Pracownicy

 
Imię i nazwisko
Zainteresowania badawcze
Kadra naukowo - dydaktyczna

gz.jpg [642.71 KB]

dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR

Kierownik Zakładu Bioenergetyki, Analizy Żywności i Mikrobiologii

tel. +48 17 785 50 46      
      +48 600 048 681

e-mail: gzagula@ur.edu.pl

pokój 46, budynek D9       

ul. Zelwerowicza 4           
35-601 Rzeszów

 • analiza składu pierwiastkowego metodą ICP-OES
 • analityka żywności z zastosowaniem metod instrumentalnych
 • alternatywne metody utrwalania żywości
 • odżywki i suplementy diety
 • nawadnianie izotoniczne i osmolalność

Puchalski Cz..jpg [86.23 KB]

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

tel. +48 17 785 49 66

e-mail: cpuchalski@ur.edu.pl

pokój 217, budynek D10     

ul. Ćwiklińskiej 2D       
35-601 Rzeszów

 • niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
 • nowe trendy w inżynierii przemysłu spożywczego
 • zastosowanie technologii bioenergetycznych

 

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

tel. +48 17 785 54 09        
      +48 735 184 373

e-mail: gbartosz@ur.edu.pl

pokój 437, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4       
35-601 Rzeszów

 • naturalne i syntetyczne antyoksydanty
 • oksydacyjne modyfikacje składników żywności

M.Bajcar.jpeg [55.35 KB]

dr inż. Marcin Bajcar

tel. +48 17 785 49 68         

e-mail: mbajcar@ur.edu.pl

pokój 213, budynek D10      

ul. Ćwiklińskiej 2D         
35-601 Rzeszów

 • efektywne przetwarzanie energii biomasy i paliw odpadowych
 • technologie bioenergetyczne
 • analiza właściwości fizykochemicznych biomasy
 • energetyczne wykorzystanie pozostałości poprodukcyjnych sektora rolno-spożywczego

Maria Tarapatskyy_foto.jpeg [297.39 KB]

dr inż. Maria Czernicka

tel. +48 17 785 48 34         

e-mail: mczernicka@ur.edu.pl

pokój 146, budynek D7

ul. Zelwerowicza 8B      
35-601 Rzeszów

 • efektywna ekstrakcja i analiza substancji bioaktywnych w oparciu o techniki HPLC, GC-MS
 • analiza aminokwasów
 • biofortyfikacja
 • analiza żywności prozdrowotnej i funkcjonalnej
 • kontrola jakości żywości dla dzieci i żywienia niemowląt

Dr D. Grabek-Lejko.jpg [816.27 KB]

dr Dorota Grabek - Lejko

tel. +48 17 785 54 38

e-mail: dgrabek@ur.edu.pl

pokój 438, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • mikrobiologia żywności
 • analiza właściwości przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych substancji biologicznie czynnych pochodzenia naturalnego
 • produkty pszczele – właściwości prozdrowotne

B.Saletnik.jpg [108.73 KB]

dr Bogdan Saletnik

tel. +48 17 785 49 65

e-mail: bsaletnik@ur.edu.pl

pokój 213, budynek D10

ul. Ćwiklińskiej 2D           
35-601 Rzeszów

 • modyfikacja termiczna produktów pochodzenia roślinnego – piroliza
 • biowęgiel w sektorze rolno-spożywczym
 • mobilność metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym
 • analiza wartości energetycznej oraz składu pierwiastkowego produktów spożywczych i biomasy roślinnej
Pracownicy emerytowani

Sybirny W..jpg [19.49 KB]

dr hab. Włodzimierz Sybirny, prof. UR

 

 • nowe metody analizy alkoholi i aldehydów
 • konstruowanie producentów etanolu z wykorzystaniem niekonwencjonalnych drożdży
Pracownicy techniczni

foto BDrygas.jpg [105.48 KB]

dr Barbara Drygaś

tel. +48 17 785 49 43         
      +48 17 785 48 20

e-mail: badrygas@ur.edu.pl

pokój 103, budynek D7
lub
pokój 116, budynek D10

ul. Zelwerowicza 8B             
35-601 Rzeszów

 • reakcja roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe
 • stymulatory wzrostu i rozwoju roślin
 • analiza produktów spożywczych suplementowanych algami, doskonalenie technik GC-MS
 • prawo własności intelektualnej w naukach przyrodniczych

A.Saletnik.jpg [98.41 KB]

mgr Aneta Saletnik

tel. +48 17 785 49 67

e-mail: asaletnik@ur.edu.pl

pokój 214, budynek D10

ul. Ćwiklińskiej 2D          
35-601 Rzeszów

 • analiza instrumentalna produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • analiza fizykochemiczna biomasy roślinnej
 • polisacharydy ściany komórkowej owoców klimakterycznych
Doktoranci

K. Pietrzyk.jpg [117.33 KB]

mgr inż. Karol Pietrzyk

tel. +48 17 785 53 60

e-mail: karol_pietrzyk@wp.pl

pokój 333, budynek D9        

ul. Zelwerowicza 4  
35-601 Rzeszów

 • analiza mikrobiologiczna żywności
 • molekularne metody identyfikacji ustrojów
 • wykorzystanie naturalnych substancji bioaktywnych w w konserwacji żywności

 

mgr inż. Karolina Mroczek

ul. Zelwerowicza 4  
35-601 Rzeszów