Wydarzenia

Rok 2022

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" -  2022

 • 24 marca - dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, prof. UPP, Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, "Co warto wiedzieć na temat alergii pokarmowej i alergenów w żywności?"
 • 27 stycznia - dr hab. Dorota Zielińska, prof. SGGW, Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie "Bakterie probiotyczne i ich rola w kształtowaniu zdrowia Człowieka"

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2021

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" -  2021

 • 12 styczeń - dr Anastasiia Schevchenko Katedra Technologii Wyrobów Piekarskich i Cukierniczych, Narodowy Uniwesrsytet Technologii Żywności w Kijowie, Ukraina "Bakery products and their enrichment with mineral substances for people who suffer from diabetes"
 • 25 marca - dr inż. Magdalena Buniowska Instytut Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego "Metody analityczne określania biodostępności składników żywności"
 • 21 kwietnia - dr Ewa Ciszkowicz, Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej  "Flawonoidy w żywności - aspekt mikrobiologiczny"
 • 20 maja - dr Edgar Perez Esteve, Katedra Technologii Żywności, Żywienia u Nauk o Żywności, Politechnika w Walencji, Hiszpania "New methods for cacao processing and quality analysis"
 • 25 listopada - prof. Urszula Tylewicz, Department of Agricultural and Food Sciences - DISTAL University of Bologna "Vacuum impregnation as a useful tool to obtain value added plant products"
 • 16 grudnia - prof. dr hab. inż. Anna  Żbikowska, Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Instytut Technologii Żywności, Wydział Technologii Żywności, SGGW w Warszawie "Izomery trans kwasów tłuszczowych - historia i współczesność"

Wykłady w ramach Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności  - zasięg ogólnopolski

 • 27 października - dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR, jako przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału PTTŻ "Matabolomika żywności na przykładzie związków polifenolowych"

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Dnia 9 grudnia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Podczas obrad wybrana nową Prezes PTTŻ, została nią prof. Joanna Stadnik z UP w Lublinie, natomiast dr Maciej Kluz został wybrany do Zarządu Głównego PTTŻ. 
Obecni, a także nowi Prezesi Oddziałów, otrzymali pamiątkowe słoneczka PTTŻ z okazji 30 lat działalności Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

W dniu 12.10.2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Technologów Żywności.
Podczas spotkania Pani Prezes dr hab.inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR złożyła sprawozdanie z działalności oddziału PTTŻ w mijającej kadencji.Następnie odbyły się wybory nowego Prezesa i zarządu.
Miło nam poinformować, że nowym Prezesem naszego oddziału PTTŻ został Pan dr Maciej Kluz.
W skład zarządu weszli również:
dr hab.inż. Agata Znamirowska, prof. UR - wiceprezes,
dr Dorota Grabek - Lejko - sekretarz,
dr inż. Anna Augustyńska - Preisnar - skarbnik,
dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR, dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR, dr hab.inż. Renata Tobiasz - Salach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2020

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" -  2020

 • 9 listopada - dr hab. inż. Piotr Kuźniar, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, UR Rzeszów, "Instrumentalne metody oceny jakości żywności"
 • 17 grudnia - prof. dr hab. Jaroslav Legáth, Katedra Farmakologii i Toksykologii, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach, Słowacja „Ryzyko związane z występowaniem pozostałości pestycydów w żywności

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2019

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" styczeń-czerwiec 2019

 • 13 czerwca - dr inż. Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, „Zanieczyszczenia żywności a zdrowie”
 • 16 maja - dr inż. Maria Tarapatskyy, Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Dieta bezglutenowa dla każdego - prawda czy mit?”
 • 11 kwietnia - dr n. o zdr. Edyta Łuszczki, Katedra Dietetyki Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, „Zastosowanie piramidy żywienia w planowaniu żywienia okresowego u młodzieży i osób dorosłych”
 • 21 marca - dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS, Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, „Jakość produktów owocowych i warzywnych utrwalanych wysokim ciśnieniem”

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków PTTŻ

W dniu 16 lipca 2019 roku członkowie Oddziału Podkarpackiego PTTŻ wzięli udział w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym u regionalnego producenta ręcznie robionych Mirosława Pelczara w Pijalni Czekolady w Korczynie. Celem spotkania było zapoznanie z działalnością zakładu i nawiązanie współpracy naukowej.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2018

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" styczeń-grudzień 2018

 • 13 grudnia - dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, „Procesy mycia w przemyśle spożywczym - czynniki mycia i metody”
 • 22 listopada - Marcin Kiełbowicz, Kierownik Procesów Technologicznych Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk, „Współczesne trendy w branży piwowarskiej”
 • 25 października - dr inż. Monika Tomczyk, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Miód w kuchni- wczoraj i dziś”
 • 7 czerwca - mgr Dorota Jańczyk, Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu, „Mity i rzeczywistość. Żywność genetycznie modyfikowana”
 • 10 maja - dr inż. Joanna Kaszuba, Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rzeszowski, „Pszenżyto – polska specjalność. Szanse  i ograniczenia użytkowania w produkcji żywności”
 • 12 kwietnia - dr hab. Michał Świeca, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, „Żywność skiełkowana w technologii żywności i żywieniu człowieka - wczoraj, dziś, jutro ”
 • 15 marca - Marcin Kiełbowicz, Kierownik Procesów Technologicznych Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk, „Złocisty napój PIWO - historia, produkcja, trendy”
 • 18 stycznia - Dr Agnieszka Jackowska-Tracz, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, „Możliwości użycia różnych form promieniowania dla poprawy bezpieczeństwa żywności”

Walne Zebranie PTTŻ

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Warszawie w SGGW odbyło się Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, w którym uczestniczyły jako wybrane delegatki Oddziału dr Dorota Grabek-Lejko oraz dr inż. Monika Tomczyk.  Na zebraniu wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2018-2021. Prezesem PTTŻ została wybrana prof. dr hab. Agnieszka Kita (UP Wrocław). W skład członków Zarządu Głównego PTTZ weszła

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw. (UR)

Walne zebranie Członków PO PTTŻ

W dniu 18 październik 2018 roku odbyło się walne zebranie Członków Oddziału Podkarpackiego PTTŻ, na którym przeprowadzono wybory zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebrania PTTŻ na kadencję 2019-2021. W skład Zarządu weszli dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan (prezes),

dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska (vice-prezes), dr inż. Dorota Kalicka (sekretarz), dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar (skarbnik), członkowie: dr inż. Grzegorz Zaguła, dr Maciej Kluz, dr inż. Piotr Kuźniar. W skład komisji rewizyjnej weszli: dr hab. inż. prof. UR Zofia Sokołowicz, dr hab. inż. prof. UR Józef Gorzelany, dr Anna Pasternakiewicz.

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków PTTŻ

W dniu 8 listopada 2018 roku członkowie Oddziału Podkarpackiego PTTŻ wzięli udział w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym u regionalnego producenta suszonych owoców, warzyw i mieszanek herbacianych w zakładzie PPHU "AWB" Alina Becla w Handzlówce. Celem spotkania było zebranie informacji nt. oczekiwań producentów i możliwych form współpracy.

Udział członków PO PTTŻ w konferencjach

 • XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Żywność – tradycja i nowoczesność", 24-25 maja 2018, Lublin
 • XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku - Żywność a składniki bioaktywne”, 24-25 września 2018, Kraków
 • XIX International Conference “Risk Factors of Food Chain”, 26-28 września 2018, Mátrafüred, Węgry

Patronat Podkarpackiego oddziału PTTŻ

 • 7th International Meeting of Young Food Technologists jointly and 6th Honey Seminar, 19-21 października 2018, Rzeszów-Iwonicz,
 • II Międzynarodowa Szkoła Winiarska, Instytut Winiarstwa w Vinnickach (Słowacja), 5 – 9 lutego 2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2017

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" styczeń-grudzień 2017

 • 14 grudnia - dr hab. inż. prof. UR Zofia Sokołowicz, Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, Wydział Biologiczno-Rolniczy UR „Dobrostan zwierząt a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego”
 • 23 listopada - dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP, Zakład Fizjologii i Toksykologii Zwierząt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, „Neurotoksyny i neurotoksykanty w żywności”
 • 26 października - prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, „Przetwórstwo ziemniaczane – wczoraj, dziś i jutro”
 • 8 czerwca - mgr inż. Alicja Zachara, Kierownik Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, „Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością na rynku podkarpackim”
 • 9 maja - dr Joanna Rychlicka-Rybska, Dział Badawczo-Rozwojowy i Laboratorium REGIS Sp z o.o. w Bochni, „Produkcja i zastosowanie ekstraktów oraz hydrolizatów białek mięsnych”
 • 6 kwietnia - dr hab. inż. Marcin Lis, Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, „Gęś domowa- arystokracja wśród drobiu”
 • 16 marca - dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw., Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, „Możliwości oceny jakości surowców i produktów spożywczych na podstawie pomiarów ich cech elektrycznych”
 • 19 stycznia - Mgr farm. Jolanta Miklar, Zielarz i dietetyk, Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie, „Zioła a my”

Spotkanie Członków Oddziału Podkarpackiego z Prezesem PTTŻ

W dniu 26 października 2017 roku odbyło się spotkanie Członków Oddziału Podkarpackiego PTTŻ z Prezes PTTŻ Panią Prof. dr hab. inż. Agnieszką Kita.

Udział w konferencjach

 • II Międzynarodowa Konferencja „Biologically Active Compounds in Food”, 9-10 listopada 2017, Łódź  (D. Kalicka, M. Buniowska, M. Wesołowska, P. Sowa)
 • XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność dla przyszłości”, 4-5 lipca 2017, Wrocław (M. Dżugan, A. Znamirowska, D. Kalicka oraz M. Kluz)
 • XLIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej  PTTŻ „Żywność - Dzisiaj i Jutro”, 17-19 maja 2017, Szczecin (M. Dżugan, M. Kluz-II nagroda, M. Wesołowska-II nagroda)

Patronat Podkarpackiego oddziału PTTŻ

 • 5th Honey Seminar and 6th International Meeting of Young Food Technologists, 27-29 października 2017, Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej UR  w Iwoniczu
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych "CZŁOWIEK – ŻYWNOŚĆ - ŚRODOWISKO", 27 – 28 kwietnia 2017, Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej UR  w Iwoniczu
 • I Międzynarodowa Szkoła Winiarska, Instytut Winiarstwa w Vinnickach (Słowacja), 5 – 10 lutego 2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2016

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" styczeń-grudzień 2016

 • 20 grudnia - dr Maciej Kluz, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Niekonwencjonalne gotowanie, nowe smaki i kulinarne dziwactwa w kuchni”
 • 24 listopada - prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Zafałszowania żywności”
 • 27 października - dr inż. Ewa Trzetrzelewska-Lalik, Auditor systemu ISO 22000, Firma LQ - prosty HACCP, „Suplementy diety a bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów”
 • 9 czerwca - prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, „Wina chłodnego klimatu”
 • 19 maja - dr Anna Pasternakiewicz, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski, „Czas na kawę…”
 • 14 kwietnia - dr hab. inż. prof. UR Adam Kuczyński, Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Obrazowanie i mapowanie chemiczne produktów spożywczych - mikrospektroskopia Ramana”
 • 17 marca - dr inż. Paweł Stalica, Firma Shimadzu, „Zastosowanie HPLC i technik łączonych LC-ESI-MS/MS w analizie żywności”
 • 21 stycznia - Dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych  Katedra Technologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności SGGW Warszawa, „Makarony instant jako przykład żywności wygodnej”

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków PTTŻ

W dniach 16-17 czerwca Członkowie OP PTTŻ w ramach wyjazdu integracyjno-szkoleniowego odwiedzili producentów żywności tradycyjnej i ekologicznej z regionu. Zarząd Oddziału Podkarpackiego serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom wyjazdu za mile spędzony czas i wspaniałą atmosferę. Pragniemy również podziękować za serdeczne przyjęcie i możliwość degustacji wyrobów Zakładowi Mleczarskiemu w Jasienicy Rosielnej, Zakładowi Mięsnemu JK w Dukli, Rodzinnemu Gospodarstwu Ekologicznemu FIGA S.C. W. i T. Maziejuk z Mszany, a także za prezentację swoich wyrobów Tłoczni Maurer w Łącku.

Spotkanie z szefem kuchni Panem Piotrem Piątkiem

W dniu 23 maja 2016 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie członków Oddziału Podkarpackiego PTTŻ z szefem kuchni Panem Piotrem Piątkiem. Piotr “The Polish” Piątek  pochodzi z  małej miejscowości w województwie podkarpackim. Do Danii, gdzie mieszka i pracuje przeprowadził się w 2008 roku. Pracował w takich miejscach jak: Zeleste, Fiskebaren, Relæ, Bæst & Mirabelle oraz w znanej na całym świecie restauracji Noma w Kopenhadze (Źródło: https://polonia.dk/news/show/10985)

Powołanie Członków PO PTTŻ do Rady Naukowej

W dniu 11 maja 2016 odbyło się spotkanie Rady Klastra Podkarpackie Smaki, na którym powołano dr hab. inż. prof. UR Małgorzatę Dżugan oraz dr inż. Dorota Kalicka do Rady Naukowej Klastra.

Walne zebranie Członków PO PTTŻ

W dniu 28 kwietnia 2016 roku odbyło się walne zebranie Członków Oddziału Podkarpackiego PTTŻ, na którym przeprowadzono wybory zarządu oraz członków komisji rewizyjnej na kadencję 2016-2018. W skład Zarządu weszli dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan (prezes), dr hab. inż. prof. UR Agata Znamirowska (vice-prezes), dr inż. Dorota Kalicka (sekretarz), dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar (skarbnik), członkowie: dr inż. Grzegorz Zaguła, dr Maciej Kluz, dr inż. Renata Tobiasz-Salach. W skład komisji rewizyjnej weszli: dr hab. inż. prof. UR Zofia Sokołowicz, dr hab. inż. prof. UR Józef Gorzelany, dr Anna Pasternakiewicz.

Udział w konferencjach

 • XII Konferencja naukowa z cyklu Żywność XXI wieku, 22-23 września 2016, Kraków
 • XIX International Conference “Risk Factors of Food Chain”, 19-21 września 2016, Wydział Biologiczno-Rolniczy – UR,  Rzeszów
 • Innowacyjność w przetwórstwie mleka i produkcji serów w małym gospodarstwie, 25 czerwca 2016 r., Dni Otwartych Drzwi PODR w Boguchwale

http://www.podrb.pl/component/content/article/37-imprezy-rolnicze/2718-dni-otwartych-drzwi-podr-oraz-xviii-regionalna-wystawa-zwierzt-hodowlanych-boguchwaa-2016-cz1.html

 • Międzynarodowa Konferencja Alpejsko-Karpacki Most Współpracy oraz Zgromadzenie Członków Klastra Podkarpackie Smaki, 8 czerwca 2016, Rzeszów

https://www.facebook.com/ProCarpathia/photos

 • XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Food from A to Z”, 12-13 maja 2016 r., Łódź

Patronat Podkarpackiego oddziału PTTŻ

 • 4th Honey Seminar and 5th International Meeting of Young Food Technologists, 25-27 listopada 2016 r., Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej UR  w Iwoniczu
 • XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Risk Factors of Food Chain”, 19 – 21 września, 2016 r., Wydział Biologiczno-Rolniczy – UR,  Rzeszów

http://www.wbr.ur.edu.pl/wydzial/wydarzenia/23082,xvii-miedzynarodowa-konferencja-risk-factors-of-food-chain.html

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia w Bio-, Tech- i Ekosystemach”, 29 września 2016 r., Wydział Biologiczno-Rolniczy – UR,  Rzeszów 
 • 6th International Young Scientists Conference „Human-Nutrition-Environment“, 21-22 kwietnia 2016 r., Wydział Biologiczno-Rolniczy – UR,  Rzeszów
 • 1st Meeting of Young Researchers from V4 Countries, 20 kwietnia 2016 r., Wydział Biologiczno-Rolniczy – UR,  Rzeszów
 • X International Students Scientific Camp, University of Oradea, 11 – 14 lutego 2016, Oradea, Romania

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2015

Kontynuacja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" styczeń-grudzień 2015

 • 17 grudnia - dr inż. Tomasz Cebulak, Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Holistyczne odżywianie, czyli jak opóźnić zegar biologiczny”
 • 19 listopada - Krzysztof Zieliński, Dyrektor ds. promocji, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA, „Tradycyjne smaki podkarpackie”
 • 22 października - dr Elżbieta Sikora, Katedra Technologii Chemicznej i Procesów Rafineryjnych, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Politechnika Krakowska „Ekstrakty z nasion owoców jagodowych, pozyskiwane w warunkach nadkrytycznego CO2, jako cenny surowiec kosmetyczny”
 • 28 maja - dr inż. Ireneusz Kapusta, Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Występowanie i biodostępność związków polifenolowych”
 • 23 kwietnia - dr Dorota Grabek-Lejko,  Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Czym możemy zastąpić cukier?”
 • 19 marca - prof. Dana Tančinova, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowacki Uniwersytet  Rolniczy w Nitrze, „Mycotoxins in food”
 • 26 lutego - dr inż. Grzegorz Zaguła,  Zakład Technologii Bioenergetycznych, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Czy można poprawić jakość przechowywanej żywności poprzez zastosowanie magneto kompensacji?”
 • 22 stycznia - dr hab. inż. prof. UR Dariusz Pogocki, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Wiele twarzy nikotyny”

Spotkanie Członków Oddziału Podkarpackiego z Prezesem PTTŻ

W dniu 14 maja 2015 roku odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTTŻ z prezesem PTTŻ prof. dr hab. Edwardem Pospiechem.

XX Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ w Rzeszowie

W dniach 14-15 maja w Rzeszowie na Wydziale Biologiczno-Rolniczym odbyła się XX SESJA NAUKOWA SEKCJI MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ PTTŻ - "ŻYWNOŚĆ - JAKOŚĆ I PERSPEKTYWY", po raz pierwszy w połączeniu z Sekcją Chemii Żywności PTChem. W wydarzeniu  uczestniczyło 95 młodych naukowców z całej Polski i z zagranicy (Słowacji, Ukrainy i Rumunii). Ponadto, gościliśmy władze i członków PTTŻ z wielu ośrodków naukowych. W ramach konferencji referaty plenarne wygłosili: prof. dr hab. Henryk Zieliński (IRZiBŻ PAN Olsztyn), prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW Warszawa), prof. dr hab. inż. Bohdan Achrem-Achremowicz (UR Rzeszów) oraz prof. dr hab. Andriy A. Sibirny (IBK, Lwów- UR Rzeszów). 28 młodych naukowców przedstawiło wyniki swoich badań w formie prezentacji ustnej, a 84 w formie posterów. Najlepsze wystąpienia zostały nagrodzone przez Członków Komitetu Naukowego:

Prezentacje w j. polskim

 1. Nowicka Paulina (UP Wrocław)
 2. Rzepkowska Anna (SGGW Warszawa)
 3. Grygier Anna (UP Poznań)

Nagroda specjalna Fotschki Bartosz (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn)

Prezentacje w j. angielskim

 1. Pacesz Alina (UP Poznań)
 2. Przygodzka Małgorzata (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn)
 3. Lyzak Oleksii  (Instytut Biologii Komórki, Lwów, Ukraina)

Nagroda specjalna Wiktor Artur (SGGW Warszawa)

Postery

 1. Halenar Marek (SUA, Nitra, Słowacja)
 2. Kluz Maciej (UR Rzeszów)
 3. Mieszkowska Arleta (SGGW Warszawa)

Nagroda specjalna Bajcar Marcin (UR Rzeszów)

 Zobacz zdjęcia:

https://www.dropbox.com/sc/ivvs4ypy2lf7ogj/AABUSnUGWpBG0brZJum1Qwpua

Zakończeniem konferencji była weekendowa wycieczka w Bieszczady, która odbyła się przy bardzo sprzyjającej pogodzie i wspaniałej atmosferze.

Wszelkie informacje o konferencji dostępne na stronie:

https://sites.google.com/site/conferencepttz/

Zdjęcia z wydarzenia:

https://www.dropbox.com/sh/994fzzjtapsxm57/AABHwt2UgpJzK1jnxwRm-5-sa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/bo1eo6hlwcnte46/AAC0D1HSqbId4-Zy5DWrvMCAa?dl=0

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Procarpathia

Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Procarpathia Panem Krzysztofem Staszewskiam, Panią Agnieszką Pieniążek, Panem Krzysztofem Zielińskim oraz Panią Eweliną Nycz, a także z producentami żywności, którzy są członkami Klastra Podkarpackie Smaki: Pan Mieczysław Miazga (Smak Górno) oraz Państwo Alina i Wacław Becla (AWB Becla). Efektem tego spotkania było podpisanie umowy o współpracy członków Klastra Podkarpackie Smaki z Uniwersytetem Rzeszowskim.

We współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" wydany został podręcznik nt. serowarstwa pt. „Serowarstwo na Podkarpaciu tradycja i współczesność. Poradnik serowara”, który napisały Kalicka D., Pawlos M. oraz Szajnar K.

Walne zebranie Członków PO PTTŻ

W dniu 9 grudnia w Warszawie odbyło się Walne Zebraniu Delegatów VIII Kadencji PTTŻ oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów IX Kadencji PTTŻ. Oddział Podkarpacki Towarzystwa jako Delegaci reprezentowali dr inż. Dorota Kalicka oraz dr inż. Tomasz Cebulak, a jako zaproszony gość dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan, która została wybrana na członka Zarządu Głównego PTTŻ X kadencji (2016-2018).

Patronat Podkarpackiego oddziału PTTŻ

 • IX Międzynarodowy Studencki Obóz Naukowy (IX International Students Scientific Camp "Commercial and ecological production of food"), 11-14 lutego 2015 r., Zakopane  

 http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/16826,ix-miedzynarodowy-studencki-oboz-naukowy.html

 • 4th International Meeting of Young Food Technologists jointly with 3rd Honey Seminar, 23-25 października 2015 r., Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej UR  w Iwoniczu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2014

Inauguracja cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie" styczeń-grudzień 2014

 • 16 grudnia - dr n. med. Mariusz Dąbrowski, Kierownik Zakładu Żywienia Klinicznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, „Mechanizmy regulujące łaknienie”
 • 27 listopada - dr inż. Dorota Kalicka, Zakład Technologii Mleczarstwa, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Jak czytać etykiety na opakowaniach żywności?”
 • 13 listopada - mgr inż. Alicja Zachara, Kierownik Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, „Dlaczego UE nie chce podkarpackiej szynki?”
 • 22 maja - dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Ciastko owsiane w walce z cholesterolem”
 • 10 kwietnia - dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR, Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Jaja kurze (nie tylko Wielkanocne) - fakty i mity”
 • 20 marca - dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Metale ciężkie w żywności – czy jest się czego bać?”
 • 27 lutego - dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. nadzw., Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, "Czy współczesne metody produkcji żywności są odpowiedzialne za epidemię choroby Alzheimera?"
 • 23 stycznia - dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR, Zakład Technologii Mleczarstwa, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, „Z fermentowanym mlekiem przez świat…”

Spotkanie członków PO PTTŻ

W dniu 23 października 2014 roku odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie członków Podkarpackiego Oddziału PTTŻ. Ustalono plan działalności Oddziału na bieżący rok akademicki oraz podjęto decyzję o kontynuacji cyklu wykładów otwartych "Jakość żywności - Świadome odżywianie"

Udział w konferencjach

XI Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku” ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 18-19 września 2014 r., Kraków

Patronat Podkarpackiego oddziału PTTŻ

 • 4th International Meeting of Young Food Technologists jointly with 3rd Honey Seminar, 24-26 października 2014 r., Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej UR w Iwoniczu
 • Konferencja Naukowa „Jakość Życia w Bio-, Tech-, i Eco systemach”, 25-26 września 2014 r., Wydział Biologiczno-Rolniczy UR
 • 5th International Young Scientists Conference: „Human-Nutrition- Environment”, 24-25 kwietnia 2014 r., Wydział Biologiczno-Rolniczy UR

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2013

Przedświątecznie spotkanie członków PO PTTŻ

W dniu 17 grudnia 2013 roku członkowie Oddziału spotkali się na przedświątecznym zebraniu, które było okazją do wzajemnego złożenia  życzeń oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. W miłej atmosferze podjęto decyzję odnośnie zadań do realizacji w najbliższej przyszłości, m.in. o uruchomieniu cyklu wykładów otwartych.

Patronat Podkarpackiego oddziału PTTŻ

Pierwszym przedsięwzięciem zrealizowanym pod patronatem Podkarpackiego Oddziału PTTŻ  było I Międzynarodowe Studenckie Seminarium Naukowe "Wszystko o miodzie", zorganizowane w dn. 17.05.2013 r. przez członków Studenckiego  Koła Naukowego  Technologów Żywności FERMENT. W części I seminarium wykłady wygłosili zaproszeni goście: 

 • Roman Bartoń, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie - Stan pszczelarstwa na Podkarpaciu, 
 • dr Adriana Chiş z Uniwersytetu w Oradei, Rumunia- Traditional food: Romanian honey,  
 • dr. Shubhadeep Roychoudhury z Universytetu w  Assam University, India -Honey and health: from Indian traditional medicine to potential health concerns,
 • dr hab. inż. Deta Łuczycka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Możliwość oceny jakości miodu z wykorzystaniem metod elektrochemicznych,
 • dr hab., prof UP, Grzegorz Formicki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Bee products in environmental monitoring .

W części II swoje prace badawcze dotyczące analiz chemicznych, mikrobiologicznych i prozdrowotnych miodów i produktów pszczelich prezentowali studenci z Uniwersytetów w Oradei (Rumunia), Nitrze (Słowacja), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Atrakcją seminarium była degustacja miodów gatunkowych, która została  zasponsorowana przez Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

http://m.univ.rzeszow.pl/home-zakladki/wydarzenia/8780,i-seminarium-naukowe-wszystko-o-miodzie.html