Publikacje

2021

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

 

Tarapatskyy M., Gumienna A., Sowa P., Kapusta I., Puchalski Cz., 2021, Bioactive Phenolic Compounds from Primula veris L.: Influence of the Extraction Contidions and Purification. Molecules, 26,997, doi: 10.3390/molecules26040997.

Kaszuba J., Kapusta I., Posadzka Z., 2021. Content of Phenolic Acids in the Grain of Selected Polish Triticale Cultivars and Its Products. Molecules, 26, 562, 1-10, doi: 10.3390/molecules26030562.

Bernaś E., Jaworska G., 2021. Onion juice and extracts for the inhibition of enzymatic browning mechanisms in frozen Agaricus bisporus mushrooms. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1-9, doi:10.1002/jsfa.11045

Sikora F., Lachowicz S., Kapusta I., Dylawerski M., Zyska W., Ochmian I., 2020. Changes in the quality of old apple cultivars after freeze-drying. Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, XXIV, 2 175-185.

Grootswagers P., Mensink M., Berendsen A., Deen C., Kema I., Bakker S.,  Santoro A., Franceschi C., Meunier N., Malpuech-Brugere C., Bialecka-Debek A., Rolf K., Fairweather-Tait S., Jennings A., Feskens E., de Groot L. 2021. Vitamin B-6 intake is related to physical performance in European older adults: results of the New Dietary Strategies Addressing the Specific Needs of the Elderly Population for Healthy Aging in Europe (NU-AGE) study, American Journal of Clinical Nutrition,1-9. doi: 10.1093/acjn.nqaa368/6123957

 

2020

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Sicińska E., Pietruszka B., Januszko O., Jakubowski S.,Kielak-Biskupska K., Rolf K. and Kaluza J. 2020. Intake of Vitamins and Minerals From Voluntarily Fortified Foods and/or Dietary Supplements inSchool Adolescents in Central-Eastern Poland. Frontiers in Public Health. 8:504015. doi: 10.3389/fpubh.2020.504015

Witczak M., Jaworska G., Witczak T., 2020. Influence of inulin and oligofructose on the organoleptic properties and antioxidant activity of apple jelly. Slovak Journal of Food Science, 1(13), 1-6., doi.org/10.5219/1332

Witczak M., Jaworska G., Witczak T., 2020. Rheological and colour properties of apple jullies supplemented with inulin with various degrees of polymerisation. International Journal of Food Science and Technology, 1-12.

Adamczyk G., Krystyjan M., Jaworska G., 2020. The effect of the addition of dietary fibres from apple and oat on the rheological and textural properties of waxy potato starch. Polymers, 12, 321, 1-13, doi: 10.3390/polym12020321.

Piwowarczyk R., Ochmian  I., Lachowicz S., Kapusta I., Sotek Z., Błaszak M., 2020. Phytochemical parasite-host relations and interactions: A Cistanche armena case study Science of the Total Environment Volume 716, 10 May 2020, Article number 137071 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137071

Świeca M., Gawlik-Dziki U., Złotek U., Kapusta I., Kordowska-Wiater M., Baraniak B., 2020. Effect of cold storage on the potentially bioaccessible isoflavones and antixidant activites of soybean sprouts enriched with Lactobacillus plantarum 299v. LWT- – Food Science and Technology,118, 1-34.

Dżugan M., Grabek-Lejko D., Swacha S., Tomczyk M., Bednarska S., Kapusta I., 2020. Physiochemical quality parameters, antibacterial properties and cellular antioxidant activity of Polish buckwheat honey. Food Bioscience, 34, 100538, 1-10.

Stój A., Kapusta I., Domagała D., 2020. Classification of Red Wines Produced from Zweigelt and Rondo Grape Varieties Based on the Analysis of Phenolic Compounds by UPLC-PDA-MS/MS. Molecules, 25 (1342), 1-17. DOI:10.3390/molecules25061342.

Lachowicz S., Kapusta I., Świeca M., M.Stinco C., Melendez-Martinez Antonio J., Bieniek A., 2020. In vitro biological activites of fruits and leaved of Elaeagnus multiflora Thumb. And their isoprenoids and polyphenolics profile. Antioxidants, 9, 436, 1-17, doi:10.3390/antiox9050436.

Krochmal-Marczak, B., Tobiasz-Salach, R. and Kaszuba, J., 2020, "The effect of adding oat flour on the nutritional and sensory quality of wheat bread", British Food Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print, doi.org/10.1108/BFJ-07-2019-0493

Staniszewski P., Bilek M., Szwerc W., Gostkowski M., Osiak P., Żurek N., Kocjan R., 2020. Wpływ wybranych czynników na zawartość składników mineralnych w soku brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Sylwan, 164 (5), 424-431.

Pycia K., Kapusta I., Jaworska G., 2020. Walnut oil and olicake affect selected the physicochemical and anioxidant properteis of wheat bread enriched with tchem. Journal of Food Processing and Preservation, 1-11, doi: 10.1111/jfpp.14573

Piwowarczyk R., Ochmian I., Lachowicz S., Kapusta I., Sotek Z., 2020. Phytochemical and bioactive properties of phelypaea tournefortii – effect of parasitic lifestyle and environmental factors. Acta Universitatitis Cibiniensis Series E: Food Technology, XXIV, 1, 113-128.

Świeca M., Herok A., Piwowarczyk K., Sikora M., Ostanek P., Gawlik-Dziki U., Kapusta I., Czyż J., 2020. Potentially bioaccessible phenolics from mung bean and adzuki bean sprouts enriched with probiotic – antioxidant properties and effect on the motility and survival of AGS human gastric carcinoma cells. Molecules, 25, 2963, 1-13, doi:10.3390/molecules25132963.

Świeca M., Gwalik-Dziki U., Złotek U., Kapusta I., Kordowska-Wiater M., Barniak B., 2020. Effect of cold storage on the potentially bioaccessible isoflavones and anioxidant activites of soybean sprouts enriched with Lactobacillus plantarum 299v. LWT, 118, 108820.

Pycia K., Eva Ivanišová, 2020. Physicochemical and Antioxidant Properties of Wheat Bread Enriched with Hazelnuts and Walnuts. Foods, 9,1081, 1-13, doi:10.3390/foods9081081.

Rolf K., Pietruszka B, Baran I., Jaworska G. 2020. Występowanie zespołu słabości oraz ryzyka żywieniowego wśród osób starszych korzystających z dziennych domów seniora. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 27, 1 (122), 137-147.

Jaworska G., Sidor A., Pycia K., Jaworska-Tomczyk K., Surówka K., 2020. Packaging method and storage temperaturę affects microbiological quality and content of biogenic amines in Agaricus bisporus fruiting bodies. Food Bioscence, 37, 100736, 1-7, doi: 10.1016/j.fbio.2020.100736.

Jańczak-Pięniążek M., Buczek J., Kasuzba J., Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Jaworska G., 2020. A comparative assessment of the baking quality of hybrid and population wheat cultivars. Applied sciences, 10, 7104, 1-16. Doi:10.3390/app10207104

Kaszuba J., Posadzka Z., Kogut B., Jaworska G., Kuźniar P., Łukaszek A., 2020. Porównanie jakości muffin bezglutenowych z mąki jaglanej i gryczanej. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 27, 2, (123), 82-95.

