Członkostwo

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych - osoby fizyczne przyjmowane na podstawie pisemnej deklaracji (wzór deklaracji członkowskiej) popartej przez dwóch członków oraz uiszczenia składki członkowskiej; przyjęcia dokonuje odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego;

 2. wspierających - osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują stałe poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa; przyjęcia dokonuje na podstawie pisemnego zgłoszenia odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego