Pracownicy

 
Imię i nazwisko
Zainteresowania badawcze
Kadra naukowo - dydaktyczna

Izabela_SB.jpg [41.44 KB]

Prof. dr hab. Izabela Sadowska - Bartosz   

Kierownik Pracowni  Biochemii Analitycznej

tel. +48(17) 785 54 08

isadowska@ur.edu.pl
[email protected]

pokój 408, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4 
35-601 Rzeszów

 

 • posttranslacyjne modyfikacje białek
 • antyoksydacyjne składniki żywności
 • antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowanej chorób neurodegeneracyjnych
 • antocyjany i antocyjanidyny  jako nowe indykatory procesów oksydacyjnych
 • mechanizm biologicznego działania nanocząstek, wpływ nanocząstek na homeostazę redoks komórek
 • nowe perspektywy wykorzystania efektu Warburga w terapii nowotworów złośliwych;
 • biologia redoks procesu starzenia
 • mechanizmy obrony drożdży przed strasem oksydacyjnym
 • drożdże Saccharomyces cerevisiae jako organizm modelowy chorób człowieka

Michalina_Grzesik.jpg [23.67 KB]

dr inż. Michalina Grzesik - Pietrasiewicz

tel. +48(17) 785 54 08

migrzesik@ur.edu.pl

pokój 408, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • prooksydacyjne i antyoksydacyjne właściwości polifenoli oraz wybranych związków syntetycznych
 • stres oksydacyjny i nitracyjny w etiologii chorób cywilizacyjnych
 • oddziaływanie wybranych związków polifenolowych z erytrocytami
 • oksydacyjne modyfikacje białek
 • regulacja wybranych szlaków sygnałowych w komórkach przez flawonoidy

Kacper Kut zdjęcie.jpg [389.07 KB]

mgr inż. Kacper Kut

tel. +48(17) 785 54 09

kkut@ur.edu.pl

pokój 409, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4           
35-601 Rzeszów

 • antyoksydacyjne składniki żywności
 • optymalizacja metod oznaczania zdolności antyoksydacyjnej żywności
Pracownik techniczny

Edyta_Bieszczad.jpg [27.00 KB]

mgr inż. Edyta Bieszczad - Bedrejczuk

tel. +48(17) 785 54 09

ebieszczad@ur.edu.pl

pokój 409, budynek D9

ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

 • właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne polifenoli oraz wpływ na gospodarkę lipidową
Doktoranci

 

 

mgr inż. Paulina Furdak       

ul. Zelwerowicza 4           
35-601 Rzeszów

 

 • hodowle komórek in vitro
 • antyoksydacyjne składniki żywności