Konferencja Risk Factors of Food Chain (RFFCh)

 

 

Logo RFFCH.png [307.05 KB]

 

Instytut Technologii Żywności i Żywienia KNP od wielu lat jest współorganizatorem międzynarodowej cyklicznej konferencji Risk Factors of Food Chain (RFFCh), wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja) oraz Szent István University in Gödöllő (Węgry)

 https://sites.google.com/site/riskfactorsfoodchain

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022

W 2022 roku Konferencja będzie organizowana we wrześniu przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Konferencja dotyczy szerokiego spektrum czynników wpływających na środowisko i sieci troficzne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę konferencji https://sites.google.com/site/riskfactorsfoodchain

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021

Relacja z XXI międzynarodowej konferencji naukowej „Risk Factors of Food Chain”

 

W roku 2021 Uniwersytet Rzeszowski był gospodarzem konferencji, która odbyła się w dniach 6 - 8 września 2021 r.

w CEE UR w Iwoniczu.

 

XXI międzynarodowa konferencja naukowa „Risk Factors of Food Chain”

W dniach 6-8 września br. w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu odbyła XXI międzynarodowa konferencja naukowa „Risk Factors of Food Chain” dotycząca zagadnień obejmujących różne czynniki ryzyka występujące w łańcuchu pokarmowym.

Konferencja jest organizowana cyklicznie przez Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet Rolniczo-Przyrodniczy w Gödöllő (Węgry), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Rzeszowski. W tym roku organizatorami byli Zakład Chemii i Toksykologii Żywności UR oraz Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Prace Komitetu Organizacyjnego, w skład którego weszło 7 pracowników Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności, 2 pracowników Zakładu Technologii Mleczarstwa i 2 pracowników Katedry Bioenergetyki, Analizy Żywności i Mikrobiologii, koordynowała dr hab. prof. UR Małgorzata Dżugan.

W konferencji wzięło udział 60 uczestników, w tym 21 z ośrodków naukowych ze Słowacji, 6 z Węgier, 1 z Włoch.

Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor Instytutu Technologii Żywności i Żywienia dr hab. prof. UR Ireneusz Kapusta. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów plenarnych wygłoszonych przez dr hab. prof. UR Barbarę Tombarkiewicz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i dr hab. prof. UP Michała Świecę (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Prace były prezentowane w ramach 3 sesji wykładowych (jedna z nich miała miejsce w Muzeum Kopalnictwa Naftowego w Bóbrce) oraz 2 sesji posterowych. O potrzebie organizowania takiej konferencji świadczą dyskusje nie tylko po wygłoszonych referatach, ale także w wolnym czasie. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych i odświeżenia istniejących kontaktów.

 
Zaproszenie na XXI międzynarodową konferencję naukową „Risk Factors of Food Chain”