fermentowanego
 • przeżywalność bakterii, analiza sensoryczna w mleku fermentowanym przez monokultury probiotyczne

Pawlos M..jpg [85.88 KB]

dr inż. Małgorzata Pawlos

tel. +48 17 785 49 61/49 03

e-mail: mpawlos@ur.edu.pl

pokój 5, budynek D10

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów

 • czynniki kształtujące jakość mleka surowego pozyskanego od różnych gatunków zwierząt
 • wykorzystanie związków mineralnych w produkcji serów i mleka fermentowanego
 • opracowanie technologii produkcji funkcjonalnych produktów mlecznych z mleka koziego i owczego
 • żywność ekologiczna i tradycyjna
Pracownik techniczny

Kowalczyk M..jpg [79.57 KB]

mgr inż. Magdalena Kowalczyk

tel. +48 17 785 49 03

e-mail: ztmlecz@ur.edu.pl
e-mail: mkowalczyk@ur.edu.pl

pokój 1 lub 202, budynek D10

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów

 • przeżywalność bakterii probiotycznych w czasie przechowywania lodów i mleka fermentowanego
 • zastosowanie prebiotyków w produkcji lodów z mleka różnych gatunków zwierząt

 

Doktoranci

 

mgr inż. Kamil Szopa

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów