Historia zakładu

Zakład Biochemii Analitycznej (ZBA) został utworzony 1 kwietnia 2017 roku jako jednostka Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR. Zakład powstał z inicjatywy dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz, prof. UR. Początkowo w skład zespołu ZBA, poza Panią Sadowską-Bartosz (kierownik zakładu) wchodziło dwóch pracowników: Dr Ewa Żyracka (adiunkt badawczo-dydaktyczny) oraz mgr. inż. Edyta Bieszczad-Bedrejczuk (pracownik naukowo-techniczny).

zaklad biochemii_historia.png [775.36 KB]

Pracownicy ZBA (zespół funkcjonujący w latach 01.04.2017-01.09.2019 roku): od lewej dr Michalina Grzesik-Pietrasiewicz (wówczas doktorantka), mgr inż. Edyta Bieszczad-Bedrejczuk (pracownik naukowo-techniczny), dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz (kierownik Zakładu), dr Ewa Żyracka (adiunkt badawczo-dydaktyczny) oraz mgr Katarzyna Naparło (doktorantka).

Od 01.09.2019 roku zakład stał się strukturą nowopowstałego Instytutu Technologii Żywności i Żywienia UR (struktura Kolegium Nauk Przyrodniczych). Zmieniła się lokalizacja laboratoriów ZBA – obecnie zakład dysponuje m.in. częścią pomieszczeń na II piętrze w budynku D9. Do grupy pracowników naukowo-dydaktycznych zakładu dołączyła Dr Michalina Grzesik-Pietrasiewicz, która obroniła pierwszy doktorat wykonany w ZBA; Dr Agata Stadnicka-Futoma (ekspert botanik)  oraz mgr Katarzyna Naparło. Ponadto w zespole pracują trzy Doktorantki wykonujące prace pod opieką naukową dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz.