Laboratoria

 

Linie Technologiczne Przetwarzania Owoców i Warzyw

hala technologiczna.JPG [2.68 MB]

 

 

Laboratorium Analiz Przetworów Owocowo - Warzywnych

laboratorium przetwórstwa owocowo-warzywnego.JPG [2.90 MB]

 

 

Laboratorium Analiz Wyrobów Piekarniczych

farinograf.JPG [2.92 MB]

 

 

Laboratorium Biotechnologii

lab. biotechnologii.JPG [2.72 MB]

 

Laboratorium Analiz Instrumentalnych Składników Żywnościowych

chromatograf z detekcją mas.JPG [2.44 MB]

 

chromatograf cieczowy.JPG [2.72 MB]

 

laboratorium analiz skladników.JPG [3.82 MB]