Działalność Dydaktyczna

I. Skrypt do ćwiczeń

Kuźniar P., Gorzelany J., Zaguła G., Puchalski C. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i agrofizyki, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skrytpt do ćwiczeń.png [132.20 KB]

 

II. Zajęcia Dydaktyczne

Kierunek Przedmiot Rok
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka I st. Mikrobiologia żywności I
Propedeutyka nauki o żywności I
Metrologia w naukach o żywności I
Analiza żywności II
Bezpieczeństwo i higiena żywności II
Bioprocesy w technologii żywności II
Projektowanie technologiczne zakldów przemysłu spożywczego III
Bioprocesy przemysłu fermentacyjnego III
Seminarium inżynierskie III, IV
Technologia żywności i żywienie człowieka II st. Współczesne trendy w inżynierii przemysłu spożywczego I
Analiza mikrobiologiczna żywności I
Metody fizyczne w analizie żywności II
Pracowania magisterska I, II
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I st. Fizyczne aspekty produkcji energii I
Technologie w energetyce odnawialnej II, III
Regionalna polityka energetyczna III
Mikrobiologiczne przetwarzanie materii III
Projektowanie instalacji w OZE III
Analiza instrumentalna biopaliw IV
Seminarium inżynierskie III
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami II st. Seminarium magisterskie I
Pracownia magisterska I, II
Rolnictwo I st. Prawa fizyki w rolnictwie I
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I st. Prawa fizyki w logistyce I
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji III
Ochrona środowiska I st. Biochemia analityczna w ochronie środowiska I
Technologie bioenergetyczne III
Fizyka środowiskowa I
Podstawy biotechnologii III
Agroleśnictwo I st. Fizyka środowiskowa I
Szkoła doktorska III st. Seminarium doktorskie  
Erasmus Microbiology  
Biotechnology