Publikacje pracowników

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy, Marian Gil. 2019. The influence of frozen storage and selected substances on the quality of horse meat. Meat Science. 155: 74-78. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2019.04.024. (IF = 3,483).
 2. Agustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Hanus P., Kluz M., Sokołowicz Z., Rudy M. 2019. Effects of Marinating Breast Muscles of Slaughter Pheasants with Acid Whey, Buttermilk, and Lemon Juice on Quality Parameters and Product Safety. Journal of Food Quality. vol. 9:1-8. (IF = 1,360).
 3. Duma-Kocan P., Gil M., Stanisławczyk R., Rudy M. 2019. The effect of selected methods of heat treatment on the chemical composition, colour and texture parameters of longissimus dorsi muscle of wild boars. CyTA - Journal of Food. 17 (1): 472-478. (IF = 1,605).
 4. Rudy M., Żurek J., Stanisławczyk R., Gil M., Duma-Kocan P. 2019. Content of toxic elements in tissues of hunted animals on the basis of research results of 2003-2017. Medycyna Weterynaryjna. 75 (4): 203-208. (IF = 0,280).
 5. Stanisławczyk R., Rudy M., Gil M., Duma-Kocan P. 2019. Influence of horse meat storage in cold and frozen states on its chemical content, hydration properties and texture parameters. Medycyna Weterynaryjna. 75 (4): 242-246. (IF = 0,280).
 6. Gil M., Duma-Kocan P., Rudy M., Stanisławczyk R. 2019. Serowary Salmonella w żywności wg powiadomień systemu RASFF w latach 2000-2017. Medycyna Weterynaryjna. 75 (7): 394-397. (IF = 0,280).
 7. Rudy S., Polak R., Dziki D., Krzykowski A., Biernacka B., Leszczyński N., Rudy M. 2019. Wpływ rodzaju ekstrahenta na aktywność antyoksydacyjną suchych ekstraktów z owoców rokitnika zwyczajnego. Przemysł Chemiczny. 10. (98): 1597-1601. (IF= 0,428).
 8. Rudy M., Żurek J., Stanisławczyk R., Gil M., Duma-Kocan P., Zaguła G., Rudy S. 2019. Analysis of the impact of determinants of kosherness on the content of macro- and microelements in beef. Food Science & Nutrition. 7. 3463-3470. (IF = 1,747).
 9. Gil M., Duma-Kocan P., Stanisławczyk S., Rudy M. 2018. The effect of freezing storage on physical and chemical properties of wild boar meat. Czech Journal of Food Sciences 36 (6): 487-493. (IF = 0,846).
 10. Rudy M. 2010. Chemical composition of wild boar meat and relationship between age and bioaccumulation of heavy metals in muscle and liver tissue. Food Additives & Contaminants: Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment. Vol. 27, Issue 4: 464-472. (IF = 2,194).
 11. Rudy M. 2009. The analysis of correlations between the age and the level of bioaccumulation of heavy metals in tissues and the chemical composition of sheep meat from the region in SE Poland. Food and Chemical Toxicology. Vol. 47, Issue 6: 1117-1122. (IF = 3,778).
 12. Rudy M. 2009. Correlation of lead, cadmium and mercury levels in tissue and liver samples with age in cattle. Food Additives & Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment. Vol. 26, Issue 6: 847-853. (IF = 2,194).
 13. Rudy M., Znamirowska A., Zin M. 2007. Level of accumulation of selected heavy metals in horse tissue as a function of age. Medycyna Weterynaryjna. 63 (11): 1303-1306. (IF = 0,280).
 14. Stanisławczyk R. 2009. Dawne sposoby krótkotrwałego przechowywania mięsa. Gospodarka Mięsna. 9: 31-32.
 15. Stanisławczyk R. 2009. Dawne sposoby przechowywania i konserwowania tłuszczu. Gospodarka Mięsna. 10: 44-45.
 16. Stanisławczyk R. 2009. Dawne sposoby konserwowania mięsa w słojach. Gospodarka Mięsna. 11: 34-35.
 17. Stanisławczyk R., Rudy M., Świątek B. 2010. Występowanie mikotoksyn w zbożach i przetworach zbożowych znajdujących się w placówkach handlowych województwa podkarpackiego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 6 (73): 58-66.
 18. Stanisławczyk R., Rudy M. 2010. Zmiany właściwości fizyko-chemicznych mięsa chłodzonego i mrożonego w zależności od wieku koni. Chłodnictwo. XLV (12): 36-39.
 19. Głodek E., Ślączka J., Rudy M., Gil M. 2010. Pozostałości pestycydów chloroorganicznych w ziarnie pszenicy i ryżu. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLIII (4): 539-544.
 20. Głodek E., Ślączka J., Rudy M., Gil M. 2010. Badania pozostałości pestycydów chloroorganicznych w nektarynkach i brzoskwiniach przeprowadzone na rynku podkarpackim w latach 2005–2008. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLIII (4): 545-550.
 21. Głodek E., Gil M., Rudy M., Pawlos M. 2011. Ocena częstotliwości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 62 (4): 409-412.
 22. Rudy M., Stanisławczyk R., Głodek E. 2011. Badanie wybranych właściwości mechanicznych korzeni buraków w zależności od ich wielkości, odmiany i czasu składania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 558: 231-238
 23. Rudy M., Stanisławczyk R., Głodek E. 2011. Wpływ wieku konsumentów z województwa podkarpackiego na ich preferencje w stosunku do produktów mięsnych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1: 76-82.
 24. Stanisławczyk R. 2011. Wpływ wieku koni na zmiany właściwości hydratacyjnych mięsa końskiego w czasie chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania. Chłodnictwo. XLVI (7): 34-37.
 25. Stanisławczyk R., Rudy M., Zachara A. 2011. Występowanie aflatoksyny B1 w wybranych produktach spożywczych w latach 2004-2009. Progress in Plant Protection - Postępy w Ochronie Roślin. 51 (4): 1870-1875.
 26. Stanisławczyk R. 2012. Przebieg zmian glikolitycznych w mięsie końskim po chłodniczym i zamrażalniczym przechowywaniu w zależności od wieku zwierząt. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 6 (85): 118-126.
 27. Stanisławczyk R. 2012. Wpływ procesu dojrzewania na zmiany właściwości fizyko-chemicznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo. XLVII (5): 38-41.
 28. Gil M., Głodek E., Rudy M., Duma P. 2012. Ocena spożycia tłuszczu wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 63 (1): 51-58.
 29. Głodek E., Gil. M. 2012. Ocena sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 63 (3): 313-318.
 30. Głodek E., Gil M., Rudy M. 2012. Ocena zawartości tłuszczu w dietach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLV (4): 1190-1
 31. Gil M., Głodek E. 2012. Ocena spożycia białka w całodziennych racjach pokarmowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLV (4): 1197-1201.
 32. Głodek E., Gil M. 2012. Wartość odżywcza całodziennych racji pokarmowych studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego o różnym poziomie wartości energetycznej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLV (4): 1202-1209.
 33. M., Głodek E., Rudy M. 2012. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 63 (4): 441-447.
 34. Stanisławczyk R. Rudy M., Świątek B. 2013. The occurrence of aflatoxins in selected spices and dried fruits. Nauka Przyroda Technologie. 7 (1) #16: 1-7.
 35. Stanisławczyk R. 2013. Zmiany właściwości sensorycznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego przechowywania w zależności od wieku koni. Chłodnictwo. XLVIII (7) 35-37.
 36. Stanisławczyk R. 2013. Wpływ wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania. Nauka Przyroda Technologie. 7 (4) #71: 1-10.
 37. Stanisławczyk R. 2013. Rozważania nad spożyciem mięsa przez człowieka. Gospodarka Mięsna. 12: 44-52.
 38. Gil M., Ciszek P., Głodek E. 2013. Ocena stosowania suplementów diety oraz stopnia wiedzy na temat suplementacji wśród licealistów z Dębicy. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLVI (2): 194-199.
 39. Głodek E., Gil M. 2013. Stopień realizacji norm żywieniowych u kobiet o różnej wartości wskaźnika wagowo-wzrostowego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLVI (2): 171-177.
 40. Stanisławczyk R. Rudy M., Świątek B. 2014. Ocena zawartości mikotoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego. Nauka Przyroda Technologie. 8 (1) #8: 1-10.
 41. Rudy M., Roch A., Stanisławczyk R., Duma P. 2014. Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jakościowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. 10 (1): 45-53.
 42. Stanisławczyk R. 2014. Rozważania nad wielkanocnym stołem. Gospodarka Mięsna. 3: 56-60.
 43. Stanisławczyk R. 2014. Wykorzystanie surowców kolagenowych w przemyśle mięsnym (cz. I). Gospodarka Mięsna. 7: 16-20.
 44. Stanisławczyk R. 2014. Wykorzystanie surowców kolagenowych w przemyśle mięsnym (cz. II). Gospodarka Mięsna. 8: 30-45.
 45. Stanisławczyk R. 2014. Nitrozoaminy w przetworach mięsnych. Gospodarka Mięsna. 10: 16-21.
 46. Stanisławczyk R. 2014. Cielęcina - wartość odżywcza i zastosowanie. Gospodarka Mięsna. 11: 36-38.
 47. Stanisławczyk R. 2014. Rozważania na bożonarodzeniowym stołem. Gospodarka Mięsna. 12: 48-52.
 48. Gil M., Głodek E. 2014. Częstość spożycia wybranych źródeł tłuszczu wśród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego w zależności od wskaźnika BMI. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLVII (1): 10-17.
 49. Głodek E., Gil M. 2014. Ocena częstości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego wśród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLVII (1): 18-24.
 50. Rudy M., Róg K., Gil M., Głodek E. 2014. Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from Podkarpacie province. Nauka Przyroda Technologia. 8 (4) #52: 1-12.
 51. Duma P., Głodek E., Marchel M., Rudy M. 2015. The influence of frozen storage on selected physicochemical properties on pork. International Journal of Scientific & Engineering Research. vol. 6: 636-641.
 52. Marchel M., Duma P., Owsiak A. 2015. Influence of fungi of the genus trichoderma on phyto-availability cadmium and physiological condition of maize (zea mays). Journal of Microbiology. Biotechnology and Food Sciences. vol. 4: 79-82.
 53. Stanisławczyk R., Duma P. 2015. Evaluation of chemical composition of selected meat products coming from traditional and mass productions sold in retail outlets in Poland in Podkarpacie Province. International Journal of Scientific & Engineering Research. vol. 6: 754-760.
 54. Stanisławczyk R., Rudy M. 2015. Wpływ wieku uboju koni na zmiany zachodzące w tłuszczu końskim w czasie zamrażalniczego przechowywania. Nauka Przyroda Technologie. 9 (1) #10: 1-11.
 55. Duma P., Marchel M., Głodek E., Gil M. 2015. Assessment of selected dietary habits in students of Rzeszow University. International Journal of Scientific & Engineering Research. vol. 6: 903-909.
 56. Mroczek J.R. 2015. Geneza i istota zrównoważonego rozwoju. Aura. 4: 4-7.
 57. Stanisławczyk R. 2016. Heterocykliczne aminy aromatyczne w produktach mięsnych. Gospodarka Mięsna. 2: 36-39.
 58. Zin M., Mroczek J. R. 2016. Dziczyzna – jako źródło zdrowej żywności (cz. I). Gospodarka Mięsna. 3: 54-56.
 59. Zin M., Mroczek J. R. 2016. Dziczyzna – jako źródło zdrowej żywności (cz. II). Gospodarka Mięsna. 4: 50-53.
 60. Stanisławczyk R. 2016. Zawartość ołowiu w tkankach zwierząt. Gospodarka Mięsna. 5: 30-33.
 61. Mroczek J.R. 2016. Dobrostan zwierząt jako element humanitaryzmu w produkcji zwierzęcej. Aura. 6: 6-8.
 62. Zin M., Mroczek J. R. 2016. Porównanie dokładności pomiarów zawartości tłuszczu w mięsie wieprzowym dokonanych różnymi analizatorami. Gospodarka Mięsna. 8: 52-57.
 63. Stanisławczyk R. 2016. Poziom akumulacji arsenu i rtęci w tkankach zwierząt. Gospodarka Mięsna. 9: 34-37.
 64. Gil M, Głodek E., Rudy M., Duma P. 2016. Zależność oceny organoleptycznej kiełbas śląskich od składu chemicznego i tekstury. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 71 (2): 5-15.
 65. Głodek E., Gil M., Duma P., Rudy M. 2016. Wpływ składu chemicznego kiełbasy śląskiej na parametry tekstury. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 71 (2): 16-24.
 66. Duma P., Barud B., Głodek E., Rudy M., Marchel M., Gil M. 2016. Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt brojlerów i indyków. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 71 (2): 58-67.
 67. Stanisławczyk R. 2016. Poziom akumulacji kadmu w tkankach zwierząt. Gospodarka Mięsa. 11: 28-31.
 68. Rudy M., Stanisławczyk R., Duma P., Głodek E., Gil M. 2016. Analiza zmian wybranych właściwości fizycznych mięsa cielęcego podczas przechowywania chłodniczego. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 71 (3): 5-14.
 69. Głodek E., Duma P. 2016. Walory smakowe i prozdrowotne mięsa jagnięcego. Gospodarka Mięsna. 12: 62-63.
 70. Marchel M., Rudy M., Duma P. 2016. Ocena ilości zaabsorbowanych azotanów (III) oraz wybranych cech jakości schabu wieprzowego w ciągu czterech dni peklowania. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 71 (4): 103-113.
 71. Duma-Kocan P., Głodek E. 2017. Wartość odżywcza i dietetyczna mięsa drobiowego. Gospodarka Mięsna. 3: 46-47.
 72. Duma-Kocan P., Barud B., Głodek E., Gil M. 2017. Assessment of nutritional and preferences among secondary school students. Roczniki Państwowe Zakładu Higieny. 68 (1): 91-97.
 73. Mroczek J.R. 2017. Gęsina w kuchni polskiej. Polskie Drobiarstwo. 5: 10-13.
 74. Duma-Kocan P., Tyksińska E. 2017. Wyróżniki jakości sensorycznej mięsa drobiowego. Polskie Drobiarstwo. 9: 18-20.
 75. Głodek E., Duma - Kocan P. 2017. Zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w mięsie ptaków. Gospodarka Mięsna. 5: 30-31.
 76. Głodek E., Gil M. 2017. Wartość odżywcza i dietetyczna oraz profil kwasów tłuszczowych mięsa króliczego. Gospodarka Mięsna. 2: 40-11.
 77. Stanisławczyk R., Rudy M. 2017. Zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych mięsa i tłuszczu końskiego w czasie przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego. Nauka Przyroda Technologie. T. 11 (2): 123-134.
 78. Głodek E., Duma - Kocan P., Gil M., Rudy M. 2017. Chemiczne i fizyczne wyróżniki jakości tradycyjnych wędzonek z Podkarpacia. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 72 (nr 2): 16-25.
 79. Gil M., Rudy M., Głodek E., Duma - Kocan P. 2017. Wpływ obróbki termicznej na parametry tekstury i ocenę sensoryczną schabu. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 72 (2): 41-50.
 80. Duma - Kocan P., Głodek E., Rudy M., Gil M. 2017. Ocena zróżnicowania wybranych cech jakościowych szynki i polędwicy. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 72 (3): 15-25.
 81. Gil M., Głodek E. 2017. Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa i przetworów mięsnych. Gospodarka Mięsna. 8: 58-65.
 82. Duma - Kocan P., Głodek E. 2017. Jakość i wartość odżywcza gęsiny. Gospodarka Mięsna. 8: 72-73.
 83. Stanisławczyk R. 2017. Zawartość dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w tkankach zwierząt. Gospodarka Mięsna. 12: 48-52.
 84. Rudy M., Gil M., Duma – Kocan P., Głodek E. 2017. Wpływ metody obróbki cieplnej na zawartość składników chemicznych w wybranych mięśniach wieprzowych. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 72 (4): 5-13.
 85. Rudy M., Gil M., Duma-Kocan P., Głodek E., Stanisławczyk R., Żurek J. 2018. Wpływ przechowywania chłodniczego na parametry tekstury pasztetów. Gospodarka Mięsna. 6: 18-21.
 86. Stanisławczyk R. 2018. Wartość odżywcza i bezpieczeństwo zdrowotne mięsa wołowego. Gospodarka Mięsna. 1: 32-35.
 87. Stanisławczyk R. 2018. Zawartość związków toksycznych w tkankach zwierzyny łownej. Gospodarka Mięsna. 4: 22-25.
 88. Stanisławczyk R. 2018. Zmiany właściwości sensorycznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania. Wiadomości Zootechniczne. R. LVI (1): 34-41.
 89. Gil M., Rudy M., Duma-Kocan P. 2018. Wpływ przechowywania zamrażalniczego na właściwości fizykochemiczne m. longissimus dorsi i m. quadriceps femoris z dzika. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 73 (2): 5-16.
 90. Rudy M., Gil M., Żurek J., Angrys P. 2018. Zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych mięśnia najdłuższego grzbietu podczas przechowywania chłodniczego w zależności od płci bydła. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 73 (2): 17-30.
 91. Stanisławczyk R. 2018. Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne mięsa wieprzowego Gospodarka Mięsna. 12: 28-33.
 92. Stanisławczyk R., Rudy M., Gil M. 2018. Wpływ chlorku wapnia na jakość mięsa końskiego. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. T. 73 (3-4): 44-53.
 93. Mroczek J.R., Rudy M., Stanisławczyk R. 2019. Produkcja i spożycie mięsa a zrównoważony rozwój. Aura. 3: 8-10.
 94. Gil M., Rudy M., Stanisławczyk R. 2019. Wpływ przemian poubojowych na kruchość mięsa wołowego. Gospodarka Mięsna. 4: 26-34.
 95. Stanisławczyk R., Rudy M., Gil M. 2019. Wpływ kwasu cytrynowego na jakość mięsa końskiego. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. 74 (1): 20-29.
 96. Mroczek J.R., Rudy M., Mroczek K. 2019. Owady alternatywnym źródłem białka dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Aura. 7: 3-6.
 97. Mroczek K., Mroczek J.R. 2019. Walory odżywcze mięsa gołębi, perlic, przepiórek i bażantów. Polskie Drobiarstwo. 9: 67-70.
 98. Zin M., Mroczek J.R., Mroczek K. 2019. Walory surowca mięsnego pozyskiwanego od jeleniowatych. Gospodarka Mięsna. 9: 23-25.
 99. Mroczek J.R., Mroczek K. 2019. Wegetarianizm - sposób odżywiania się czy coś więcej? Aura. 12: 22-25.
 100. Stanisławczyk R. 2019. Bóbr - nietypowe źródło mięsa. Aura. 8: 6-10.
 101. Zin M., Mroczek J.R. 2019. Zwyczaje i nakazy spożywania mięsa w różnych religiach. Gospodarka Mięsna. 11: 28-30.
 102. Zin M., Mroczek J.R. 2019. Obyczajowość spożywania mięsa w dawnej Polsce. Gospodarka Mięsna. 12: 48-50.
 103. Kucharyk S., Rudy M., Gil M., Stanisławczyk R., Mroczek K. 2019. Niekonwencjonalne metody utrwalania produktów mięsnych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Polish Journal For Sustainable Development. 23 (2): 54-62.
 104. Mroczek K., Kucharyk S., Rudy M., Mroczek J.R. 2019. Możliwości zagospodarowania odpadów z przemysłu mięsnego w zgodzie z zasadami biogospodarki. Polish Journal For Sustainable Development. 23 (2): 74-80.

 

Rozdziały w monografiach

 1. Głodek E., Ślączka J., Rudy M., Gil M. 2009. Pestycydy jako zanieczyszczenia produktów spożywczych. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 9-21.
 2. Stanisławczyk R. 2009. Skład chemiczny i wartość odżywcza dziczyzny. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 22-32.
 3. Stanisławczyk R. 2009. Charakterystyka żywności ekologicznej. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 45-56.
 4. Gil M., Rudy M., Głodek E. 2009. Czynniki wpływające na rozwój mikroflory mięsa i przetworów mięsnych. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 33-44.
 5. Rudy M., Gil M., Głodek E. 2009. Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 57-69.
 6. Głodek E., Gil M., Rudy M. 2009. Jakość i właściwości prozdrowotne naparów herbaty. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 70-81.
 7. Stanisławczyk R., Gil M. 2009. Wybrane składniki modyfikujące jakość żywieniową i właściwości funkcjonalne przetworów mięsnych. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 82-92.
 8. Gil M., Głodek E., Rudy M. 2009. Zanieczyszczenie oraz rozkład mikrobiologiczny mięsa i przetworów mięsnych. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 93-103.
 9. Rudy M., Znamirowska A., Gil M., Głodek E. 2009. Uwarunkowania produkcji przetworów mięsnych dobrej jakości. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 104-114.
 10. Gil M., Stanisławczyk R., Duma P. 2009. Bezpieczeństwo żywności a bakteryjne zatrucia pokarmowe. [w:] Jakość żywności i żywienia. Monografia 31. Red. M. Zin. Wyd. Amal Serwis. Warszawa: 115-129.
 11. Gil M., Rudy M., Głodek E. 2010. Prawna i instytucjonalna ochrona bezpieczeństwa żywności. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 9-23.
 12. Rudy M., Głodek E., Gil M. 2010. Żywność nowej generacji. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 24-34.
 13. Rudy M., Gil M., Głodek E. 2010. Bioaktywne składniki żywności. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 46-61.
 14. Głodek E., Gil M., Rudy M. 2010. Właściwości i rola przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 62-72.
 15. Głodek E., Rudy M., Gil M. 2010. Znaczenie zdrowotne długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w organizmie człowieka. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 85-95.
 16. Duma P., Znamirowska A., Jarzyna M., Gil M. 2010. Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 96-108.
 17. Gil M., Głodek E., Rudy M. 2010. Akryloamid – zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 109-123.
 18. Stanisławczyk R. 2010. Znaczenie mikotoksyn w życiu człowieka. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 35-45.
 19. Stanisławczyk R. 2010. Sytuacja sektora mleczarskiego w Polsce. [w:] Bezpieczeństwo i ocena żywności. Monografie 36. Red. M. Zin. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Ewa. Warszawa: 124-135.
 20. Stanisławczyk R. 2011. Mikotoksyny w żywności. [w:] Nowoczesne metody analizy surowców rolniczych. Red. Cz. Puchalski, G. Bartosz. Projekt Internetowa Promocja Nauki – Monografia. Rzeszów: 349-357.
 21. Stanisławczyk R., Świątek B. 2011. Występowanie mikotoksyn w wybranych produktach przemysłu owocowego. [w:] Nowoczesne metody analizy surowców rolniczych. Red. Cz. Puchalski, G. Bartosz. Projekt Internetowa Promocja Nauki – Monografia. Rzeszów: 359-367.
 22. Duma P., Głodek E., Marchel M., Rudy M. 2015. Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z rolnictwa ekologicznego i produkcji konwencjonalnej. [w:] Badania naukowe na rzecz ochrony zdrowia człowieka. Red. M. Olszówka, M. Maciąg. Wydawnictwo Naukowe Tygiel Fundacja. Lublin: 125-133.
 23. Rudy M., Duma P., Gil M. 2015. Analiza przydatności dwóch sond pomiarowych do oznaczania parametrów tekstury wybranych przetworów mięsnych. [w:] Badania naukowe na rzecz ochrony zdrowia człowieka. Red. M. Olszówka, M. Maciąg. Wydawnictwo Naukowe Tygiel Fundacja. Lublin: 134-144.
 24. Marchel M., Duma P., Głodek E. 2015. Zmiany wybranych parametrów jakości mięsa drobiowego w zależności od czasu po uboju. [w:] Przemysł spożywczy w interdyscyplinarnym ujęciu. Red. M. Olszówka, M. Maciąg. Wydawnictwo Naukowe Tygiel Fundacja. Lublin: 132-141.
 25. Głodek E., Marchel M., Duma P. 2015. Współczesne trendy w opakowalnictwie żywności – opakowania aktywne i inteligentne. [w:] Przemysł spożywczy w interdyscyplinarnym ujęciu. M. Olszówka, M. Maciąg. Wydawnictwo Naukowe. Lublin: 117-131.
 26. Rudy M., Gil M., Głodek E. 2015. Tradycja i nowoczesność w procesie wędzenia produktów mięsnych. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 37-48.
 27. Rudy M., Głodek M., Gil M. 2015. Częstotliwość spożycia i stopień akceptacji smakowej mięsa i jego przetworów w zależności od płci konsumentów z Podkarpacia. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 49-61.
 28. Głodek M., Rudy M., Gil M., Duma P. 2015. Opakowania w przemyśle spożywczym – innowacje i przykładowe rozwiązania. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 63-75.
 29. Głodek E., Gil M., Rudy M., Duma P. 2015. Rola związków bioaktywnych występujących w mięsie. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 77-87.
 30. Gil M., Głodek E., Rudy M. 2015. Salmonellozy – zagrożenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 97-112.
 31. Gil M., Rudy M., Głodek E. 2015. Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 113-127.
 32. Stanisławczyk R., Marchel M., Duma P. 2015. Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) charakterystyka, czynniki generujące syntezę HCA w żywności. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 169-180.
 33. Stanisławczyk R., Duma P., Marchel M. 2015. Ocena sensoryczna wybranych przetworów mięsnych tradycyjnych i konwencjonalnych. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 181-193.
 34. Zin M. 2015. Ocena porównawcza zmian właściwości fizyko-chemicznych zachodzących w mięsie końskim i sarnim. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 89-98.
 35. Mroczek J.R., Zin M. 2015. Produkty regionalne i tradycyjne w zrównoważonej gospodarce żywnościowej Podkarpacia. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 139-148.
 36. Mroczek J.R. 2015. Ocena wartości rzeźnej buhajków różnych ras z regionu południowo-wschodniej Polski. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 129-138.
 37. Marchel M., Duma P., Stanisławczyk R. 2015. Wpływ czasu peklowania na zawartość azotanów(III) i wybrane cechy jakościowe łopatki wieprzowej. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 159-168.
 38. Marchel M., Duma P., Stanisławczyk R. 2015. Zmiany parametrów fizykochemicznych mięsa wołowego w czasie przechowywania w warunkach chłodniczych. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 149-158.
 39. Duma P., Marchel M., Stanisławczyk R. 2015. Analiza porównawcza żywienia studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego o prawidłowej i nadmiernej masie ciała. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów:
 40. Duma P., Marchel M., Stanisławczyk R. 2015. Współczesne trendy na rynku opakowań do mięsa i przetworów. [w:] Tradycje i nowoczesność w żywieniu i żywności. Red. M.Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 23-36.
 41. Stanisławczyk R. Gil M., Rudy M. 2016. Bioakumulacja metali ciężkich w rybach. [w:] Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Red. M. Szala, K. Kropiwiec. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 92-110.
 42. Rudy M., Głodek E., Duma P. 2016. Analiza zależności pomiędzy wybranymi cechami jakościowymi cielęciny. [w:] Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Red. M. Szala, K. Kropiwiec. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 22-30.
 43. Gil M., Stanisławczyk R., Głodek E. 2016. Bezpieczeństwo żywności na rynku Unii Europejskiej. [w:] Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Red. M. Szala, K. Kropiwiec. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 61-75.
 44. Głodek E., Duma P., Rudy M. 2016. Wybrane składniki funkcjonalne stosowane w przetwórstwie mięsa. [w:] Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Red. M. Szala, K. Kropiwiec. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 130-142.
 45. Duma P., Rudy M., Głodek E. 2016. Charakterystyka procesu wędzenia. [w:] Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Red. M. Szala, K. Kropiwiec. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 226-235.
 46. Duma-Kocan P., Marchel M., Stanisławczyk R. 2016. Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych wśród młodzieży licealnej z Krosna. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 13-24.
 47. Duma-Kocan P., Stanisławczyk R., Marchel M. 2016. Zastosowanie przeciwutleniaczy w przetwórstwie mięsa. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 25-36.
 48. Głodek E., Gil M., Rudy M. 2016. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - występowanie w żywności i aspekty toksycznego działania. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 37-46.
 49. Głodek E., Rudy M., Gil M. 2016. Produkty tradycyjne i regionalne. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 47-60.
 50. Stanisławczyk R., Marchel M., Duma-Kocan P. 2016. Egzotyczne źródła białka zwierzęcego. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 61-72.
 51. Stanisławczyk R., Duma-Kocan P., Marchel M. 2016. Preparaty dymu wędzarniczego w przemyśle mięsnym. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 73-86.
 52. Gil M., Głodek E., Rudy M. 2016. Bezpieczeństwo mięsa i przetworów mięsnych w Polsce i Unii Europejskiej. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 87-101.
 53. Gil M., Rudy M., Głodek G. 2016. Chemiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności pochodzenia naturalnego w surowcach roślinnych i zwierzęcych. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 103-119.
 54. Marchel M., Stanisławczyk R., Duma-Kocan K. 2016. Charakterystyka kadmu jako metalu ciężkiego oraz jego wpływ na zdrowie człowieka. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 121-129.
 55. Marchel M., Duma-Kocan P., Stanisławczyk R. 2016. Chrom – pierwiastek niezbędny, ale czy zawsze bezpieczny dla człowieka? [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 131-139.
 56. Mroczek J.R. 2016. Produkcja oraz walory odżywcze i kulinarne gęsiny. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 141-149.
 57. Rudy M., Gil M., Głodek E. 2016. Wpływ żywności i żywienia na stan zdrowia. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 151-163.
 58. Rudy M. 2016. Zmiany składu chemicznego pasztetów podczas przechowywania zamrażalniczego. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 165-175.
 59. Rudy M., Gil M., Głodek E. 2016. Zmiany parametrów tekstury pasztetów wieprzowych podczas przechowywania zamrażalniczego. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 177-187.
 60. Zin M. 2016. Znaczenie tłuszczów w żywieniu. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 189-198.
 61. Zin M. 2016. Wpływ spożycia tłuszczów na zdrowie. [w:] Żywienie a zdrowie. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 199-209.
 62. Głodek. E., Duma – Kocan P., Gil M. 2017. Znaczenie zdrowotne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych. [w:] Doniesienia naukowe z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Red. B.A. Nowak i K. Maciąg. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 25-36.
 63. Głodek E., Gil M., Zin M. 2017. Rola enzymów w kształtowaniu cech jakościowych mięsa i przetworów mięsnych. [w:] Enzymologia w obliczu wyzwań i możliwości XXI wieku. Red. B.A. Nowak i K. Maciąg. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 62-69.
 64. Rudy M., Stanisławczyk R., Mroczek J.R. 2017. Wpływ przechowywania chłodniczego na parametry tekstury kiełbas. [w:] Technologia żywienia człowieka - wybrane zagadnienia. Red. E. Bajek i J. Pizoń. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 7-18.
 65. Stanisławczyk R., Rudy M., Mroczek J.R. 2017. Mięso i przetwory mięsne a choroby nowotworowe. [w:] Technologia żywienia człowieka - wybrane zagadnienia. Red. E. Bajek i J. Pizoń. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Lublin: 74-88.
 66. Stanisławczyk R. 2017. Jakość i ocena konsumencka kiełbas o średnim przedziale cenowym dostępnych w punktach detalicznych na terenie województwa podkarpackiego. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 3-22.
 67. Stanisławczyk R. 2017. Ocena jakości pasztetów w zależności od technologii ich produkcji. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 23-32.
 68. Rudy M., Gil M., Duma-Kocan P., Żurek J., Lorenc A. 2017. Analiza zależności pomiędzy parametrami tekstury a składem chemicznym kabanosów. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 33-50.
 69. Rudy M., Duma-Kocan P., Gil M. Żurek J., Chudzik A. 2017. Wpływ składu chemicznego na parametry tekstury kiełbas drobno rozdrobnionych. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 51-63.
 70. Rudy M. 2017. Spożycie mięsa a zdrowie. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Rzeszów 2017. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 65-75.
 71. Gil M., Rudy M., Duma-Kocan P. 2017. Wpływ marynowania mięsa wołowego na jego właściwości fizykochemiczne i sensoryczne. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 77-91.
 72. Gil M., Duma-Kocan P., Rudy M. 2017. Analiza zmian tekstury mięsa dzika pod wpływem soli zmiękczającej mięso. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 93-102.
 73. Duma-Kocan P., Gil M., Rudy M. 2017. Skład chemiczny i ocena organoleptyczna parówek adresowanych do dzieci w sprzedaży detalicznej. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 113-123.
 74. Duma-Kocan P., Rudy M., Gil M. 2017. Skład chemiczny i parametry tekstury rynkowych pasztetów mięsnych. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Monografia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 125-134.
 75. Stanisławczyk R. 2018. Stosowanie modyfikowanej atmosfery w opakowalnictwie żywności. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 13-22.
 76. Stanisławczyk R. 2018. Zastosowanie opakowań aktywnych i inteligentnych na przykładzie branży spożywczej. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 23-34.
 77. Stanisławczyk R. 2018. Zawartość podstawowych składników odżywczych, mineralnych oraz profil kwasów tłuszczowych mięsa ryb. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 35-45.
 78. Rudy M., Gil M. 2018. Unia Europejska i rolnictwo a jakość polskiej żywności. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 47-56.
 79. Rudy M., Gil M. 2018. Wpływ globalizacji na przemysł rolno - spożywczy w Polsce. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 57-65.
 80. Rudy M., Gil M. 2018. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na polskie rolnictwo. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 67-75.
 81. Gil M., Rudy M., Stanisławczyk R., Duma-Kocan P., Rzepka N. 2018. Kształtowanie tekstury mięsa wołowego w trakcie dojrzewania. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 77-85.
 82. Gil M., Stanisławczyk R., Rudy M., Duma-Kocan P., Rokosz K., Olko K. 2018. Produkcja żywności gwarantowanej jakości w oparciu o krajowe systemy jakości żywności. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 87-100.
 83. Gil M., Duma-Kocan P., Rudy M., Stanisławczyk R., Samborska E. 2018. Wybrane przesłanki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. [w:] Żywność wysokiej jakości - determinanty produkcji. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 101-110.
 84. Mroczek J.R., Mroczek K., Rudy M. 2019. Walory odżywcze mięsa pozyskiwanego od niszowych gatunków drobiu. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 13-21.
 85. Mroczek K., Mroczek J.R., Rudy M. 2019. Mleko i mięso kozie jako żywność prozdrowotna. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 23-32.
 86. Rudy M. 2019. Przewidywane problemy żywieniowo - zdrowotne w XXI wieku. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 33-42.
 87. Rudy M. 2019. Wpływ żywności i żywienia na stan zdrowia. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 43-51.
 88. Rudy M. 2019. Wpływ cywilizacji na sposób odżywiania się ludności. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 53-61.
 89. Rudy M. 2019. Perspektywy produkcji żywności i żywienia a rozwój bio- i nanotechnologii. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 63-72.
 90. Gil M. 2019. Stan sanitarny przemysłu spożywczego w latach 2007-2017. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 73-84.
 91. Gil M. 2019. Technologia sous vide w przetwórstwie spożywczym i gastronomii. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 85-94.
 92. Stanisławczyk R. 2019. Zastosowanie opakowań jadalnych na bazie białek i polisacharydów w przemyśle spożywczym. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 95-105.
 93. Stanisławczyk R. 2019. Znaczenie antybiotyków w żywieniu zwierząt. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 107-116.
 94. Stanisławczyk R. 2019. Wirus obrzęku karpia (CEV) - charakterystyka i znaczenie w hodowli karpia. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 117-128.
 95. Gil M. 2019. Gotowanie mięsa metodą sous vide. [w:] Monografia. Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin, M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Podkarpacki Oddział Wojewódzki. Rzeszów: 129-138.
 96. Mroczek J.R., Mroczek K. 2019. Wartość rzeźna buhajków różnych ras pochodzących z regionu południowo-wschodniej Polski. [w:] Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy. Red. A. Augustyńska-Prejsnar, Cz. Puchalski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego: 37-45.
 97. Rudy M., Angrys P. 2019. Analiza wpływu zamrażania mięsa wieprzowego na jego skład chemiczny i teksturę. [w:] Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy. Red. A. Augustyńska-Prejsnar, Cz. Puchalski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego: 56-67.