Pracownicy / Staff

  Imię i nazwisko Zainteresowania

Kadra naukowo - dydaktyczna

 

prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz

Kierownik Zakładu

 

+ 48 (17) 785 53 48

zsokolowicz@ur.edu.pl

pokój 348, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 • wpływ systemu chowu i poziomu dobrostanu zwierząt na jakość jaj i mięsa drobiowego;
 • wpływ czasu i warunków przechowywania na jakość jaj i mięsa drobiowego;
 • wpływ marynowania i metod utrwalania na jakość mięsa i przetworów drobiowych;
 • żywność drobiowa wzbogacona;
 • żywność tradycyjna i regionalna;

 

dr hab. inż. Jadwiga Topczewska prof. UR

+ 48 (17) 785 53 50

jtopczewska@ur.edu.pl

pok. 350, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 • wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na produkcyjność zwierząt i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • dobrostan zwierząt;
 • behawior zwierząt;
 • ochrona bioróżnorodności;
 • hodowla i użytkowanie koni;

IMG_7415.png [5.23 MB]

dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

 

+48 (17) 785 53 51

aaugustynska@ur.edu.pl

pokój 351, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 • wpływ systemu chowu i poziomu dobrostanu zwierząt na jakość jaj i mięsa;
 • wpływ metod utrwalania na jakość mięsa drobiowego;
 • ocena jakości przetworów drobiowych wzbogacanych naturalnymi dodatkami;
 • wpływ marynowania mięsa drobiowego
  na jakość produktu;

 

dr inż. Małgorzata Ormian

 

+48 (17) 785 53 51

mormian@ur.edu.pl

pokój 351, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 • zastosowanie dodatków naturalnych
  w przetworach z mięsa drobiowego;
 • wpływ metod obróbki termicznej na cechy jakościowe mięsa drobiowego;
 • wpływ warunków utrzymania zwierząt na jakość jaj i mięsa drobiowego;
 • dobrostan zwierząt gospodarskich;

 

dr inż. Jadwiga Lechowska

 

+48 (17) 785 53 52

jlechowska@ur.edu.pl

pokój 352, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 • wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na produkcyjność zwierząt gospodarskich;
 • produkcyjność rodzimych ras zwierząt;
 • wykorzystanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach ekologicznych i agroturystyce;
 • dobrostan zwierząt;
 • wykorzystanie odchodów i odpadów zwierzęcych na cele energetyczne;

Pracownicy techniczni

 

mgr inż. Karolina Rokitowska

 

+48 (17) 785 53 49

kpz@ur.edu.pl

pokój 349, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów