Publikacje pracowników / Research papers

2020

 1. Buniowska M, Carbonell-Capella J.M., Znamirowska A., Zulueta A., Frígola A., Esteve M.J. Steviol glycosides and bioactive compounds of a beverage with exotic fruits and Stevia rebaudiana Bert. as affected by thermal treatment. International Journal of Food Properties, 2020, 23, 1, 255-268.
 2. Pawlos M. Znamirowska A, Kluz M., Szajnar K., Kowalczyk M. Low-lactose goat fermented milks with Bifidobacterium animalis lactis Bb-12. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2020, 9, 4, 751-755.
 3. Szajnar K., Znamirowska , Kuźniar P.– Sensory and textural properties of fermented milk with viability of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12 and increased calcium. International Journal of Food Properties, 2020, 23, 1, 582–598.
 4. Pawlos M., Znamirowska, A., Zaguła G. Buniowska M. Use of calcium amino acid chelate in the production of acid-curd goat cheese. Foods, 2020 , 9 (8), 994;
 5. Znamirowska, A. Szajnar K., Pawlos M. Probiotic fermented milk with collagen. Dairy, 1(2), 126-134.
 6. Znamirowska A., Szajnar K., Kowalczyk M., Kluz M., Buniowska M., – Effect of addition of spelt and buckwheat hull on selected properties of yoghurt. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. October - November 2020, vol. 10, no. 2, 396-300.
 7. Kowalczyk M., Znamirowska A. Próba zastosowania ß-d-galaktozydazy w produkcji probiotycznych lodów mlecznych. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2020, 27, 1 (122), 50 – 61. DOI: 10.15193/zntj/2020/123/334.
 8. Trych, U., Buniowska, M., Skapska, S., Starzonek, S., Marszałek, K. The bioaccessibility of antioxidants in black currant puree after high hydrostatic pressure treatment. Molecules, 2020, 25(15), 3544
 9. Kluz M., Magoń K., Dżugan M., Pietrzyk K., Grabek-Lejko D., Zagrobelna E., Puchalski C., Znamirowka A., Kačániowá M. Prozdrowotne właściwości i aktywność mikrobiologiczna owocu mangostanu. Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności. Monografia, Red. Gajdek G. i Puchalski C. UR, 2020, s. 30-38, ISBN 978-83-7996-801-5.
 10. Kluz M., Grabek-Lejko D., Zagrobelna E., Pietrzyk K., Puchalski C., Znamirowka A., Pastuszczak M., Kačániowá M. Aktywność antybakteryjna olejków eterycznych w mięsie wołowym. Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności. Monografia, Red. Gajdek G. i Puchalski C. UR, 2020, s. 39-48, ISBN 978-83-7996-801-5.
 11. Znamirowska Agata, Zborowski Marek, Pietrzyk Karol, Kluz Maciej - Właściwości sensoryczne niskolaktozowego napoju o podwyższonej zawartości białka z retentatu serwatkowego. Żywność i jej bezpieczeństwo. Monografia, Red. Gajdek G., Puchalski C.i Jaworska G. UR, 2020, s. 7-16, ISBN 978-83-7996-804-6
 12. Znamirowska Agata, Szajnar Katarzyna, Szopa Kamil, Pietrzyk Karol, Zborowski Marek Właściwości jogurtu z dodatkiem mieszanki błonników (jabłkowego, nasion lnu i babki jajowatej). Żywność i jej bezpieczeństwo. Monografia, Red. Gajdek G., Puchalski C.i Jaworska G. UR, 2020, s. 17-27, ISBN 978-83-7996-804-6
 13. Pawlos Małgorzata, Znamirowska Agata, Kalicka Dorota, Szajnar Katarzyna, Buniowska Magdalena, Kowalczyk Magdalena. Właściwości ekologicznych twarożków kozich z przyprawami ziołowymi. Żywność i jej bezpieczeństwo. Monografia, Red. Gajdek G., Puchalski C.i Jaworska G. UR, 2020, s. 28-37, ISBN 978-83-7996-804-6
 14. Pawlos Małgorzata, Znamirowska Agata, Kalicka Dorota, Szajnar Katarzyna, Buniowska Magdalena, Kowalczyk Magdalena - Niskolaktozowe mleko kozie fermentowane przez mikroflorę mezofilną. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Monografia, Red. Gajdek G., Puchalski C. UR, 2020, s. 17-29, ISBN 978-83-7996-815-2
 15. Kalicka Dorota, Znamirowska Agata, Pawlos Małgorzata, Szajnar Katarzyna, Kowalczyk Magdalena, Buniowska Magdalena - Analiza wybranych parametrów jakościowych jogurtów i kefirów naturalnych dostępnych na rynku rzeszowskim. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Monografia, Red. Gajdek G., Puchalski C. UR, 2020, s. 40-55, ISBN 978-83-7996-815-2
 16. Znamirowska Agata Szajnar  Katarzyna Buniowska  Magdalena Pawlos  Małgorzata Kalicka  Dorota Kuźniar Piotr, Kowalczyk Magdalena. Wpływ dodatku różnych związków wapnia i witaminy D3 na jakość lodów mlecznych. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Monografia, Red. Gajdek G., Puchalski C. UR, 2020, s. 56-67, ISBN 978-83-7996-815-2

2019

 1. Kalicka D. Znamirowska A., Pawlos M., Buniowska M., Szajnar K. 2019. Physical and sensory characteristic and probiotic survival in ice-cream sweetened with various polyols. International Journal of Dairy Technology, 72, 3,  DOI: 10.1111 / 1471-0307.12605, IF=1,522
 2. Szajnar K., Znamirowska A., Kalicka D. Effects of various magnesium salts for the production of milk fermented by Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12. International Journal of Food Properties, 22, 1,  IF= 1,845, DOI: 10.1080/10942912.2019.1628779   IF= 1,398  
 3. Znamirowska A., Szajnar K., Pawlos M. Organic magnesium salts fortification in fermented goat’s milk. International Journal of Food Properties, 2019, 22, 01, 1615–1625,  DOI: 10.1080/10942912.2019.1666871 IF= 1.398
 4. Buniowska Magdalena, Eva Arrigoni, Agata Znamirowska, Jesús Blesa, Ana Frigola, Maria J Esteve. Liberation and micellarization of carotenoids from different smoothies treated by thermal and ultrasound. FOODS, 2019, 8(10), 492; DOI: 10.3390/foods8100492   IF=3,011
 5. Znamirowska A., Buniowska M., Szajnar K. Zastosowanie koncentratu i izolatu białek serwatkowych w produkcji mleka fermentowanego przez Bifidobacterium ammallis ssp. lactis BB-12. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2019, 26, 4 (121), 77 – 88. DOI: 10.15193/zntj/2019/121/314 
 6. Dudzik K., Rożek P., Znamirowska A., Maternia K. 2019. Dynamika fermentacji i jakości napojów serwatkowych fermentowanych przez Saccharomyces bayanus. Człowiek-Żywność-Środowisko. Red. D. Grabek–Lejko i P. Sowa. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, tom 2, 39-49.

 

2018

 1. Znamirowska A., Rożek P., Buniowska M., Kalicka D., Kuźniar P.2018: Zastosowanie czosnku niedźwiedziego (Allinum ursinum L.) w produkcji mlecznych napojów fermentowanych przez Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2018, 1(114), 126 – 136.
 2. Znamirowska, A., Buniowska, M., Rożek, P., Kalicka, D., Pawlos, M. 2018. Ocena jakości jogurtów z błonnikiem orkiszowym i inuliną produkowanych metodą termostatową. Nauka Przyr. Technol., 12, 1, 103–112.
 3. Znamirowska A., Buniowska M., Kuźniar P.2018: Wzbogacanie mleczanem  magnezu i wapnia mlecznych napojów fermentowanych przez Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (ZPPNR), nr 592, 107–117.
 4.  Szajnar K., Znamirowska A., Kalicka D., Kuźniar P., Najgebauer-Lejko D. 2018. Quality of yoghurts fortified magnesium lactate. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 17(3) 2018, 247-255.
 5. Znamirowska A., Kalicka D., Buniowska M., Rożek P.,2018 Wpływ dodatku suszu z wytłoków jabłkowych na właściwości fizykochemiczne i sensoryczne jogurtów. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2018, 25, 2 (115), 71 – 80.
 6. Pawlos Małgorzata, Agata Znamirowska, Katarzyna Szajnar, Dorota Kalicka, Magdalena Buniowska. 2018. Lody jogurtowe wzbogacone chelatem aminokwasowym wapnia. W: Procesy technologiczne a jakość żywności. Red. K. Wójciak i M Karwowska. Wyd. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS Sp z.o.o. Lublin, 43-54.
 7. Znamirowska Agata, Dorota Kalicka, Magdalena Buniowska, Małgorzata Pawlos, Katarzyna Szajnar. Zastosowanie aminokwasów egzogennych w produkcji mleka fermentowanego przez Lactobacillus casei ssp. rhamnosus oraz Bifidobacterium animalis ssp. lactis. W: Surowce pochodzenia zwierzęcego jako źródło składników bioaktywnych. Red. Jacek Słupski, Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, Wyd. Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków, 2018, s. 4-13.

2017

 1. Szajnar K., Znamirowska A., Kalicka D., Kuźniar P.  2017. Fortification of yoghurts with various magnesium compounds J. Elem., 22(2): 559 - 568. IF=0.684
 2. Szajnar K., Znamirowska A., Kalicka D., Zaguła G. 2017. Fortification of yoghurts with calcium compounds. J. Elem., 22(3): 869 - 879. IF=0.684
 3. Carbonell-Capella J.M., M. Buniowska, C. Cortes, A. Zulueta,  A. Frigola,  M.J. Esteve Influence of pulsed electric field processing on the quality of fruit juice beverages sweetened with stevia rebaudiana. Food and Bioproducts Processing ,101, January, 2017, 214–222. IF=2,774
 4. Buniowska M, Juana M.Carbonell-Capella J.M., A. Frigola, M. J.Esteve. Bioaccessibility of bioactive compounds after non-thermal processing of an exotic fruit juice blend sweetened with Stevia rebaudiana. Food Chemistry 221(2017) 1834-1842. IF=4.946
 5. Znamirowska A, Szajnar K., Rożek P., Kalicka  D., Kuźniar P., Hanus P., Kotula K., Obirek M., Kluz M. 2017. Effect of addition of wild garlic (Allium ursinum) on the quality of kefirs from sheep's milk. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment.16 (2) 213-219
 6. Kalicka D., Znamirowska A., Buniowska M., Esteve Mas M.J., Frigola Canoves A (2017) Effect of addition of stevia on the physicochemical properties of yoghurt. Pol. J. Natur. Sc., Vol 32(2): 323–334.
 7. Rożek P., Znamirowska A., Kalicka D., Pawlos M, Buniowska M.. Zastosowanie Saccharomyces bayanus oraz Saccharomyces cerevisiae vel. bayanus w produkcji napoju z serwatkowego permeatu niskolaktozowego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2017, L, 3, 252 – 258.  
 8. Znamirowska A., Rożek P., Buniowska M., Kalicka D.: Dynamika fermentacji serwatki niskolaktozowej przez Saccharomyces bayanus  (BAYANUS G995) oraz jakość napojów serwatkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2017, 3(112), 109-120.
 9. Znamirowska A., Rożek P., Kalicka D., Buniowska M., Pawlos M.: Zastosowanie drożdży winiarskich w produkcji napojów serwatkowych naturalnie nasyconych CO2. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (ZPPNR) 590, 2017, 83–92.
 10. Kalicka D., Znamirowska A., Rożek P., Szajnar K.,  Buniowska M.  Zastosowanie preparatów z młodej gryki i pszenicy w produkcji jogurtów. W: Żywność dla przyszłości. Red. A. Pęksa, Wyd. UP, Wrocław, 2017, ss. 273-280.
 11. Znamirowska A., Kalicka D., Rożek P., Buniowska M., Kuźniar P.  Jakość jogurtów z ostropestem. . Monografia: Żywność dla przyszłości. W: Żywność dla przyszłości. Red. A. Pęksa, Wyd. UP, Wrocław, 2017, XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, Wydawnictwo UP we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 238-244.
 12. PATENT NA WYNALAZEK:  Znamirowska A. Sposób wytwarzania napoju z serwatki naturalnej nasyconego dwutlenkiem węgla. Nr 225926, Urząd Patentowy, Warszawa, 06-06-2017

2016

 1. Pawlos M., Znamirowska A. , Szajnar  K., Kalicka D. The influence of the dose of calcium bisglycinate on physicochemical properties, sensory analysis and texture profile of kefirs during 21 days of cold storage. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 15(1) 2016, 37–45 
 2. Znamirowska A., Szajnar K., Pawlos M., Kalicka D. Ocena możliwości zastosowania chelatu aminokwasowego magnezu do wzbogacania jogurtu. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2016 , 4 (107), 80 – 91. DOI: 10.15193/zntj/2016/107/139
 3. Znamirowska A. Innowacyjność w przetwórstwie mleka i produkcji serów w małym gospodarstwie. Wydawnictwo pokonferencyjne. ISBN 978-83-7996-375-1, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wydawnictwo UR, Rzeszów, 2016, s.23
 4. Kalicka D., Pawlos M., Szajnar K. Serowarstwo : krok po kroku,  Rzeszów, Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, 2016, s.105.
 5. Kalicka D, Znamirowska A., Pawlos M., Szajnar K. 2016, Właściwości jogurtów kozich w zależności od rodzaju dodanych substancji słodzących w czasie przechowywania chłodniczego. Monografia: Współczesne trendy w kształtowaniu jakości żywności. Red: D. Piasecka-Kwiatkowska i R. Cegielska-Radziejewska, wyd. UP, Poznań, 25-36.
 6. Pawlos M., Szajnar K. Znamirowska A., Kalicka D. Wpływ rodzaju cukru, czasu i warunków przechowywania na jakość napojów serwatkowych o smaku cytrynowym. Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce- Żywność, ISBN 978-83-65362-20-9,  Wyd.Młodzi Naukowcy, Poznań,  Monografie 2016 (7), s. 59-67.
 7. Pawlos M., Szajnar K. Znamirowska A., Kalicka D. Właściwości ekologicznego zsiadłego mleka w zależności od fazy laktacji kóz. ISBN 978-83-65362-20-9, Wyd.Młodzi Naukowcy, Poznań,  Monografie 2016 (7), s. 51-58.
 8. Hanus P., Znamirowska A., Kluz M. Właściwości kefirów kozich fortyfikowanych mikroalgami.  Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Monografia. Red.M. Szala, K. Kropiwiec. ISBN 978-83-65598-19-6,Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., Lublin,  2016,  167-177.
 9. Hanus P., Znamirowska A., Kuźniar P. Zastosowanie dodatku jęczmienia (Hordeum vulgare) i czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum) w technologii kefirów z mleka koziego. Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Monografia. Red.M. Szala, K. Kropiwiec. ISBN 978-83-65598-19-6,Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., Lublin,  2016,155-166
 10. Szajnar K., Pawlos M., Znamirowska A., Kalicka D. Wpływ zastosowanych kultur starterowych na jakość maślanek naturalnych w czasie przechowywania. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Żywność i żywienie. Monografie. ISBN 978-83-65362-13-1. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań,  2016,  15-21.
 11. Szajnar K., Pawlos M., Znamirowska A., Kalicka D. Jakość biojogurtów z mleka koziego w zależności od fazy laktacji. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Żywność i żywienie. Monografie. ISBN 978-83-65362-13-1. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań,  2016,  8-14.
 12. Agata Znamirowska, Dorota Kalicka, Katarzyna Szajnar, Przemysław Rożek, Małgorzata Pawlos. Wpływ czasu przechowywania i fortyfikacji L-pidolanem magnezu na jakość kefirów produkowanych metodą termostatową. Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności. Monografia, Red.:  A. Duda-Chodak, D. Najgebauer-Lejko, I. Drożdż, T. Tarko. ISBN 978-83-937001-6-5, Wyd. Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności , Kraków, 2016, 287-296.
 13. Agata Znamirowska, Dorota Kalicka, Katarzyna Szajnar, Przemysław Rożek, Małgorzata Pawlos,  Magdalena Włodyka.  Wykorzystanie witamin z grupy B  jako dodatku funkcjonalnego w produkcji mlecznych lodów probiotycznych . Monografia, Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość,  Wyd. UR, Rzeszów, 2016,  3-15.
 14. Małgorzata Pawlos, Agata Znamirowska,, Katarzyna Szajnar,, Dorota Kalicka, Przemysław Rożek,, Piotr Kuźniar. Wpływ czasu przechowywania na jakość jogurtów o smaku dzikiej róży z dodatkiem jagód goi. Monografia. Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość. Wyd. UR , Rzeszów, 2016, 37-49.
 15. Przemysław Rożek, Agata Znamirowska, Dorota Kalicka, Katarzyna Szajnar, Małgorzata Pawlos, Piotr Kuźniar. Wpływ zastosowanej dawki cytrynianu wapnia na właściwości i dynamikę fermentacji napojów probiotycznych otrzymanych z mleka krowiego. Monografia. Bezpieczeństwo żywności Wyd. UR 2016, Rzeszów,  27–38
 16. Szajnar Katarzyna Agata Znamirowska, Dorota Kalicka, Małgorzata Pawlos, Przemysław Rożek,, Piotr Kuźniar. Funkcjonalne napoje jogurtowe – wzbogacone kaszą jaglaną i miodem. Monografia, Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość. Wyd. UR , Rzeszów,  2016, 16-26.
 17. Kalicka Dorota, Agata Znamirowska,, Małgorzata Pawlos, Katarzyna Szajnar,, Przemysław Rożek. Probiotyczne napoje fermentowane na bazie zagęszczonej serwatki podpuszczkowej. Monografia, Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość. Wyd. UR , Rzeszów,  2016, 27-36.

2015

1. Znamirowska A., Kalicka D., Pawlos M., Szajnar K., 2015 Quality of yoghurts from goat’s milk enriched with magnesium chloride, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, February- March, vol.4, 4, 369-372.

2. Znamirowska A., Szajnar K., Pawlos M., Kalicka D., 2015 Effect of magnesium D - gluconate fortification on heat stability of goat’s milk and physicochemical properties, sensory characteristic and texture profile of yoghurts during cold storage. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, August – September 2015, vol. 5, no. 1, 68-72.

3. Kalicka D., Pawlos M., Szajnar K. Serowarstwo na Podkarpaciu. Tradycja i współczesność. Poradnik serowara. Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATIA, Rzeszów 2015, wydanie I, s.108.

4. Kalicka D, Znamirowska A., Pawlos M., Szajnar K. 2015, Wpływ rodzaju zagęstnika na wybrane cechy jakościowe jogurtów brzoskwiniowych w czasie chłodniczego przechowywania. Technologiczne kształtowanie jakości żywności Monografia,Red. Wójciak K.,  Dolatowski Z., Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ISBN 978-83-935421-9-2, Kraków, 69-80.

5. Znamirowska  A., Kalicka D., Szajnar K., Pawlos M., Rożek P., Wpływ rodzaju kultur starterowych i fortyfikacji magnezem na jakość jogurtów typu greckiego, Technologiczne kształtowanie jakości żywności Monografia,Red. Wójciak K.,  Dolatowski Z., Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ISBN 978-83-935421-9-2, Kraków, 365-378.

6. Znamirowska A., Kalicka D., Szajnar K., Pawlos M., 2015, Wpływ rodzaju zastosowanych kultur starterowych bekterii mezofilnych i probiotycznych na jakość mleka ukwaszonego. Monografia, Bezpieczeństwo żywności, Monografia pod redakcją naukową C. Puchalski i M. Dżugan, Wyd.UR 2015, 7-20.

7. Pawlos M., Znamirowska A., Kalicka D., Szajnar K., (2015) Ocena jakości i przydatności przetwórczej ekologicznego mleka koziego z regionu Podkarpacia, Bezpieczeństwo żywności, Monografia pod redakcją naukową C. Puchalski i M. Dżugan, Wyd. UR, 21-36.

8. Znamirowska A., Kalicka D., Szajnar K., Pawlos M., (2015) Właściwości organoleptyczne napojów serwatkowych o smaku kawowym, cytrynowym, malinowym i mango – maracuja, Bezpieczeństwo żywności, Monografia pod redakcją naukową C. Puchalski i M. Dżugan, Wyd. UR, Rzeszów 37-50.

9. Ptak N., Rożek P., Chlebowicz M., Brzoza J., Szajnar K. Analiza dynamiki fermentacji serwatki przez preparaty drożdży winiarskich Bayanus G995 i Fermicru LS2 oraz porównanie właściwości otrzymanych napojów erwatkowych naturalnie nasyconych CO2.  Monografia „Koła naukowe szkołą twórczego działania” Olsztyn , Red J. A. Pawłowicz, E. Szafranko Wyd. KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie 2015, s.  913-918.

10. Chlebowicz M., Szajnar K., Brzoza J., Ptak N., Rożek P. Jakość napojów serwatkowych cytrynowych naturalnie nasyconych CO2 fermentowanych przez Bayanus G995. Monografia „Koła naukowe szkołą twórczego działania” Olsztyn , Red J. A. Pawłowicz, E. Szafranko Wyd. KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie 2015, 967-971