Pracownicy

Imię i nazwisko
Zainteresowania badawcze
Kadra naukowo - dydaktyczna

prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan

Kierownik Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności

tel. +48 17 872 16 19

e-mail: mdzugan@ur.edu.pl

pokój 129, budynek D3

ul.Ćwiklińskiej 1 
35-601 Rzeszów

 • analiza i autentykacja miodów i innych produktów pszczelich
 • wykorzystanie innowacyjnych metod do dekrystalizacji miodu
 • badanie synergizmu produktów pszczelich i ziół - projektowanie nowych produktów dla apifitoterapii
 • mechanizmy toksyczności kadmu i poszukiwanie naturalnych substancji protektorowych

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

tel. +48 17 872 17 45

e-mail: mbalawejder@ur.edu.pl

pokój 121, budynek D3

ul.Ćwiklińskiej 1 
35-601 Rzeszów

 • technologie przechowalnicze owoców miękkich z zastosowaniem ozonowania
 • pozyskiwanie ekstraktów roślinnych bogatych w związki biologicznie aktywne
 • alternatywne metody ochrony roślin przed chorobami grzybowymi
 • zwiększanie zawartości związków biologicznie aktywnych w owocach oraz materiale roślinnym poprzez ozonowanie
 • analiza chromatograficzna związków lotnych, w tym techniką GC-MS SPME
 • obniżanie pozostałości pestycydów oraz obciążenia mikrobiologicznego w materiale roślinnym
 • separacja steroizomerów optycznych substancji biologicznie aktywnych, w tym leków

dr hab. inż. Tomasz Piechowiak, prof. UR

tel. +48 17 872 17 68

e-mail: tpiechowiak@ur.edu.pl

pokój 113, budynek D3

ul.Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów

 • badanie przemian biochemicznych w owocach jagodowych podczas przechowywania w atmosferze ozonu
 • badanie procesu ekstrakcji antyoksydantów z opadów przemysłu spożywczego oraz ocena ich właściwości biologicznych
 • poszukiwanie sposobów przedłużania stabilności oksydacyjnej olejów roślinnych

 

dr inż. Radosław Józefczyk

tel. +48 17 872 17 86

e-mail: rjozefczyk@ur.edu.pl

pokój 108, budynek D3

ul.Ćwiklińskiej 1 
35-601 Rzeszów

 • analiza aktywności enzymów antyoksydacyjnych i glikolitycznych w materiale biologicznym
 • wykorzystanie enzymów glikolitycznych jako markerów szczelności  błon cytoplazmatycznych bezkręgowców

dr inż. Michał Miłek

tel. +48 17 872 17 30

e-mail: mmilek@ur.edu.pl

pokój 111, budynek D3

ul.Ćwiklińskiej 1 
35-601 Rzeszów

 • rośliny lecznicze jako źródło substancji bioaktywnych i dodatków do żywności
 • metody chromatograficzne w analizie żywności
 • naturalne inhibitory enzymów

dr Anna Pasternakiewicz

tel. +48 17 872 17 22

e-mail: apasternakiewicz@ur.edu.pl

pokój 110, budynek D3

ul.Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów

 • wpływ procesów przetwórczych na jakość żywności
 • ocena stabilności tłuszczów spożywczych

dr inż. Monika Tomczyk

tel. +48 17 872 17 30

e-mail: mwesolowska@ur.edu.pl

pokój 111, budynek D3

ul.Ćwiklińskiej 1 
35-601 Rzeszów

 • ocena jakości miodów i analiza ich działania biologicznego
 • otrzymywanie proszku miodowego wzbogaconego w składniki roślinne metodą suszenia rozpyłowego
Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Maria Droba           

 

dr hab. Bogusław Droba, prof. UR

 
  Pracownicy naukowo - techniczni

mgr inż. Joanna Hęclik

tel. + 48 17 872 17 20

e-mail: jheclik@ur.edu.pl

pokój 135, budynek D3    

ul.Ćwiklińskiej 1 
35-601 Rzeszów   

 

mgr inż. Bogumiła Leja

tel. +48 17 872 17 20

e-mail: bleja@ur.edu.pl

pokój 135, budynek D3    

ul.Ćwiklińskiej 1
35-601 Rzeszów                        

 

Doktoranci

mgr Artur Chorostyński