Szparaga A., Kocira S., Kapusta I., Zaguła G., 2020. Prototyping extracts from Artemisia absinthium L. for their biostimulating properties yield-enhancing, and farmer income-increasing properties. Industrial crops and products, 113125, doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113125.

Kaszuba J., Jaworska G., Krochmal-Marczak B., Kogut B., Kuźniar P., 2020. Effect of bran addition on rheological properties of dough and quality of triticale bread. Journal of Food Processing and Preservation, e15093, 1-9, doi.org/10.1111/jfpp.15093.

Pycia K., Kapusta I., 2020. Wpływ stopnia dojrzałości oraz wielkości dodatku orzechów laskowych i włoskich na właściwości fizykochemiczne i przeciwutleniające wzbogaconego chleba pszennego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 27, 2, (123), 62-81.

Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., Hanus P., Ormian M., Kačániová M., 2020. Quality and safety of marinating breast muscles of hens from organic farming after the laying period with buttermilk and whey. Animals, 10,2393,1-14, doi:10.3390/ani10122393.

Żurek N., Kapusta I., Cebulak T., 2020. Wpływ warunków ekstrakcji na potencjał przeciwutleniający wyciągów z kwiatów, liści i owoców głogu (Crataegus x Macrocarpa L.). ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 27,2, (123), 130-141, doi: 10.15193/zntj/2020/123/340.

Rolf K., Januszko O., Frąckiewicz J., Madej D., Kaluza J., 2020. The influence od iron and zinc supplementation on iron apparent absorption in rats fed vitamins and minerals reduced diets. Biological Trace Element Research, 1-8.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Pycia K., 2020. Innowacyjne niekonwencjonalne ale współczesne metody konserwowania żywności –przegląd i charakterystyka i możliwości aplikacyjne. Laboratorium- Przegląd Ogólnopolski, 1, 32-37.

Pycia K., 2020. Akryloamid w żywności – charakterystyka, występowanie i zagrożenia. Laboratorium- Przegląd Ogólnopolski, 3, 50-59.

Pycia K., Zboża i mąki niechlebowe w produkcji pieczywa. Technologie, surowce, receptury. Cukiernictwo i Piekarstwo 11-12, 32-38.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Szarek N., Jaworska G., Hanus P., Posadzka Z., Olko K., 2020. Właściwości prozdrowotne korzenia buraka ćwikłowego i produktów z niego uzyskanych. Jaworska G., Puchalski Cz., Witczak T., Gajdek G., 2020. Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 39-51, ISBN: 978-83-7996-8374

Cebulak T., Żurek N., Hanus P., Kapusta I., Jaworska G., 2020. Aspekty diety ketogenicznej. Jaworska G., Puchalski Cz., Witczak T., Gajdek G., (red.) Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 28-38, ISBN: 978-83-7996-8374

Jaworska G., Puchalski Cz., Witczak T., Gajdek G., 2020. Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN: 978-83-7996-8374

Hanus P., 2020. Wpływ obróbki termicznej sous vide na jakość mikrobiologiczną potraw. W: Baj –Korpak J., Kuś A., Zbucki Ł. (red.) Koła naukowe- szkołą twórczego działania, Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 34-44, ISBN978-83-64881-42-8.

Rolf K., Baran I., Jaworska G., 2020. Ryzyko występowania niedożywienia w wybranej grupie osób starszych. W: Jaworska G., Puchalski Cz.,Witczak M., Gajdek G. (red.) Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 7-16. ISBN 978-83-7996-837-4

Pycia K., Hanus P., Blażkowska A., Jaworska G., 2020. Wpływ warunków przechowywania na wybrane właściwości fizykochemiczne i antyoksydacyjne niedojrzałych orzechów laskowych (Corylus avellana L.). W: Gajdek G., Puchalski Cz. (red.) Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 18-29. ISBN 978-83-7996-801-5

Kogut B., Kaszuba J., Posadzka Z., Jaworska G., 2020. Karotenoidy i aktywność przeciwutleniająca jednodniowych soków marchwiowych z dodatkami. W:Witczak M., Puchalski Cz., Jaworska G., Gajdek G. (red.) Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 7-16. ISBN 978-83-7996-803-9

Hanus P., Jaworska G., Pycia K., Cebulak T., Godočiková, 2020. Wpływ obróbki termicznej na wydajność i cechy jakościowe mięsa drobiowego. W:Witczak M., Puchalski Cz., Jaworska G., Gajdek G. (red.) Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 17-26. ISBN 978-83-7996-803-9

Golba K., Jaworska G., Szarek N., Posadzka Z., Hanus P., 2020. Wpływ temperatury miazgi na jakość soku z buraka ćwikłowego. W:Witczak M., Puchalski Cz., Jaworska G., Gajdek G. (red.) Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 27-37. ISBN 978-83-7996-803-9

Napora P., Marchel., Jaworska G., Jaworska-Tomczyk K., 2020. Wpływ technologii na jakość wina półwytrawnego z kwiatów mniszka lekarskiego. W:Witczak M., Puchalski Cz., Jaworska G., Gajdek G. (red.) Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 38-47. ISBN 978-83-7996-803-9

Adamczyk G., Jaworska G., Pycia K., 2020. Tribologia jamy ustnej – nowy wymiar badania tekstury żywności. W:Witczak M., Puchalski Cz., Jaworska G., Gajdek G. (red.) Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 101-110. ISBN 978-83-7996-803-9

Witczak M., Puchalski Cz., Jaworska G., Gajdek G., 2020. Postęp w naukach o żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISBN 978-83-7996-803-9

Gajdek G., Puchalski Cz., Jaworska G., 2020. Żywność i jej bezpieczeństwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISBN 978-83-7996-804-6

Hanus P., Jaworska G., Pycia K., Baran I., Szarek N., 2020. Porównanie właściwości fizycznych i chemicznych produktów roślinnych poddanych obróbce sous vide w stosunku do tradycyjnych metod obróbki termicznej.W: Gajdek G., Puchalski Cz., Jaworska G. (red.) Żywność i jej bezpieczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 38-46, ISBN 978-83-7996-804-7

Posadzka Z., Kogut B., Kaszuba J., Jaworska G., Panek W., 2020. Ocena jakości jednodniowych soków marchwiowych z dodatkami. W: Gajdek G., Puchalski Cz., Jaworska G. (red.) Żywność i jej bezpieczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 57-71, ISBN 978-83-7996-804-7

Posadzka Z., Kogut B., Kaszuba J., Kapusta I., Jaworska G., Myśliwiec P., 2020. Przetwory z owoców kaliny koralowej (Viburnum opulus L.) jako przykład żywności funkcjonalnej. W: Gajdek G., Puchalski Cz., Jaworska G. (red.) Żywność i jej bezpieczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 72-83, ISBN 978-83-7996-804-7

Lewicki M., Kapusta I., 2020. Rokitnik zwyczajny (Hippopha ë rhamnoides L.) jako źródło substncji bioaktywnych wykorzystywanych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. W: Gajdek G., Puchalski Cz., Jaworska G. (red.) Żywność i jej bezpieczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 72-83, ISBN 978-83-7996-804-7

Żurek N., Dereń K., 2020. Zmiana nawyków żywieniowych wśród pacjentów onkologicznych. W: Maciąg M., Małdoch-Mendoń I. (red.) Wybrane zagadnienia z zakresu onkologii i zdrowia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 169-178, ISBN 978-83-66489-12-7.

