Pracownicy

 
Imię i nazwisko
Zainteresowania
Kadra naukowo - dydaktyczna

 

prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz

Kierownik Zakładu Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich

tel. +48 17 785 53 48

e-mail: zsokolowicz@ur.edu.pl

pokój 348, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ systemu chowu i poziomu dobrostanu zwierząt na jakość jaj i mięsa drobiowego
 • wpływ czasu i warunków przechowywania na jakość jaj i mięsa drobiowego
 • wpływ marynowania i metod utrwalania na jakość mięsa i przetworów drobiowych
 • żywność drobiowa wzbogacona
 • żywność tradycyjna i regionalna

 

dr hab. inż. Jadwiga Topczewska prof. UR

tel. +48 17 785 53 50

e-mail: jtopczewska@ur.edu.pl

pokój 350, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na produkcyjność zwierząt i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego
 • dobrostan zwierząt
 • behawior zwierząt
 • ochrona bioróżnorodności
 • hodowla i użytkowanie koni

IMG_7415.png [5.23 MB]

dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

tel. +48 17 785 53 51

e-mail: aaugustynska@ur.edu.pl

pokój 351, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ systemu chowu i poziomu dobrostanu zwierząt na jakość jaj i mięsa
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa drobiowego
 • ocena jakości przetworów drobiowych wzbogacanych naturalnymi dodatkami
 • wpływ marynowania mięsa drobiowego
  na jakość produktu

 

dr inż. Małgorzata Ormian

tel. +48 17 785 53 51

e-mail: mormian@ur.edu.pl

pokój 351, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • zastosowanie dodatków naturalnych w przetworach z mięsa drobiowego
 • wpływ metod obróbki termicznej na cechy jakościowe mięsa drobiowego
 • wpływ warunków utrzymania zwierząt na jakość jaj i mięsa drobiowego
 • dobrostan zwierząt gospodarskich

 

dr inż. Jadwiga Lechowska

tel. +48 17 785 53 52

e-mail: jlechowska@ur.edu.pl

pokój 352, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na produkcyjność zwierząt gospodarskich
 • produkcyjność rodzimych ras zwierząt
 • wykorzystanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach ekologicznych i agroturystyce
 • dobrostan zwierząt
 • wykorzystanie odchodów i odpadów zwierzęcych na cele energetyczne
Pracownicy techniczni

 

mgr inż. Karolina Rokitowska

tel. +48 17 785 53 49

e-mail: kpz@ur.edu.pl

pokój 349, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów