Pracownicy

 
Imię i nazwisko
Zainteresowania badawcze
Kadra naukowo-dydaktyczna

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

Kierownik Zakładu Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

tel. +48 17 785 5237

e-mail: gjaworska@ur.edu.pl

pokój 237, budynek D9              

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ zabiegów technologicznych, metody konserwowania oraz warunków magazynowania na jakość produktów gotowych z owoców, warzyw, grzybów jadalnych i zbóż
 • zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych owoców, warzyw i grzybów jadalnych pod wpływem obróbki technologicznej
 • modyfikacje w technologii produkcji soków i napojów z surowców roślinnych (owoce, warzywa, zboża, nasiona)
 • innowacje w technologiach suszenia owoców, warzyw i grzybów jadalnych
 • nowoczesne metody pakowania i przechowywania (m.in. pakowanie próżniowe, MAP, sous-vide) owoców, warzyw i grzybów jadalnych
 • projektowanie innowacyjnych produktów na bazie surowców roślinnych oraz projektowanie technologii ich wytwarzania

Dyrektor ITZZ.jpg [88.97 KB]

dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR

Dyrektor Instytutu Technologii Żywności i Żywienia

tel. +48 17 785 5238

e-mail: ikapusta@ur.edu.pl

pokój 238, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • ekstrakcja i izolacja substancji biologicznie czynnych pochodzenia naturalnego
 • analiza jakościowa i ilościowa substancji naturalnych pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem technik chromatograficznych w tym spektrometrii mas (polifenole, saponiny, tokoferole, witaminy rozpuszczalne w wodzie)
 • analiza właściwości prozdrowotnych substancji pochodzenia roślinnego;
 • właściwości fizyko-chemiczne i antyoksydacyjne wina
 • oznaczanie profilu związków polifenolowych w winach

 

dr inż. Joanna Kaszuba

Kierownik kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

tel. +48 17 785 5245

e-mail: jkaszuba@ur.edu.pl

pokój 245, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • ocena przydatności odmian zbóż chlebowych w produkcji piekarskiej
 • badania wartości wypiekowej mąki pszennej, żytniej i pszenżytniej
 • badania reologiczne ciast pszennych i żytnich
 • zastosowanie dodatków prozdrowotnych w produkcji piekarskiej i cukierniczej
 • wpływ wybranych surowców roślinnych na jakość pieczywa bezglutenowego
 • pieczywo dietetyczne

EO9A6768.jpg [1.53 MB]

dr inż. Karolina Pycia           

Prodziekan w Kolegium Nauk Przyrodniczych

tel. +48 17 785 5244

e-mail: kpycia@ur.edu.pl

pokój 244, budynek D9              

ul. Zelwerowicza 4   
35-601 Rzeszów

 • właściwości fizykochemiczne i reologiczne maltooligosacharydów na bazie skrobi modyfikowanych chemicznie
 • właściwości fizykochemiczne i reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego
 • analiza właściwości reologicznych ciasta na bazie układów mąki z dodatkami roślinnymi o cechach prozdrowotnych
 • zawartość składników bioaktywnych i właściwości antyoksydacyjne orzechów
 • żywność funkcjonalna
 • opracowanie pieczywa funkcjonalnego o cechach prozdrowotnych

Greta Adamczyk Ph.D..jpg [33.97 KB]

dr inż. Greta Adamczyk    

Kierownik kierunku Menedżer Rozwoju Produktu

tel. +48 17 785 5246

e-mail: gadamczyk@ur.edu.pl

pokój 246, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4       
35-601 Rzeszów

 • właściwości reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego
 • tiksotropia kleików skrobiowych oraz mieszanin skrobi z hydrokoloidami polisacharydowymi
 • interakcje skrobi z nieskrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi
 • interakcje skrobi ze związkami biologicznie czynnymi
 • właściwości reologiczne ciast piekarskich oraz cukierniczych
 • wpływ błonnika na właściwości reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego

 

dr inż. Tomasz Cebulak      

tel. +48 17 785 4939

e-mail: tcebulak@ur.edu.pl

pokój 114, budynek D10            

ul. Ćwiklińskiej 2D
35-601 Rzeszów

 • wpływ abiotycznych czynników stresu na właściwości antyoksydacyjne warzyw i owoców
 • możliwości technologicznego wykorzystania nasion konopi siewnej

KRolf.jpg [1.31 MB]

dr inż. Katarzyna Rolf          

tel. +48 17 785 5242

e-mail: krolf@ur.edu.pl

pokój 242, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4         
35-601 Rzeszów

 • sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych
 • wpływ elementów stylu życia, w tym czynników żywieniowych na starzenie się organizmu
 • edukacja żywieniowa różnych grup populacyjnych
 • zdrowie publiczne
 • diety alternatywne

 

dr Agata Pawłowska           

tel. +48 17 785 5246

e-mail: agpawlowska@ur.edu.pl

pokój 246, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4 
35-601 Rzeszów

 • izolacja związków pochodzenia naturalnego
 • analizy jakościowe i ilościowe z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, ultrasprawnej chromatografii cieczowej
 • aktywność biologiczna produktów naturalnych
 • naturalne przeciwutleniacze
 • nutraceutyki
 • wydłużanie okresu przydatności produktów spożywczych poprzez zastosowanie fermentatów, kultur ochronnych

Posadzka Z..jpg [62.70 KB]

dr inż. Zuzanna Posadzka

tel. +48 17 785 5236

e-mail: zposadzka@ur.edu.pl

pokój 236, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wykorzystanie dodatków funkcjonalnych na bazie warzyw (buraka ćwikłowego) i ich wpływ na parametry technologii produkcji i zawartość związków prozdrowotnych chlebów mieszanych
 • wpływ udziału zakwasów warzywnych na jakość chlebów bezglutenowych produkowanych metodą wypieku pośredniego
 • pieczywo na zakwasie (ocena jakości surowców, półproduktów i jakości wypiekowej pieczywa, zawartość związków prozdrowotnych, doskonalenie technologii produkcji)

 

dr inż. Natalia Żurek        

tel. +48 17 785 5236

e-mail: nzurek@ur.edu.pl

pokój 236, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • wpływ ekstraktów/związków pochodzenia roślinnego na żywotność, zmiany morfologiczne i mechanizmy śmierci komórek nowotworowych

 • pozyskiwanie preparatów roślinnych o wysokiej zawartości związków biologicznie aktywnych

 • analizy ilościowe i jakościowe składu polifenolowego i aktywności prozdrowotnej surowców i przetworów roślinnych

 • biofortyfikacja żywności

 

dr inż. Paweł Hanus

tel. +48 17 785 5235

e-mail: phanus@ur.edu.pl

pokój 235, budynek D9              

ul. Zelwerowicza 4    
35-601 Rzeszów

 • techniki i technologie w technologii gastronomicznej
 • jakość mikrobiologiczna potraw
 • wpływ obróbki termicznej na substancje bioaktywne, barwę oraz teksturę żywności
Pracownicy emerytowani
 

dr inż. Anna Sobczyk

 
 

dr inż. Barbara Kogut

 
 

dr inż. Waldemar Sroka

 
Pracownicy techniczni
 

mgr inż. Paulina Angrys       

tel. +48 17 785 5243

e-mail: ktojpr@ur.edu.pl
e-mail: pangrys@ur.edu.pl

pokój 243, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4           
35-601 Rzeszów

 • prowadzenie sekretariatu Zakładu Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka
 • pływ żywienia na aktywność fizyczną
 • właściwości prozdrowotne korzenia imbiru
 

mgr inż. Anna Bawoł

tel. +48 17 785 5243

e-mail: abawol@ur.edu.pl

pokój 243, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4           
35-601 Rzeszów

 
Doktoranci
zdjęcie Szarek N..jpg [389.52 KB]

mgr inż. Natalia Szarek      

tel. +48 17 785 5235

e-mail: nataliasz@dokt.ur.edu.pl

pokój 235, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4             
35-601 Rzeszów

 • wykorzystanie obróbki enzymatycznej miazgi warzyw do poprawy cech funkcjonalnych soków
 • wpływ niekonwencjonalnych metod obróbki na jakość soków z warzyw
 • suszenie rozpyłowe soków
 • właściwości przeciwutleniające soków z warzyw korzeniowych