Zespół ds. Promocji w Instytucie

Skład Zespołu ds. Promocji w ITŻiŻ w roku akademickim 2021/2022

dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

dr Maciej Kluz

dr Anna Pasternakiewicz

dr inż. Małgorzata Pawlos

dr inż. Jagoda Żurek

mgr inż. Paweł Hanus

 

Skład Zespołu ds. Promocji w ITŻiŻ w roku akademickim 2020/2021

dr inż. Greta Adamczyk (Przewodnicząca)

dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

dr Maciej Kluz

dr Anna Pasternakiewicz