 

 • Komunikaty na konferencjach

Adamczyk G. The by-product of buckwheat as a food additive in starch-based products. International Scientific and Practical Conference, “Food and Feed Technologies”,  22-25 September 2020, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine, (speech).

 

2019

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Złotek U., Świeca M., Reguła J., Jakubczyk A., Sikora M., Gawlik-Dziki U., Kapusta I., 2019, Effects of probiotic L.plantarum 299v on consumer quality, accumulation of phenolics,m antioxidant capacity and biochemical changes in legume sprouts. International Journal of Food Science And Technology, https://doi.org/10.1111/ijfs.14158.

Pycia K., Kapusta I., Jaworska G., Kuźniar P., Kaszuba J., 2019, Type of heat treatments on walnut fruits affects physicochemical content of walnut butter. Journal of Food Processing and Preservation, 43, e13923, doi: 10.1111/jfpp.13923.

Sęczyk Ł., Świeca M., Kapusta I., Gawlik-Dziki U., 2019, Protein – phenolic interactions as a factor affecting the physicochemical properties of white bean proteins. Molecules, 24, 408, doi:10.3390/molecules 24030408.

Mroczek A., Kapusta I., Stochmal A., Janiszowska W., 2019, MS/MS and UPLC-MS profiling of triterpenoid saponins from leaves and roots of four red beet (Beta vulgaris L.) cultivars. Phytochemistry Letters, 30, 333-337., doi.org/10.1016/j.phytol.2019.02.015.

Augustyńska - Prejsnar A., Ormian M., Hanus P., Kluz M., Sokołowicz Z., Rudy M., 2019, Effects of marinating breast muscles of slaughter pheasants with acid whey, buttermilk and lemon juice on quality parameters and product safety. Journal of Food Quality, 2019, 8, ID5313496, doi.org/10.1155/2019/5313496.

Dżugan M., Pizoń A., Tomczyk M., Kapusta I., 2019. A new black Elderberry Dye Enriched in Antioxidants Designed for Healthy Sweets Production. Antioxidants, 8 (257), 1-10, doi: 10.3390/antiox8080257.

Pycia K., Gęsiński K., Jaworska G., Barczak B., 2019. Comparative analysis of selected physicochemical properties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), kukurydzy, pszenicy oraz z ziemniaków. Journal of Central European Agriculture, 20(2), 626-635., doi:/10.5513/JCEA01/20.2.2134.

Pycia K., Kapusta I., Jaworska G., 2019. Impact of the Degree of Maturity of Walnuts (Juglans regia L.) and Their Variety on the Antioxidant Potential and the Content of Tocopherols and Polyphenols. Molecules, 24, 2936; doi:10.3390/molecules24162936.

Cebulak T., Oszmiański J., Kapusta I., Lachowicz S., 2019. Effect of abiotic stress factors on polyphenolic content in the skin and flesh of pear by UPLC-PDA-Q/TOF-MS. European Food Research and Technology, 245, 2715-2725, doi.org/10.1007/s00217-019-03392-z

Tarapatskyy M., Kapusta I., Gumienna A., Puchalski C., 2019. Assessment of the Bioactive Compounds in White and Red Wines Enriched with a Primula veris L. Molecues, 24, 4074, 1-22, doi: 10.3390/molecules24224074.

Pycia K., Kapusta I., Jaworska G., 2019. Changes in antioxidant activity, profile and content of polyphenoles and tocopherols in common Hazel Seed (Corylus avellana L.) Depending on Variety and Harvest Date. Molecues, 25, 43, 1-15, doi: 10.3390/molecules25010043.

Tomczyk M., Miłek M., Sidor E., Kapusta I., Litwińczuk W., Puchalski C., Dżugan M., 2019. The effect of adding the leaves and fruits of Morus alba to Rape Honey onm its antioxidant properties, polyphenolic profile, and amylase activity. Molecules, 25, 84, 1-16, doi:10.3390/molecules25010084.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Pycia K., Kaszuba J., Jaworska-Tomczyk K., 2019. Substancje biologicznie aktywne pomocne w redukcji masy ciała. Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 1, 68-74.

Pycia K., Kaszuba J., Jaworska G., 2019. Metody oznaczenia zawartości białek glutenowych w żywności bezglutenowej. Laboratorium. Przegląd ogólnoposlki, 2, 41-46.

Pycia K., Kaszuba J., Jaworska G., 2019. Metody wykrywania alergenów w produktach spożywczych. Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3, 16-23.

Achremowicz B., Ceglińska A., Dardziński L., Haber T., Obiedzińska A., Obiedziński M., Szabłowska E., 2019. Charakterystyka miłki abisyńskiej i możliwości jej wykorzystania w przetwórstwie zbóż. Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, 29 (54), 1-22.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Kaszuba J., Róg M., Kogut B., 2019. Ocena wybranych wskaźników jakości chleba bezglutenowego wypiekanego z mieszanek wypiekowych na bazie mąki gryczanej i jaglanej. W: Augustyńska – Prejsnar A., Puchalski Cz. (red.) Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 92-112. ISBN 978-83-7996-706-3

 

 • Komunikaty na konferencjach

Adamczyk G., Pycia K., Jaworska G., Trybologia żywności nowy wymiar badań tekstury żywności: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Rolf K., Baran I., Jaworska G., Ryzyko występowania niedożywienia w wybranej grupie osób starszych: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Pycia K., Ivanišová E., Adamczyk G., Jaworska G., Wpływ wzbogacania chleba pszennego orzechami włoskimi na jego jakość: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Jaworska G., Golba K., Szarek N., Posadzka Z., Hanus P., Wpływ temperatury obróbki miazgi na jakość soku z buraka ćwikłowego: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Szarek N., Jaworska G., Hanus P., Olko K., Golba K., Wpływ działania enzymów w miazdze na aktywność przeciwutleniającą oraz zawartość polifenoli ogółem w sokach z buraka ćwikłowego: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Hanus P., Jaworska G., Pycia K., Cebulak T., Wpływ obróbki termicznej na zmiany temperatury i wydajności mięsa drobiowego: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Hanus P., Jaworska G., Pycia K., Baran I., Szarek N., Porównanie właściwości fizycznych i chemicznych produktów poddanych obróbce sous vide w stosunku do tradycyjnych metod obróbki termicznej: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Cebulak T., Żurek N., Kapusta I., Jaworska G., Zdrowe aspekty diety ketogennej: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Posadzka Z., Kogut B., Kaszuba J., Jaworska G., Panek W., Ocena jakości jednodniowych soków marchwiowych z dodatkami: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Kogut B., Kaszuba J., Posadzka Z., Jaworska G., Karotenoidy i aktywność przeciwutleniająca jednodniowych soków marchwiowych z dodatkami: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ. Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Kaszuba J., Posadzka Z., Kogut B., Jaworska G., Kuźniar P, Łukaszek A., Porównanie jakości muffin bezglutenowych: W: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE. Komunikaty” pod red. Witczak M., Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Oddział Małopolski PTTŻ.

