Rada Instytutu / Institute council

Rada Instytutu Technologii Żywności i Żywienia 2021/2022

dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR (Dyrektor)

dr inż. Joanna Kaszuba (Z-ca Dyrektora)

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

prof. dr hab. Miroslawa Kacaniova

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR

prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz

dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR

dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof. UR

dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

dr inż. Magdalena Buniowska-Olejnik

dr inż. Tomasz Cebulak

dr Maciej Kluz

dr inż. Karolina Pycia

mgr inż. Paweł Hanus

mgr inż. Natalia Siwiec