Działalność Naukowo-Badawcza

Problematyka badawcza prowadzona w Zakładzie Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich:

 • Wpływ genotypu oraz systemu chowu na jakość jaj spożywczych;

 • Wpływ czasu i warunków przechowywania na cechy funkcjonalne jaj spożywczych;

 • Ocena jakości jaj wzbogaconych w kwasy omega-3 i witaminy lipofilne;

 • Ocena jakości tuszek oraz cech fizyko-chemicznych i sensorycznych mięsa drobiowego;

 • Wpływ metod utrwalania na jakość mięsa drobiowego;

 • Wpływ warunków utrzymania na wyniki produkcyjne i dobrostan zwierząt gospodarskich;

 • Wpływ warunków utrzymania oraz postępowania przedubojowego na jakość surowców zwierzęcych;

 • Wykorzystanie koni dla poprawy efektywności gospodarstw rolnych na terenie Bieszczadów.

 

Techniki stosowane w Zakładzie:

 • Ocena cech fizycznych treści i skorupy jaj - urządzenie  EQM (Egg Quality Measurements);
 • Oznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa drobiowego i jaj - kolorymetr odbiciowy Konica Minolta CR-400;
 • Oznaczania tekstury mięsa drobiowego i jaj - urządzenie firmy Zwick/Roell BT-1-FR1.0TH.D14;
 • Badanie mikrostruktury mięsa drobiowego, struktury skorupy jaj oraz piany z białka jaj z wykorzystaniem  komputerowej analizy obrazu  - mikroskop firmy Zeiss, Scope.A1;
 • Oznaczanie podstawowego składu mieszanek paszowych - spektrofotometr bliskiej podczerwieni InfraLUM FT-10;
 • Ocena mikroklimatu  w pomieszczeniach inwentarskich - anemometr Abatronic AB-8897, GasHunter IR, Termohigrometr LB 701 HS.