Laboratoria

 

Spektrometr masowy IVD MALDI Biotyper sirius

 

Spektrometr Ramanowski inVia Qontor produkcji Renishaw

 

Stanowisko do badania oddziaływania czynników produkcyjnych i środowiskowych na jakość surowców i produktów żywnościowych

 

Stanowisko do badań kaloryczności i wybuchowości materiałów

 

Laboratorium mikrobiologiczne

 

Laboratorium Molekularnych Metod Identyfikacji Bakterii

 

Stanowisko do badań przepływu cząstek w strumieniu cieczy i gazu

 

Stanowisko do wykrywania testów ekspresji i separacji białek