O Instytucie

 

Instytut Technologii  Żywności i Żywienia utworzony został 1 października 2019 r. roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednostka została wyodrębniona z Wydziału Biologiczno-Rolniczego, który powstał w 2005  r. na bazie i doświadczeniu Zamiejscowego Wydziału Krakowskiej Akademii Rolniczej założonego w 1973 r., jako pierwszej tego typu  placówki akademickiej zlokalizowanej w południowo-wschodniej Polsce. Wydział do 2019 roku był jedną z nielicznych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych, której profil działania koncentrował się komplementarnie w obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych.

Obecnie Instytut zatrudnia 6 profesorów zwyczajnych tytularnych, 9 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.), 26 adiunktów (ze stopniem doktora), 11 asystentów (ze stopniem magistra) oraz 13 pracowników inżynieryjno-technicznych. Instytut tworzy 7 jednostek:

 • Zakład Bioenergetyki, Analizy Żywności i Mikrobiologii
 • Zakład Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka
 • Zakład Chemii i Toksykologii Żywności
 • Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich
 • Zakład Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
 • Zakład Technologii Mleczarstwa
 • Pracownia Biochemii Analitycznej

Kształcenie w Instytucie obejmuje kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia I i II stopnia oraz Studia podyplomowe:

 • Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • Enologia

Liczba studentów w Instytucie w roku akademickim 2019/2020 wynosiła ponad 440 osób (dane na dzień 31.12.2019), natomiast liczba absolwentów wszystkich form kształcenia – 134. Kształcenie prowadzone jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

W ramach Instytutu realizowane są badania finansowane ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2008 roku rozpoczęto realizację projektu pt. „Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym”, który otrzymał dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.1 „Infrastruktura uczelni” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych w Instytucie mają walor poznawczy jak i utylitarny ukierunkowany na współpracę z biznesem, przemysłem i jednostkami samorządowymi. Instytut współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, instytucjami m.in.:

 1. BONUS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe j.
 2. Browar Leżajsk GRUPA ŻYWIEC SA
 3. FRONERI POLSKA z o. o.
 4. HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.
 5. Laboratorium naukowo-wdrożeniowe KORONA Wojciech Luft
 6. MAKARONY POLSKIE SA
 7. Młyn Frysztak Sp. z o.o.
 8. MONDELEZ POLSKA PRODUCTION Sp. z o.o. Fabryka Ciastek w Jarosławiu
 9. Nestlé Polska S.A Oddział w Rzeszowie
 10. OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
 11. Pijalnia Czekolady M.Pelczar Chocolatier
 12. Podkarpacka Pasieka Ekologiczna „W DĘBINIE” Marek Barzyk
 13. PPHU "AWB" Alina Becla
 14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JOMAR Jolanta Szmulkiewicz
 15. Q-BEV Sp. z o.o.
 16. Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu"
 17. REGIS Sp. z o.o.
 18. Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne "FIGA" Waldemar i Tomasz Maziejuk
 19. Spomasz Pleszew SA
 20. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddziały: Sanok, Trzebownisko
 21. Cukiernicza Spółdzielnia ,,ROKSANA"
 22. Stowarzyszenie AGRO-KARPATY
 23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
 24. Südzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny "Cukrownia Ropczyce”
 25. VIANAT Sp. z o.o. Sp. k.
 26. Woda LEŻAJSK Sp. z o.o.
 27. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS)
 28. Zakład Mięsny SMAK GÓRNO Sp. z o.o.
 29. Zakłady Mięsne „Sokołów” S.A.
 30. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH Sp. z o.o.
 31. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw VORTUMNUS Sp. z o.o.

Pracownicy Instytutu biorą aktywny udział w licznych programach, kampaniach, akcjach i imprezach upowszechniających naukę.

Do najważniejszych działań popularyzujących naukę prowadzonych przez Instytut należą:

 • cykl wykładów otwartych realizowanych w ramach Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, edukacja w zakresie żywienia człowieka, oraz najnowsze osiągnięcia nauki,
 • uniwersytecki Portal Wiedzy dotyczący żywności oraz żywienia człowieka, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • patronat merytoryczny oraz realizacja projektów badawczo-edukacyjnych i dydaktycznych.