Działalność Dydaktyczna

Przedmioty prowadzone na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w Zakładzie Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

 

KIERUNEK PRZEDMIOT
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopień Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności
Domowy wyrób wina owocowego i nalewek
Inżynieria procesowa w przemyśle spożywczym
Ocena jakości surowców i produktów roślinnych
Ogólna technologia i utrwalanie żywności
Opracowanie nowych produktów
Podstawy technologii gastronomicznej
Seminarium inżynierskie
Technologia owoców i warzyw
Technologia piekarstwa i ciastkarstwa
Technologia przetwórstwa węglowodanów
Technologia tłuszczowców
Żywienie człowieka
Żywność wzbogacona
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopień Analityka żywności pochodzenia roślinnego
Analiza chromatograficzna i walidacja metod
Analiza zafałszowań żywności
Modelowanie jakości produktów
Projektowanie produktu prozdrowotnego
Seminarium magisterskie
Trendy w żywności bioaktywnej
Żywienie człowieka
Żywienie człowieka we współczesnym świecie
Żywność dietetyczna