Adamczyk G., Jaworska G., Tribology as a discipline for understanding oral processing for the development of the confectionery industry. 6th International Scientific-Practical Conference, Achievements and Prospects for the Development of the Confectionery Industry, 11 September 2019, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine, 83 (speech).Przemyśl, 22-23.11.2019 r.

Rolf K., Baran I., Jaworska G., Występowanie zespołu słabości a zwyczaje żywieniowe osób starszych z dziennych domów seniora w Warszawie i Rzeszowie: W: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ŻWNOŚĆ-ŻYWIENIE-DIETETYKA na temat „Żywienie i dietetyka osób starszych”, Częstochowa, 16-17.10.2019 r.

Adamczyk G., Pycia K., Methods use in study of oral processing in innovative technologies in bakery production – from rheology to tribology. 3 rd International Scientife – Practical Conference, Innovative Technologies in Bakery Production 2019, 10 September 2019, National University of Food Technologies, Kyiw, Ukraine, 31 (speech)

 

2018

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Pycia K., Gryszkin A., Berski W., Juszczak L., 2018, The influence of chemically modified patato maltodextrinson stability and rheological properties of model oil-in-water emulsions, Polymers, 10, 67, 1-13.

Kapusta I., Cebulak T., Oszmiański J., 2018, Characterization of polish wines produced from the interspecific hybrid grapes grown in south-east Poland. European Food Research and Technology, 244, 3, 441-455.

Oszmiański J., Lachowicz S., Gławdel E., Cebulak T., 2018, Determination of phytochemical composition and antioxidant capacity of 22 old apple cultivars grown in Poland. European Food Research and Technology, 244, 4, 647-662.

Lachowicz S., Oszmiański J., Wiśniewski R., 2018, Determination of triterpenoids, carotenoids, chlorophylls and antioxidant capacity in Allium ursinum L. at different times of harvesting and anatomical part. European Food Research and Technology, 244, 7, 1269-1280.

Pycia K., Jaworska G., Telega J., Sudoł I., Kuźniar P., 2018, Effect of adding potato maltodextrins on baking properties of triticale flour and quality of bread. LWT-Food Science and Technology, 96, 199-204.

Swieca M., Kordowska-Wiater M., Pytka M., Gawlik-Dziki U., Seczyk Ł., Złotek U., Kapusta I., 2018, Nutritional and pro-health quality of lentil and adzuki bean sprouts enriched with probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. LWT-Food Science and Technology, 2019, 100, 220-226, DOI:10.1016/j.lwt.2018.10.081.

Tabaszewska M., Gabor A., Jaworska G., Drożdż I., 2018, Effect of fermentation and storage on the nutritional value and contents of biologically-active compounds in lacto-fermented white asparagus (Asparagus officinalis L.). LWT – Food Science and Technology, 92, 67-72.

Pycia K., Kapusta I., Jaworska G., Jankowska A., 2018, Antioxidant properties, profile of polyphenolic compounds and tocopherol content in various walnus (Juglans regia L.) varieties. European Food Research and Technology, 245, 607-616.

Lachowicz S., Oszmiański J., Wojdyło A., Cebulak T., Hirnle L., Siewiński M., 2019. UPLC-PDA-Q/TOF-MS identification of bioactive compounds and on-line UPLC – ABTS assay in Fallopia japonica Houtt and Fallopia sachalinensis (F.Schmidt) leaves and rhizomes grown in Poland. European Food Research and Tochnology, 245 (3), 691-706.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Pycia K., Jaworska-Tomczyk K., 2018, Aminy biogenne w żywności - charakterystyka, występowanie oraz zagrożenia. Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 3, 64-69.

Pycia K., Kaszuba J., Jaworska-Tomczyk K., 2018, Żywność modyfikowana genetycznie-współczesny problem czy szansa?. Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 1, 29-34.

Achremowicz B., Ceglińska A., Dardziński L., Haber T., Obiedzińska A., Obiedziński M., Szabłowska E., Waszkiewicz-Robak B., 2018, Charakterystyka miłki abisyńskiej i możliwości jej wykorzystania w przetwórstwie zbóż. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 28/52 (1), 65-76.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Juszczak L., Witczak M., Pycia K., Mechanical and textural properties of wheat starch gels W: Proceedings of the 14-th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience pod red. Rapkova R., Hinkova A., Copikova J., Sarka E., wyd. UCT Prague, Praga 7-9.11.2018, 178-181, ISBN: 978-80-86238-80-7.

Juszczak L., Gałkowska D., Pycia K., Rheological properties of patato starch/protein composites W: Proceedings of the 14-th International Conference on Polysaccharides - Glycoscience pod red. Rapkova R., Hinkova A., Copikova J., Sarka E., wyd. UCT Prague, Praga 7-9.11.2018, 178-181, ISBN: 978-80-86238-80-7.

Kaszuba J., Pycia K., Jaworska G., Piotrowska A., Stanek A. „Kolorowy makaron" - ocena jakości makaronów pszennych z dodatkiem surowców prozdrowotnych. W: „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Komunikaty” pod red. Drożdż I., Tarko T., Bernaś E., Liszka-Skoczylas M., Słupski J. Oddział Małopolski PTTŻ. Kraków, 24-25.09.2018 r., 59.

Kaszuba J., Jaworska G., Pycia K., Wiśniewski R., Jenczalik A. Wybrane parametry jakościowe jako wyznaczniki wartości wypiekowej ekologicznej mąki żytniej. W: „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Komunikaty” pod red. Drożdż I., Tarko T., Bernaś E., Liszka-Skoczylas M., Słupski J. Oddział Małopolski PTTŻ. Kraków, 24-25.09.2018 r., 60.

Pycia K., Jaworska G. Kapusta I., Kaszuba J., Zarosa Ż. Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość wybranych związków biologicznie aktywnych w owocach orzecha włoskiego i laskowego o różnym stopniu dojrzałości. W: „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Komunikaty” pod red. Drożdż I., Tarko T., Bernaś E., Liszka-Skoczylas M., Słupski J. Oddział Małopolski PTTŻ. Kraków, 24-25.09.2018 r., 67.

 

 • Komunikaty na konferencjach

Pycia K., Jaworska G. Kapusta I., Kaszuba J., Zarosa Ż., Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość wybranych związków biologicznie aktywnych w owocach orzecha włoskiego i laskowego o różnym stopniu dojrzałości. W: „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Komunikaty” pod red. I. Drożdż, Tarko T., Bernaś E., Liszka-Skoczylas M., Słupski J. Oddział Małopolski PTTŻ. Kraków, 24-25.09.2018 r., 67.

Kaszuba J., Jaworska G., Pycia K., Wiśniewski R., Jenczalik A., Wybrane parametry jakościowe jako wyznaczniki wartości wypiekowej ekologicznej mąki żytniej. W: „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Komunikaty” pod red. I. Drożdż, Tarko T., Bernaś E., Liszka-Skoczylas M., Słupski J. Oddział Małopolski PTTŻ. Kraków, 24-25.09.2018, 60.

Kaszuba J., Pycia K., Jaworska G., Piotrowska A., Stanek A., „Kolorowy makaron" - ocena jakości makaronów pszennych z dodatkiem surowców prozdrowotnych. W: „ŻYWNOŚĆ A SKŁADNIKI BIOAKTYWNE. Komunikaty” pod red. I. Drożdż, Tarko T., Bernaś E., Liszka-Skoczylas M., Słupski J., Oddział Małopolski PTTŻ. Kraków, 24-25.09.2018, 59.

 

2017

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Pogoń K., Gabor A., Jaworska G,. Bernaś E., 2017, Effect of traditional canning in acetic brine on the antioxidants and vitamins in Boletus edulis and Suillus luteus mushrooms. Journal of Food Processing and Preservation, 41, 2, e12826.

Pycia K., Juszczak L., Gałkowska D., Socha R., Jaworska G., 2017, Maltodextrins from chemically modified starches. Production and characteristics. Starch/Stärke, 69, 5-6, 1600199

Lachowicz S., Kolniak-Ostek J.,Oszmiański J., Wiśniewski R., 2017, Comparison of phenolic content and antioxidant capacity of bear garlic (Allium ursinum L.) in different maturity stages. Journal of Food Processing and Preservation, 41, 1, e12921.

Lachowicz S., Kolniak-Ostek J.,Oszmiański J., Wiśniewski R., 2017, Influence of maturity on the content of phenolic compounds of Allium ursinum L.. Journal of Food Processing and Preservation, 41,1, e13089.

Pycia K., Gałkowska D., Juszczak L., 2017, Maltodextrins produced from chemically modified starches as agents affecting stability and rheological properties of albumin foam. LWT - Food Science and Technology, 80, 394-400.

Olech M., Nowak R., Załuski D., Kapusta I., Amarowicz R., Oleszek W., 2017, Hyaluronidase, acetylcholinesterase inhibiting potential, antioxidant activity, and LC-ESI-MS/MS analysis of polyphenolics of rose (Rosa rugosa Thunb.) teas and tinctures. International Journal of Food Properties, 20, 1, 16-25.

Sobczyk A., Pycia K., Jaworska G., Kaszuba J., 2017, Comparison of fermentation strength of the flours obtained from the grain of old varieties and modern breeding lines of spelt (Triticum aestivum ssp. spelta). Journal of Food Processing and Preservation, 41, 6, e13293.

Kapusta I., Cebulak T., Oszmiański J., 2017, The anthocyanins profile of red grape cultivars growing in south-east Poland (Subcarpathia region). Journal of Food Measurement and Characterization, 11, 4, 1863-1873.

Cebulak T., Oszmiański J., Kapusta I., Lachowicz S., 2017, Effect of UV-C Radiation, Ultra-Sonication Electromagnetic field and Microwaves on changes in polyphenolic compounds in chokeberry (Aronia melanocarpa). Molecules, 22 (7), 1161.

Zaguła G., Bajcar M., Saletnik B., Czernicka M., Puchalski C., Kapusta I., Oszmiański J., 2017, Comparison of the effectiveness of water-based extraction of substances from dry tea leaves with the use of magnetic field assisted extraction techniques. Molecules, 22 (10), E1656.

Sobczyk A., Pycia K., Stankowski S., Jaworska G., Kuźniar P.,2017, Evaluation of the rheological properties of dough and quality of bread made with the flour obtained from old cultivars and modern breeding lines of spelt (Triticum aestivum ssp. spelta). Journal of Cereal Science, 77, 35-41.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Sobczyk A., Wiśniewski R., Lachowicz S., Piechowiak T., 2017, Wpływ serwatki sojowej na właściwości fermentacyjne mąki pszennej i żytniej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 24, 1, (110), 101-111.

K. Pycia, G. Jaworska, Woda elektrolizowana - skuteczny i bezpieczny środek dezynfekcyjny w branży spożywczej. W: Analityka wód i ścieków-wybrane zagadnienia. Elamed Media Group 2017 s. 41-46.

Kaszuba J., Pycia K., Wiśniewski R., Jaworska G., Kuźniar P., 2017, Wpływ udziału nasion wybranych roślin oleistych na jakość chleba pszenżytniego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 24, (113), 90-102.

Sobczyk A., Pycia K., Jaworska G., 2017, Charakterystyka porównawcza wartości technologicznej ziarna starych odmian i nowych rodów orkiszu (Triticum spelta) oraz ziarna pszenicy zwyczajnej (Triticum vulgare). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 589, 81-91.

Achremowicz B., Berski W., Gambuś H., Sabat R., Wywrocka-Gurgul A., 2017, Skład chemiczny i charakterystyka kleikowania płatków owsianych różnego pochodzenia, Acta Agrophysica, 24 (3), 379-393.

Achremowicz B., Haber T., 2017, Wykorzystanie bezglutenowego ziarna miłki abisyńskiej (teff) jako surowca w piekarstwie, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 11-12 (6), 12-16.

Pycia K., Jaworska-Tomczyk K., 2017, Bakteriofagi-innowacyjny czynnik chroniący żywność, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 11-12, 27-30.

Witczak T., Stępień A., Pycia K., Witczak M., Bednarz A., Grzesik M., 2017, Wpływ modyfikacji chemicznej skrobi I stopnia hydrolizy na izomery sorpcji pary wodnej hydrolizatów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 24, 1(110),78-88.

Achremowicz B., Ceglińska A., Darmetko M., Haber T., Jankowska J., Karpiński P., Obiedziński M., Tarasiewicz R., 2017, Charakterystyka wybranych surowców roślinnych i możliwości ich wykorzystania jako dodatków do ciast chlebowych, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 97-109.

Achremowicz B., Haber T., Jaworska G., 2017, Poprawa jakości chleba bezglutenowego, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 61 (3), 39-43.

Sobczyk A., Kaszuba J., 2017, Prefermenty piekarskie dzisiaj-tradycyjny smak, nowa technologia. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 72 (1), 76-89.

Kaszuba J., Sobczyk A., Sroka W., Wiśniewski R., 2017, Wpływ dodatku młóta słodowego na jakość i teksturę pieczywa żytniego. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 1 (21), 19-23.

Pycia K., Jaworska G., 2017, Polichlorowane bifenyle (PCB) jako zagrożenie dla żywności. Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 5/6, 34-37.

Pycia K., Jaworska G., 2017, Opakowania aktywne i inteligentne w przemyśle spożywczym. Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 3/4, 60-63.

Berski W., Achremowicz B., Gambuś F., Gambuś H., 2017, Zawartość wybranych mikroelementów i pierwiastków śladowych w płatkach owsianych. Acta Agrophysica, 24 (1), 5-15.

Achremowicz B., Kuczyński A., Kaszuba J., Wiśniewski R., Puchalski C., 2017, The quality value of oat flakes produced in different countries. Towaroznawcze Problemy Jakości, 1 (50), 66-72.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Kaszuba J., Pycia K., Wiśniewski R., Jaworska G.,Wpływ procesu technologicznego na jakość sensoryczną i właściwości przeciwutleniające ciastek owsianych. W: Bezpieczeństwo i produkcja żywności - Seria Monografie, tom 4, Bezpieczeństwo żywności i żywienia cz. I, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, 130-139, ISBN: 978-83-62116-15-7.

Pycia K., Alberska L., Jaworska G., Adamczyk G., Charakterystyka technologiczna mąki z nowych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum vulgare) W: Bezpieczeństwo i produkcja żywności - Seria Monografie, tom 4, Bezpieczeństwo żywności i żywienia cz. I, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-15-7, s. 119-129.

Pycia K., Kapusta I., Wiśniewski R., Jaworska G., Kaszuba J., Adamczyk G., Wpływ stopnia dojrzałości orzechów włoskich (Juglans regia L.) na ich potencjał antyoksydacyjny oraz zawartość związków polifenolowych. W: Bezpieczeństwo i produkcja żywności - Seria Monografie, tom 4, Bezpieczeństwo żywności i żywienia, cz. I, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, 107 – 118, ISBN: 978-83-62116-15-7.

Jaworska-Tomczyk K., Jaworska G., Droń R., Walczycka M., Ocena jadłospisu Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu W: Bezpieczeństwo i produkcja żywności - Seria Monografie, tom 5, Bezpieczeństwo żywności i żywienia cz. II, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, 89-99, ISBN: 978-83-62116-16-4.

Jaworska-Tomczyk K., Jaworska G., Kaszuba J., Cebulak T., Zachowania żywieniowe pacjentów kardiologicznych. W: Bezpieczeństwo i produkcja żywności - Seria Monografie, tom 5, Bezpieczeństwo żywności i żywienia cz. II, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, 78-88, ISBN: 978-83-62116-16-4.

Wiśniewski R., Jaworska G., Kaszuba J., Pycia K., Wpływ metody otrzymywania ekstraktów z pieczarki dwuzarodnikowej na aktywność przeciwutleniającą oraz całkowitą zawartość polifenoli. W: Bezpieczeństwo i produkcja żywności - Seria Monografie, tom 5, Bezpieczeństwo żywności i żywienia cz. II, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-16-4, 100-110.

Kogut B., Posadzka Z., Jaworska G., Kasprzyk G., Jakość herbat zielonych liściastych i ekspresowych dostępnych w handlu detalicznym W: Bezpieczeństwo i produkcja żywności - Seria Monografie, tom 5, Bezpieczeństwo żywności i żywienia cz. II, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-16-4, 67-77.

Jaworska-Tomczyk K., Jaworska G., Wiśniewski R., Żywienie w chorobach układu krążenia. W: Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności-Seria Monografie, tom 3, Postęp w naukach o żywności - wybrane zagadnienia, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-14-0, 36-47.

Jaworska G., Jaworska-Tomczyk K., Posadzka Z., Telomeraza-recepta na długowieczność. W: Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności - Seria Monografie, tom 3, Postęp w naukach o żywności - wybrane zagadnienia, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-14-0, s. 48-55.

Kaszuba J., Jaworska G., Jaworska-Tomczyk K., Cebulak T., Epidemiologia raka jelita grubego i znaczenie spożycia błonnika w jego profilaktyce. W: Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności - Seria Monografie, tom 3, Postęp w naukach o żywności - wybrane zagadnienia, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-14-0, s. 125-134.

Kogut B., Jaworska G., Posadzka Z., Jakość miodów nektarowych południowo-wschodniej Polski. W: Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności - Seria Monografie, tom 3, Postęp w naukach o żywności - wybrane zagadnienia, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-14-0, 114-124.

Adamczyk G., Pycia K., Kasprzyk G., Szałwia hiszpańska (nasiona chia) - znaczenie w żywieniu człowieka i w produkcji żywności. W: Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności - Seria Monografie, tom 3, Postęp w naukach o żywności - wybrane zagadnienia, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-14-0, 103-113

Wiśniewski R., Jaworska G., Charakterystyka wybranych technik wykorzystywanych w kuchni molekularnej. W: Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności - Seria Monografie, tom 3, Postęp w naukach o żywności - wybrane zagadnienia, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2017, ISBN: 978-83-62116-14-0, 26-35.

Jaworska G., Bernaś E., Korus A., Słupski J., Gębczyński P., 2017, Effect of pre-treatment on chitin and chitosan content in frozen mushrooms. W: Proceedings of the 13-th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, wyd. UCT Prague, Praga 2017, 93-95, ISBN: 978-80-86238-74-6.

Pycia K., Juszczak L., Jaworska G., Resistance of maltodextrins of varying degree of saccharification based on chemically modified starches to the action of glucoamylase. W: Proceedings of the 13-th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, wyd. UCT Prague, Praga 2017, 147-151, ISBN: 978-80-86238-74-6.

Juszczak L., Pycia K., Grabowska S., Effect of esterification time with tartaric acid of waxy maize starch on its selected physiochemical properties. W: Proceedings of the 13-th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, wyd. UCT Prague, Praga 2017, 143-146, ISBN: 978-80-86238-74-6.

Wiśniewski R., Sroka W., Pycia K., Jaworska G., Ocena przydatności technologicznej moszczy gronowych z rejonu Podkarpacia. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Żywność, 2017, 108-114, ISBN:978-83-65362-48-3.

Wiśniewski R., Kaszuba J., Pycia K., Jaworska G., Aktywność przeciwutleniająca i zawartość polifenoli ogółem chlebów pszenżytnich z dodatkiem nasion oleistych. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Żywność, Poznań 2017, 102-107, ISBN:978-83-65362-48-3.

Pycia K., Wiśniewski R., Jaworska G., Kuźniar P., Majda B., Wpływ zawartości chlorku sodu na jakość chleba pszennego. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Żywność, Poznań 2017, 80-87, ISBN:978-83-65362-48-3.

Pycia K., Kaszuba J., Wiśniewski R., Jaworska G., Kuźniar P., Marchlik M., Wpływ dodatku maltodekstryn o różnym stopniu depolimeryzacji na jakość pieczywa pszenżytniego z dodatkiem nasion roślin oleistych. W:Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Żywność, Poznań 2017, 74-80, ISBN:978-83-65362-48-3.

 

 • Inne publikacje

Pycia K., Jaworska G., 2017, Wytrawne cukiernictwo rośnie w siłę. Cukiernictwo i Piekarstwo, 3, 8-11.

Pycia K., Jaworska G., 2017, Jak wzbogacić wyroby piekarsko-cukiernicze? Zastosowanie orzechów w cukiernictwie i piekarstwie, Cukiernictwo i Piekarstwo 4, 16-19.

Pycia K., Jaworska G., 2017. Pieczywo niskiej jakości? Wady pieczywa cz. 2, Cukiernictwo i Piekarstwo 1, 2, 30-32.

Pycia K., Jaworska G., 2017, Różne odsłony ciasta parzonego, Cukiernictwo i Piekarstwo, 5, 28-31.

Pycia K., Jaworska-Tomczyk K., 2017, Odrodzenie orkiszu. Zastosowanie w piekarstwie. Cukiernictwo i Piekarstwo, 6, 26-28.

Pycia K., Jaworska G., 2017, Jaką oliwę z oliwek wybrać?. Pizza. Kuchnia włoska dla profesjonalistów, 1, 30-33.

Pycia K., Jaworska-Tomczyk K., 2017, Żele i żelki. Gwarancja ciekawego wyglądu i smaku. Cukiernictwo i Piekarstwo, 6, 26-29

Pycia K., Jaworska G., 2017, Gluten-free pasta. Pizza. Kuchnia włoska dla profesjonalistów, 2, 27-30.

Pycia K., Jaworska G., 2017, Wyroby z kaszą jaglaną. Innowacja w branży piekarskiej i cukierniczej. Cukiernictwo i Piekarstwo 10, 28-31.

Pycia K., Jaworska G., 2017, Jaki olej roślinny zastosować w piekarstwie?. Cukiernictwo i Piekarstwo. 11, 32-35.

 

2016

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Pycia K., Juszczak L., Gałkowska D., 2016, Effect of native patato starch maltodextrins on stability and rheological properties of albumin foams. Starch-Starke, 68, 7-8, 611-620.

Bernaś E., Jaworska G., 2016, Vitamins profile as an indicator of the quality of frozen Agaricus bisporus mushrooms. Journal of Food Composition and Analysis, 49, 1-8.

Pycia K., Juszczak L., Gałkowska D., Witczak M, Jaworska G., 2016, Maltodextrins from chemically modified starches. Selected physiocochemical properities. Carbohydrate Polymers, 146, 3, 301-309, DOI: 10.1016/j.carbpol/2016/03/057.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Achremowicz B., 2016, Żywność dla astronautów. Przemysł Spożywczy, 70, (1), 30-32.

Achremowicz B., Wawrzyniak A., 2016, Żywność zmodyfikowana genetycznie - szanse i zagrożenia. Nauka, 2, 171-179.

Wiśniewski R., Kapusta I., Lachowicz S., 2016, Wpływ operacji technologicznych na zawartość izoflawonów w soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merr.). Towaroznawcze Problemy Jakości Polish Journal of Commodity Science, 46, (1), 68-75

Achremowicz B., Oszmiański J., Puchalski C., 2016, Antyoksydanty owoców i warzyw Cz. 1. Funkcja i działanie. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo -Warzywny, 60 (3), 8-11.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Woda elektrolizowana - skuteczny i bezpieczny środek dezynfekcyjny w branży spożywczej. Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 3-4, 44-47.

Achremowicz B., Oszmiański J., Puchalski C., 2016, Antyoksydanty owoców i warzyw Cz. 2. Antyoksydanty jabłek. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo -Warzywny, 60 (4), 22-25.

Achremowicz B., Kaszuba J., Puchalski C., 2016, Zawartość niklu (Ni) w przetworach zbożowych, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 60 (4), 70-73.

Achremowicz B., Ceglińska A., Darmetko M., Haber T., Karpiński P., Obiedziński M., Truszkowska M., 2016, Ogólna charakterystyka komosy ryżowej oraz możliwości jej wykorzystania w przetwórstwie żywności. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 26/48 (1), 68-77.

Achremowicz B., 2016, Jak wyżywić ludność świata do 2050 roku?. Przemysł Spożywczy, 70, (6), 2-7.

Achremowicz B., Kuczyński A., Puchalski C., Wiśniewski R., Kaszuba J., 2016, Porównanie jakości płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Nauka Przyroda Technologie, 10, (3), DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.28.

Achremowicz B., Kaszuba J., Kuczyński A., 2016, Prozdrowotne działanie produktów spożywczych z całych ziaren. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 60 (6), 32-35.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Żywność minimalnie przetworzona, Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 7-8, 62-65.

Pycia K., Jaworska G., Kuczyński A., 2016, Modyfikowana lub kontrolowana atmosfera w przechowalnictwie żywności, Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 9-10, 62-65.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Fortyfikacja żywności w niezbędne składniki odżywcze, Laboratorium. Przegląd ogólnopolski, 11-12, 43-47.

Rudy M., Gorzelany J., Cebulak T., 2016, Zawartość podstawowych składników chemicznych w mięśniach łopatki i karkówki wieprzowej w zależności od rodzaju obróbki cieplnej. Inżynieria przetwórstwa spożywczego, 3-4 (19), 32-35.

Gorzelany J., Migut D., Sroka W., Matłok N., Kotlicka M., 2016, Zastosowanie testu przebicia owoców winogron odmiany Rondo do oceny stopnia dojrzałości technologicznej. Inżynieria przetwórstwa spożywczego, 3-4 (19), 18-23.

Achremowicz B., Kaszuba J., Puchalski C., Wiśniewski R., 2016, Porównanie cech fizycznych i sensorycznych płatków zbożowych różnego pochodzenia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 6 (109), 55-63.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Kapusta I., Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, ISBN: 978-83-7996-297-6.

Achremowicz B., Wiśniewski R., Kaszuba J., Puchalski C., Jaworska G., Comparison study of chemical and mineral composition of cereal flakes. W: Environmental influence on the food quality and human health. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 11-17, ISBN: 978-83-7996-409-3.

 

 • Inne publikacje

Pycia K., Jaworska G., 2016, Wpływ dodatku soli na jakość pieczywa. Cukiernictwo i Piekarstwo, 1-2, 48-51.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Zarodki zbożowe jako cenny surowiec piekarski. Cukiernictwo i Piekarstwo 3, 56-61.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Zakwas czy drożdże?. Cukiernictwo i Piekarstwo 4, 40-42.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Pieczywo bezglutenowe jako żywność funkcjonalna. Cukiernictwo i Piekarstwo, 5, 40-43.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Pizza-hit włoskiej kuchni, Cukiernictwo i Piekarstwo, 7-8, 46-49.

Pycia K., Jaworska G., 2016, Pieczywo do zadań specjalnych. Cukiernictwo i Piekarstwo 6, 32-35.

Pycia K., 2016, Warzywa w recepturach piekarskich i cukierniczych, Cukiernictwo i Piekarstwo, 9, 72-75.

Pycia K., 2016, Żywot ciasta chlebowego. Cukiernictwo i Piekarstwo 10, 26-30.

 

2015

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Oszmiański J., Nowicka P., Teleszko M., Wojdyło A., Cebulak T., Oklejewicz K., 2015, Analysis of phenolic compounds and antioxidant activity in wild blackberry fruits. International Journal of Molecular Sciences, 16 (7), 14540-14553.

