Działalność Dydaktyczna

I. Skrypty
 
  • Dżugan M., Pasternakiewicz A. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności, Rzeszów 2010, Wyd.  Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Dżugan M., Kisała J., Pasternakiewicz A. Chemia dla kierunków przyrodniczych. Cz. 1. Chemia ogólna i analityczna, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Pasternakiewicz A., Dżugan M. Ćwiczenia laboratoryjne z toksykologii żywności, Rzeszów 2012,  Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Balawejder M., Droba M., Droba B. Chemia dla kierunków przyrodniczych. Cz. 2. Chemia organiczna - ćwiczenia laboratoryjne, Rzeszów 2012, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Balawejder M., Droba M., Droba B. Biochemia z elementami enzymologii. Ćwiczenia laboratoryjne, Rzeszów 2012, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
Działalność Dydaktyczna
 
 

II. Zajęcia Dydaktyczne

 

                          KIERUNEK

                        PRZEDMIOT

Technologia żywności i żywienie człowieka I st.

 

 

 

 

Chemia ogólna i nieorganiczna (I rok)

Chemia organiczna (I rok)

Chemia żywności (II rok)

Biochemia (II rok)

Analiza instrumentalna żywności (II rok)

Toksykologia żywności (II rok)

Seminarium inżynierskie (rok III i IV)

Technologia żywności i żywienie człowieka II st.

Enzymologia /Food Analytics (I rok)

Analiza zagrożeń zdrowotnych żywności (I rok)

Analiza chromatograficzna (I rok)

Analityka substancji smakowo-zapachowych

(I rok)

Prozdrowotne właściwości miodów i innych produktów pszczelich ( I rok)

Analiza substancji bioaktywnych ( I rok)

Dodatki do żywności (I rok)

Walidacja metod analitycznych ( I rok)

Seminarium magisterskie (I i II rok)

Rolnictwo I st.

Chemia ogólna i nieorganiczna  (I rok)

Chemia organiczna z biochemią (I rok)

Biologia I st.

Chemia ogólna i analityczna (I rok)

Chemia organiczna (I rok)

Ochrona środowiska I st.

Chemia (I rok)

Ochrona środowiska II st.

Toksykologia metali ciężkich (I rok)

Toksykologia pestycydów (II rok)

Odnawialne źródła energii i gospodarka  odpadami I st.

Podstawy chemii (I rok)

Podstawy inżynierii procesowej (II rok)

Lekarski

Biochemia z element. chemii (I rok)

Dietetyka I st.

Analiza i ocena jakości żywności (III rok)

Dietetyka II st.

Jakość i bezpieczeństwo żywności (I rok)

ERASMUS

Organic chemistry

 

Studia podyplomowe
 
I. Technologia żywności z elementami żywienia człowieka 
    Kierownik studiów: dr Anna Pasternakiewicz, e-mail:[email protected]
II.  Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
     Kierownik: prof. dr hab. Maria Droba, e-mail: mdroba@ur.edu.pl
III.  Monitoring środowiska
     Kierownik: dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan, e-mail: mdzugan@ur.edu.pl