Kontakt/Contact

 

Zakład Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego

 

tel. +48 (17) 785 52 61

e-mail: kpitr@ur.edu.pl

 

budynek D9 p. 261

ul. A. Zelwerowicza 4

35 - 601 Rzeszów