Działalność Dydaktyczna

KIERUNEK

PRZEDMIOT

Technologia żywności i żywienie człowieka I st.

Bioprocesy w technologii żywności (II rok)

Organizmy modelowe w badaniach aktywności biologicznej żywności

(II rok)

Technologia żywności i żywienie człowieka II st.

 Analityka żywności pochodzenia roślinnego (I rok)

Analiza składników biologicznie aktywnych w żywności (I rok)

Pracownia magisterska (I i II rok)

Technologia żywności i żywienie człowieka III st.

Seminarium doktoranckie (II rok)

Ochrona środowiska I st.

Biochemia analityczna w ochronie środowiska

(I rok)

Ochrona środowiska II st.

Analityka substancji toksycznych w środowisku (I rok)

Odnawialne źródła energii i gospodarka  odpadami I st.

Mikrobiologiczne przetwarzanie materii (III rok)

Biologia III st.

Seminarium doktoranckie (II i III rok)

Rolnictwo I st.

Mikrobiologia (II rok)