Pracownicy

 
Imię i nazwisko
Zainteresowania
Kadra naukowo - dydaktyczna
M.Rudy.png [1.94 MB]

dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR

Kierownik Zakładu Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego

tel. +48 17 785 52 60

e-mail: mrudy@ur.edu.pl

pokój 260, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ czynników środowiskowych, genetycznych oraz czasu i warunków przechowywania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysłu mięsnego
 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt
 • wpływ różnych zabiegów technologicznych i kulinarnych na jakość produktów mięsnych
 • optymalizacja i kształtowanie jakości produktów rolno-spożywczych
 • wpływ różnych czynników na preferencje żywieniowe konsumentów
 • polityka wyżywienia ludności i aspekty bezpieczeństwa żywnościowego
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwo żywności
 

dr inż. Marian Gil

tel. +48 17 785 52 63

e-mail: mgil@ur.edu.pl

pokój 263, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt
 • optymalizacja i kształtowanie jakości produktów rolno-spożywczych
 • zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
 • wpływ różnych czynników na preferencje żywieniowe konsumentów
 
 

dr inż. Renata Stanisławczyk

tel. +48 17 785 52 62

e-mail: rstanislawczyk@ur.edu.pl

pokój 262, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4 
35-601 Rzeszów

 • wpływ czynników środowiskowych oraz czasu i warunków przechowywania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysły mięsnego
 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt
 • pływ różnych zabiegów technologicznych i kulinarnych na jakość produktów mięsnych
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwo żywności
 

dr inż. Paulina Duma-Kocan

tel. +48 17 785 52 63

e-mail: pduma@ur.edu.pl

pokój 263, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt
 • wpływ różnych zabiegów technologicznych i kulinarnych na jakość produktów mięsnych
 • wpływ czynników środowiskowych, genetycznych oraz czasu i warunków przechowywania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysłu mięsnego
 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych
 • kształtowanie jakości produktów rolno-spożywczych
 
Pracownik naukowo-techniczny
J.Mroczek.jpg [80.79 KB]

dr inż. Janusz Mroczek

tel. +48 17 785 52 61

e-mail: jamroczek@ur.edu.pl

pokój 261, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • produkty regionalne i tradycyjne
 • produkcja i konsumpcja żywności a zrównoważony rozwój
 • rasy rodzime zwierząt gospodarskich jako źródło surowców dla przemysłu spożywczego
 • walory odżywcze i kulinarne dziczyzny