Działalność Naukowo-Badawcza

Tematyka badań w Zakładzie Biochemii Analitycznej Instytutu Technologii Żywności i Żywienia UR:

  1. Antyoksydanty nanocząsteczkowe –  działanie w komórkowych modelach chorób neurodegeneracyjnych;
  2. Interakcja flawonoidów z ludzkimi erytrocytami;
  3. Wpływ antyoksydantów na replikacyjne starzenie się fibroblastów;
  4. Prooksydacyjna i antyoksydacyjna aktywność polifenoli występujących w roślinach;
  5. Oksydacyjne modyfikacje białek i ich zapobieganie;
  6. Rodniki nitroksylowe w ochronie komórki przed stresem oksydacyjnym/nitracyjnym;
  7. Aktywność przeciwnowotworowa inhibitorów glikolizy.

 

Współpraca krajowa Zakładu Biochemii Analitycznej Instytutu Technologii Żywności i Żywienia UR:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Klinika Neurologii

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu - Kliniczny Oddział Laryngologii

 

Współpraca międzynarodowa Zakładu Biochemii Analitycznej:

National Hellenic Research Foundation, Institute of Biology, Medicinal Chemistry & Biotechnology, Greece 

University of Otago, Christchurch, New Zealand

German Institute of Human Nutrition, Potsdam, Germany

Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania

 

 Tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Zakładzie Biochemii Analitycznej:

Tematy prac magisterskich i inżynierskich  prowadzonych w Zakładzie Biochemii Analitycznej UR koncentrują się m.in. na: zawartości antyoksydantów w pożywieniu i różnych surowcach naturalnych (i); mechanizmie działania naturalnych i sztucznych antyoksydantów (ii); stresie oksydacyjnym/nitracyjnym w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, psychicznych i nowotworowych (iii); procesie starzenia (iv); antyoksydantach nanocząsteczkowych (v); pro- i antyoksydacyjnych właściwościach flawonoidów (vi) oraz możliwości wykorzystania inhibitorów glikolizy w terapii chorób nowotworowych (vii).

 

Jako model do badań wykorzystywane są m.in. linie komórkowe, erytrocyty i drożdże Saccharomyces cerevisae.

Saccharomyces cerevisae.PNG [656.53 KB]