Kontakt

 
Zakład Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
 
tel. +48 17 785 52 61
e-mail: kpitr@ur.edu.pl
 
budynek D9 p. 261
ul. A. Zelwerowicza 4
35 - 601 Rzeszów