Publikacje pracowników

2021

 1. Janeczko Anna, Oklešťková Jana, Tarkowská Danuše, Drygaś Barbara. Naturally Occurring Ecdysteroids in Triticum aestivum L. and Evaluation of Fenarimol as a Potential Inhibitor of Their Biosynthesis in Plants. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(6), 2855; https://doi.org/10.3390/ijms22062855

 2. Peszek Łukasz Paweł, Zgrundo Aleksandra, Noga Teresa, Kochman-Kędziora Natalia, Poradowska Anita Anna, Rybak Mateusz, Puchalski Czesław, Lee Janina. The influence of drought on diatom assemblages in a temperate climate zone: A case study from the Carpathian Mountains, Poland. Ecological Indicators. 2021 : Vol. 125, id. art. 107579,
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21002442?via%3Dihub
  DOI: 1016/j.ecolind.2021.107579

 3. Tarapatskyy Maria Anna, Gumienna Aleksandra, Sowa Patrycja, Kapusta Ireneusz, Puchalski Czesław. Bioactive Phenolic Compounds from Primula veris L. : influence of the Extraction Conditions and Purification. Molecules. 2021 : Vol. 26, iss. 4, id. art. 997.
  https://www.mdpi.com/1420-3049/26/4/997, DOI: 3390/molecules26040997
 4. Saletnik Aneta, Saletnik Bogdan, Puchalski Czesław. Overview of Popular Techniques of Raman Spectroscopy and Their Potential in the Study of Plant Tissues. Molecules
  Szczegóły: 2021 : Vol. 26, iss. 6, id. art. 1537. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/6/1537
  DOI: 3390/molecules26061537
 5. Dżugan Małgorzata, Tomczyk Monika, Miłek Michał, Sowa Patrycja, Wojtuszek Zuzanna, Pasternakiewicz Anna, Zaguła Grzegorz. Species-dependent 5'-hydroxymethylfurfural formation in slowly dried fruits. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
  2021 : Vol. 10, iss. 4, p.586-591. https://office2.jmbfs.org/index.php/JMBFS/article/view/1319
  DOI: 15414/jmbfs.2021.10.4.586-591
 6. Pieńkowska Natalia, Bartosz Grzegorz, Furdak Paulina, Sadowska-Bartosz Izabela. Delphinidin Increases the Sensitivity of Ovarian Cancer Cell Lines to 3-bromopyruvate. International Journal of Molecular Sciences. 2021 : Vol. 22, iss. 2, id. art. 709. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/2/709 DOI: 3390/ijms22020709
 7. Pichla Monika, Bartosz Grzegorz, Stefaniuk Ireneusz, Sadowska-Bartosz Izabela. pH-Responsive Redox Nanoparticles Protect SH-SY5Y Cells at Lowered pH in a Cellular Model of Parkinson's Disease. Molecules. 2021 : Vol. 26, iss. 3, id. art. 543. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/3/543, DOI: 3390/molecules26030543
 8. Grabek-Lejko Dorota, Dżugan Małgorzata. Możliwości wykorzystania miodu w terapii COVID-19 - potencjalne mechanizmy działania i przegląd badań klinicznych.  ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 2021, 28, 1 (126), 68 – 87  DOI: 10.15193/zntj/2021/126/369.

 9. Drygaś Barbara, Depciuch Joanna, Puchalski Czesław. Effect of Ascophyllum nodosum Alga Application on Microgreens, Yield, and Yield Components in Oats Avena sativa L. Agronomy  2021, 11(7), 1446; https://doi.org/10.3390/agronomy11071446.

 10. Gorzkiewicz Justyna, Bartosz Grzegorz., Sadowska-Bartosz Izabela. The Potential Effects of Phytoestrogens: The Role in Neuroprotection. Molecules 2021, 16;26(10):2954. doi: 10.3390/molecules26102954.

 11. Dżugan Magorzata, Grabek-Lejko Dorota, Sidor Ewelina, Tomczyk Monika. The impact of ultrasound decrystallization on enzymatic, antioxidant and antibacterial properties of honey. Innovative Food Science and Emerging Technologies 2021, 102709  https://doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102709.

 

2020

 1. Grzegorz Zaguła; Marcin Bajcar; Bogdan Saletnik; Czesław Puchalski, Sposób modyfikacji pelletu opałowego z biomasy Method for modification of the fuel biomass pellets. Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 3, nr PAT.234653; https://uprp.gov.pl/sites/default/files/wup/2020/03_3/03/wup03_2020.pdf.
 2.  Bogdan Saletnik; Grzegorz Zaguła; Aneta Saletnik; Marcin Bajcar; Czesław Puchalski, Biochar and Ash Fertilization Alter the Chemical Properties of Basket Willow (Salix viminalis L.) and Giant Miscanthus (Miscanthus x giganteus). Agronomy-Basel, 2020, 10, 5, 660. https://doi.org/10.3390/agronomy10050660, DOI: 3390/agronomy10050660
 3. Marcin Bajcar; Bogdan Saletnik; Grzegorz Zaguła; Czesław Puchalski, Analysis of the Effect of the Biomass Torrefaction Process on Selected Parameters of Dust Explosivity. Molecules, 2020, 25, 15, 3225. DOI: 3390/molecules25153525, https://doi.org/10.3390/molecules25153525.
 4. Barbara Drygaś; Joanna Depciuch; Grzegorz Zaguła; Czesław Puchalski, Ascophyllum nodosum Application and Pre-Sowing Stimulation with Low-Frequency Magnetic Field as Factors Influencing Oat Grains (Avena sativa L.) Composition. Agronomy-Basel, 2020, 10, 8, DOI: 3390/agronomy10081164, https://doi.org/10.3390/agronomy10081164
 5. Grzegorz Zaguła; Maria Anna Tarapatskyy; Marcin Bajcar; Bogdan Saletnik; Czesław Puchalski; Andrzej Marczuk; Dariusz Andrejko; Jan Oszmiański, Near-Null Geomagnetic Field as an Innovative Method of Fruit Storage. Processes, 2020, 8, 3, DOI: 3390/pr8030262.
 6. Belen Gomez; Mirian Pateiro;  Francisco J. Barba; Krystian Marszałek; Czesław Puchalski; Włodzimierz Lewandowski; Jesus Simal-Gandara; Jose M. Lorenzo, Chapter Seven- Legal regulations and consumer attitudes regarding the use of products obtained from aquaculture. Advances in Food and Nutrition Research - Aquaculture and By-Products: Challenges and Opportunities in the Use of Alternative Protein Sources and Bioactive Compounds, 2020, 92, 225-245. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043452619300804
 7. Sabina Lachowicz; Jan Oszmiański; Martyna Wilczyńska; Grzegorz Zaguła; Bogdan Saletnik; Czesław Puchalski, Impact Mineralization of Chokeberry and Cranberry Fruit Juices Using a New Functional Additive on the Protection of Bioactive Compounds and Antioxidative Properties. Molecules, 2020, 25, 3, 659. DOI: 3390/molecules25030659 , https://doi.org/10.3390/molecules25030659
 8. Natalia Miękus; Krystian Marszałek; Magdalena Podlacha; Aamir Iqbal; Czesław Puchalski; Artur H. Swiergiel, Health Benefits of Plant-Derived Sulfur Compounds, Glucosinolates, and Organosulfur Compounds. MOLECULES, 2020, 25, 17, 3804, https://doi.org/10.3390/molecules25173804.
 9. Pietrzyk Karol, Murdza Wiktoria, Pastuszczak Miłosz, Panek Andżelika, Kuzdralińska Joanna, Kluz Maciej. Analiza mikrobiologiczna różnych rodzajów lodów dostępnych na polskim rynku W: Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności / redakcja naukowa Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020. S. 49-60, p-ISBN: 978-83-7996-801-5
  https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9911568333505606
 10. Augustyńska-Prejsnar Anna, Sokołowicz Zofia, Hanus Paweł, Ormian Małgorzata, Kačániová Miroslava. Quality and Safety of Marinating Breast Muscles of Hens from Organic Farming after the Laying Period with Buttermilk and Whey, Animals, 2020 : Vol. 10, iss. 12, id. art. 2393, p-ISSN: 2076-2615 DOI: 3390/ani10122393
 11. Czubat Bożena, Minias Alina, Brzostek Anna, Żaczek Anna, Struś Katarzyna, Zakrzewska-Czerwińska Jolanta, Dziadek Jarosław. Functional Disassociation Between the Protein Domains of MSMEG_4305 of Mycolicibacterium smegmatis (Mycobacterium smegmatis) in vivo. Frontiers in Microbiology. 2020 : Vol. 11, id. art. 2008, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.02008/full
  DOI:3389/fmicb.2020.02008
 12. Pawlos Małgorzata, Znamirowska Agata, Zaguła Grzegorz, Buniowska Magdalena. Use of calcium amino acid chelate in the production of acid-curd goat cheese. Foods.
  2020 : Vol. 9, iss. 8, id. art. 994,https://www.mdpi.com/2304-8158/9/8/994/htm
  DOI:3390/foods9080994
 13. Pawlos Małgorzata, Znamirowska Agata, Kluz Maciej Ireneusz, Szajnar Katarzyna, Kowalczyk Magdalena. Low-lactose fermented goat milks with Bifidobacterium animalis ssp. Lactis BB-12. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2020 : Vol. 9, iss. 4, p. 751-755, p-ISSN:1338-5178. https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9911329640505606
  DOI:15414/jmbfs.2020.9.4.751-755
 14. Dżugan Małgorzata, Grabek-Lejko Dorota, Swacha Sylwia, Tomczyk Monika, Bednarska Sabina, Kapusta Ireneusz. Physicochemical quality parameters, antibacterial properties and cellular antioxidant activity of Polish buckwheat honey. Food Bioscience. 2020 : Vol. 34, Article no. 100538, DOI:1016/j.fbio.2020.100538
 15. Dżugan Małgorzata, Miłek Michał, Sidor Ewelina, Grabek-Lejko Dorota. Apifitoterapia : synergistyczne działanie miodu i roślin leczniczych. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020. 254s.,p-ISBN:978-83-7996-822-0
  https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9911783919005606
 16. Znamirowska Agata, Sajnar Katarzyna, Kowalczyk Magdalena, Kluz Maciej, Buniowska Magdalena. Effect of addition of spelt and buckwheat hull on selected properties of yoghurt. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2020 : Vol. 10, iss.2, p. 296-300, p-ISSN:1338-5178.DOI:15414/jmbfs.2020.10.2.296-300
 17. Szaraga Agnieszka, Kocira Sławomir, Kapusta Ireneusz, Zaguła Grzegorz. Prototyping extracts from Artemisia absinthium L. for their biostimulating properties yield-enhancing, and farmer income-increasing properties. Industrial Crops and Products. 2020 : Vol. 160, id. art. 113125. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926669020310426
  DOI:1016/j.indcrop.2020.113125
 18. Tomczyk Monika, Zaguła Grzegorz, Dżugan Małgorzata. A simple method of enrichment of honey powder with phytochemicals and its potential application in isotonic drink industry
  LWT - Food Science and Technology. 2020 : Vol. 125, id. art. 109204.
  DOI: 1016/j.lwt.2020.109204
 19. Kačániová Miroslava, Eftimova Zuzana Megyesy, Brindza Jan, Felšöciová Soňa, Ivanišová Eva, Žiarovská Jana, Kluz Maciej, Terentjeva Margarita. Microbiota of Tokaj Grape Berries of Slovak Regions, Erwerbs-Obstbau, 2020 : vol. 62, p. 25-33, p-ISSN: 0014-0309
  e-ISSN: 1439-0302, DOI: 1007/s10341-020-00488-9
 20. Ivanišová Eva, Drevková Beáta, Tokár Marián, Terentjeva Margarita, Krajčovič Tomáš, Kačániová Miroslava. Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber, Food Science and Technology International, 2020 : Vol. 26, iss. 1, p. 38-43,
  DOI: 1177/1082013219864753
 21. Kačániová Miroslava, Galovicova Lucia, Ivanišová Eva, Vukovič Nenad L., Stefanikova Jana, Valkova Veronika, Borotova Petra, Žiarovská Jana, Terentjeva Margarita, Felšöciová Soňa, Tvrdá Eva. Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods, Foods, 2020 : Vol. 9, iss. 3, id. art. 282, DOI: 10.3390/foods9030282
 22. Kowalczewski Przemysław, Radzikowska Dominika, Ivanišová Eva, Szwengiel Artur, Kačániová Miroslava, Sawińska Zuzanna.Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of Green Barley (Hordeum vulgare L.), International Journal of Molecular Sciences, 2020 : Vol. 21, iss. 2, Article Number: 397,
  DOI: 10.3390/ijms21020397
 23. Ražná Katarína, Sawińska Zuzanna, Ivanišová Eva, Vukovič Nenad, Terentjeva Margarita, Stričík Michal, Kowalczewski Przemysław Łukasz, Hlavačková Lucia, Rovná Katarína, Žiarovská Jana, Kačániová Miroslava. Properties of Ginkgo biloba L. : Antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic microRNA based marker fingerprints, International Journal of Molecular Sciences, 2020 : Vol. 21, iss. 9, id. art. 307. DOI: 3390/ijms21093087
 24. Tomczyk Monika, Zaguła Grzegorz, Tarapatskyy Maria Anna, Kačániová Miroslava, Dżugan Małgorzata. The effect of honey variety on the quality of honey powder. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2020 : vol. 9, no. 5, s. 949- 954,
  DOI: 10.15414/jmbfs.2020.9.5.949-954
 25. Rovná Katarína, Ivanišová Eva, Žiarovská Jana, Ferus Peter, Terentjeva Margarita, Kowalczewski Przemysław Łukasz, Kačániová Miroslava. Characterization of Rosa canina Fruits Collected in Urban Areas of Slovakia. Genome Size, iPBS Profiles and Antioxidant and Antimicrobial Activities. Molecules. 2020 : Vol. 25, iss. 8, id. art. 1888. DOI: 10.3390/molecules25081888
 26. Vukić Milena D., Vukovič Nenad L., Popović Suzana Lj, Todorović Danijela V., Djurdjević Predrag M., Matić Sanja Lj, Mitrović Marina M., Popovic Ana M., Kačániová Miroslava, Baskić Dejan D.Effect of β-cyclodextrin encapsulation on cytotoxic activity of acetylshikonin against HCT-116 and MDA-MB-231 cancer cell lines. Saudi Pharmaceutical Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 28, iss. 1, s. 136-146. DOI: 10.1016/j.jsps.2019.11.015
 27. Monika Tomczyk; Grzegorz Zaguła; Czesław Puchalski; Małgorzata Dżugan, Transfer of Some Toxic Metals from Soil to Honey Depending on Bee Habitat Conditions. Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology, 2020, 24, 1, 49-59, doi= 10.2478/aucft-2020-0005, https://content.sciendo.com/view/journals/aucft/24/1/article-p49.xml
 28. Monika Tomczyk; Michał Miłek; Ewelina Sidor; Ireneusz Kapusta; Wojciech Litwińczuk; Czesław Puchalski; Małgorzata Dżugan, The Effect of Adding the Leaves and Fruits of Morus alba to Rape Honey on Its Antioxidant Properties, Polyphenolic Profile, and Amylase Activity, Molecules, 2020, 25, 1, DOI: 3390/molecules25010084, https://doi.org/10.3390/molecules25010084.
 29. Xujun Chen; Shuyi Li; Xin Cong; Tian Yu; Zhenzhou Zhu; Francisco J. Barba; Krystian Marszałek; Czesław Puchalski; Shuiyuan Cheng; Optimization of Bacillus cereus Fermentation Process for Selenium Enrichment as Organic Selenium Source. Frontiers in  Nutrition, 2020, 7, 543873. DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2020.543873, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.543873/full
 30. Naparło Katarzyna, Soszyński Mirosław, Bartosz Grzegorz, Sadowska-Bartosz Izabela. Comparison of Antioxidants : The Limited Correlation between Various Assays of Antioxidant Activity.Molecules, 2020 : vol. 25, iss. 14, Art. no. 3244. DOI: 3390/molecules25143244
 31. Naparło Katarzyna, Bartosz Grzegorz, Stefaniuk Ireneusz, Cieniek Bogumił, Soszyński Mirosław, Sadowska-Bartosz Izabela. Interaction of Catechins with Human Erythrocytes
  Molecules. 2020 : vol. 25, iss. 6, id. art. 1456. DOI: 3390/molecules25061456
 32. Sadowska-Bartosz Izabela, Bartosz Grzegorz. Effect of Antioxidants on the Fibroblast Replicative Lifespan In Vitro. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020 : Vol. 2020, Article ID 6423783 (7 s.), DOI: 1155/2020/6423783
 33. Pichla Monika, Bartosz Grzegorz, Sadowska-Bartosz Izabela. The Antiaggregative and Antiamyloidogenic Properties of Nanoparticles : A Promising Tool for the Treatment and Diagnostics of Neurodegenerative Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020 : Vol. 2020, s. 1-11, id. art. 3534570. DOI: 10.1155/2020/3534570
 34. Pichla Monika, Pulaski Łukasz, Kania Katarzyna Dominika, Stefaniuk Ireneusz, Cieniek Bogumił, Pieńkowska Natalia, Bartosz Grzegorz, Sadowska-Bartosz Izabela. Nitroxide Radical-Containing Redox Nanoparticles Protect Neuroblastoma SH-SY5Y Cells against 6- Hydroxydopamine Toxicity. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020 : Vol. 2020, Article ID 9260748 (19 s.).DOI:1155/2020/9260748
 35. Anita Zapałowska; Czesław Puchalski; Sławomir Stankowski; Marzena Gibczyńska. Fertilisation with ash from wood and with sewage sludge versus contents of macro-and microelements in the soil following cultivation of Helianthus tuberosus L. Agronomy Research, 2020, 18, 2, p. 650-661. DOI: 15159/AR.20.151, https://doi.org/10.15159/ar.20.151
 36. Pieńkowska Natalia, Bartosz Grzegorz, Pichla Monika, Grzesik-Pietrasiewicz Michalina, Gruchała Martyna, Sadowska-Bartosz Izabela.
  Tytuł oryginału: Effect of antioxidants on the H2O2-induced premature senescence of human fibroblasts. Aging-US. 2020 : Vol. 12, iss. 2, p. 1910-1927. DOI: 18632/aging.102730
 37. Pichla Monika, Bartosz Grzegorz, Pieńkowska Natalia, Sadowska-Bartosz Izabela. Possible artefacts of antioxidant assays performed in the presence of nitroxides and nitroxide-containing nanoparticles. Analytical Biochemistry. 2020 : Vol. 597, id. art. 113698.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000326972030230X
  DOI: 1016/j.ab.2020.113698
 38. Bartosz Grzegorz, Grzesik-Pietrasiewicz Michalina, Sadowska-Bartosz Izabela. Fluorescent Products of Anthocyanidin and Anthocyanin Oxidation. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2020 : Vol. 68, iss.43, s. 12019-12027. DOI: 1021/acs.jafc.0c04755
 39. Kluz Maciej, Hędrzak Diana, Hołojuch Mateusz, Grabek-Lejko Dorota, Zagrobelna Edyta, Pietrzyk Karol, Puchalski Czesław, Kačániová Miroslava. Analiza składu mikrobiologicznego winigron i gleby przydomowej winnicy na terenie Rzeszowa W: Ochrona środowiska produkcji rolniczej / red. Gajdek Grażyna, Puchalski Czesław, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020. S. 107-116.
 40. Kluz Maciej, Grabek-Lejko Dorota, Zagrobelna Edyta, Pietrzyk Kamil, Puchalski Czesław, Znamirowska Agata, Pastuszczak Miłosz, Kačániová Miroslava. Aktywność antybakteryjna olejków eterycznych w mięsie wołowym W: Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności / redakcja naukowa Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski
  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020, S. 39-48, p-ISBN: 978-83-7996-801-5
 41. Kluz Maciej, Magoń Kamil, Dżugan Małgorzata, Pietrzyk Karol, Grabek-Lejko Dorota, Zagrobelna Edyta, Puchalski Czesław, Znamirowska Agata, Kačániová Miroslava. Prozdrowotne właściwości i aktywność mikrobiologiczna owocu mangostanu W: Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności / redakcja naukowa Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020, S. 30-38, p-ISBN: 978-83-7996-801-5
 42. Znamirowska Agata, Zborowski Marek, Pietrzyk Karol, Kluz Maciej. Właściwości sensoryczne niskolaktozowego napoju o podwyższonej zawartości białka z retentatu serwatkowego. W: Żywność i jej bezpieczeństwo / red. nauk. Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski, Grażyna Jaworska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020. S. 7-16. p-ISBN: 978-83-7996-804-6 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5030358&fromLocationLink=false&theme=nukat
 43. Edyta Zagrobelna; Dorota Grabek-Lejko; Maciej Kluz; Czesław Puchalski. Dieta bezglutenowa - jakość produktów bezglutenowych i niedobory składników odżywczych w chorobach glutenozależnych. Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów,2020,S.90-104. https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9911568333505606.
 44. Dorota Grabek-Lejko; Aleksandra Wrona; Edyta Zagrobelna; Maciej Kluz; Czesław Puchalski, Analiza mikrobiologiczna sushi i jego komponentów - jako przykładów produktów garmażeryjnych typu ready to eat. Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2020, S. 105-117.
 45. Bajcar M., Saletnik A., Zaguła G., Saletnik A., Puchalski C., Problem występowania niskiej emisji i jej wpływ na jakość życia w: Ekonomiczno-technologiczne Aspekty rolnictwa i energetyki. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2020, ISBN 978-83-7996-838-1, str. 52-60.
 46. Saletnik Bogdan, Sarna Michał, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Saletnik Aneta, Puchalski Czesław. Biomasa roślinna – efektywny materiał do produkcji energii.. w: Ekonomiczno-technologiczne Aspekty rolnictwa i energetyki. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2020, ISBN 978-83-7996-838-1, str. 7-22.
 47. Saletnik Aneta, Saletnik Bogdan, Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Puchalski Czesław. Rozwój energii wiatrowej jako podstawowego filara energetyki odnawialnej w Polsce na przestrzeni lat 2013-2017. w: Ekonomiczno-technologiczne Aspekty rolnictwa i energetyki. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2020, ISBN 978-83-7996-838-1, str.
 48. Drygaś Barbara, Zapałowska Anita, Puchalski Czesław. Pole magnetyczne we współczesnym rolnictwie. W: Ekonomiczno-technologiczne Aspekty rolnictwa
  i energetyki. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2020, ISBN 978-83-7996-838-1, str. 121-131
 49. Zapałowska Anita; Sarna Michał; Puchalski Czesław, Kaloryczność paliw alternatywnych pozyskiwanych z odpadów komunalnych. W: Ekonomiczno-technologiczne aspekty rolnictwa i energetyki/ red. Czesław Puchalski, Grażyna Gajdek, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2020, S. 42-51, p-ISBN: 978-83-7996-838-1. 2020
 50. Redakcja naukowa: Jakość i bezpieczeństwo żywności (red. Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski). Łączna liczba autorów: 25, suma stron: 125; p-ISBN: 978-83-7996-815-2. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2020
 51. Redakcja naukowa: Postęp w naukach o żywności (red. Mariusz Witczak, Czesław Puchalski, Grażyna Jaworska, Grażyna Gajdek). Łączna liczba autorów: 35, suma stron: 110, p-ISBN: 978-83-7996-803-9. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. 2020
 52. Redakcja naukowa: Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności (red. Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski). Łączna liczba autorów: 39, suma stron: 117, p-ISBN: 978-83-7996-801-5. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. 2020
 53. Redakcja naukowa: Żywność i jej bezpieczeństwo (red. Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski, Grażyna Jaworska). Łączna liczba autorów: 32, suma stron: 125, p-ISBN: 978-83-7996-804-6. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. 2020
 54. Redakcja naukowa: Ekonomiczno-technologiczne aspekty rolnictwa i energetyki (red. Czesław Puchalski, Grażyna Gajdek). Łączna liczba autorów: 20, suma stron: 132; p-ISBN: 978-83-7996-838-1. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. 2020
 55. Redakcja naukowa: Ochrona środowiska produkcji rolniczej (red. Gajdek Grażyna, Puchalski Czesław). Łączna liczba autorów: 17, suma stron: 128; ISBN: 978-83-7996-818-3. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. 2020

 

 

2019

 1. Patent: Zaguła G., Saletnik B., Bajcar M., Puchalski C., Czernicka M., Grabek-Lejko D., Kasprzyk I. (2019) Sposób sorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych. Wiadomości Urzędu Patentowego 2019, nr 9, nr PAT.233341, Numer zgłoszenia P.418230 ; Data udzielenia prawa 2019-06-19 ; Zgłoszenie ogłoszono: 12.02.2018 BUP 04/18 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.09.2019 WUP 09/19.
 2. Saletnik, B.; Bajcar, M.; Zaguła, G.; Saletnik, A.; Tarapatskyy, M.; Puchalski, C. (2019) Biochar as a Stimulator for Germination Capacity in Seeds of Virginia Mallow (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Appl. Sci. 9, 3213.
 3. Saletnik, B.; Puchalski, C. (2019) Suitability of Biochar and Biomass Ash in Basket Willow (Salix Viminalis L.) Cultivation. Agronomy 9, 577.
 4. Saletnik, B.; Zaguła, G.; Bajcar, M.; Tarapatskyy, M.; Bobula, G.; Puchalski, C. (2019) Biochar as a Multifunctional Component of the Environment—A Review. Appl. Sci., 9, 1139.
 5. Tarapatskyy, M., Domagała, J., Zaguła, Saletnik B., Puchalski Cz. (2019) Food Measure The effect of transglutaminase on colloidal stability of milk proteins. Journal of Food Measurement and Characterization., 13(13) pp. 2339-2346.
 6. Sowa P., Tarapatskyy M., Puchalski C., Dżugan M.. Quality evaluation of cinnamon marketed in Poland on the basis of determining ratio of cinnamaldehyde-to-coumarin content. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość R. 26, nr 4, s. 113-125.
 7. Miękus N., Iqbal A., Marszałek K., Puchalski Cz., Świergiel A. (2019) Green chemistry extractions of carotenoids from Daucus carota L.—Supercritical carbon dioxide and enzyme-assisted methods. Molecules 2019, 24(23), 4339.
 8. Sowa P., Tarapatskyy M., Puchalski Cz., Jarecki W., Dżugan M., A novel honey-based product enriched with coumarin from Melilotus flowers, Journal of Food Measurement and Characterization 2019, 1-7.
 9. Tarapatskyy M., Kapusta I., Gumienna A., Puchalski Cz. (2019) Assessment of the bioactive compounds in white and red wines enriched with a Primula veris L. Molecules 2019, 24(22), 4074.
 10. Gomez B., Pateiro M., Barba F., Marszałek K., Puchalski C., Lewandowski W., Simal-Gandara J., Lorenzo J.M. (2019) Legal regulations and consumer attitudes regarding the use of products obtained from aquaculture. Advances in Food and Nutrition Research 1043-4526.
 11. Kucharska Katarzyna, Binkowski Łukasz J., Batoryna Marta, Dudzik Krzysztof, Zaguła Grzegorz, Stawarz Robert. Blood mercury levels in mute swans (Cygnus olor) are not related to sex, but are related to age, with no blood parameter implications. Environmental Pollution, 2019 : Vol. 252, Part A, s. 21-30
  DOI: 1016/j.envpol.2019.05.075
 12. Rudy Mariusz, Żurek Jagoda, Stanisławczyk Renata, Gil Marian, Duma-Kocan Paulina, Zaguła Grzegorz, Rudy Stanisław. Analysis of the impact of determinants of kosherness on the content of macro- and microelements in beef. Food Science & Nutrition, 2019 : Vol. 7, iss. 11, p. 3463-3470
  DOI: 1002/fsn3.1192
 13. Migut Dagmara, Gorzelany Józef, Pluta Stanisław, Zaguła Grzegorz. Content of selected minerals in the fruit of Saskatoon berry (Amelanchier alnifolia Nutt.) genotypes grown in central Poland. Journal of Elementology. 2019 : Vol. 24, nr 4, s. 1323-1333. DOI: 5601/jelem.2019.24.2.1782
 14. Ivanišová Eva, Meňhartová Kristína, Terentjeva Margarita, Godočíková Lucia, Árvay Július, Kačániová Miroslava. Kombucha tea beverage : Microbiological characteristic, antioxidant activity, and phytochemical composition. Acta Alimentaria. 2019 : Vol. 48, iss. 3, p. 324-331.
  DOI: 10.1556/066.2019.48.3.7
 15. Hudz N., Yezerska Oksana, Grygorieva Olga, Felšöciová Soňa, Brindza Jan, Wieczorek P., Kačániová Miroslava. Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2019 : Vol. 76, no. 3, s. 439-452. DOI: 10.32383/appdr/103745
 16. Ďurčka Michal, Lukáč Norbert, Kačániová Miroslava, Kántor Attila, Hleba Lukáš, Ondurška L'ubomír, Tvrdá Eva. Antibiotics versus natural biomolecules : The case of in vitro induced bacteriospermia by enterococcus faecalis in rabbit semen. Molecules, 2019 : vol. 24, iss. 23, Art. no. 4329. DOI: 10.3390/molecules24234329
 17. Żaczek Anna, Struś Katarzyna, Sokołowska Anna, Parniewski P., Wojtasik A., Dziadek J. Differentiation of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus using PCR melting profile and variable number of tandem repeat methods. Letters in Applied Microbiology, 2019 : vol. 68, iss. 1, s. 24-30, DOI: 1111/lam.13081
 18. Semerdjieva Ivanka B., Zheljazkov Valtcho D., Radoukova Tzenka I., Radanović Dragoja S., Marković Tatjana Lj, Dincheva Ivayla N., Stoyanova Albena S., Astatkie Tessema, Kačániová Miroslava. Essential oil yield, composition, bioactivity and leaf morphology of Juniperus oxycedrus L. from Bulgaria and Serbia Biochemical Systematics and Ecology. 2019 : Vol. 84, p. 55-63DOI: 10.1016/j.bse.2019.04.001
 19. Ivanišová Eva, Terentjeva Margarita, Kántor Attila, Frančáková Helena, Kačániová Miroslava. Phytochemical and Antioxidant Profile of Different Varieties of Grape from the Small Carpathians Wine Region of Slovakia. Erwerbs-Obstbau. 2019 : Vol. 61, supp. 1, p. 53-59, DOI: 10.1007/s10341-019-00452-2
 20. Issa-Issa Hanán, Ivanišová Eva, Noguera-Artiaga Luis, Kántor Attila, López Lluch David Bernardo, Kačániová Miroslava, Szumny Antoni Jacek, Carbonell-Barrachina A. A..
  Effect of the herbs used in the formulation of a Spanish herb liqueur, Herbero de la Sierra de Mariola, on its chemical and functional compositions and antioxidant and antimicrobial activities. European Food Research and Technology. 2019 : Vol. 245, Iss. 6, p. 1197-1206. DOI: 10.1007/s00217-019-03247-7
 21. Nikolaieva Nataliia, Kačániová Miroslava, González Jacinta Collado, Grygorieva Olga, Nôžková Janka. Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen. Journal of Environmental Science and Health. Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 2019 : Vol. 54, iss. 6, p. 525-532. DOI: 10.1080/03601234.2019.1603756
 22. Godočíková Lucia, Ivanišová Eva, Noguera-Artiaga Luis, Carbonell-Barrachina Ángel A., Kačániová Miroslava. Biological activity, antioxidant capacity and volatile profile of enriched Slovak chocolates. Journal of Food and Nutrition Research. 2019 : Vol. 58, iss. 3, p. 283-293. http://www.vup.sk/en/download.php?bulID=2033
 23. Ivanišová Eva, Meňhartová Kristína, Terentjeva Margarita, Harangózo L'uboš, Kántor Attila, Kačániová Miroslava. The evaluation of chemical, antioxidant, antimicrobial and sensory properties of kombucha tea beverage. Journal of Food Science and Technology. 2019, DOI: 10.1007/s13197-019-04217-3
 24. Gayibova Sabina, Ivanišová Eva, Árvay Július, Hrstková Miroslava, Slávik Marek, Petrová Jana, Hleba Lukáš, Tóth Tomáš, Kačániová Miroslava, Aripov Takhir F.In vitro screening of antioxidant and antimicrobial activities of medicinal plants growing in Slovakia. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2019 : vol. 8, no. 6, s. 1281-1289.
  DOI: 10.15414/jmbfs.2019.8.6.1281-1289
 25. Kačániová Miroslava, Klūga Alina, Kántor Attila, Medo Juraj, Žiarovská Jana, Puchalski Czesław, Terentjeva Margarita. Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish
  Czasopismo: Microbial Pathogenesis. 2019 : vol. 132, s. 313-318., DOI: 10.1016/j.micpath.2019.04.024
 26. Kačániová Miroslava, Mellen Martin, Vukovič Nenad L., Kluz Maciej Ireneusz, Puchalski Czesław, Haščík Peter, Kunová Simona. Combined Effect of Vacuum Packaging, Fennel and Savory Essential Oil Treatment on the Quality of Chicken Thighs. Microorganisms. 2019 : Vol. 7, iss. 5, Article Number: 134. DOI: 10.3390/microorganisms7050134
 27. Šedík Peter, Horská Elena, Ivanišová Eva, Kačániová Miroslava, Krasnodębski Andrzej.
  Consumer behaviour of young generation in Slovakia towards cocoa-enriched honey. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2019 : vol. 13, nr 1, s. 18-24
  https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1013/pdf
  DOI: 10.5219/1013
 28. Kačániová Miroslava, Kunová Simona, Horská Elena, Nagyová L'udmila, Puchalski Czesław, Haščík Peter, Terentjeva Margarita. Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2019 : vol. 13, nr 1, s. 532-538,
  DOI: 10.5219/1061
 29. Žiarovská Jana, Fialková Veronika, Zamiešková Lucia, Bilčíková Jana, Zeleňáková Lucia, Kačániová Miroslava. Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2019 : vol. 13, nr 1, s. 547-552,
  https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1057/844
  DOI: 10.5219/1057
 30. Klūga Alina, Kačániová Miroslava, Terentjeva Margarita. Identification and antibiotic susceptibility of bacterial microbiota of freshwater fish. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2019 : vol. 13, nr 1, s. 408-414 https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1063/818
  DOI: 10.5219/1063
 31. Kačániová Miroslava, Kunová Simona, Felšöciová Soňa, Ivanišová Eva, Kántor Attila, Žiarovská Jana, Puchalski Czesław, Terentjeva Margarita. Microbiota of different wine grape berries. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2019 : vol. 13, nr 1, s. 174-181,
  https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1047/767
  DOI: 10.5219/1047
 32. Felšöciová Soňa, Kačániová Miroslava. Mycotoxin-producing penicillium spp. and other fungi isolated from grapes for wine production in small carpathians wine region. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2019 : vol. 13, nr 1, s. 194-199.
  https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1044/771
  DOI: 10.5219/1044
 33. Hercegová D., Ivanišová Eva, Zaguła Grzegorz, Terentjeva Margarita, Kročko M., Tvrdá E., Kačániová Miroslava. Technological, phytochemical and sensory profile of honey biscuits made from buckwheat, rye, spelt and wheat flour. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 2019 : vol. 11, no. 4, s. 333-340. DOI: 3920/QAS2018.1376
 34. Augustyńska-Prejsnar Anna, Ormian Małgorzata, Kluz Maciej Ireneusz, Sokołowicz Zofia.
  Effect of using acid whey for marinating chicken breast muscles in organic production
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2019 : Vol. 31, iss. 4, p. 281-287, https://www.ejfa.me/index.php/journal/article/download/1940/1222
  DOI: 9755/ejfa.2019.v31.i4.1940
 35. Augustyńska-Prejsnar Anna, Ormian Małgorzata, Hanus Paweł, Kluz Maciej Ireneusz, Sokołowicz Zofia, Rudy Mariusz. Effects of Marinating Breast Muscles of Slaughter Pheasants with Acid Whey, Buttermilk, and Lemon Juice on Quality Parameters and Product Safety. Journal of Food Quality
  2019 : Vol. 2019, Article ID 5313496 (8s.), DOI: 1155/2019/5313496
 36. Grzesik Michalina, Bartosz Grzegorz, Stefaniuk Ireneusz, Pichla Monika, Namieśnik Jacek, Sadowska-Bartosz Izabela. Dietary antioxidants as a source of hydrogen peroxide. Food Chemistry, DOI: 1016/j.foodchem.2018.11.109
 37. Pulaski L., Jatczak-Pawlik I., Sobalska-Kwapis M., Strapagiel D., Bartosz Grzegorz, Sadowska-Bartosz Izabela. 3-Bromopyruvate induces expression of antioxidant genes. Free Radical Research. 2019 : Vol. 53, iss. 2, s. 170-178. DOI: 1080/10715762.2018.1541176
 38. Rodacka Aleksandra, Strumillo Joanna, Puchala Mieczyslaw, Serafin Eligiusz, Bartosz Grzegorz. Comparison of protective properties of resveratrol and melatonin in the radiation inactivation and destruction of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and lactate dehydrogenase. International Journal of Radiation Biology. 2019 : vol. 95, Iss. 11, P. 1472-1483. DOI: 1080/09553002.2019.1642539
 39. Naparło Katarzyna, Żyracka Ewa, Bartosz Grzegorz, Sadowska-Bartosz Izabela.
  Flavanols protect the yeast Saccharomyces cerevisiae against heating and freezing/thawing injury. Journal of Applied Microbiology. 2019 : vol. 126, iss. 3, s. 872-880.
  DOI: 1111/jam.14170
 40. Pichla Monika, Sroka Jolanta, Pieńkowska Natalia, Piwowarczyk Katarzyna, Madeja Zbigniew, Bartosz Grzegorz, Sadowska-Bartosz Izabela. Metastatic prostate cancer cells are highly sensitive to 3-bromopyruvic acid. Life Sciences. 2019 : vol. 227, pp. 212-223.
  DOI:1016/j.lfs.2019.03.066
 41. Zardzewiały Miłosz, Gorzelany Józef, Zaguła Grzegorz. Vplyv predsejbovej magnetickej stimulácie semien a hnojenia na úrodu a kvalitu buliev cukrovej repy. Listy Cukrovarnické a Řepařské. 2019 : Vol. 135, č. 3, s. 102-105
  http://www.cukr-listy.cz/on_line/2019/PDF/102-105.pdf
 42. Tomczyk Monika, Tarapatskyy Maria Anna, Dżugan Małgorzata. The influence of geographical origin on honey composition studied by Polish and Slovak honeys. Czech Journal of Food Sciences. 2019 : t. 37, nr 4, s. 232-238.
  https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/40_2019-CJFS.pdf
  DOI:17221/40/2019-CJFS
 43. Gumienna A, Tarapatskyy M., Lewicki M., Ruchała J., Ostróżka K., Zaguła G, Puchalski Cz. (2019) Rozwój winiarstwa w Polsce na przykładzie rejonu podkarpackiego – szanse i problemy. W: Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy / redakcja naukowa Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław Puchalski Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7-14.
 44. Lewicki M., Tarapatskyy M., Gumienna A., Ostróżka K., Bajcar M., Puchalski Cz. (2019) Zastosowanie transglutaminazy w przemyśle spożywczym. W: Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy / redakcja naukowa Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław Puchalski. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 25-36.
 45. Ostróżka K., Tarapatskyy M., Wichroeska D., Gumienna A., Lewicki M., Saletnik B., Puchalski Cz. (2019) Maltitol i erytrytol jako zamienniki cukru w produkcji lodów śmietankowych. Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy, red. Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław Puchalski, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, 46-55.
 46. Tarapatskyy M., Sowa P., Kręcichwost K., Gumienna A., Lewicki M., Ostróżka K., Puchalski Cz. (Ocena wartości odżywczej innowacyjnego pieczywa chrupkiego z dodatkiem naturalnego zakwasu. W: Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy / redakcja naukowa Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław Puchalski: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2019, s. 79-91.
 47. Struś Katarzyna, Żaczek Anna. Zastosowanie metody VNTR w molekularnym różnicowaniu fitopatogena ziemniaka - clavibacter michiganensis Subsp. sepedonicus
  W: Człowiek - żywność - środowisko. T. 1 / red. nauk. Maciej Kluz, Paweł Hanus
  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, S. 132-142 p-ISBN: 978-83-7996-744-5
  https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052605394605066
 48. Swacha Sylwia, Wesołowska Monika, Sowa Patrycja, Zaguła Grzegorz, Dżugan Małgorzata. Analiza właściwości miodów pochodzących z nietypowych pożytków pszczelich. W: Człowiek - żywność - środowisko. T. 2 / red. nauk. Dorota Grabek-Lejko, Patrycja Sowa. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, S. 216-228
  p-ISBN:978-83-7996-745-2
  http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4808992&fromLocationLink=false&theme=nukat
 49. Szopa B., Puchalski C. (2019) Orkisz - zapomniane bogactwo. W: Człowiek - żywność - środowisko. T. 2 / red. nauk. D. Grabek-Lejko, P. Sowa. Rzeszów wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019, s. 229-237.
 50. Rudny Edyta, Kluz Maciej Ireneusz, Wrona Aleksandra, Grabek-Lejko Dorota.
  Właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwutleniające wybranych miodów z nietypowych pożytków pszczelich. W: Człowiek - żywność - środowisko. T. 2 / red. nauk. Dorota Grabek-Lejko, Patrycja Sowa
  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, S. 77-90 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4808992&fromLocationLink=false&theme=nukat
 51. Hanus Paweł, Kata Iwona, Grabek-Lejko Dorota, Kordiaka Rafał, Kačániová Miroslava, Kluz Maciej Ireneusz. Analiza mikrobiologiczna potraw sous vide z karpia przy wykorzystaniu metody PCR W: Człowiek - żywność - środowisko. T. 2 / red. nauk. Dorota Grabek-Lejko, Patrycja Sowa. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019
  Opis fizyczny: S. 90-101. p-ISBN: 978-83-7996-745-2
  http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4808992&fromLocationLink=false&theme=nukat
 52. Rudny Edyta, Kluz Maciej Ireneusz, Wrona Aleksandra, Grabek-Lejko Dorota. Właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwutleniające wybranych miodów z nietypowych pożytków pszczelich W: Człowiek - żywność - środowisko. T. 2 / red. nauk. Dorota Grabek-Lejko, Patrycja Sowa. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, S. 77-90. p-ISBN: 978-83-7996-745-2
  http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4808992&fromLocationLink=false&theme=nukat
 53. Godočíková Lucia, Ivanišová Eva, Kluz Maciej Ireneusz, Kačániová Miroslava.
  Właściwości prozdrowotne białej czekolady fortyfikowanej wyciągami herbacianymi
  W: Człowiek - żywność - środowisko. T. 2 / red. nauk. Dorota Grabek-Lejko, Patrycja Sowa
  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, S. 66-76. p-ISBN: 978-83-7996-745-2 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4808992&fromLocationLink=false&theme=nukat
 54. Redakcja monografii: Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa naukowa (red. Gajdek G., Puchalski C.) Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. p-ISBN: 978-83-7996-707-0, Łączna liczba autorów: 17, liczba stron 128.
 55. Redakcja monografii: Człowiek - żywność - środowisko. T. 1 (red. nauk. Maciej Kluz, Paweł Hanus). Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. Łączna liczba autorów: 40, suma stron: 169, p-ISBN:978-83-7996-744-5https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052605394605066
 56. Redakcja monografii: Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy (red. Augustyńska-Prejsnar A., Puchalski Cz.) Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. p-ISBN: 978-83-7996-706-3, Łączna liczba autorów: 15, liczba stron 112.
 57. Redakcja monografii: Człowiek - żywność - środowisko. T. 2 (red. nauk. Dorota Grabek-Lejko, Patrycja Sowa), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019.  Łączna liczba autorów: 54, suma stron: 279, p-ISBN: 978-83-7996-745-2 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4808992&fromLocationLink=false&theme=nukat

 

 

2018

 1. Saletnik Bogdan, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Czernicka Maria, Puchalski Czesław. Biochar and Biomass Ash as a Soil Ameliorant : The Effect on Selected Soil Properties and Yield of Giant Miscanthus (Miscanthus x giganteus). Energies. 2018 : Vol. 11(10), Art. nr 2535. https://www.mdpi.com/1996-1073/11/10/2535/pdf, DOI:3390/en11102535.
 2. Saletnik Bogdan, Zaguła Grzegorz, Grabek-Lejko Dorota, Kasprzyk Idalia, Bajcar Marcin, Czernicka Maria, Puchalski Czesław. Effect of infusion time and addition of lemon juice on the mobility of selected macroelements and aluminium during aqueous extraction of quality brands of leaf tea. Journal of Elementology. 2018 : Vol. 23, nr 2, s. 611-624,
  http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1449, DOI:5601/jelem.2017.22.3.1449
 3. Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Saletnik Bogdan, Tarapatskyy Maria Anna, Puchalski Czesław.
  Relationship between Torrefaction Parameters and Physicochemical Properties of Torrefied Products Obtained from Selected Plant Biomass. Energies. 2018 : Vol. 11(11), Art. nr 2919,.
  https://www.mdpi.com/1996-1073/11/11/2919/pdf. DOI: 3390/en11112919.
 4. Czernicka Maria, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan, Puchalski Czesław.
  Assessment of the nutritional value of high quality fruit influsions based on the content of bioelements and toxic metals. Journal of Elementology. 2018 : Vol. 23, nr 3, s. 1057-1072
  http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1551, DOI:5601/jelem.2017.22.4.1551
 5. Dżugan Małgorzata, Wesołowska Monika, Zaguła Grzegorz, Puchalski Czesław. The comparison of the physicochemical parameters and antioxidant activity of homemade and commercial pomegranate juices. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. 2018, z. 17(1), s. 59-68.DOI:17306/J.AFS.2018.0529
 6. Tarapatskyy Maria Anna, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Puchalski Czesław, Saletnik Bogdan. Magnetic Field Extraction Techniques in Preparing High-Quality Tea Infusions. Applied Sciences-Basel. 2018 : Vol. 8, iss. 10, Art. nr 1876. DOI: 3390/app8101876
 7. Dżugan Małgorzata, Wesołowska Monika, Zaguła Grzegorz, Kaczmarski Mateusz, Czernicka Maria, Puchalski Czesław. Honeybees (Apis mellifera) as a biological barrier for contamination of honey by environmental toxic metals. Environmental Monitoring and Assessment. 2018 : Vol. 190, iss. 2, art. no. 101. DOI: 1007/s10661-018-6474-0
 8. Dmytruk Kostyantyn V., Ruchała Justyna Magdalena, Grabek-Lejko Dorota, Puchalski Czesław, Bulbotka Nina V., Sibirny Andriy A. Autophagy-related gene ATG13 is involved in control of xylose alcoholic fermentation in the thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea polymorpha. FEMS Yeast Research. 2018 : Vol. 18, iss. 2, Article Number: foy010.
  DOI:1093/femsyr/foy010.
 9. Dżugan Małgorzata, Tomczyk Monika, Sowa Patrycja Kinga, Grabek-Lejko Dorota.
  Antioxidant Activity as Biomarker of Honey Variety. Molecules. 2018 : vol. 23, iss. 8, Art. no. 2069(14s.). DOI:3390/molecules23082069
 10. Kasprzyk Idalia, Depciuch Joanna, Grabek-Lejko Dorota, Parlińska-Wojtan Magdalena. FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as a tool for unifloral honey authentication. The case study of rape honey. Food Control. 2018 : Vol. 84, p. 33-40, DOI:1016/j.foodcont.2017.07.015
 11. Grabek-Lejko Dorota, Słowik Justyna, Kasprzyk Idalia. Activity of selected honey types against staphylococcus aureus methicillin susceptible (MSSA) and methicillin resistant (MRSA) bacteria and its correlation with hydrogen peroxide, phenolic content and antioxidant capacity. Farmacia. 2018 : Vol. 66, nr 1, s. 37-43, http://www.revistafarmacia.ro/201801/art-05-Grabek-Lejko_Kasprzyk_02_37-43.pdf
 12. Gorzelany Józef, Migut Dagmara, Matłok Natalia, Balawejder Maciej, Kačániová Miroslava.
  The impact of the cucumber fruit preparation on their mechanical properties and microbial status of the souring brine during souring procedurę. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. 2018 : vol. 7, no. 1, pp. 11-17, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eeea42f9-9e35-4764-ba4d-9bd579cb1f7e/c/02_Gorzelany_Migut.pdf
 13. Radoukova Tzenka, Zheljazkov Valtcho D., Semerdjieva Ivanka B., Dincheva Ivayla, Stoyanova Albena S., Kačániová Miroslava, Marković Tatjana Lj, Radanović Dragoja S., Astatkie Tessema, Šalamon Ivan. Differences in essential oil yield, composition, and bioactivity of three juniper species from Eastern Europe. Industrial Crops and Products. 2018 : Vol. 124, p. 643-652,
  DOI:1016/j.indcrop.2018.08.012
 14. Zheljazkov Valtcho D., Kačániová Miroslava, Dincheva Ivayla, Radoukova Tzenka, Semerdjieva Ivanka B., Astatkie Tessema, Schlegel Vicki. Essential oil composition, antioxidant and antimicrobial activity of the galbuli of six juniper species. Industrial Crops and Products. 2018: Vol.124,p.449-458, DOI:1016/j.indcrop.2018.08.013
 15. Vukić Milena D., Vukovič Nenad L., Djelić Gorica T., Obradović Ana D., Kačániová Miroslava, Marković Snežana D., Popović Suzana Lj, Baskić Dejan D.Phytochemical analysis, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activity of different plant organs of Eryngium serbicum L.
  Industrial Crops and Products. 2018 : Vol. 115, p. 88-97p-ISSN: 0926-6690
  DOI:1016/j.indcrop.2018.02.031
 16. Rashed Khaled Nabih Zaki, Ivanišová Eva, Kačániová Miroslava. Evaluation of antioxidant, antimicrobial activities and phytochemical content of some Egyptian plants. International Food Research Journal. 2018 : Vol. 25, iss. 6, p. 2292-2300,
  http://www.ifrj.upm.edu.my/25%20(06)%202018/(9).pdf
 17. Kňazovická Vladimíra, Mašková Zuzana, Vlkova Eva, Švejstil Roman, Salmonová Hana, Ivanišová Eva, Gažarová Martina, Gamráthová Iveta, Repková Monika, Tokár Marián, Ducková Viera, Kročko Miroslav, Canigová Margita, Kačániová Miroslava. Pollen can - testing of bee pollen fermentation in model conditions. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2018 : vol. 8, no. 2, pp. 805-811. DOI: 15414/jmbfs.2018.8.2.805-811
 18. Jeliazkova Ekaterina A., Zheljazkov Valtcho D., Kačániová Miroslava, Astatkie Tessema, Tekwani Babu Lal. Sequential elution of essential oil constituents during steam distillation of hops (Humulus lupulus L.) and influence on oil yield and antimicrobial activity. Journal of Oleo Science. 2018 : Vol. 67, iss. 7, p. 871-883. DOI: 5650/jos.ess17216
 19. Kačániová Miroslava, Kántor Attila, Kunová Simona, Ivanišová Eva, Felšöciová Soňa, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł. Identifikácia mikroorganizmov hrozna, muštu a vína s využitím hmotnostnej spektrometrie maldi tof ms biotyper. Journal of tourism, hospitality and commerce. 2018 : vol. 9, no. 1, s. 65-72. http://www.hotskolabrno.cz/upload/userfiles/files/JTHC_01_18_def_031018.pdf
 20. Haščík Peter, Čuboň Juraj, Bobko Marek, Trembecká Lenka, Kačániová Miroslava, Graus Jakub. Využitia mäsa zveriny v gastronómii – review. Journal of tourism, hospitality and commerce. 2018 : vol. 9, no. 1, s. 41-53
  http://www.hotskolabrno.cz/upload/userfiles/files/JTHC_01_18_def_031018.pdf
 21. Mellen M., Sudzinová J., Kačániová Miroslava."Hadia Tekvica" W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 17-19 p-ISBN: 978-80-971784-6-8
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 22. Kačániová Miroslava, Kňazovická V., Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Apitoxín - zastúpenie obsahových zložiek a významovosť i pre aplikácie v kozmetických produktoch. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018
  75-77. https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 23. Mellen M., Sudzinová J., Kačániová Miroslava. Bahnička sladká (Eleocharis Plantaginea) do vodných priestorov v našich záhradách s možnostou pre konzumáciu. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 8-10
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 24. Kačániová Miroslava, Ivanišová Eva, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Dlhoplodá vigna - pestovatel'ské aspekty v záhradkárskych podmienkach a z variability jej gastronomickej uplatnitel'nosti. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína,2018, S.23-25 .
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 25. Mellen M., Sudzinová Janka, Kačániová Miroslava. Jam zelený v záhradkách a v chránených pestovatel'ských priestoroch. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná.Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 14-16 : streszcz. ang., słow.https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 26. Kačániová Miroslava, Kántor Attila, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  K aspektom znehodnotenia vín vplyvom nežiaducich mikroorganizmov. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 39-41
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 27. Kačániová Miroslava, Kántor Attila, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  K vinárstvu a k produkcii vín v podmienkach vinárskych oblastí grecka. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 42-45 https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 28. Kačániová Miroslava, Kántor A., Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  K vybraným európskym vinohradníckym oblastiam a vínam. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 58-61
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 29. Kačániová Miroslava, Kňazovická V., Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Manukový med - k jeho významu a účinkom. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 87-89
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 30. Kačániová Miroslava, Ivanišová Eva, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Mexický koriander. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018,S.31-34
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 31. Kačániová Miroslava, Kántor Attila, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Muštové odrody Vitis vinifera - charakteristika - vína – konzument. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 46-50
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 32. Kačániová Miroslava, Ballová M., Sudzinová Janka. Obnôžkový pel' - výberovo k zberu, zabezpečovaniu, zdrojom a k niektorým z mikroorganizmov v možnostiach ich výskutu. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná
  Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 83-86
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 33. Kačániová Miroslava, Halásová K., Sudzinová J. Okruhlica v spektre využitel'nosti malofarmárskych pestovatel'ských podmienkach a potrebách. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 35-38
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 34. Kačániová Miroslava, Kunová Simona, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Ovčie mlieko, syry v gastronomii. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 62-66
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 35. Kačániová Miroslava, Kunová Simona, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Produkty z kozieho mlieka a výberovo k ich uplatnitel'nosti v sùčasnej gastronómii domácností. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018,S. 71-74.
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 36. Kačániová Miroslava, Kántor Attila, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Tokajské vína a mikroflóra. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína,2018,S.51-54.
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 37. Kačániová Miroslava, Kňazovická V., Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Včelí pel' i pre domáce kozmetickéúčely. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 78-82.
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 38. Mellen M., Sudzinová J., Kačániová Miroslava. Vietnamský koriander v záhradách a z možnosti jeho gastronomického spotrevovania. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína,2018, S.20-22
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 39. Kačániová Miroslava, Kántor Attila, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Vinohradníctvo, vína, odrody v Macedónsku. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 55-57
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 40. Kačániová Miroslava, Kunová Simona, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Vybrané produkty z ovčieho mlieka - bežní spotrebitelia - domáca gastronómia. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 67-70
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 41. Mellen M., Sudzinová J., Kačániová Miroslava. Využívajme i ligurček lekársky (Levisticum officinale). W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018,S.11-13.
  https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 42. Kačániová Miroslava, Ivanišová Eva, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Hanus Paweł.
  Výberovo k bežne sa vyskytujúcim druhom rastlinných zástupcov s jedlými kvetmi i v podmienkach záhrad a ich využitel'nosť v spotrebitel'skom prostredí domácností. W: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, S. 26-30 https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1573;zalozka=5;podrobnosti=102207;interni_vzorek=1573;lang=cz
 43. Žiarovská Jana, Zeleňáková Lucia, Cusimamani Eloy Ferníndez, Kačániová Miroslava. A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., Stormy wines and musts based on direct PCR. Potravinárstvo. 2018 : vol. 12, nr 1, s. 226-232https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/892/pdf, DOI: 5219/892
 44. Kačániová Miroslava, Terentjeva Margarita, Felšöciová Soňa, Ivanišová Eva, Kunová Simona, Žiarovská Jana, Kluz Maciej, Hanus Paweł, Puchalski Czesław, Kántor Attila. Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences 2018 : vol. 12, nr 1, s. 108-115
  https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/878/pdf, DOI:5219/878
 45. Šedík Peter, Kňazovická Vladimíra, Horská Elena, Kačániová Miroslava. Consumer sensory evaluation of honey across age cohorts in Slovakia. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2018 : vol. 12, nr 1, s. 673-679,
  https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/938/pdf DOI:5219/938
 46. Felšöciová Soňa, Mašková Zuzana, Kačániová Miroslava. Fungal diversity in the grapes-to-wines chain with emphasis on penicillium species. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2018 : vol. 12, nr 1, s. 379-386,
  https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/882/pdf DOI:5219/882
 47. Kunová Simona, Kántor Attila, Terentjeva Margarita, Felšöciová Soňa, Ivanišová Eva, Kluz Maciej, Hanus Paweł, Puchalski Czesław, Horáková Miriam Kadási, Kačániová Miroslava.
  Microscopic fungi isolated from different Slovak grape varieties. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences. 2018 : vol. 12, nr 1, s. 438-443,
  https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/893/pdf
  DOI:5219/893
 48. Šedík Peter, Zaguła Grzegorz, Ivanišová Eva, Kňazovická Vladimíra, Horská Elena, Kačániová Miroslava. Nutrition marketing of honey : Chemical, microbiological, antioxidant and antimicrobial profile. Potravinárstvo. Slovak Journal of Food Sciences.
  2018 : vol. 12, nr 1, s. 767-774,
  https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/988/pdf
  DOI:5219/988
 49. Ivanišová Eva, Mickowska Barbara, Socha Peter, Rež0vá Ivana, Kántor Attila, Haris Ladislav, Tokár Marián, Terentjeva Margarita, Kačániová Miroslava. Determination of biological and sensory profiles of biscuits enriched with tea (Camellia sinensis L.) powder. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences.
  2018 : Vol. 72, nr 2, s. 113-117, https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/prolas/72/2/article-p113.xml
  DOI:2478/prolas-2018-0018
 50. Roychoudhury Shubhadeep, Halenár Marek, Michalcová Katarína, Nath Shwetosmita, Kačániová Miroslava, Kolesárová Adriana. Green tea extract affects porcine ovarian cell apoptosis. Reproductive Biology. 2018 : Vol. 18, iss. 1, s. 94-98, DOI: 1016/j.repbio.2018.01.007
 51. Dżugan Małgorzata, Patla W., Zaguła Grzegorz, Tomczyk Monika. Contamination of rice available on Polish market with toxic metals W: Researched risk factors of food chain / edited by Gábor Géczi, Péter Korzenszky, Gödöllö : Szent István University, 2018. S. 11-14 .
 52. Redakcja książki w języku obcym: Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebitel'ský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva. Zborník, č. 8 / zostavovatel' zborníka Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, 91 s. Łączna liczba autorów: 14, p-ISBN: 978-80-971784-6-8
  https://is.uniag.sk/pracoviste/publikace.pl?id=50;podrobnosti=101928;lang=sk
 53. Redakcja książki w języku obcym: Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebite'ského prostredía : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účas'ou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove / editor Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná, Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018, 105 s. Łączna liczba autorów: 5, p-ISBN: 978-80-971784-7-5
  https://is.uniag.sk/pracoviste/publikace.pl?id=85;podrobnosti=102716

 

2017

 1. Patent nr 226396 - Urządzenie generujące zmienne sygnały magnetyczne do stymulacji materiału biologicznego, 31.07.2017, Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski.
 2. Patent nr 226730 - Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe, Miłosz Zardzewiały, Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski.
 3. Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski, Maria Czernicka, Marcin Bajcar, Bogdan Saletnik, Mariusz Woźny, Eugeniusz Szeregii: The magnetic field stimulation system applied on strawberry fruits. ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2017, Vol. 06, No. 1, 117–122.
 4. Zaguła G., Zardzewiały M., Saletnik B., Bajcar M., Czernicka M., Grabek-Lejko D., Kasprzyk I., Puchalski C. Effects of fertiliser use and pre-sowing seed stimulation with a magnetic field on the mineral content and yield of three varieties of sugar beet roots. J. Elem., 2017, 22(4): 1401 - 1414. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.1.1361.
 5. Maria Czernicka, Grzegorz Zaguła, Marcin Bajcar, Bogdan Saletnik, Czesław Puchalski. Study of nutritional value of dried tea leaves and infusions of black, green and white teas from Chinese plantations, Roczniki Państwowego Zabioskładu Higieny. - 2017, R. 68, nr 3, s. 237-245, p-ISSN: 0035-7715.
 6. Saletnik B., Zaguła G., Grabek-Lejko D., Kasprzyk I., Bajcar M., Czernicka M., Puchalski C.: Biosorption of cadmium(II), lead(II) and cobalt(II) from aqueous solution by biochar from cones of larch (Larix decidua subsp. decidua) and spruce (Picea abies L. H. Karst). Environ Earth Sci  2017, 76:574. DOI 10.1007/s12665-017-6916-y.
 7. Grzegorz Zaguła, Marcin Bajcar, Bogdan Saletnik, Maria Czernicka, Czesław Puchalski, Ireneusz Kapusta, Jan Oszmiański: Comparison of the Effectiveness of Water-Based Extraction of Substances from Dry Tea Leaves with the Use of Magnetic Field Assisted Extraction Techniques. Molecules 2017, 22(10), 1656; doi:10.3390/molecules22101656.
 8. Bohdan Achrem-Achremowicz, Adam Paweł Kuczyński, Joanna Kaszuba, Rafał Wiśniewski, Czesław Puchalski. The quality value of oat flakes produced in different countries. Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. 2017, nr 1(50), s. 66-72, p-ISSN: 1733-747X.
 9. Drygaś B., Kruczek M., Drygaś P., Puchalski C., Znaczenie i możliwości wykorzystania glonów morskich w produkcji rolniczej. Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017, ISBN: 978-83-65357-86-1, 53-64.
 10. Drygaś B., Kruczek M., Drygaś P., Puchalski C., Brunatnice jako biostymulatory. Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze. Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017, ISBN: 978-83-65357-86-1, 53-64, 211-222.
 11. Drygaś B., Kruczek M., Drygaś P., Puchalski C., Ascophyllum nodosum w uprawie roślin. Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017, ISBN: 978-83-65357-86-1, 53-64, 211-222.
 12. Miroslava Kačániová, Margarita Terentjeva, Lucia Godočíková, Czesław Puchalski, Simona Kunová, Maciej Ireneusz Kluz, Rafał Kordiaka, Peter Haščík. Identification of lactic acid bacteria in milk and milk products with MALDI-TOF mass spectrometry, Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies. 2017, vol. 50, iss. 1, p. 115-120, p-ISSN: 1841-9364.
 13. Kačániová M., Terentjeva M., Kántor A., Tokár M., Puchalski C., Ivanišová E. Antimicrobial Effect of Sage (Salvia officinalis L.) and Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Essential Oils on Microbiota of Chicken Breast. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 2017, vol. 71, nr 6, s. 461-467.
 14. Szajnar Katarzyna, Znamirowska Agata, Kalicka Dorota, Zaguła Grzegorz. Fortification of yoghurts with calcium compounds. Journal of Elementology. 2017 : Vol. 22, nr 3, s. 867-979.
  http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1321, DOI: 5601/jelem.2016.21.4.1321
 15. Grabek-Lejko D., Kasprzyk I., Zaguła G., Puchalski C., The Bioactive and Mineral Compounds in Birch Sap Collected in Different Types of Habitats. Baltic Forestry 2017 : Vol. 23, iss. 2, s. 394-401.
 16. Purcarea C., Dżugan M., Wesołowska M., Chis A. M., Zaguła G., Teusdea A., Puchalski C., A comparative study of metal content in selected Polish and Romanian honey samples. Revista Chimie 2017:  68, no. 6, p. 1163-1169.
 17. Zapałowska A., Puchalski C., Hury G., The impact of sewage sludge and biomass ash fertilization on the yield, including biometric features and phyisiological parameters of plants of two Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Argicultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 2017 : Vol. 332, [nr] 1, s. 37-52.
 18. Zapałowska A., Puchalski C., Hury G., Makarewicz A., Influence of fertilization with the use of biomass ash and sewage sludge on the chemical composition of Jerusalem artichoke used for energy-related purposes. Journal of Ecological Engineering 2017 : vol. 18, iss. 5, s. 235-245.
 19. Klūga A., Terentjeva M., Kántor A., Kluz M. I., Puchalski C., Kačániová M. Antibacterial Activity of Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Origanum vulgare L. and Malva mauritiana against Bacterial Microflora Isolated from Fish. Advanced Research in Life Sciences. 2017, vol. 1, iss. 1, p. 75-80.
 20. Mellen M., Kačániová M., Kluz M. I., Puchalski C. Mäsový odpad, odpad živočíšneho pôvodu a vo význame ich využívania ako komponentov i v živočíšných krmivách. W: Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove (red. Sudzinová J., Kačániová M., Rovná K. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 33-35.
 21. Mellen M., Kačániová M., Kluz M. I., Puchalski C. Rastlinné esenciálne oleje, silice a bazalka pravá (Ocimum basilicum). W: Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove (red. Sudzinová J., Kačániová M., Rovná K.). Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 18-20.
 22. Mellen M., Kačániová M., Kluz M. I., Puchalski C. Výberovo ku konzervovaniu zeleniny. W: Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove (red. Sudzinová J., Kačániová M., Rovná K. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 15-17.
 23. Mellen M., Kačániová M., Kluz M. I., Puchalski C. Záhradnícke rastliny, ich biologicky účinné látky a využitel'nostsilíc, éterických olejov i v možnostiach pri spracovaní, úprave pol'nohospodárskych surovín a potravín. W: Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína
  v Trebišove / red. Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Rovná. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 12-14.
 24. Małgorzata Dżugan, Grzegorz Zaguła, Monika Wesołowska, Patrycja Sowa, Czesław Puchalski; Levels of toxic and essential metals in varietal honeys from Podkarpacie. Journal of Elementology. - 2017, Vol. 22, nr 3, s. 1039-1048.
 25. Miroslava Kačániová, Margarita Terentjeva, Nenad Vukovič, Czesław Puchalski, Shubhadeep Roychoudhury, Simona Kunová,  Alina Klūga, Marián Tokár, Maciej Kluz, Eva Ivanišová, The antioxidant and antimicrobial activity of essential oils against Pseudomonas spp. isolated from fish, Saudi Pharmaceutical Journal - 2017,25 (8) s. 1108-1116.

 

 

2016

 1. Czernicka Maria, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan, Puchalski Czesław. Określenie wartości zdrowotnej suszu i naparów wysokogatunkowych herbat czarnych pochodzących z różnych rejonów upraw. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2016 : 49, nr 2, s. 183-193, http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%202/Bromatologia%202_2016%20s%20183-193.pdf
 2. Zaguła Grzegorz, Puchalski Czesław, Czernicka Maria, Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan. Distribution system for generating slowly varying magnetic fields. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes 2016 : vol. 5, no. 4, pp. 73-78, p-ISSN: 2084-5715,
 3. Zardzewiały Miłosz, Saletnik Bogdan, Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Czernicka Maria, Puchalski Czesław. Effects of mineral fertilization and pre-sowing magnetic stimulation on the yield and quality of sugar beet roots. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2016 : vol. 5, no. 3, pp. 51-58, p-ISSN: 2084-5715,
 4. Saletnik Bogdan, Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Czernicka Maria, Puchalski Czesław. Impact of the biomass pyrolysis parameters on the quality of biocarbon obtained from rape straw, rye straw and willow chips. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2016 : Vol. 5, nr 2, s. 129-134, p-ISSN: 2084-5715
 5. Saletnik Bogdan, Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Czernicka Maria, Puchalski Czesław. Influence of biochar and biomass ash applied as soil amendment on germination rate of Virginia mallow seeds (Sida hermaphrodita R.). An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 2016 : vol. 5, no. 3, pp. 71-76, p-ISSN: 2084-5715
 6. Zaguła Grzegorz, Fabisiak Anna, Bajcar Marcin, Czernicka Maria, Saletnik Bogdan, Puchalski Czesław. Mineral components analysis of selected dried herbs. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes 2016 : Vol. 5, nr 2, s. 121-124, p-ISSN: 2084-5715.
 7. Puchalski Czesław, Depciuch Joanna, Drygaś Barbara, Zaguła Grzegorz. The impact of heat treatment on the components of plants biomass as exemplified by Junniperus sabina and Picea abies. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. 2016 : vol. 5, no. 3, pp. 41-49, p-ISSN: 2084-5715
 8. Saletnik Bogdan, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Puchalski Czesław.Accumulation of cadmium, lead and mercury in seedlings of selected sugar beet varieties as a result of simulated soil contamination. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science2016 : 5, no. 4, s. 351-354, p-ISSN: 1338-5178. http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2016/01/jmbfs-0988-saletnik.pdf, DOI: 10.15414/jmbfs.2016.5.4.351-354
 9. Wesołowska Monika, Filipczyk Piotr, Zaguła Grzegorz, Puchalski Czesław, Dżugan Małgorzata.Health safety of edible wild mushrooms collected from the industrial areaJournal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2016 : 5, nr 5, s. 456-459,.p-ISSN: 1338-5178, http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2016/03/jmbfs-1012-wesolowska.pdf
  DOI: 10.15414/jmbfs.2016.5.5.456-459
 10. Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan, Zardzewiały Miłosz, Drygaś Barbara, Czernicka Maria, Puchalski Czesław, Zaguła Grzegorz.Method for determining fruit harvesting maturity. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2016 : 6, no. 2, pp. 773-776, p-ISSN: 1338-5178http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2016/10/jmbfs-0987-bajcar.pdf
  DOI: 10.15414/jmbfs.2016.6.2.773-776
 11. Achremowicz Bohdan, Kuczyński Adam Paweł, Puchalski Czesław, Wiśniewski Rafał, Kaszuba Joanna.Porównanie jakości płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Nauka Przyroda Technologie. 2016 : 10, iss. 3, 1-12 (12 s.), http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_10_28.pdf, DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.28
 12. Achremowicz Bohdan, Haber Tadeusz, Kaszuba Joanna, Puchalski Czesław, Wiśniewski Rafał.Płatki zbożowe - ocena porównawcza. Cz. 1, Porównanie składu chemicznego i mineralnego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 2016 : 26, nr 2, s. 97-102, http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego?download=4986:nr-2-2016
 13. Kucharczyk Krzysztof, Puchalski Czesław.Wpływ temperatury fermentacji na zawartość siarczku dimetylu (dms) w piwie produkowanym w technologii wielkozbiornikowej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 2016 : 26, nr 1, s. 36-39, http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego?download=4649:nr-1-2016
 14. Kántor Attila, Kluz Maciej Ireneusz, Puchalski Czesław, Terentjeva Margarita, Kačániová Miroslava.Identification of lactic acid bacteria isolated from wine using real-time PCR. Journal of Environmental Science and Health. Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2016 : 51, iss. 1, s. 52-56, p-ISSN: 0360-1234, e-ISSN: 1532-4109, DOI: 10.1080/03601234.2015.1080497
 15. Hutková Jana, Kántor Attila, Terentjeva Margarita, Petrová Jana, Puchalski Czesław, Kluz Maciej Ireneusz, Kordiaka Rafał, Kunová Simona, Kačániová Miroslava.Incidence of bacteria and antibacterial activity of selected types of tea. Potravinárstvo. Scientific Journal for Food Industry. 2016 : 10, nr 1, s. 65-71, p-http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/552/pdf  DOI: 10.5219/552
 16. Kačániová Miroslava, Terentjeva Margarita, Puchalski Czesław, Petrová Jana, Hutková Jana, Kántor Attila, Mellen Martin, Čuboň Juraj, Haščík Peter, Kluz Maciej Ireneusz, Kordiaka Rafał, Kunová Simona.Microbiological quality of chicken thighs meat after four essential oils combination, edta and vaccum packing. 2016 : 10, nr 1, s. 107-113, http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/548/pdf DOI: 10.5219/548
 17. Kluz Maciej Ireneusz, Terentjeva Margarita, Puchalski Czesław, Hutková Jana, Kántor Attila, Petrová Jana, Mellen Martin, Čuboň Juraj, Haščík Peter, Kordiaka Rafał, Kunová Simona, Kačániová Miroslava.The extension of shelf-life of chicken meat after application of caraway and anise essential oils and vacuum packagingPotravinárstvo. Scientific Journal for Food Industry. 2016 : 10, nr 1, s. 132-138p-http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/557/pdf, DOI: 10.5219/557
 18. Achremowicz Bohdan, Kaszuba Joanna, Puchalski Czesław.Zawartość niklu (Ni) w przetworach zbożowychPrzegląd Zbożowo-Młynarski - Gazeta Młynarska2016, nr 4, 70-73, p-ISSN: 0033-2461e-ISSN: 2449-9943
 19. Achremowicz Bohdan, Oszmiański Jan, Puchalski Czesław.Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 1. Funkcja i działaniePrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. 2016 : 60, nr 3, s. 8-11,DOI: 10.15199/64.2016.3.
 20. Achremowicz Bohdan, Oszmiański Jan, Puchalski Czesław. Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 2. Antyoksydanty jabłek Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. 2016 : 60, nr 4, s. 23-25 p-ISSN: 0137-2645 e-ISSN: 2449-9552 DOI: 10.15199/64.2016.4.3
 21. Achremowicz Bohdan, Kaszuba Joanna, Puchalski Czesław, Wiśniewski Rafał. Porównanie cech fizycznych i sensorycznych płatków zbożowych różnego pochodzenia, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2016, nr 6, 55-63, p-ISSN: 1425-6959
  http://journal.pttz.org/wp-content/uploads/2017/03/05_Achremowicz.pdf DOI: 10.15193/zntj/2016/109/161
 22. Drygaś Barbara, Puchalski Czesław. Algi jako surowiec do produkcji biogazu W: Energia i paliwa 2015 / [redaktorzy wydania Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka] Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016 43-49, p-ISBN: 978-83-932168-5-7 http://www.tze.agh.edu.pl/zasoby/monografia-energia-paliwa-2015/10_artykul_05.pdf
 23. Achremowicz Bohdan, Wiśniewski Rafał, Kaszuba Joanna, Puchalski Czesław, Jaworska Grażyna. Comparison study of chemical and mineral composition of cereal flakes W: Environmental influence on the food quality and human health / editors Małgorzata Dżugan, Anna Pasternakiewicz, Monika Wesołowska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, 11-17, p-ISBN: 978-83-7996-409-3
 24. Kačániová Miroslava, Terentjeva Margarita, Ivanišová Eva, Kántor Attila, Tokár Marián, Kluz Maciej Ireneusz, Puchalski Czesław, Haščík Peter. Effect of vacuum packaging, EDTA and Abies alba essential oil treatment on microbiological quality of fresh chicken meat W: Environmental influence on the food quality and human health / editors Małgorzata Dżugan, Anna Pasternakiewicz, Monika Wesołowska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, 29-40, p-ISBN: 978-83-7996-409-3,
 25. Kluz Maciej Ireneusz, Kordiaka Rafał, Grabek-Lejko Dorota, Kata Iwona, Hanus Paweł, Puchalski Czesław. Evaluation of health safety of sous vide - processed products for human W: Environmental influence on the food quality and human health / editors Małgorzata Dżugan, Anna Pasternakiewicz, Monika Wesołowska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, 41-50, p-ISBN: 978-83-7996-409-3,
 26. Czernicka Maria, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan, Puchalski Czesław. Migracja glinu oraz zmiany profilu wolnych aminokwasów podczas obróbki termicznej mięsa drobiowego i łososia w folii aluminiowej W: Bezpieczeństwo żywności / redakcja naukowa Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, 108-119, p-ISBN: 978-83-7996-408-6,
 27. Grabek-Lejko Dorota, Kocząb Natalia, Kluz Maciej Ireneusz, Puchalski Czesław. Wpływ fermentacji przez niekonwencjonalne drożdże Hansenula polymorpha na stabilność barwników i aktywność antyoksydacyjną soków z buraka czerwonego W: Bezpieczeństwo żywności / redakcja naukowa Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016 19-29, p-ISBN: 978-83-7996-408-6.
 28. Kluz Maciej Ireneusz, Kordiaka Rafał, Grabek-Lejko Dorota, Puchalski Czesław, Rokoszak Gabriela, Kačániová Miroslava. Wpływ olejków eterycznych, konserwantu EDTA oraz sposobu pakowania na jakość mikrobiologiczną mięsa drobiowego W: Jakość żywności - teraźniejszość i przyszłość / nauk. Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław Puchalski, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, S. 80-89 , p-ISBN: 978-83-7996-402-4,
 29. Kata Iwona, Bil Kinga, Rusin Piotr, Czernicka Maria, Kluz Maciej Ireneusz, Puchalski Czesław.Zmiany podstawowych parametrów fizykochemicznych wybranych owoców w okresie wegetacji i przechowywaniaW: Jakość żywności - teraźniejszość i przyszłość / nauk. Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, S. 60-79, p-ISBN: 978-83-7996-402-4,
 30. Czernicka Maria, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan, Zardzewiały Miłosz, Puchalski Czesław.Efektywność energetyczna zakładów przemysłu spożywczegoW: Produktywność i zdrowotność środowiska / nauk. Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016S. 16-25p-ISBN: 978-83-7996-406-2
 31. Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Saletnik Bogdan, Czernicka Maria, Zardzewiały Miłosz, Puchalski Czesław.Energia geotermalna - możliwości, potencjał, wykorzystanieW: Produktywność i zdrowotność środowiska / nauk. Grażyna Gajdek, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, S. 7-15 , p-ISBN: 978-83-7996-406-2
 32. Saletnik Bogdan, Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Czernicka Maria, Zardzewiały Miłosz, Puchalski Czesław. Możliwości konwersji energii słonecznej na użytkową w Polsce W: Produktywność i zdrowotność środowiska / nauk. Grażyna Gajdek, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, S. 44-54p-ISBN: 978-83-7996-406-2
 33. Drygaś Barbara, Zapałowska Anita, Puchalski Czesław. Paliwa z biomasy W: Produktywność i zdrowotność środowiska / nauk. Grażyna Gajdek, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016S. 34-43p-ISBN: 978-83-7996-406-2
 34. Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Czernicka Maria, Saletnik Bogdan, Zardzewiały Miłosz, Puchalski Czesław. Proces toryfikacji sposobem zagospodarowania roślinnej biomasy odpadowej z produkcji rolnej W:Produktywność i zdrowotność środowiska / nauk. Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, S. 99-108p-ISBN: 978-83-7996-406-2
 35. Zapałowska Anita, Drygaś Barbara, Puchalski Czesław.Produkcja granulatu z odpadowej biomasy jako sposób jej ponownego wykorzystania W: Produktywność i zdrowotność środowiska / nauk. Grażyna Gajdek, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016S. 26-33p-ISBN: 978-83-7996-406-2
 36. Rybka Sławomir, Puchalski Czesław. Aspekty uprawy miskanta olbrzymiego na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych W: Technologiczne aspekty rolnictwa / nauk. Mirosław Twardowski, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, S. 111-120p-ISBN: 978-83-7996-407-9
 37. Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan, Czernicka Maria, Zardzewiały Miłosz, Puchalski Czesław. Energia wiatru i jej zastosowanie W: Technologiczne aspekty rolnictwa / nauk. Mirosław Twardowski, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, S. 54-62p-ISBN: 978-83-7996-407-9
 38. Zardzewiały Miłosz, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Czernicka Maria, Saletnik Bogdan, Puchalski Czesław. Hydroenergetyka - gigawaty czystej energii ukryte w środowisku naturalnym: W: Technologiczne aspekty rolnictwa / nauk. Mirosław Twardowski, Czesław Puchalski, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016p-ISBN: 978-83-7996-407-9
 39. Wesołowska Monika, Miąsik Bartosz, Sowa Patrycja Kinga, Zaguła Grzegorz, Dżugan Małgorzata. The possibility of secondary contamination of honey during storage in aluminum cans. W: Environmental influence on the food quality and human health / editors Małgorzata Dżugan, Anna Pasternakiewicz, Monika Wesołowska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016s. 136-144
 40. Redakcja monografii: Bezpieczeństwo żywności / redakcja naukowa Grzegorz Zaguła, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016120 s.p-ISBN: 978-83-7996-408-6Łączna liczba autorów: 31
 41. Redakcja monografii: Jakość żywności - teraźniejszość i przyszłość / nauk. Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, 117 s.p-ISBN: 978-83-7996-402-4, Łączna liczba autorów: 24
 42. Redakcja monografii: Produktywność i zdrowotność środowiska / nauk. Grażyna Gajdek, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, 119 s.p-ISBN: 978-83-7996-406-2,Łączna liczba autorów: 13
 43. Redakcja monografii: Technologiczne aspekty rolnictwa / nauk. Mirosław Twardowski, Czesław PuchalskiRzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016, 120 s.p-ISBN: 978-83-7996-407-9, Łączna liczba autorów: 22

 

2015

 1. Poreda Aleksander, Zdaniewicz Marek, Sterczyńska Monika, Jakubowski Marek, Puchalski Czesław. Effects of wort clarifying by using carrageenan on diatomaceous earth dosage for beer filtration. Czech Journal of Food Sciences. 2015 : Vol. 33, nr 4, s. 392-397, http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/157982.pdf DOI: 17221/92/2015-CJFS
 2. Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Saletnik Bogdan, Puchalski Czesław. Influence of temperature during torrefaction process on the quality of torrefied products obtained from rapeseed straw and common osier. Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2015 : vol. 15, no. 4, pp. 7-12, p-ISSN: 1641-7739,
 3. Bajcar Marcin, Czernicka Maria, Saletnik Bogdan, Zaguła Grzegorz, Puchalski Czesław, Gorzelany Józef. Assessment of energy properties of plant biomas pellets Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2015 : Vol. 15, nr 4, s. 3-6, , p-ISSN: 1641-7739
 4. Puchalski Czesław, Zapałowska Anita, Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz. Comparison of energy efficiency and cost-effectiveness of biomass production in a newly established plantation of two varieties of topinambour (Helianthus Tuberosus L.), Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2015 : Vol. 15, nr 4, s. 111-116, p-ISSN: 1641-7739
 5. Fabisiak Anna, Puchalski Czesław, Zaguła Grzegorz, Bajcar Marcin, Saletnik Bogdan, Czernicka Maria, Kotula Joanna. Effect of selected drying methods on physico-chemical and bioactive constituents in the leaves of basil, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2015 : Vol. 15, nr 4, s. 45-52, p-ISSN: 1641-7739
 6. Zaguła Grzegorz, Fabisiak Anna, Puchalski Czesław. Method of respiration rate measurement in the fruits, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2015 : Vol. 15, nr 4, s. 165-170, p-ISSN: 1641-7739
 7. Saletnik Bogdan, Bajcar Marcin, Zaguła Grzegorz, Czernicka Maria, Puchalski Czesław. Optimization of physicochemical properties of torrefied products obtained by processing of oat straw. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2015 : Vol. 15, nr 4, s. 155-160, p-ISSN: 1641-7739
 8. Cebulak Tomasz, Kapusta Ireneusz, Czernicka Maria, Zaguła Grzegorz, Puchalski Czesław. Wartość odżywcza i prozdrowotna brokułów z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej Bromatologia i Chemia Toksykologiczna: 2015 : R. 48, nr 4, s. 660-666, p-ISSN: 0365-9445, e-ISSN: 2353-9054, http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/nr%204/Bromatologia%204_2015%20s%20660-666%20art%2009.pdf
 9. Fabisiak Anna, Zaguła Grzegorz, Puchalski Czesław. Changes in physical and chemical parameters of apples, strawberries and tomatoes during their growth and ripening. Acta Agrophysica. 2015 : vol. 22, nr 4, s. 375 - 386, p-ISSN: 1234-4125 e-ISSN: 2300-6730,
 10. Kuczyński Adam Paweł, Achremowicz Bohdan, Puchalski Czesław. Porównanie lepkości pozornej kleików otrzymanych z błyskawicznych płatków zbożowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, iss. 6 (103), s. 75-86, p-ISSN: 1425-6959, DOI: 1515/zntj/2015/103/089
 11. Żaczek Anna, Szwaja Iwona, Skiba Monika, Brzostek Anna, Puchalski Czesław, Lewandowska Karolina, Dziadek Jarosław. Epidemiologi