Publikacje pracowników

2017

 • Sowa P., Grabek-Lejko D., Wesołowska M., Swacha S., Dżugan M., 2017. Hydrogen peroxide-dependent antibacterial action of Melilotus albus honey. Letters of Applied Microbiology,  Accepted online: 20 APR 2017 DOI: 10.1111/lam.12749
 • Dżugan M, Zaguła G., Wesołowska M., Sowa P., Puchalski Cz., 2017. The level of toxic and essential metals in varietal honeys from Podkarpacie region. Journal of Elementology, 22(3): . DOI: 10.5601/jelem.2016.21.4.1298
 • Gorzelany J., Migut D., Matłok N., Antos P., Kuźniar P., Balawejder M. ,2017. Impact of pre-ozonation on mechanical properties of selected genotypes of cucumber fruits during the souring process. Ozone: Science & Engineering-in press.

 

 2016

 • Dżugan M., Pasternakiewicz A. and Wesołowska M. (eds). Environmental influence on the food quality and human health, Wyd. UR, s. 235. ISBN 978-83-7996-409-3.
 • Dżugan M., Wesołowska M., 2016. Jakość miodów produkowanych na Podkarpaciu. Oficyna Wydawnicza Zimowit,  Rzeszów  2016, s. 96. ISBN 978-65627-06-3.
 • Dżugan M., Sowa P.,  Kwaśniewska M., Wesołowska M.,  Czernicka M., 2016. Physicochemical Parameters and Antioxidant Activity of Bee Honey Enriched With Herbs. Plant Foods for Human Nutrition, 1-8. doi: 10.1007/s11130-016-0593-y.
 • Wesołowska M., Dżugan M., 2016. The Use of the PHOTOCHEM Device in Evaluation of Antioxidant Activity of Polish Honey. Food Analytical Methods, 1-7. doi:10.1007/s12161-016-0715-z .
 • Chiş A. M., Purcărea C., Dżugan M., Teusdea A., 2016. Comparative Antioxidant Content and Antioxidant Activity of Selected Romanian and Polish Honeydew Honey.  Revista de Chimie (Bucharest), 67, 2, 214-218.
 • Dżugan M., Lis M., 2016. Cadmium-induced changes in hatchability and in the activity of aminotransferases and selected lysosomal hydrolases in blood plasma of Muscovy ducklings (Cairina Moschata). Acta Veterinaria Hungarica, 64, 2, 239-249.
 • Balawejder M., Józefczyk R., Antos P., Pieniążek M. (2016) A method for remediation of soil contaminated with simazine.  Archives of Environmental Protection – 42 (3), 41-46DOI:10.1515/eap-2016-0024.
 • Balawejder M., Józefczyk R., Antos P., Pieniążek M. , 2016. Pilot scale installation for remediation of DDT contaminated. Ozone: Science & Engineering, 38, 272-278.
 • Kiwala D., Olbrycht M., Balawejder M., Piątkowski W., Seidel-Morgenstern A., Antos D., 2016. Separation of stereoisomeric mixtures of nafronyl as a representative of compounds possessing two stereogenic centers, by coupling crystallization, diastereoisomeric conversion, and chromatography. Organic Process Research & Development – 20 (3), 615-625, DOI: 10.1021/acs.oprd.5b00361.
 • Olbrycht M., Kiwala D., Balawejder M., Seidel-Morgenstern A., Piątkowski W., Antos D.,  2016. Multiplicity of equilibrium states in separating stereoisomeric mixtures of nafronyl oxalate by crystallization.  Crystal Growth & Design 16 (9), 5049-5058.
 • Sadło S., Szpyrka E., Piechowicz B., Antos P., Józefczyk R. , Balawejder M., 2016. Reduction of captan, boscalid and pyraclostrobin residues on apples using water only, gaseous ozone and ozone aqueous solution Ozone: Science & Engineering -in press.
 • Piechowicz B.,  Rębisz E., Grodzicki P., Zaręba L., Balawejder M., Pieniążek M., Stawarczyk K., Piechowicz I., 2016. The smell of beer as a factor affecting the emission of carbon dioxide by Arion lusitanicus auct. non-Mabille. Annals of Animal Science ,16(2), 463-476, DOI: 10.1515/aoas-2016-0005 .
 • Piechowicz B.,   Watrakiewicz R., Rębisz E., Zaręba L., Balawejder M., Pieniążek M., Wolak A., Grodzicki P., Sadło S., 2016. Beer as attractant for Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1885 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Folia Malacologica, 24(3), 193-200 .
 • Bilek M., Pytko J., Dżugan M., Sosnowski S., 2016. Możliwość wydłużenia trwałości soku brzozowego poprzez sporządzenie napoju o polepszonych walorach smakowych i prozdrowotnych, Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 4, ss.5-19.
 • Droba B., Droba M., Sibirnaja L., 2016, Aktywność kwaśnych glikozydaz w mleczku pszczelim pozyskiwanym z mateczników na różnych etapach rozwoju larwy. Postępy Nauk Rolniczych, 584, 13-21.
 • Dżugan M., Rut K., Wesołowska M., 2016. The effect of thermal processing on the content of bioactive compounds in cranberry (Vaccinum macrocarpon) fruits. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 5(1), 36-39, DOI: 10.15414/jmbfs.2016.5.special1. 
 • Wesołowska M., Filipczyk P., Zaguła G., Puchalski Cz., Dżugan M., 2016. Health safety of edible wild mushrooms collected from the industrial area. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 5(5), 456-459, DOI: 10.15414/jmbfs.2016.5.5.
 • Dżugan M., Kisała J., Wesołowska M., 2016. Zawartość składników bioaktywnych w soku z owoców granatu (Punica granatum) w zależności od metody wytwarzania. In: Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności, Duda-Chodak A., Najgeubauer-Lejko D., Drożdż I., Tarko T. (red), Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków 2016, ISBN 978-83-937001-6-5.
 • Sowa P., Wesołowska M., Kluz M., Dżugan M., 2016. Właściwości fizykochemiczne podkarpackich miodów odmianowych. In: Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego, Szala M., Kropiwiec K. (red), Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, ISBN 978-83-65598-19-6.

 

2015

 • Dżugan M., Wesołowska M., Puchalski Cz., Zaguła G., Czernicka M., Kisała J., Kaczmarski M., 2015. Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, pp. 1-123.
 • Puchalski Cz., Dżugan M., Augustyńska-Prajsnar A. (red), 2015. Bezpieczeństwo żywności, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 • Wesołowska M., Dżugan M.(red), 2015. Book of abstracts, Food Qality and Perspectives, XX Sesja Naukowa Młodej Kadry PTTŻ, Rzeszów, 14-15 maj 2015.
 • Zielińska S., Wesołowska M., Bedus M., Dżugan M., Zaguła G., Puchalski Cz., 2015. The use of honey in the monitoring of heavy metals in the environment of Southern Poland. W: Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds ( red.) Sibirny A., Fedorovych D., Gonchar M.,  Grabek-Lejko D., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 63-73.
 • Zielińska S., Dżugan M., Wesołowska M., Kacaniova M., Zaguła G., Puchalski Cz. 2015. Jakość prozdrowotna miodów produkowanych na Podkarpaciu. W:  Bezpieczeństwo żywności, Puchalski Cz., Dżugan M., Augustyńska-Prajsnar A. (red). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 112-127.
 • Dżugan M., Pakla M., Wesołowska M., 2015. Aktywność antyoksydacyjna kiełków roślinnych z domowej uprawy. W: Trendy w żywieniu człowieka, Karwowska M., Gustaw W. (red.), Wyd. Naukowe PTTŻ Kraków 2015, s. 61-71.
 • Dżugan M., Lis M., Hęclik J., Lutnicka H., Droba M., Niedziółka J.W. 2015. Badania in ovo nad embriotoksycznością kadmu i poszukiwanie substancji ochronnych. Proceedings of Ecopole, 2015,9(1), 209-216.
 • Zielińska S., Pieniążek M., Dżugan M., 2015. Changes in activity  of acid hydrolases in tissues of wild pheasants induced by heavy metals. Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2015, 22(1), 93-101.

 

Patenty

 • Balawejder M, , Antos P., Piątkowski W., Józefczyk R. - Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu, Patent P.403458, 2015.
 • Balawejder M. - Sposób degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu. Patent P.401853, 2017.

 

Zgłoszenia patentowe

 • Balawejder M. , Kosowski P. , Szostek M., Pieniążek R.. Urządzenie do ozonowania osadu. Zgłoszenie Patentowe P.416306. 2016
 • Balawejder M., Gorzelany J., Matłok N., Józefczyk R., Sposób przygotowywania ogórków do procesu kiszenia. Zgłoszenie Patentowe P. 411290. 2015r.
 • Balawejder M, Józefczyk R. , Antos P., Bilek M., Chwaszcz B., Kosowski P.- Sposób przedłużenia trwałości przechowalniczej borówki amerykańskiej- Zgłoszenie Patentowe P.412187. 2015r.
 • Balawejder M., Chlaszcz B., Antos P., Józefczyk R. . Sposób przedłużania trwałości malin w warunkach nie chłodniczych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Zgłoszenie Patentowe P407854. 2014
 • Balawejder M., Chlaszcz B., Antos P., Józefczyk R. , Przepióra M. Sposób sanitaryzacji oraz obniżania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym w procesie suszenia oraz urządzenie do realizacji tego sposobu Zgłoszenie Patentowe P408250. 2014.