Działalność Naukowo-Badawcza

 

Tematyka badawcza

I. Bioaktywne składniki diety

1. Analiza jakości i właściwości prozdrowotnych

miodów odmianowych

2. Substancje bioaktywne występujące w żywności pochodzenia roślinnego

3. Kwaśne glikozydazy występujące w mleczku pszczelim i ich rola w generowaniu właściwości prozdrowotnych mleczka

II. Środowiskowe i technologiczne zagrożenia w żywności

 1. Obniżenie pozostałości pestycydów w materiale roślinnym.  

2. Obniżenie obciążenia mikrobiologicznego w surowcach dla przemysłu spożywczego. 

III. Mechanizmy toksyczności kadmu

1. Ocena skutków narażenia zarodków ptaków na kadm

2. Zastosowanie kwaśnych glikozydaz jako biomarkerów narażenia

3. Poszukiwanie substancji ograniczających toksyczność kadmu

IV.  Zastosowanie ozonu

1.Opracowanie technologii wydłużania trwałości przechowalniczej owoców z zastosowaniem atmosfery wzbogaconej w ozon. 

2.Zastosowanie ozonowania w procesie degradacji zanieczyszczeń organicznych środowiska. 

 

Projekty badawcze

  • Opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca - program „Biostrateg1” 2015-2018, finansowany ze środków NCBiR, kierownik prac naukowych w UR dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder
  • Kreowanie konkurencyjności miodów podkarpackich na rynku krajowym i europejskim, projekt finansowany ze środków UE w ramach PROW, 2016, kierownik projektu dr hab. inż.  prof. UR Małgorzata Dżugan
  • Kwaśne glikozydazy jako nowe wskaźniki biochemiczne embriotoksyczności kadmu u ptaków, projekt NCN NN 304 291 140, 2011-2015 , kierownik projektu dr hab. inż.  prof. UR Małgorzata Dżugan
  • Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka -Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”. Działanie 1.3.
  • Regionalny system innowacji, UDA-RPPK.01.03.00-18-040/13-00, realizacja 2014-2015, kierownik projektu dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan
  • Opracowanie metody remediacji gleby skażonej pestycydami za pomocą ozonu z zastosowaniem procesu fluidyzacji, projekt finansowany przez NCN, 2010-2014, kierownik projektu dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder   
  • Izolacja czynnego enancjomeru z roztworu przy użyciu krystalizacji oraz chromatografii. Projekt międzynarodowy wspólny z MPI Magdeburg, finansowany ze środków MNiSzW, 2010-2012, główny wykonawca - dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder   

 

Współpraca naukowa

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Słowacki Uniwersytet w Nitrze

Uniwersytet w Oradei, Rumunia

Instytut Pszczelarstwa, Liptovsky Hradok, Słowacja

Uniwersytet w Preszowie,  Słowacja

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Współpraca z gospodarką

 

- Klaster podkarpackich producentów żywności regionalnej tradycyjnej i ekologicznej "Podkarpackie Smaki"

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

- Wojewódzki Związek Pszczelarzy

- Pasieka Ekologiczna  Jerzy Bańkowski

- M.Pelczar Chocolatier

- Konsorcjum założone pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i Firmą Termo-Eko-Energia w  

  celu realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca” finansowanego  

  z NCBiR w ramach Programu „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”- BIOSTRATEG, 

2015- 2018.

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " Bonus", Sebastian Fujarowicz & Alina Potoczna Sp.j. ,ul. Kochanowskiego 5, 37-220    

  Kańczuga, woj. Podkarpackie

- GEECS S.A. Rzeszów, ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów

- INIKO SP. Z O.O., ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów

- EKO HYBRES ® sp. z o.o., Rogoźnica 302, 36-060 Głogów Małopolski

 - Fabryka maszyn spożywczych "SPOMASZ" Pleszew s.a., ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew