Działalność Dydaktyczna

 

  1. Zin M., Znamirowska A., Rudy M., Głodek E., Stanisławczyk R., Gil M. 2008. Utrwalanie i przechowywanie żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 1-512.
  2. Zin M., Znamirowska A., Rudy M., Głodek E., Stanisławczyk R., Gil M. 2009. Ocena żywności i żywienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 1-344.
  3. Rudy M. 2010. Zawartość zanieczyszczeń środowiskowych w tkankach w zależności od wieku zwierząt i składu chemicznego mięsa. Praca habilitacyjna. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 1-138.
  4. Gil M, Głodek E., Rudy M., Stanisławczyk R., Zin M. 2014. Technologia żywności i żywienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 1-402.
  5. Rudy M. 2016. Polityka wyżywienia ludności. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 1-226.
  6. Gorzelany J., Rudy M. 2016. Badania właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 1-166.
  7. M. 2017. Tekstura żywności - determinanty i metody określania. Monografia. Wyd. Food.cba.pl.:1-105.
  8. Rudy M. 2018. Analiza wpływu obróbki termicznej na jaskość mięsa i jego produktów. Monografia. Wyd. Food.cba.pl.:1-125.