Kuczyński A. P., Achremowicz B., Puchalski C., 2015, Porównanie lepkości pozornej kleików otrzymanych z błyskawicznych płatków zbożowych. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (103), 105-119, DOI: 10.1515/zntj/2015/103/089.

Oszmiański J., Wojdyło A., Nowicka P., Teleszko M., Cebulak T., Wolanin M., 2015, Determination of phenolic compounds and antioxidant activity in leaves from wild rubus L. Species. Molecules, 20 (3), 4951-4966.

Tabaszewska M., Grega T., Najgebauer-Lejko D., Jaworska G., 2015, The influence of WPC 80 additive on the stability of water-in-oil emulsions. Annals of Animal Science, 15, (4), 997-1008.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Lachowicz S., Sroka W., Wiśniewski R., 2015, Ocena zawartości dwutlenku siarki w czerwonych i białych winach regionu południowo-wschodniej Polski, Episteme - Czasopismo naukowo-kulturalne, 3, 51-60.

Lachowicz S., Wiśniewski R., 2015, Zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca w odmianach cebuli żółtej i czerwonej. Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, 3 (44), 93-101.

Achremowicz B., Kuczyński A.P., 2015, Żywność funkcjonalna na rynku amerykańskim. Przemysł Spożywczy, 69, 32-36, DOI:10.15199/65.2015.5.5.

Achremowicz B., Puchalski C., Haber T., 2015, Wykorzystanie ziarna pszenżyta w przemyśle fermentacyjnym. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego,, 1, 95-98.

Achremowicz B., Ceglińska A., Haber T., Hołownia J., Just K., Obiedziński M., 2015, Ogólna charakterystyka i technologiczne wykorzystanie nasion szarłatu. Część I. Ogólna charakterystyka szarłatu. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 25/46, 1, 118-125.

Achremowicz B., Ceglińska A., Haber T., Hołownia J, Just K., Obiedziński M., 2015, Ogólna charakterystyka i technologiczne wykorzystanie nasion szarłatu. Część II. Technologiczne wykorzystanie nasion szarłatu. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 25/47, 2, 105-111

Pycia K., Juszczak L., 2015, Karbaminian etylu - niebezpieczny składnik żywności. Laboratorium - Przegląd ogólnopolski, 11-12, 39-42.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Sroka, R. Wiśniewski, S. Lachowicz, Otrzymywanie piwa górnej fermentacji typu Ale w skali mikrotechnicznej. W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, tom 2. CREATIVETIME Kraków 2015, 162-167, ISBN: 978-83-63058-47-0.

Lachowicz S., Kapusta I, Charakterystyka wybranych roślin z rodzaju Alium oraz ich przetworów pod kątem występowania związków polifenolowych. W: Bezpieczeństwo żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 64-74, ISBN: 978-83-7996-167-2.

 

 • Inne publikacje

Achremowicz B., Kawka A., 2015, Owies-prozdrowotny składnik pieczywa, Piekarstwo, 1, 32-35.

Pycia K., 2015, Mąka pszenżytnia jako surowiec dla piekarstwa. Piekarstwo, 6, 52-54.

Achremowicz B., 2015, Nowe kierunki rozwoju produkcji piekarskiej. Przegląd zbożowo-młynarski, 1, 7-9.

 

2014

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Jaworska G., Pogoń K., Bernaś E., Skrzypczak A., Kapusta I., 2014, Vitamins, phenolics and antioxidant activity of culinary prepared Suillus letues (L.) Roussel mushroom. LWT – Food Science and Technology, 59, 701-706.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Kawka A., Achremowicz B., 2014, Owies – Roślina XXI Wieku. Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe. Nauka Przyroda Technologie, 8, 3, 41, 1-12.

Achremowicz B., Ceglińska A., Gambuś H., Haber T., 2014, Technologiczne wykorzystanie ziarna pszenżyta. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 113- 120.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Kuczyński A.P., Comparative Studies of Amino Acids Localisation in Kernels of Wheat, Rye and Barley Endosperm by Raman Imaging (Mapping) Microspectroscopy, W:Biotechnology and Plant Breeding Perspectives, AGROBIOS (INTERNATIONAL) 2014, 85-91, ISBN: 978-93-81191-04-0.

Lachowicz S., Wiśniewski R., Kaszuba J., Kapusta I. Próba oszacowania zawartości związków polifenolowych w grejpfrutach i dżemach grejpfrutowych. W: Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia, Oddział Małopolski PTTŻ Kraków 2014, 193-204, ISBN 978-83-937001-2-7.

 

 • Inne publikacje

Achremowicz B., 2014, Bezglutenowe wypieki na rynku amerykańskim. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 9, 70-71.

Achremowicz B., 2014, Możliwości poprawy wartości odżywczej produktów piekarskich i ciastkarskich. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 10, 16-18.

2013

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Kapusta I., Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Cebulak T., Kaszuba J., Tobiasz-Salach R., 2013, Identification and quantification of phenolic compounds from jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers. Journal of Food Agriculture and Enivironment, 11 (3), 601-606.

Włoch A., Kapusta I., Bielecki K., Oszmiański J., Kleszczyńska H., 2013, Activity of hawthorn leaf and bark extracts in relation to biological membrane. Journal of Membrane Biology, 246, 545-556.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Łukasiewicz M., Kowalski S., Kulig M., Gambuś H., Achremowicz B., 2013, Aktywność antyutleniająca wodnych roztworów kwercetyny zawierających β-cyklodekstyrynę. Acta Agrophysica, 20 (3), 423-435.

Achremowicz B., 2013, Nowe produkty dla starszych konsumentów. Przemysł Spożywczy, 67 (11), 2-4.

Achremowicz B., 2013, Syndrom czerwonego wina - mity czy rzeczywistość?. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 57 (7-8), 30-34.

Achremowicz B., Gambuś H., Haber T., 2013, Wykorzystanie skrobi z pszenżyta. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 112-117.

 

 • Inne publikacje

Łukasiewicz M., Achremowicz B., 2013, Wartość odżywcza i prozdrowotna produktów uzyskanych z przemiału całego ziarna zbóż. Piekarstwo, 3, 22-23.

Achremowicz B., 2013, Nowości w przemyśle piekarskim. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2, 9-12.

 

2012

 • Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR) – Wykaz Ministra – część A

Mroczek A., Kapusta I., Janda B., Janiszowska W., 2012, Triterpene saponin content in the roots of red beet (Beta vulgaris L.) cultivars. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (50), 12397-12402.

Zieliński H., Achremowicz B., Przygodzka M., 2012, Przeciwutleniacze ziarniaków zbóż. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (80), 5-26.

 

 • Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w Wykazie Ministra – część B

Achremowicz B., Siuta A., 2011, Konferencja Wellness - nowe kierunki w odżywianiu. Przemysł Spożywczy, 65, (12), 9-11.

Achremowicz B., 2012, Czy stać nas na marnowanie żywności?. Przemysł Spożywczy, 66 (10), 45-47.

 

 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny

Achremowicz