Zespół ds. Promocji w Instytucie

Skład Zespołu ds. Promocji w ITŻiŻ w roku akademickim 2021/2022

dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
dr Maciej Kluz
dr Anna Pasternakiewicz
dr inż. Małgorzata Pawlos
dr inż. Jagoda Żurek
mgr inż. Paweł Hanus

 

Skład Zespołu ds. Promocji w ITŻiŻ w roku akademickim 2020/2021

dr inż. Greta Adamczyk (Przewodnicząca)
dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
dr Maciej Kluz
dr Anna Pasternakiewicz