Pracownicy/Staff

 

Imię i nazwisko

Name and surname

 

Zainteresowania

 

Academic

interests

Kadra naukowo - dydaktyczna

Scientific and teaching staff
M.Rudy.png [1.94 MB]

dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR /Associate Professor

Kierownik Zakładu Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego /Head of Department of Agricultural Processing and Commodity Science

telefon/phone:               +48(17) 785 52 60

e-mail: mrudy@ur.edu.pl

pokój/room 260, budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.,      35-601 Rzeszów

 

 • wpływ czynników środowiskowych, genetycznych oraz czasu i warunków przechowywania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysłu mięsnego;
 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych,
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt;
 • wpływ różnych zabiegów technologicznych i kulinarnych na jakość produktów mięsnych;
 • optymalizacja i kształtowanie jakości produktów rolno-spożywczych;
 • wpływ różnych czynników na preferencje żywieniowe konsumentów,
 • polityka wyżywienia ludności i aspekty bezpieczeństwa żywnościowego;
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwo żywności;
 • the impact of environmental and genetic factors as well as the time and conditions of storage on the quality of meat of various animal species constituting the raw material base for the meat industry;,
 • quality assessment of raw materials and animal products,
 • the impact of preservation methods on the meat quality of various animal species,
 • the impact of various technological and culinary treatments on the quality of meat products;
 • optimizing and shaping the quality of agri-food products,
 • the influence of various factors on the food preferences of consumers,
 • population nutrition policy and aspects of food security,
 • quality management systems and food safety;
 

dr inż. Marian Gil /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:           +48(17) 785 52 63

e-mail: mgil@ur.edu.pl

pokój/room 263, budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.,      35-601 Rzeszów

 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych;
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt;
 • optymalizacja i kształtowanie jakości produktów rolno-spożywczych;
 • zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym;
 • wpływ różnych czynników na preferencje żywieniowe konsumentów;
 
 • influence of environmental and technological factors on the quality of meat and meat products,
 • the importance of meat and preserves in human nutrition,
 • health-promoting food modifications,
 • food health safety hazards,
 • food quality management - quality systems in food production, food certification;
 

dr inż. Renata Stanisławczyk /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:            +48(17) 785 52 62

e-mail: rstanislawczyk@ur.edu.pl

pokój/room 262, budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.,       35-601 Rzeszów

 • wpływ czynników środowiskowych oraz czasu i warunków przechowywania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysły mięsnego;
 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych;
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt;
 • pływ różnych zabiegów technologicznych i kulinarnych na jakość produktów mięsnych;
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwo żywności;
 • the impact of environmental factors as well as the time and conditions of storage on the quality of meat of various animal species constituting the raw material base for the meat industry,
 • quality assessment of raw materials and animal products,
 • the impact of preservation methods on the meat quality of various animal species,
 • the impact of various technological and culinary treatments on the quality of meat products,
 • quality management systems and food safety;
 

dr inż. Paulina Duma - Kocan /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:               +48(17) 785 52 63

e-mail: pduma@ur.edu.pl

pokój/room 263, budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.,      35-601 Rzeszów

 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt;
 • wpływ różnych zabiegów technologicznych i kulinarnych na jakość produktów mięsnych;
 • wpływ czynników środowiskowych, genetycznych oraz czasu i warunków przechowywania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysłu mięsnego;
 • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych;
 • kształtowanie jakości produktów rolno-spożywczych;
 
 • the influence of preservation methods on the meat quality of various animal species,
 • the impact of various technological and culinary treatments on the quality of meat products,
 • the impact of environmental and genetic factors as well as the time and conditions of storage on the quality of meat of various animal species constituting the raw material base for the meat industry,
 • quality assessment of raw materials and animal products,
 • shaping the quality of agri-food products;

Pracownik naukowo-techniczny

Technical staff
J.Mroczek.jpg [80.79 KB]

dr inż. Janusz Mroczek /Eng. Ph.D./scientific and technical specialist

 

telefon/phone:           +48(17) 785 52 61

e-mail: jamroczek@ur.edu.pl

pokój/room 261, budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/        4 Zelwerowicza St.,         35-601 Rzeszów

 • produkty regionalne i tradycyjne;
 • produkcja i konsumpcja żywności a zrównoważony rozwój;
 • rasy rodzime zwierząt gospodarskich jako źródło surowców dla przemysłu spożywczego;
 • walory odżywcze i kulinarne dziczyzny;
 • regional and traditional products,
 • food production and consumption and sustainable development,
 • native breeds of livestock as a source of raw materials for the food industry,
 • nutritional and culinary qualities of game.