Województwo podkarpackie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

2021

Nazwa: Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowe

Numer umowy: 00024.DDD.6509.00014.2019.07 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020).

Kwota dofinasowania:  3 039 102,00 zł

Źródło finansowania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Okres realizacji: 18.02.2021 - 31.12.2022

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

Opis projektu: W ramach projektu zaprojektowane będą innowacyjne podłoża przeznaczone do produkcji roślin malin w donicach oraz zastosowana będzie fumigacja roślin gazowym ozonem w celu ograniczania chorób grzybowych i wyprodukowania owoców o podwyższanej zawartości związków bioaktywnych.

2021

Nazwa: Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej

Numer umowy: 00013.DDD.6509.00008.2019.09 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

Kwota dofinasowania:  520 787,00 zł

Źródło finansowania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Okres realizacji: 09.02.2021 - 31.12.2022

Kierownik projektu: dr inż. Natalia Matłok

Opis projektu: W ramach projektu zbudowana będzie innowacyjna instalacja do ozonowania owoców żurawiny po zbiorze w celu poprawy jej stanu mikrobiologicznego oraz trwałości przechowalniczej.

2020

Nazwa: Miody wzbogacane dodatkiem ziół i owoców jako nowy produkt dla przetwórstwa miodu na Podkarpaciu (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

Numer umowy: OW-VI.052.5.9.2020

Kwota dofinasowania:  60 234,13 zł

Źródło finansowania: Województwo Podkarpackie/Instytucja zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: 01.04.2020 - 31.10.2020

Kierownik projektu:  dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

Opis projektu:Realizacja projektu obejmowała dwa etapy: I – badawczy (ocena laboratoryjna aktywności antyoksydacyjnych i antybakteryjnych miodów wzbogaconych dodatkiem ziół, owoców oraz innych produktów pszczelich) oraz II – transfer wyników badań naukowych do praktyki pszczelarskiej.

2020

Nazwa: Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także zachowania właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo-użytkowych tego surowca i jego produktów. (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

Numer umowy: 00022.DDD.6509.00028.2018.09

Kwota dofinasowania:  3 507 009,00 zł

Źródło finansowania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Okres realizacji:  01.01.2020 - 31.12.2021

Kierownik projektu:  dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR

Opis projektu: Głównym celem operacji jest opracowanie znacznie udoskonalonych technologii produkcji mięsa wieprzowego o zwiększonym okresie trwałości, z zachowaniem właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo-użytkowych tego surowca i jego produktów. W oparciu o publikacje naukowe w kraju i na świecie oraz o wyniki badań pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego planuje się opracować innowacyjne ulepszone technologie – przełamując szereg barier w procesie utrwalania mięsa wieprzowego i jego produktów. W pracach badawczych zostaną wykorzystane najnowsze osiągnięcia nauki i techniki (plazma niskotemperaturowa; ultradźwięki; wirujące pola magnetyczne; pulsujący strumień światła; wysokie ciśnienie hydrostatyczne) stosowane w procesie tworzenia innowacyjnych udoskonalonych technologii i ulepszonych produktów.

Pliki do pobrania:

Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do utrwalania mięsa wieprzowego przechowywanego chłodniczo

Zastosowanie pulsującego strumienia światła do utrwalania mięsa wieprzowego przechowywanego chłodniczo

Zastosowanie ultradźwięków do utrwalania mięsa wieprzowego przechowywanego chłodniczo

Zastosowanie wirującego pola magnetycznego do utrwalania mięsa wieprzowego przechowywanego chłodniczo