Działalność Naukowo-Badawcza

 

  • wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysłu mięsnego,
  • wpływ czasu i warunków przechowywania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt stanowiących bazę surowcową dla przemysłu mięsnego,
  • ocena jakości surowców i produktów zwierzęcych,
  • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa różnych gatunków zwierząt,
  • wpływ różnych zabiegów technologicznych i kulinarnych na jakość produktów mięsnych,
  • optymalizacja i kształtowanie jakości produktów rolno-spożywczych,
  • wpływ różnych czynników na preferencje żywieniowe konsumentów,
  • polityka wyżywienia ludności i aspekty bezpieczeństwa żywnościowego,
  • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwo żywności.